Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Placené služby - Sexuologické oddělení

CENÍK č. 36 / 2017 – 09.5

Kalkulace intrakavernózní injekce

Pro Sexuologické oddělení byla provedena kalkulace výkonu intrakavernózní injekce prostaglandinu E 1.

Každý pacient musí být s cenou před výkonem nejprve seznámen a poté mu bude vystaven doklad, na jehož podkladě provede úhradu.

 

Název Cena
Intrakavernózní injekce prostaglandinu E 1 1 100,00 Kč

 

 

CENÍK  č. 35 / 2017 – 09.5

Zdravotnický materiál pro měření funkce cévního endotelu

Pro Sexuologické oddělení byl vytvořen ceník pro snímací senzory k přístroji EndoPat za účelem měření funkce cévního endotelu. Tento materiál není hrazen zdravotní pojišťovnou.

Každý pacient musí být s cenou před výkonem nejprve seznámen, a poté mu bude vystaven doklad, na jehož podkladě provede úhradu.

 

Popis Cena
1 pár snímacích senzorů 1 100,00 Kč

 

 

CENÍK PSYCHOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ U DIAGNOSTIKY PORUCH POHLAVNÍ IDENTITY

 

KOMPLEXNÍ PSYCHOLOGICKÝ A DIAGNOSTICKÝ PROCES PŘED ZAHÁJENÍM HORMONÁLNÍ LÉČBY

Orientační cena: 18 000 – 23 000 Kč

Zahrnuje:

Vstupní vyšetření, klinické a testové metody: 3 480 bodů

Klinické sledování, další testové metody: 9 280 bodů

Vyhodnocení a interpretace dat, vypracování zprávy: 3 480 bodů

 

CÍLENÉ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ PO ROČNÍ HORMONÁLNÍ LÉČBĚ A DOPORUČENÍ PRO KOMISI MZ ČR

Orientační cena: 6 600 – 8 000 Kč

  • klinické psychologické vyšetření, administrace testových metod, jejich vyhodnocení a interpretace, vypracování zprávy a doporučení: 5 800 bodů

Cena 1 bodu k 1. 1. 2018 je 1,20 Kč

Cena bodu se v průběhu roku opakovaně mění dle aktuálního ceníku pojišťovny

 

CENÍK SEXUOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ U DIAGNOSTIKY A LÉČBY PORUCH POHLAVNÍ IDENTITY

 

1. KOMPLEXNÍ SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Orientační cena: 1 800 – 2 000 Kč

Zahrnuje:

Vstupní vyšetření: 1 397 bodů

Edukace lékařem: 223 bodů

Dispenzarizace: 10 bodů

 

2. CÍLENÉ SEXUOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ DISPENZARIZOVANÉ OSOBY

Orientační cena: 1 100 – 1 250 Kč

Zahrnuje:

Cílené vyšetření: 701 bodů

Edukace lékařem: 223 bodů

Dispenzarizace: 10 bodů

 

Fakultativně: pohovor s partnerem/kou či rodinnými příslušníky: 223 bodů

 

Veškerá laboratorní vyšetření a ordinované léky si musí klient/ka platit sám/a

Cena 1 bodu k 1. 1. 2018 je 1,20 Kč

Cena bodu se v průběhu roku opakovaně mění dle aktuálního ceníku pojišťovny

 

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji