Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Bc. Katarína Marcinechová, DiS., Jana Polášková: Edukace pacienta po akutním infarktu myokardu na Koronární jednotce FN Brno

Edukace (z latinského  educo, educare – vychovávat, vypěstovat) představuje výchovu a vzdělávání jedince. Edukace pacientů a jejich blízkých ve zdravotnictví přináší jejich lepší účast na zdravotní péči, přebrání větší části odpovědnosti za vlastní zdraví. Zároveň pomáhá ve spolupráci a komunikaci mezi pacientem a zdravotnickým personálem. Edukace je i v ošetřovatelství považována za jeden ze základních pilířů efektivní léčby. Sestra na základě svých vědomostí pomáhá pacientovi při nutné realizaci změn životního stylu a je tak nezbytnou součástí ošetřovatelského i terapeutického procesu. S dramatickým poklesem mortality při akutních koronárních příhodách v éře moderní intervenční léčby se význam včasné sekundární prevence, edukace po akutním infarktu myokardu (AIM) ještě zvyšuje. 

V roce 2015 se Interní kardiologická klinika (IKK) FN Brno zapojila do pilotního edukačního programu Contract4Life – Pro život po infarktu myokardu (C4L), jehož součástí jsou pracoviště z České republiky, Portugalska, Španělska a Řecka. Jde o pilotní projekt iniciativy Stent For Life, který se zaměřuje na edukaci pacientů po proběhlém akutním infarktu myokardu sestrou a jehož snahou je snížit 30denní rehospitalizaci pacientů po primární perkutánní koronární intervenci. 

Hlavním cílem programu C4L je:

  • zmapovat existující programy sekundární prevence
  • vytvořit edukační materiály pro zdravotnický personál s cílem zlepšit předávání informací sekundární prevence v akutní hospitalizační fázi
  • umožnit pacientovi lépe rozumět rizikovým faktorům infarktu myokardu a převzít zodpovědnost v jeho léčbě a rekonvalescenci podepsáním smlouvy „Pro život po infarktu myokardu“

Mezi klinické cílové parametry programu C4L patří: rehospitalizace (z důvodu akutního koronárního syndromu, srdečního selhávání, krvácivých komplikací), úmrtnost, nefatální infarkt myokardu, jakákoliv další revaskularizace, cévní mozková příhoda, kouření, krevní tlak, hodnota LDL cholesterolu a kvalita života po infarktu myokardu. 

Na našem pracovišti bylo do projektu v období od ledna 2016 do března 2016 zařazeno celkem 32 pacientů. V současné době bylo dokončeno roční sledování pacientů, výsledky budou prezentovány v rámci celého projektu.

Naším plánem je v edukaci pacientů po srdečním infarktu na IKK FN Brno systematicky pokračovat nejen v rámci např. navazující části projektu C4L, ale i v běžné klinické praxi. Spolupracujeme přitom s našimi fyzioterapeuty, kteří úspěšně vedou specializovaný Program kardiovaskulární rehabilitace, rozvíjí se spolupráce s Poradnou pro odvykání kouření, Nutriční poradnou, je třeba prohlubovat i spolupráci s ambulantní sférou. Ve většině případů totiž platí: poučený pacient = spokojený pacient.
 

Bc. Katarína Marcinechová, DiS., Jana Polášková,

Interní kardiologická klinika, Koronární jednotka

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji