Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Ve FN Brno platí kvůli chřipkové epidemii zákaz návštěv.

Tkáně a buňky

Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno je jedním z pokračujících pracovišť Tkáňové banky, která byla založena ve Fakultní nemocnici u Sv. Anny Brně v roce 1952; řadí se tak k nejstarším zařízením tohoto typu v Evropě. V roce 1992 byla Tkáňová banka přestěhována do Fakultní nemocnice Brno a postupně se vypracovala v moderní zařízení s širokým rozsahem nabídky v oblasti tkání, buněk, kryogenního skladování a s řadou výzkumných projektů. 1. ledna 2006 jí byl v souladu se zákonem č. 285/2002 Sb.udělen souhlas Ministerstva zdravotnictví se zřízením tkáňové banky pod zkratkou MTB10: http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/tkanove-banky-seznam_1615_3.html

 

V roce 2011 byla Tkáňová banka FN Brno zrušena a její činnosti převzala dvě zařízení: Národní tkáňové centrum a.s. (nyní Národní centrum tkání a buněk a.s.) a Transfuzní oddělení a krevní banka FN Brno, které se stalo Tkáňovým a transfuzním oddělením FN Brno.

 

Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brnoje držitelem povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk, které vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv za podmínek stanovených zákonem č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách).

 

K datu 9. září 2013 disponuje FN Brno povoleními k následujícím činnostem:

  • opatřování, zpracování, vyšetřování, propouštění, skladování, distribuce spermií, oocytů, embryí, včetně testikulární a ovariální tkáně, pro použití mezi partnery a nepartnerské darování
  • opatřování muskuloskeletální tkáně (kalva, fascie, chrupavka), krvetvorných buněk z pupečníkové krve a tkáně příštítných tělísek pro autologní použití, placenty pro alogenní použití, kožní tkáně pro autologní a alogenní použití, muskuloskeletální tkáně (hlavice kosti stehenní) pro výrobu léčivého přípravku pro alogenní použití, muskuloskeletální tkáně (chrupavky) pro výrobu léčivého přípravku moderní terapie pro autologní použití
  • opatřování, zpracování, vyšetřování, propouštění, skladování, distribuce autologních a alogenních krvetvorných buněk z kostní dřeně a periferní krve a alogenních lymfocytů dárce
  • skladování a distribuce reprodukčních buněk pro použití mezi partnery, autologních krvetvorných buněk z pupečníkové krve, alogenní amniové membrány a muskuloskeletální tkáně od zemřelých dárců
  • distribuce autologní a alogenní muskuloskeletální a kožní tkáně, placenty, chrupavky, příštítného tělíska a oční tkáně (rohovky) od zemřelých dárců
  • opatřování a propouštění autologní a alogenní kostní dřeně a mononukleárních buněk z periferní krve pro výrobu léčivého přípravku moderní terapie

 

Viz též stránky SÚKL: http://www.sukl.cz/prehled-drzitelu-povoleni-cinnosti-v-oblasti-lidskych-tkani

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon I2, patro: 1.NP, 1.PP

Telefon:

Bezplatná linka pro dárce krve (FN Brno): 800 900 097
Bezplatná linka pro dárce krve (OS Třebíč): 800 700 061

Kontakty:

Primář: MUDr. Hana Lejdarová,
tel.: 532 232 172, e-mail:

Vedoucí laborant: Bc. Martina Adamcová,
tel.: 532 232 997, e-mail:

Sekretariát: Lenka Janečková,
tel.: 532 232 172, e-mail:

Ambulantní doba:

Ambulance - autotransfuze
Odběry: 6:30-12:00 hod.
Objednávání: 6:30-14:00 hod.
tabulka ambulantních hodin

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji