Menu
Česky English
532 23 1111

Centrum specializované fyzioterapie pro vybrané stavy v gynekologii a porodnictví

Ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou FN Brno bylo 1.12.2022 otevřeno nové „Centrum specializované fyzioterapie pro vybrané stavy v gynekologii a porodnictví“. Centrum tvoří zkušený fyzioterapeutický tým úzce spolupracující s lékaři gynekology a porodníky, s porodními asistentkami, gynekologickými sestrami a dalšími zdravotníky. Fyzioterapeutky byly odborně proškoleny Mgr. Marikou Bajerovou, zakladatelkou a specialistkou na moderní fyzioterapii v gynekologii a porodnictví v ČR.  Centrum poskytuje odbornou akutní lůžkovou péči a specializovanou péči v ambulanci. Na lůžkách se věnujeme pacientkám po náročných uro-, onko- a gynekologických operacích. Na oddělení šestinedělí poskytujeme specializovanou péči ženám po porodu císařským řezem, po závažných porodních poraněních, po komplikovaném vaginálním porodu. Lůžková péče je poskytována na obou pracovištích GPK FN Brno -  v Bohunicích a na Obilním trhu.

Ambulance Centra specializované fyzioterapie pro vybrané stavy v gynekologii a porodnictví sídlí v porodnici na Obilním trhu FN Brno. Tato vysoce specializovaná ambulance se zaměřuje na závažné stavy v těhotenství, po porodu, na gynekologická onemocnění (endometrióza, bolestivá menstruace, chronická pánevní bolest, aj.), uro- a onko- gynekologická onemocnění.

Představení týmu a kontakty:

Prim. doc. MUDr. Lukáš Hruban, PhD. - Zástupce přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky pro LPP,

PhDr. Filip Dosbaba, PhD., MBA - Vedoucí fyzioterapeut Rehabilitačního oddělení FN Brno –

Mgr. Marika Bajerová - Úseková fyzioterapeutka lůžkové a ambulantní péče na Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno, Obilní trh FN Brno,

Mgr. Pavlína Svobodová - odborná fyzioterapeutka, lůžková a ambulantní péče, Obilní trh FN Brno

Mgr. Markéta Lázničková - odborná fyzioterapeutka, lůžková a ambulantní péče, Obilní trh FN Brno

Mgr. Zuzana Bernátková - odborná fyzioterapeutka, lůžková a ambulantní péče, Obilní trh FN Brno

Mgr. Silvie Řezaninová - odborná fyzioterapeutka, oddělení šestinedělí, FN Bohunice

Andrea Zajíčková, DiS. - odborná fyzioterapeutka, oddělení šestinedělí, FN Bohunice

Kde a jak se objednat:

Na tel. čísle 532 238 295 v časech 10.00 - 11:00 a 14:00 -15:00. Ambulance Centra specializované fyzioterapie pro vybrané stavy v gynekologii a porodnictví sídlí v porodnici na Obilním trhu FN Brno na dvou místech:

Mgr. Marika Bajerová, Mgr. Pavlína Svobodová - ambulance vedle Urogynekologické ordinace (vedle kantýny)

Mgr. Zuzana Bernátková, Mgr. Markéta Lázničková, ambulance v budově B ve 4. patře.

Provozní doba Ambulance Centra specializované fyzioterapie pro vybrané stavy v gynekologii a porodnictví, Obilní trh:

            PONDĚLÍ - Mgr. Pavlína Svobodová – 7:00 – 15:30

                               Mgr. Zuzana Bernátková – 10:00 – 15:00

                               Mgr. Markéta Lázničková – 10:00 – 11:00

 

            ÚTERÝ - Mgr. Pavlína Svobodová – 7:00 – 15:30

                           Mgr. Zuzana Bernátková – 10:00 – 15:00

                           Mgr. Markéta Lázničková – 10:00 – 11:00

 

            STŘEDA - Mgr. Marika Bajerová – 9:00 – 15:30

                             Mgr. Pavlína Svobodová – 7:00 – 15:30

                             Mgr. Zuzana Bernátková – 10:00 – 15:00

                             Mgr. Markéta Lázničková – 10:00 – 11:00

 

            ČTVRTEK - Mgr. Zuzana Bernátková – 10:00 – 15:00

                                Mgr. Markéta Lázničková – 10:00 – 11:00

                                Mgr. Pavlína Svobodová – 7:00 – 15:30

 

            PÁTEK - Mgr. Pavlína Svobodová – 7:00 – 15:30

                           Mgr. Zuzana Bernátková – 10:00 – 15:00

                           Mgr. Markéta Lázničková – 10:00 – 11:00

Stáže k Mgr. Bajerové - pro lékaře, fyzioterapeuty a porodní asistentky je možné se přihlásit na stáž do ambulance Centra specializované fyzioterapie pro vybrané stavy v gynekologii a porodnictví. Probíhají ve středy, od 9:30-15:30. Informace o přihlášení a ceně si prosím domluvte přímo u Mgr. Mariky Bajerové ().

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji