Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Podmínky pro umožnění návštěv pacientů naleznete zde. *** FN Brno testuje na koronavirus nepřetržitě, od září pak denně. Více zde. ***  Informační linka MZ ČR ke koronaviru 1221

Přednášky a publikace - Sexuologické oddělení

2014

Článek v časopise

SOŠKA, V., DOBŠÁK, P., POHANKA, M., ŠPINAROVÁ, L., VÍTOVEC, J., KREJČÍ, J., HUDE, P., HOMOLKA, P., NOVAKOVA, M., EICHER, J., WOLF, J., DUSEK, L., SIEGELOVÁ, J. Exercise training combined with electromyostimulation in the rehabilitation of patients with chronic heart failure: A randomized trial. Biomedical papers. 2014, 158(1), 98-106. ISSN 1213-8118.

ŠRÁMKOVÁ, T. Avanafil, nový inhibitor fosfodiesterázy 5 v léčbě erektilní dysfunkce. Remedia. 2014, 24(3), 203-207. ISSN 0862-8947.

ŠRÁMKOVÁ, T. Doporučený postup pro diagnostiku a terapii mužské erektilní dysfunkce. Medicína pro praxi. 2014, 11(4), 171-174. ISSN 1214-8687.

ŠRÁMKOVÁ, T. Endoteliální dysfunkce, erektilní dysfunkce a kardiovaskulární riziko. Kardiologická revue: interní medicína. 2014, 16(4), 262-266. ISSN 2336-288X.

ŠRÁMKOVÁ, T. Erektilní dysfunkce a její léčba – farmakologický a klinický profil avanafilu. Urologické listy. 2014, 12(2), 65-67. ISSN 1214-2085.

ŠRÁMKOVÁ, T. Erektilní dysfunkce jako důsledek somatických onemocnění a její léčba. Urologické listy. 2014, 12(1), 15-18. ISSN 1214-2085.

ŠRÁMKOVÁ, T. Erektilní dysfunkce jako první signál kardiovaskulárního onemocnění a význam diagnostiky. Urologické listy. 2014, 12(1), 11-14. ISSN 1214-2085.

ŠRÁMKOVÁ, T. Erektilní dysfunkce ve světle nových poznatků. Remedia. 2014, 24(1), 42-47. ISSN 0862-8947.

ŠRÁMKOVÁ, T. Erektilní-endoteliální dysfunkce u pacienta s diabetes mellitus druhého typu. Interní medicína pro praxi. 2014, 16(1), 26-30. ISSN 1212-7299.

ŠRÁMKOVÁ, T. Sexuální dysfunkce u diabetes mellitus. Postgraduální medicína. 2014, 16(4), 402-406. ISSN 1212-4184.

ŠRÁMKOVÁ, T. Terapie erektilní dysfunkce dle Guidelines Evropské urologické asociace. Kardiologická revue: interní medicína. 2014, 16(4), 288-293. ISSN 2336-288X.

Příspěvek v konferenčním sborníku

ŽOURKOVÁ, A., SEJBALOVÁ, P. Sledování transsexuálních osob po dokončené změně pohlaví. X. sjezd Psychiatrické společnosti. Špindlerův Mlýn. In: Budoucnost péče o duševně nemocné v souvislostech: Sborník příspěvků X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí. 2014, 10, 145-148.

2013

Článek v časopise

ŽOURKOVÁ, A., SEJBALOVÁ, P.  Moklobemid v léčbě sexuálních disfunkcí. Česká a slovenská psychiatrie, 2013, roč. 109, č. 2, s. 70-72.

 

2012

Článek v časopise

Sejbalová, P.  Znásilněním strádání oběti nekončí. Psychologie dnes, 2012, roč. 18, č. 2, s. 54-57.

Reguli, H., Sejbalová, P., Žourková, A.  První sexuální delikt mužů ve vyšším středním věku. Česká a slovenská psychiatrie, 2012, roč. 108, č. 2, s. 80-83.

 

2011

Článek v časopise

Sejbalová, P. Sexualita osob s organickými duševními poruchami. Psychiatrie pro praxi, 2011, roč. 12, č. 3, s. 96-97.

Sejbalová, P., Reguli, H. Specifičnost viktimizace obětí znásilnění. Psychiatrie pro praxi, 2011, roč. 12, č. 1, s. 19-21.

Žourková, A., Sejbalová, P. Serotonergní antidepresiva v léčbě parafilií. Česká a slovenská psychiatrie, 2011, roč. 107, č. 4, s. 211-215.

Přednáška bez publikovaného abstraktu

Jahnová, H., Míchalová, J. Předčasný porod jako potencionálně traumatizující situace - postřehy klinického psychologa. XIX. Neonatologické setkání, XIII. Hanákovy dny, Rozdrojovice, Hotel Atlantis, 03.06.2011.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji