Menu
Česky English
532 23 1111

Léčba rozštěpů obličeje

Zázemí Dětské nemocnice bylo již dříve využíváno k léčbě pacientů s kombinovaným postižením i jinými brněnskými pracovišti, systematicky začaly být děti s rozštěpovými vady léčeny pod záštitou KDCHOT jako domovského pracoviště od roku 2005. Na Oddělení dětské plastické chirurgie byly od té doby operovány stovky dětí s touto vrozenou vadou. Oddělení dětské plastické chirurgie splňuje díky počtu nových pacientů ošetřených ročně pro rozštěpovou vadu i díky dostatečnému personálnímu zajištění celosvětově uznávaná kritéria pro fungování rozštěpového týmu.

Pacientům s rozštěpem je poskytována komplexní péče v ambulanci plastické chirurgie a klinické logopedie v rámci ODPCH. Rozštěpový tým dále využívá multioborové zázemí Dětské nemocnice včetně dětské anestezie, otorinolaryngologie a Oddělení lékařské genetiky.

Od začátku rozštěpového programu v Dětské nemocnici je kladen důraz na komunikaci s rodiči i pacienty. Jsou pořádána pravidelná víkendová setkání rodin dětí s rozštěpem s odborníky. 

Základní informace o rozštěpu rtu a rozštěpu patra jsou ve formě otázek a odpovědí uvedeny v následujících odkazech: ROZŠTĚP RTU / ROZŠTĚP PATRA

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji