Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

Placené služby - Sexuologické oddělení

CENÍK č. 36 / 2017 – 09.5

Kalkulace intrakavernózní injekce

Pro Sexuologické oddělení byla provedena kalkulace výkonu intrakavernózní injekce prostaglandinu E 1.

Každý pacient musí být s cenou před výkonem nejprve seznámen a poté mu bude vystaven doklad, na jehož podkladě provede úhradu.

 

Název Cena
Intrakavernózní injekce prostaglandinu E 1 1 100,00 Kč

 

CENÍK PSYCHOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ U DIAGNOSTIKY PORUCH POHLAVNÍ IDENTITY

 

KOMPLEXNÍ PSYCHOLOGICKÝ A DIAGNOSTICKÝ PROCES PŘED ZAHÁJENÍM HORMONÁLNÍ LÉČBY

Orientační cena: 18 000 – 23 000 Kč

Zahrnuje:

  • Vstupní vyšetření, klinické a testové metody
  • Klinické sledování, další testové metody
  • Vyhodnocení a interpretace dat, vypracování zprávy

 

CÍLENÉ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ PO ROČNÍ HORMONÁLNÍ LÉČBĚ A DOPORUČENÍ PRO KOMISI MZ ČR

Orientační cena: 6 600 – 8 000 Kč

  • klinické psychologické vyšetření, administrace testových metod, jejich vyhodnocení a interpretace, vypracování zprávy a doporučení

 

CENÍK SEXUOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ U DIAGNOSTIKY A LÉČBY PORUCH POHLAVNÍ IDENTITY

 

1. KOMPLEXNÍ SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ + EDUKACE

Orientační cena: 2 000 – 2 500 Kč

Zahrnuje:

  • Vstupní vyšetření
  • Edukace lékařem
  • Dispenzarizace

 

2. CÍLENÉ SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ DISPENZARIZOVANÉ OSOBY + EDUKACE

Orientační cena: 1 250 – 1 500 Kč

Zahrnuje:

  • Cílené vyšetření
  • Edukace lékařem
  • Dispenzarizace

 

Veškerá laboratorní vyšetření a ordinované léky si musí klient/ka platit sám/a

 

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji