Menu
Česky English
532 23 1111

Placené služby - Sexuologické oddělení

CENÍK č. 74 / 2024 – 09.5

Kalkulace intrakavernózní injekce

Pro Sexuologické oddělení byla provedena kalkulace výkonu intrakavernózní injekce prostaglandinu E 1 za přímou úhradu. Kalkulace ceny obsahuje mzdové náklady včetně režií při provedení intrakavernózní injekce prostaglandinu E 1 a spotřební materiál.

 

S cenou aplikace intrakavernózní injekce prostaglandinu E 1  musí být klient seznámen dříve, než bude tento výkon proveden. Na celkovou částku určenou k úhradě bude vystaveno potvrzení, na jehož základě proběhne úhrada na pokladně FN Brno ve II. patře LT. 

 

Nabízená zdravotní služba je osvobozena od sazby daně, protože má léčebný cíl nebo plní účel ochrany lidského zdraví.

 

Každý pacient musí být s cenou před výkonem nejprve seznámen a poté mu bude vystaven doklad, na jehož podkladě provede úhradu.

 

Název

Cena

Intrakavernózní injekce prostaglendinu E 1

950 Kč

Platnost ceny od 1. června 2024

 

ORIENTAČNÍ CENÍK PSYCHOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ U DIAGNOSTIKY PORUCH POHLAVNÍ IDENTITY

 

KOMPLEXNÍ PSYCHOLOGICKÝ A DIAGNOSTICKÝ PROCES PŘED ZAHÁJENÍM HORMONÁLNÍ LÉČBY

Orientační cena: 18 000 – 23 000 Kč

Zahrnuje:

  • Vstupní vyšetření, klinické a testové metody
  • Klinické sledování, další testové metody
  • Vyhodnocení a interpretace dat, vypracování zprávy

 

CÍLENÉ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ PO ROČNÍ HORMONÁLNÍ LÉČBĚ A DOPORUČENÍ PRO KOMISI MZ ČR

Orientační cena: 6 600 – 8 000 Kč

  • klinické psychologické vyšetření, administrace testových metod, jejich vyhodnocení a interpretace, vypracování zprávy a doporučení

 

ORIENTAČNÍ CENÍK SEXUOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ U DIAGNOSTIKY A LÉČBY PORUCH POHLAVNÍ IDENTITY

 

1. KOMPLEXNÍ SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ + EDUKACE

Orientační cena: 2 000 – 2 500 Kč

Zahrnuje:

  • Vstupní vyšetření
  • Edukace lékařem
  • Dispenzarizace

 

2. CÍLENÉ SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ DISPENZARIZOVANÉ OSOBY + EDUKACE

Orientační cena: 1 250 – 1 500 Kč

Zahrnuje:

  • Cílené vyšetření
  • Edukace lékařem
  • Dispenzarizace

 

Veškerá laboratorní vyšetření a ordinované léky si musí klient/ka platit sám/a

 

 

 

 

Kde nás najdete:

Netroufalky ÚSS, pavilon J1, patro: 3

E-mail:

Kontakty:

Evidence, objednání: 532 231 333
Sekretariát: 532 231 346

Ambulantní doba:

ambulantní doba: po-pá 8:00–15:00 hod.
odběry krve a aplikace injekcí: po-pá 7:30-9:00

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji