Menu
Česky English
532 23 1111

Přednášky a publikace - Sexuologické oddělení

Postgraduální vzdělávání IDVPZ,NCONZO, IPVZ

NCONZO (Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně

Certifikovaný kurz Katetrizace močového měchýře u mužů

Kurz byl akreditován v roce 2011

Přednáším od roku 2011 16 hodin/rok

Témata: Psychologický přístup k mužskému pacientovi s permanentním močovým katétrem

Sexuologická problematika u mužů po intermitentní katetrizaci

 

Urologická klinika 1.LF UK a IPVZ Praha.

Předatestační, povinný specializační kurz Andrologická urologie

Kardiovaskulární riziko ED, sexuální dysfunkce po traumatech míchy a pánve

Psychogenní erektilní dysfunkce

Přednáším od roku 2013 2 hodiny/rok

 

Praha ILF: KURZ IPVZ pro pediatry, 02.04.2016

Psychologické a sexuologické problémy u pacientů s vrozenými vývojovými porucha genitálu od dětství do dospělosti.

 

2020

Kapitoly v monografiích

ŠRÁMKOVÁ, Taťána. Pohled sexuologa na problematiku pacientů s karcinomem prostaty. In: KATOLICKÁ, Jana: Kvalita života onkologických pacientů: léčba karcinomu prostaty. 1. vydání. Praha: Farmacom Press, 2020, s. 39–44. ISBN 978-80-907656-1-0.

 

Práce v impaktovaných časopisech s IF

SRAMKOVA, Tatjana, Igor MOTIL, Jiri JARKOVSKY a Katerina SRAMKOVA. Erectile Dysfunction Treatment Using Focused Linear Low-Intensity Extracorporeal Shockwaves: Single-Blind, Sham-Controlled, Randomized Clinical Trial. Urologia Internationalis [online]. 2020, 104(5–6), 417–424. ISSN 0042-1138. Dostupné z: doi:10.1159/000504788

Document Type: Article; IF = 1,698; Category: UROLOGY & NEPHROLOGY Q3 – medián 2,089

 

SRAMKOVA, Tatjana, Katerina  SRAMKOVA, Jiri JARKOVSKY ,Michal POHANKA, Ales CERMAK. Examining Endothelial Dysfunction and The Effect of Topical Treatment with Prostaglandin E1 In Diabetics Suffering from Erectile Dysfunction. Biomed J Sci & Tech Res 2020; 26(4): 2160 – 6. BJSTR. MS.ID.004386. DOI: 10.26717/BJSTR.2020.26.004386. IF 0.548

Práce v ostatních recenzovaných časopisech mimo SCOPUS a WOS

ŠRÁMKOVÁ, Taťána, Šrámková Kateřina, Jarkovský Jiří. Topická léčba erektilní dysfunkce alprostadilem u diabetiků, prospektivní studie.  Acta medicinae. 2020, v tisku

ŠRÁMKOVÁ, Taťána. Sexuální dysfunkce u pacientů s epilepsií. Neurologie pro praxi. 2020, 21(2), 135–140. ISSN: 1213-1814.

 

Meeting abstract (z WoS)

SRAMKOVA, T., I. MOTIL, J. JARKOVSKY a K. SRAMKOVA. Erectile Dysfunction Treatment Using Focused Linear Low-Intensity Extracorporeal Shockwaves. Single-Blind, Sham-Controlled, Randomized Clinical Trial. Journal of Sexual Medicine. 2020, 17(6), S138–S138. ISSN 1743-6095.

MOTIL, I. a T. SRAMKOVA. New Approaches to Improve Treatment Outcomes of Vasculogenic Ed by Lieswt. Journal of Sexual Medicine. 2020, 17(6), S197–S197. ISSN 1743-6095.

 

Přednášky na kongresech a sympóziích, vyzvané přednášky 

ŠRÁMKOVÁ, T, Motíl I, Šrámková K, Jarkovský J. Léčba erektilní dysfunkce pomocí fokusované lineární rázové vlny nízké intenzity: randomizovaná, placebem kontrolovaná klinická studie. Symposium České společnosti pro sexuální medicínu 2020, 4.-5.9.2020, Český Krumlov.

ŠRÁMKOVÁ, T. Motil I, Jarkovsky J, Sramkova K. Erectile Dysfunction Treatment Using Focused Linear Low-Intensity Extracorporeal Shockwaves: Single-Blind, Sham-Controlled, Randomized Clinical 22 nd Congress of the European Society for Sexual Medicine (ESSM) 23.- 25. 1. 2020, Congres Centre, Prague.

ŠRÁMKOVÁ, T. Psychogénna sexuálna dysfunkcia, diagnostika a liečba. Vyzvaná přednáška  8. Zimné urologicko-transplantačné sympózium 15.-18.1.2020Štrbské Pleso, hotel Patria 

 

Přednášky v rámci celoživotního vzdělávání

ŠRÁMKOVÁ, T. Management léčby delirií v intenzivní péči. Nemocnice Pardubice, Kardiologické oddělení 27.2.2020

ŠRÁMKOVÁ, T. Sexuální dysfunkce a poruchy reprodukce u mužů a žen s posttraumatickou transverzální míšní lézí. Rehabilitační ústav Hrabyně 27.1.2020

ŠRÁMKOVÁ, T, Žáková J, Crha I. Techniky odběru spermatu při poruchách ejakulace.    Jihomoravský krajský výjezdní seminář asistované reprodukce, 18.6.2020 Brno, hotel International

 

2019

Kapitoly v monografiích

ŠRÁMKOVÁ, Taťána. Syndrom nedostatku testosteronu v dospělosti, mužská andropauza. In: FIALA, Luděk a Jaroslav, ZVĚŘINA: Moderní postupy v sexuologii. 1. vydání. Praha: Mladá fronta, 2019, Edice postgraduální medicíny, s. 24–34. ISBN 978-80-204-5513-0. Monografie získala Cenu profesora MUDr. Josefa Hynieho, DrSc. za nejlepší odbornou publikaci v oboru sexuologie v roce 2019. Cenu uděluje Výbor Sexuologické společnosti ČLS JEP.

ŠRÁMKOVÁ, Taťána. Sexuální dysfunkce u somatických onemocnění u mužů. In: FIALA, Luděk a Jaroslav, ZVĚŘINA: Moderní postupy v sexuologii. 1. vydání. Praha: Mladá fronta, 2019, Edice postgraduální medicíny, s. 35–56. ISBN 978-80-204-5513-0. Monografie získala Cenu profesora MUDr. Josefa Hynieho, DrSc. za nejlepší odbornou publikaci v oboru sexuologie v roce 2019. Cenu uděluje Výbor Sexuologické společnosti ČLS JEP.

ŠRÁMKOVÁ, Taťána. Sexuální dysfunkce u somatických chorob u žen. In: FIALA, Luděk a Jaroslav, ZVĚŘINA: Moderní postupy v sexuologii. 1. vydání. Praha: Mladá fronta, 2019, Edice postgraduální medicíny, s. 81–93. ISBN 978-80-204-5513-0. Monografie získala Cenu profesora MUDr. Josefa Hynieho, DrSc. za nejlepší odbornou publikaci v oboru sexuologie v roce 2019. Cenu uděluje Výbor Sexuologické společnosti ČLS JEP.

ŠRÁMKOVÁ, Taťána. Sexuální dysfunkce u duševních poruch. In: FIALA, Luděk a Jaroslav, ZVĚŘINA: Moderní postupy v sexuologii. 1. vydání. Praha: Mladá fronta, 2019, Edice postgraduální medicíny, s. 95–107. ISBN 978-80-204-5513-0. Monografie získala Cenu profesora MUDr. Josefa Hynieho, DrSc. za nejlepší odbornou publikaci v oboru sexuologie v roce 2019. Cenu uděluje Výbor Sexuologické společnosti ČLS JEP.

 

Práce v rezenzovaných časopisech (SCOPUS)

SRAMKOVA, T., I. MOTIL, J. JARKOVSKY a K. SRAMKOVA. Erectile Dysfunction Treatment Using Focused Linear Low-Intensity Extracorporeal Shockwaves: Single-Blind, Sham-Controlled, Randomized Clinical Trial. Urologia Internationalis [online]. 2019. ISSN 00421138 (ISSN). Dostupné z: doi:10.1159/000504788 Document Type: Article

Práce v ostatních recenzovaných časopisech mimo SCOPUS a WOS

ŠRÁMKOVÁ, Taťána. Bolest a sexuální dysfunkce. Bolest: časopis Společnosti pro studium a léčbu bolesti. 2019, 22(3), 106–110. ISSN: 1212-0634.

ŠRÁMKOVÁ, Taťána. Andrologická péče o pacienta po míšním traumatu. Urologie pro praxi. 2019, 20(2), 85–88. ISSN: 1213-1768.

Ostatní publikace

ŠRÁMKOVÁ, Taťána. Otázky a odpovědi. In Sex se stomií. Edukační brožura pro pacienty se stomií. Společnost Coloplast, 2019, 24 s.

ŠRÁMKOVÁ, Taťána. Sexuální poruchy u roztroušené mozkomíšní sklerózy. Odborný článek pro časopis iROSKA. 2019, 5,2: 18-20

 

Edukační programy v rámci postgraduálního vzdělávání, e-learningové programy

ŠRÁMKOVÁ, T. Nedostatek testosteronu u mužů. ABRA 0820,OVS -114/2019, akreditovaný e-kurz pro lékaře, EUNI 2019. www.euni.cz

Přednášky na kongresech a sympóziích, vyzvané přednášky 

ŠRÁMKOVÁ, T. Bolest a sexuální dysfunkce. Sympózium České společnosti pro sexuální medicínu, Český Krumlov 24. – 25. 5. 2019

ŠRÁMKOVÁ, T. Erektilní dysfunkce a pokles testosteronu ve vyšším věku – diagnostika a léčba. Vyzvaná přednáška. XXI. Brněnský geriatrický den. 7. Brněnsko-bratislavské gerontologické sympózium. Brno 13.3.2019

 

Přednášky v rámci celoživotního vzdělávání

ŠRÁMKOVÁ, T. Sexuální dysfunkce pacientů léčených v algeziologických ambulancích. Seminář Racionální léčba bolesti. Zlín 13.12019

ŠRÁMKOVÁ, T. Nedostatek testosteronu u mužů. 14. ročník podzimního setkání gynekologů v Litomyšli. Litomyšl 25.9.2019

ŠRÁMKOVÁ, T. Nedostatek testosteronu u mužů. Klub privátních gynekologů. Brno 22.5.2020

ŠRÁMKOVÁ, T. Problematika erektilní dysfunkce, nejčastější příčiny a jejich řešení. Odborný seminář, Jihlava, 23.1.2019

 

2018

Kapitoly v monografiích

ŠRÁMKOVÁ, Taťána. Sexuologické komplikace po poranění pánevního kruhu. In: WENDSCHE, Petr a Radek, VESELÝ: Úskalí a komplikace při léčení zlomenin. 1. vydání. Praha: Galén, 2018, s. 286–289. ISBN 978-80-7492-393-7. Monografie byla vyhodnocena jako nejlepší knižní publikace v chirurgických oborech za období 2017-2018

ŠRÁMKOVÁ, Taťána. Psychopatologická problematika po závažných poraněních. In: WENDSCHE, Petr a Radek, VESELÝ: Úskalí a komplikace při léčení zlomenin. 1. vydání. Praha: Galén, 2018, s. 415–421. ISBN 978-80-7492-393-7. Monografie byla vyhodnocena jako nejlepší knižní publikace v chirurgických oborech za období 2017-2018

ŠRÁMKOVÁ, Taťána. Bez testosteronu to nepůjde. In: Diabetologie. [online]. 2018, s. 221–233. Praha, Triton 2018. ISBN 978-80-7553-549-8

Dostupné z: http://www.medvik.cz/link/bmc18027104

 

Práce v impaktovaných časopisech s IF

SRAMKOVA, Tatjana, Igor MOTIL, Jiri JARKOVSKY a Katerina SRAMKOVA. Re: Fojecki G, Tiessen S, Osther PJ. Effect of Linear, Low-intensity Extracorporeal Shock Wave Therapy for Erectile Dysfunction. Eur Urol Suppl 2018;17:e1701 Erectile Dysfunction Treatment Using Linear Low-intensity Extracorporeal Shockwaves. European Urology [online]. 2019, 75(5), E140–E141. ISSN 0302-2838. Dostupné z: doi:10.1016/j.eururo.2019.01.013

Document Type: Letter; IF = 17,947; Category: UROLOGY & NEPHROLOGY Q1 – medián 2,089

 

Práce v rezenzovaných časopisech (SCOPUS)

ŠRÁMKOVÁ, Taťána. Stárnutí mužů a jeho komplikace - erektilní dysfunkce a deficit testosteronu. Medicína pro praxi: časopis praktických lékařů. 2018, 15(2), 103–106. ISSN ISSN: 1214-8687.

ŠRÁMKOVÁ, Taťána. Novy způsob aplikace alprostadilu v léčbě erektilní dysfunkce. Acta medicinae. 2018, 6(12), 77–80. ISSN: 1805-398X.

 

Meeting abstract (z WoS)

MOTIL, Igor a Tatana SRAMKOVA. ED treatment using low-energy linear shockwave therapy applied by LSTC-ED technique. Double-blinded, sham-controlled, randomized clinical trial. International Journal of Urology. 2018, 25, 369–369. ISSN 0919-8172.

 

Komentované překlady

ŠRÁMKOVÁ, Taťána. Diagnóza erektilní dysfunkce zpřesní screening diabetu 2. typu. Výhledy a výzvy diabetologie. 2019, 4(1), 23–25. ISSN: cnb002834236.

Zdroj:Carrillo-Larco RM,Luza-Duenas AC, Urdániga-Hung MB, Bernabé-Ortiz A.Diagnosis of erectile dysfunction can be used to improve screening for Type 2 diabetes mellitus. Diabet. Med. 2018 Nov,35(11): 1538 - 1543

 

Přednášky na kongresech a sympóziích, vyzvané přednášky

ŠRÁMKOVÁ, T. Psychogenní sexuální dysfunkce, diagnostika a léčba. Vyzvaná přednáška. 7. Zimné urologicko- transplantačné sympózium, 17.- 20. 2018, Štrbské Pleso, hotel Patria

ŠRÁMKOVÁ, T. Nová forma podávání alprostadilu v léčbě erektilní dysfunkce. Vyzvaná přednáška. Uro-gynekologické sympózium v Praze, 4.6.2019

ŠRÁMKOVÁ, T. Sexuální dysfunkce u interně nemocných. Vyzvaná přednáška.  Multioborové odborné sympózium společnosti Novartis. Praha 10. – 11. 2018

ŠRÁMKOVÁ, T. Diabetes z pohledu sexuologa. Vyzvaná přednáška.  3. Jarní mezioborové sympózium Praha 6.- 7. 4 2018

ŠRÁMKOVÁ, T. Nefarmakologické možnosti léčby erektilní dysfunkce, rázová vlna.  Vyzvaná přednáška. 4. Pražský sexuologicko-andrologický mezinárodní kongres. Praha 20.- 21. 4 .2018

Motil I, ŠRÁMKOVÁ, T Jarkovsky J, Sramkova K. Erectile dysfunction treatment using Low-intensity Linear Shockwave therapy applied by LSTC_ED Technique. Single-blinded, sham-controlled, randomized clinical trial. The 16 th Annual Meeting of the Japanese Urological Association, Kyoto 19 - 22 Apr 2018

ŠRÁMKOVÁ, T. Psoriáza z pohledu sexuologa. Vyzvaná přednáška.   Mezioborové odborné sympózium, Brno 2 – 28. 4. 2018

ŠRÁMKOVÁ, T.Vliv endoteliální dysfunkce, kompenzace glykémie a hypogonadismu na efekt lokální terapie erektilní dysfunkce prostaglandinem E1 u pacientů s DM 2. Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu, Český Krumlov 25. – 26. 5. 2018

 

Přednášky v rámci celoživotního vzdělávání

ŠRÁMKOVÁ, T. Léčba erektilní dysfunkce: Odborně vzdělávací seminář firmy Berlin Chemie v rámci postgraduálního vzdělávání pro internisty, kardiology a diabetology. Brno 15.3.2018

ŠRÁMKOVÁ, T. Deprese a erektilní dysfunkce v ordinaci praktického lékaře. Cyklus osmi seminářů pro Společnost všeobecného lékařství: 4. 1. 2018 Liberec, 6.1.2018 Brno, 8.1.2018 Zlín, 9.1. 2018 Pardubice, 10.1.2018 Jihlava, 11.1.2018 Hradec Králové, 24.1.2018 České Budějovice, 25. 1 .2018  Ostrava

 

2017

Práce v impaktovaných časopisech s IF

SRAMKOVA, Tatana, Katerina SKRIVANOVA, Igor DOLAN, Libor ZAMECNIK, Katerina SRAMKOVA, Jiri KRIZ, Vladimir MUZIK a Radmila FAJTOVA. Women’s Sex Life After Spinal Cord Injury. Sexual Medicine [online]. 2017, 5(4), E255–E259. ISSN 2050-1161. Dostupné z: doi:10.1016/j.esxm.2017.07.003 Document Type: Article; IF = 1,457; Category: MEDICINE, GENERAL & INTERNAL Q3 - medián 1,512 + UROLOGY & NEPHROLOGY Q3 – 2,038

Práce v ostatních recenzovaných časopisech mimo SCOPUS a WOS

ŠRÁMKOVÁ, Taťána. Sexuální poruchy u nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Bolest: časopis Společnosti pro studium a léčbu bolesti. 2017, 20(2), 68–75. ISSN: 1212-0634.

ŠRÁMKOVÁ, Taťána. Deficit testosteronu, prevalence, příznaky, diagnostika. Practicus: odborný časopis praktických lékařů. 2017, 16(5), 24–25. ISSN: 1213-8711.

 

Recenzované sborníky

ŠRÁMKOVÁ, Taťána. Late-onset hypogonadismus, dysfunkce endotelu a erektilní dysfunkce u DM2. Moderní diagnostika a léčba. Klinická urológia, postgraduálny vedecký lekárský časopis. Clinical Urology, Postgraduate scientific Medical Journal. Klin. Urol. Sborník abstrakt 24. konference Slovenské urologické společnosti 2017, 13(2): s83.

ŠRÁMKOVÁ, Taťána, Kříž j, Dolan I, Šrámková K, Skřivanová K, Fajtová R, Mužík V. Sexualita ochrnutých a zdravých žen, výsledky pilotní studie. Sborník abstrakt X. Odborné konference a setkání spinálních jednotek. 1-2.6.2017 Mikulov, s. 33.

Dolan I, ŠRÁMKOVÁ, Taťána, Mužík V. Sexuální dysfunkce u mužů po spinálním traumatu a kvalita života. Sborník abstrakt x. Odborné konference a setkání spinálních jednotek. 1-2.6.2017 Mikulov, s 34.

Meeting abstract (z WoS)

MOTIL, I. a T. SRAMKOVA. ED treatment using low intensitiy shockwaves: novel approaches - future outlooks. International Journal of Urology. 2017, 24, 146–146. ISSN 0919-8172.

Ostatní publikace

ŠRÁMKOVÁ, Taťána. Sexuální dysfunkce u mužů po spinálním traumatu. ZN plus: příloha Zdravotnických novin. 2017, 66(16), 19–22. ISSN: 2533-3968.

ŠRÁMKOVÁ, Taťána. Sexualita onkologicky nemocných. ZN plus: příloha Zdravotnických novin. 2017, 66(27–28), 6–8. ISSN: 2533-3968.

 

Přednášky na kongresech a sympóziích, vyzvané přednášky

ŠRÁMKOVÁ, T. Sexuologické komplikace u spinálních pacientů. IX. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství Polytrauma a komplikace    v chirurgické péči. Mikulov 14. – 15. 9. 2017

ŠRÁMKOVÁ, T. Late-onset hypogonadizmus, dysfunkce endotelu a erektilní dysfunkce u DM 2, moderní diagnostika a léčba. 24. Výroční konference Slovenské urologické společnosti, Trenčianské Teplice 7.- 9.6. 2017

ŠRÁMKOVÁ, T, Kříž J, Dolan I, Šrámková K, Skřivanová K, Fajtová R, Mužík V. Sexualita ochrnutých a zdravých žen, výsledky pilotní studie. X. odborná konference a setkání spinálních jednotek. Mikulov 1.-2 .6..2017

ŠRÁMKOVÁ, T. Současný stav v diagnostice a terapii erektilní dysfunkce a deficitu testosteronu u diabetiků. Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu. Český Krumlov 19.-20. 5.2017

ŠRÁMKOVÁ, T. Současný stav v diagnostice a terapii sexuálních dysfunkcí u hůře léčitelné populace diabetiků. Vyzvaná přednáška 6. Ostravský diabetologický den. Ostrava  12.2017

ŠRÁMKOVÁ, T. Deficit testosteronu, prevalence, příznaky, diagnostika. Jarní sympózium pro praktické lékaře, Praha, 28. -30.4 2017

ŠRÁMKOVÁ, T. Onkologická onemocnění a jejich vliv na sexuální funkce – pohled sexuologa. XLI. Brněnské onkologické dny. 26. -28. 4 201 Vyzvaná přednáška

ŠRÁMKOVÁ, T. Psychogenní erektilní dysfunkce. Zimní urologické sympózium Špindlerův Mlýn. . 15.-1 1. 2017. Vyzvaná přednáška

 

Přednášky v rámci celoživotního vzdělávání

ŠRÁMKOVÁ, T. Psychiatrické komplikace v onkologii, delirium, deprese.  Masarykův onkologický ústav Brno 28.6.2017

ŠRÁMKOVÁ, T. Deprese a erektilní dysfunkce v ordinaci praktického lékaře.  Třebíč 19.4.2017

 

Vedení studentů doktorského studia

Obhájené disertační práce:

student: MUDr. Igor Dolan, PhD.

název dizertační práce: Sexuální dysfunkce u mužů po spinálním traumatu

Obhajoba 19.4.2017

Státní doktorská zkouška 19.4.2017,

škola Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

studoval od 21.9. 2009

 

 

student: Ing. Antonín Svoboda

název dizertační práce: „Metodika neinvazivní mechanické stimulace nervových zakončení“

Státní doktorská zkouška: 22.11.2017

škola Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojů a energetiky

studuje od roku 27.8.2015

 

2016

Práce v impaktovaných časopisech

MOTIL, Igor, KUBIS Ivan, SRAMKOVA, Tatana, Treatment of Vasculogenic Erectile Dysfunction with Piezowave² Device. Application of Low Intensity Shockwaves Using Novel Linear Shockwave Tissue Coverage (LSTC-ED®) technique. A Prospective, Multicentric, Placebo-controlled Study. Advances in Sexual Medicine, 2016; 6 (2): 15-18. DOI: 10.4236/asm.2016.62002.  IF 0.68

Práce v rezenzovaných časopisech (SCOPUS)

ŠRÁMKOVÁ, Taťána. Erektilní dysfunkce - pohled sexuologa. Postgraduální medicína: odborný časopis pro lékaře. 2016, 18(Příloha 2), 51–59. ISSN: 1212-4184.

DOLAN, Igor, Taťána ŠRÁMKOVÁ a Petr FILIPENSKÝ. Vliv rozsahu míšní léze a vybraných parametrů na kvalitu sexuálního života pacientů po spinálním traumatu. Urologie pro praxi. 2016, 17(3), 133–138. ISSN: 1213-1768.

MOTIL Igor, KUBIS Ivan, Taťána ŠRÁMKOVÁ Léčba erektilní dysfunkce pomocí fokusovaných rázových vln nízké intenzity za použití nové techniky Linear Shockwave Tissue Coverage (LSTC-ED®). Prospektivní, multicentrická, placebem kontrolovaná studie . Sexuológia – Sexology 2016, 16 (1): 34 – 36

Meeting abstract (z WoS)

MOTIL, Igor a Tatana SRAMKOVA. ED treatment by low intensity focused shock waves - A comparison AF available devices and therapeutic techniques. International Journal of Urology. 2016, 23, 8–8. ISSN 0919-8172.

MOTIL, I. a T. SRAMKOVA. Ed Treatment by Low Intensity Focused Shock Waves - a Comparison of Available Devices and Therapeutic Techniques. Journal of Sexual Medicine [online]. 2016, 13(5), S116–S116. ISSN 1743-6095. Dostupné z: doi:10.1016/j.jsxm.2016.03.092

Ostatní publikace

ŠRÁMKOVÁ, Taťána a Jana JÍLKOVÁ. Vozíčkáři nejsou asexuální bytosti. Zdravotnictví a medicína: čtrnáctideník pro odborníky ve zdravotnictví a farmacii. 2016, 2016(4), 40–40. ISSN: 2336-2987.

ŠRÁMKOVÁ, Taťána. Onkologická diagnóza neznamená konec sexu - rozhovor. Nemocniční listy: Fakultní nemocnice Brno. 2016, 17(3), 12–13. ISSN: 1802-0224.

ŠRÁMKOVÁ, Taťána. Mladší muže s erektilní dysfunkcí je nezbytné cíleně vyšetřit - rozhovor. Medical tribune: aktuální - nezávislá - mezinárodní. 2016, 12(20), B4–B4. ISSN: 1214-8911.

Edukační programy v rámci postgraduálního vzdělávání, e-learningové programy

ŠRÁMKOVÁ, T. Erektilní dysfunkce [online]. MeDitorial, Praha, 2016 [cit.2017-02-28]. Dostupné z: http://www. prolekarniky.cz/kreditovane-kurzy/erektilni-dysfunkce-71

ŠRÁMKOVÁ, T. Sexualita onkologicky nemocných [online]. Centrum paliativní péče, Praha, 2016 [cit. 2017-02- 28]. Dostupné z: https://paliativnicentrum.cz/cs/seminare/sexualita-onkologicky-nemocny

ŠRÁMKOVÁ, T. Sexualita onkologicky nemocných. Webinář  24.8.2016

ŠRÁMKOVÁ, T. Diagnostika a léčba erektilní dysfunkce. E-learningový kurz pro lékárníky a farmaceuty  2016 www.prolekarniky.cz. http://www.prolekarniky.cz/kreditovane-kurzy/erektilni-dysfunkce-c71

 

Přednášky na kongresech a sympóziích, vyzvané přednášky

ŠRÁMKOVÁ, T. Současný stav v diagnostice a terapii sexuálních dysfunkcí u hůře léčitelné populace diabetiků. Podzimní odborné sympózium diabetologů, Praha, 25. – 26. 1 2016 Vyzvaná přednáška

ŠRÁMKOVÁ, T. Sexualita po poranění míchy. Brněnské neurochirurgické dny, Velké Bílovice 24. – 25. 11 2016 Vyzvaná přednáška

ŠRÁMKOVÁ, T. Patofyziologie a terapeutické možnosti  erektilní dysfunkce. Pharmacy podzim 2016, Konference pro farmaceuty 12.10.2016, Vyzvaná přednáška

ŠRÁMKOVÁ, T. Erektilní dysfunkce a kardiologické riziko. II. kongres praktických lékařů Brno 7.10.2016 .Vyzvaná přednáška

ŠRÁMKOVÁ, T, Šrámková K, Dolan I, Kříž J. Sexualita handicapovaných žen. Andrologické a feminologické sympózium 27.-28. 2016 Český Krumlov

ŠRÁMKOVÁ, T. Erektilní dysfunkce, - problém, který řeší internista. Interna Informans Olomouc 10. 5.201 Vyzvaná přednáška

ŠRÁMKOVÁ, T, Šrámková K. Ohrožená sexualita mužů po radikální prostatektomii XXVIII. Bohnické sexuologické dny 25.-26.2.2016 Praha

ŠRÁMKOVÁ, T. Erektilní dysfunkce a onemocnění ledvin. Východočeské urologické sympózium Hradec Králové 22.2.2016. Vyzvaná přednáška

Motíl I, ŠRÁMKOVÁ, T ED treatment by low intensity focused shock waves-a comparison of available device and therapeutic techniques. 18 th Congress of the European Society for Sexual Medicine 4.-6.2.2016 Madrid

ŠRÁMKOVÁ, T. Erektilní dysfunkce s infertilita u pacientů s transverzální míšní lézí, možnosti řešení. Vyzvaná přednáška 6. Zimní urologické sympózium Štrbské pleso 27.-30.1.2016

Přednášky v rámci celoživotního vzdělávání

ŠRÁMKOVÁ, T. Patofyziologie a terapeutické možnosti erektilní dysfunkce. Premediapharm 9. 1 2016 Brno, 12.10.2016 Praha (2 přednášky)

ŠRÁMKOVÁ, T. Erektilní dysfunkce - problém, který řeší internista. Interna Informans, 10.5.2016 Olomouc, 26.4.2016 Brno, 21.4.2016 Jihlava (3 přednášky)

ŠRÁMKOVÁ, T Neurologické příčiny erektilní dysfunkce. Seminář v rámci postgraduálního vzdělávání pro sestry Neurochirurgické kliniky FN Brno, 10.2016

ŠRÁMKOVÁ, T. Erektilní dysfunkce a onemocnění ledvin. Východočeské urologické sympózium Hradec Králové 22.2.2016

ŠRÁMKOVÁ, T. Erektilní dysfunkce, předčasná ejakulace a adult-onset hypogonadizmus. V rámci postgraduálního vzdělávání pro gynekology. Brno 17.2.2016

 

2015

Vědecké Monografie

ŠRÁMKOVÁ, Taťána. Sexuologie pro zdravotníky [online]. 2015. ISBN: 978-80-7492-162-9. Dostupné z: http://www.medvik.cz/link/bpt115816093.

Dostupné z: http://www.medvik.cz/link/MED00185554

Monografie získala Cenu profesora MUDr. Josefa Hynieho, DrSc. za nejlepší odbornou publikaci v oboru sexuologie v roce 2015. Cenu uděluje Výbor Sexuologické společnosti ČLS JEP.

Práce v rezenzovaných časopisech (SCOPUS)

DOLAN, I., T. ŠRÁMKOVÁ a P. FILIPENSKÝ. Sexology profile of patients after spinal cord injury. Prakticky Lekar. 2015, 95(5), 215–218. ISSN 00326739 (ISSN). Document Type: Article

Práce v ostatních recenzovaných časopisech mimo SCOPUS a WOS

ŠRÁMKOVÁ, Taťána. Léčba erektilní dysfunkce. Remedia: farmakoterapeutický dvouměsíčník pro lékaře a farmaceuty. 2015, 25(6), 450–452. ISSN: cnb000357121.

DOLAN, Igor, Taťána ŠRÁMKOVÁ a Petr FILIPENSKÝ. Poruchy ejakulace, sexuální apetence a orgazmu u mužů po spinálním traumatu v závislosti na rozsahu míšní léze. Urologické listy. 2015, 13(2), 41–44. ISSN: 1214-2085.

DOLAN, Igor, Taťána ŠRÁMKOVÁ a Petr FILIPENSKÝ. Erektilní dysfunkce v závislosti na výšce a rozsahu poranění míchy. Urologie pro praxi. 2015, 16(2), 70–74. ISSN: 1213-1768.

 

Práce ve sbornících

ŠRÁMKOVÁ, Taťána. Sexuální dysfunkce jako indikátor závažného onemocnění. Medicína pro Praxi, Sborník abstrakt, Suppl E 2015, s. E12 ISBN 978-80-7471-120-6

Ostatní publikace

ŠRÁMKOVÁ, Taťána. Léčba sexuálních poruch a rizika spojená s tímto onemocněním. Tempus medicorum: časopis České lékařské komory. 2015, 24(5), 8 příl. ISSN: 1214-7524.

 

Vyzvané přednášky a přednášky v rámci celoživotního vzdělávání

ŠRÁMKOVÁ, T. Erektilní dysfunkce. XVI. Vyzvaná přednáška Sympozium klinické farmacie René Macha. 20.-211.2015 Mikulov

ŠRÁMKOVÁ, T. Erektilní dysfunkce, diagnostika, léčba a kazuistiky. Seminář v rámci postgraduálního vzdělávání pro praktické lékaře, Kladno 25.12015

ŠRÁMKOVÁ, T. Životní styl a erektilní dysfunkce, uzavřený kruh. Seminář pro Spolek všeobecného lékařství. Hradec Králové 19.11.2015

ŠRÁMKOVÁ, T.Vše o sexu na co jste se báli zeptat. Erektilní dysfunkce, předčasná ejakulace, ženská sexuální dysfunkce, onkologická onemocnění a sexuální dysfunkce , poranění míchy a sexuální dysfunkce. Sestra Inn. Brno 4.11.2015

ŠRÁMKOVÁ, T. Erektilní dysfunkce, patofyziologie, diagnostika a léčba. Seminář v rámci postgraduálního vzdělávání. Urologické oddělení nemocnice Na Bulovce, Praha 29.9.2015

ŠRÁMKOVÁ, T. Erektilní dysfunkce, léčba, kazuistiky: Seminář pro praktické lékaře, Starý Jičín 17.9.2015

ŠRÁMKOVÁ, T. Erektilní dysfunkce. Seminář pro psychiatry. PN Horní Beřkovice 9.2015

ŠRÁMKOVÁ, T. Erektilní dysfunkce a předčasná ejakulace. Seminář pro praktické lékaře. Ostrava 2.6.2015

ŠRÁMKOVÁ, T. Erektilní dysfunkce. Seminář v rámci postgraduálního vzdělávání pro praktické lékaře. České Budějovice 23. 4. 2015

ŠRÁMKOVÁ, T. Léčba erektilní dysfunkce. Kasuistiky. Vzdělávací seminář ČLK v rámci celoživotního vzdělávání. Plzeň 22. 4. 2015

ŠRÁMKOVÁ, T. Léčba erektilní dysfunkce. Seminář v rámci postgraduálního vzdělávání pro praktické lékaře. Valašské Meziříčí 16. 4. 2015

 

2014

Článek v časopise

SOŠKA, V., DOBŠÁK, P., POHANKA, M., ŠPINAROVÁ, L., VÍTOVEC, J., KREJČÍ, J., HUDE, P., HOMOLKA, P., NOVAKOVA, M., EICHER, J., WOLF, J., DUSEK, L., SIEGELOVÁ, J. Exercise training combined with electromyostimulation in the rehabilitation of patients with chronic heart failure: A randomized trial. Biomedical papers. 2014, 158(1), 98-106. ISSN 1213-8118.

ŠRÁMKOVÁ, T. Avanafil, nový inhibitor fosfodiesterázy 5 v léčbě erektilní dysfunkce. Remedia. 2014, 24(3), 203-207. ISSN 0862-8947.

ŠRÁMKOVÁ, T. Doporučený postup pro diagnostiku a terapii mužské erektilní dysfunkce. Medicína pro praxi. 2014, 11(4), 171-174. ISSN 1214-8687.

ŠRÁMKOVÁ, T. Endoteliální dysfunkce, erektilní dysfunkce a kardiovaskulární riziko. Kardiologická revue: interní medicína. 2014, 16(4), 262-266. ISSN 2336-288X.

ŠRÁMKOVÁ, T. Erektilní dysfunkce a její léčba – farmakologický a klinický profil avanafilu. Urologické listy. 2014, 12(2), 65-67. ISSN 1214-2085.

ŠRÁMKOVÁ, T. Erektilní dysfunkce jako důsledek somatických onemocnění a její léčba. Urologické listy. 2014, 12(1), 15-18. ISSN 1214-2085.

ŠRÁMKOVÁ, T. Erektilní dysfunkce jako první signál kardiovaskulárního onemocnění a význam diagnostiky. Urologické listy. 2014, 12(1), 11-14. ISSN 1214-2085.

ŠRÁMKOVÁ, T. Erektilní dysfunkce ve světle nových poznatků. Remedia. 2014, 24(1), 42-47. ISSN 0862-8947.

ŠRÁMKOVÁ, T. Erektilní-endoteliální dysfunkce u pacienta s diabetes mellitus druhého typu. Interní medicína pro praxi. 2014, 16(1), 26-30. ISSN 1212-7299.

ŠRÁMKOVÁ, T. Sexuální dysfunkce u diabetes mellitus. Postgraduální medicína. 2014, 16(4), 402-406. ISSN 1212-4184.

ŠRÁMKOVÁ, T. Terapie erektilní dysfunkce dle Guidelines Evropské urologické asociace. Kardiologická revue: interní medicína. 2014, 16(4), 288-293. ISSN 2336-288X.

Příspěvek v konferenčním sborníku

ŽOURKOVÁ, A., SEJBALOVÁ, P. Sledování transsexuálních osob po dokončené změně pohlaví. X. sjezd Psychiatrické společnosti. Špindlerův Mlýn. In: Budoucnost péče o duševně nemocné v souvislostech: Sborník příspěvků X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí. 2014, 10, 145-148.

2013

Článek v časopise

ŽOURKOVÁ, A., SEJBALOVÁ, P.  Moklobemid v léčbě sexuálních disfunkcí. Česká a slovenská psychiatrie, 2013, roč. 109, č. 2, s. 70-72.

 

2012

Článek v časopise

Sejbalová, P.  Znásilněním strádání oběti nekončí. Psychologie dnes, 2012, roč. 18, č. 2, s. 54-57.

Reguli, H., Sejbalová, P., Žourková, A.  První sexuální delikt mužů ve vyšším středním věku. Česká a slovenská psychiatrie, 2012, roč. 108, č. 2, s. 80-83.

 

2011

Článek v časopise

Sejbalová, P. Sexualita osob s organickými duševními poruchami. Psychiatrie pro praxi, 2011, roč. 12, č. 3, s. 96-97.

Sejbalová, P., Reguli, H. Specifičnost viktimizace obětí znásilnění. Psychiatrie pro praxi, 2011, roč. 12, č. 1, s. 19-21.

Žourková, A., Sejbalová, P. Serotonergní antidepresiva v léčbě parafilií. Česká a slovenská psychiatrie, 2011, roč. 107, č. 4, s. 211-215.

Přednáška bez publikovaného abstraktu

Jahnová, H., Míchalová, J. Předčasný porod jako potencionálně traumatizující situace - postřehy klinického psychologa. XIX. Neonatologické setkání, XIII. Hanákovy dny, Rozdrojovice, Hotel Atlantis, 03.06.2011.

Kde nás najdete:

Netroufalky ÚSS, pavilon J1, patro: 3

E-mail:

Kontakty:

Evidence, objednání: 532 231 333
Sekretariát: 532 231 346

Ambulantní doba:

ambulantní doba: po-pá 8:00–15:00 hod.
odběry krve a aplikace injekcí: po-pá 7:30-9:00

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji