Menu
Česky English
532 23 1111

Léčená onemocnění

 

Lékaři sexuologického oddělení zajišťují pro spádovou oblast jihomoravského regionu:

 

 • diagnostiku a léčbu poruch sexuálních funkcí u mužů a žen
 • diagnostiku a léčbu sexuálních deviací
 • diagnostiku a léčbu transsexuálních jedinců včetně jejich celoživotní dispenzarizace
 • diagnostiku a léčbu dětí a mladistvých s poruchami sexuálního chování
 • diagnostiku a léčbu poruch plodnosti, kde porucha plodnosti je na straně muže
 • diagnostika a léčba sexuálně zneužívaných a týraných jedinců
 • diagnostika a léčba  mentálně postižených osob, u kterých se projevují poruchy sexuálního chování

 

 

Je prováděna poradenská péče

 

 • poradenská péče v oblasti antikoncepce, v oblastech sexuálního chování a sexuální orientace
 • poradenská péče pro onkologické, neurologické a jiné pacienty se sexuálními poruchami
 • poradenská péče pro ženy v klimakteriu se sexuálními poruchami
 • poradenská péče ve věci druhých osob, při podezření na páchání sexuálně trestního jednání
 • péče o disharmonická manželství, kde nesoulad má odraz v sexuálním soužití

 

 

Sexuologickém oddělení zajišťuje konání  komise odborníků , která se ve FN Brno zabývá posouzením indikace operačních zákroků u transsexuálů, intersexuálů a sexuálních deviantů. Komise zároveň rozhoduje o indikaci ke sterilizaci.

 

 

Specializované programy:

 

 • Dlouhodobá psychoterapeutická skupina pro ženy s funkčními sexuálními poruchami
 • Psychoterapeutická skupina pro osoby trpící transsexualismem

 

 

Způsoby léčby, spektrum výkonů oddělení:

 

 • Způsoby léčby jednotlivých sexuálních nebo psychických poruch jsou  vedeny dle nejmodernějších lékařských poznatků a legálně  schválených léčebně preventivních postupů. Tyto jsou individuálně  vybírány dle potřeb každého klienta.
 • Spektrum výkonů kliniky zahrnuje komplexní sexuologickou diagnostiku a léčbu, dále diagnostiku  a léčbu psychiatrickou a psychologickou související se sexuálními poruchami.

 

 

Ošetřovatelská péče v ambulantní praxi:

 

 • koordinace objednávek konzultací
 • monitorování rizikových skupin
 • podpora klientů v soc. oblasti
 • spolupráce s rodinou
 • poradenská péče

 

 

 


 

 

 

Kde nás najdete:

Netroufalky ÚSS, pavilon J1, patro: 3

E-mail:

Kontakty:

Evidence, objednání: 532 231 333
Sekretariát: 532 231 346

Ambulantní doba:

ambulantní doba: po-pá 8:00–15:00 hod.
odběry krve a aplikace injekcí: po-pá 7:30-9:00

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji