Menu
Česky English
532 23 1111

Pooperační péče (JIP)

Vážení rodiče,

bezprostředně po operaci rozštěpu rtu (patra) se Vaše dítě dostane k pooperační péči na JIP (jednotku intenzivní péče). To u Vás může vyvolat jisté obavy z dočasného odloučení od Vašeho dítěte. Operace dítěte je obdobím velmi stresujícím, obavy z dočasného odloučení jsou proto přirozenou reakcí. Avšak krátký pobyt Vašeho dítěte po operaci na JIP je nezbytný a z hlediska bezpečného pooperačního průběhu to nejlepší, co Vám můžeme nabídnout.

Co je jednotka intenzivní péče?

Pediatrická jednotka intenzivní péče je vysoce specializované oddělení, které se liší od standardního oddělení nejen technickým vybavením umožňujícím nepřetržité sledování srdeční frekvence, monitoraci dýchání či měření krevního tlaku, ale také personálním zabezpečením. Lékařský i sesterský personál je erudovaný v péči o děti, které potřebují tuto vysoce specializovanou péči např. po těžkém úraze, při léčbě onkologického onemocnění nebo právě během pooperačního sledování.

Proč je důležité, aby po operaci rozštěpu bylo dítě krátkodobě sledováno na JIP?

Děti do jednoho roku věku jsou nejrizikovější částí dětské populace z hlediska možných pooperačních komplikací. Dětský pacient do jednoho roku věku, ať už podstoupí jakýkoliv operační zákrok, by měl být po operaci umístěn na specializované oddělení k intenzivnímu pooperačnímu sledování. Tento celosvětový trend je podpořen mnoha odbornými studiemi i názorem odborných společností. Základním mottem je zajištění co největší bezpečnosti dítěte v časném pooperačním období.

Děti podstupující operaci v dutině ústní jsou navíc rizikovější již kvůli charakteru operačního výkonu. Možné krvácení do dutiny ústní, otok blízko dýchacích cest, možnost zvracení – to vše je důležité po operaci sledovat, včas odhalit a vyhnout se možným komplikacím.

Svému dítěti můžete zůstat nablízku i během pobytu na JIP. Tato doba je sice omezena návštěvními hodinami, ale rozhodně úplný kontakt bezprostředně po operaci s děťátkem neztratíte. To, co se tedy může na první pohled zdát těžké, tedy že děťátko bude po výkonu na JIP, kde s ním nemůžete být neomezeně, je z hlediska bezpečnosti Vašeho dítěte nezbytné a to nejlepší, co lze ve vyspělé medicíně dítěti poskytnout.


Za anesteziologickou část rozštěpového týmu          

MUDr. Michaela Richtrová, dětský anesteziolog

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji