Menu
Česky English
532 23 1111

Informace pro pacienty

ORL oddělení poskytuje léčebně preventivní péči ambulantního a lůžkového typu pro pacienty s onemocněním v oblasti ORL, respektive hlavy a krku. Péče je poskytována v plném rozsahu koncepce oboru. Naše pracoviště se však profiluje zejména v několika oblastech:

 

  • Dispenzarizace, diagnostika a léčba zúžení dýchacích a polykacích cest (provádíme jak komplexní diagnostiku, tak léčbu s využitím endoskopického instrumentária včetně dilatací i otevřené chirurgické výkony včetně resekcí průdušnice)
  • Endonasální chirurgie včetně vysoce specializovaných výkonů, jako jsou výkony na rinobazi (plastiky pro likvoreu, operace nádorů hypofýzy) s využitím peroperační navigace v úzké spolupráci s neurochirurgickou klinikou či dacryocystorinostomie.
  • Chirurgie štítné žlázy a příštítných tělísek včetně využití scintigrafického vyhledávání.
  • Onkologie, a to jak v komplexní diagnostice, tak léčbě. Provádíme komplexní spektrum chirurgických výkonů otevřeným přístupem včetně výkonů endoskopických a dále prováděných multioborově ve spolupráci s Klinikou rekonstrukční a plastické chirurgie (komplexní spektrum rekonstrukčně - plastických výkonů včetně volných laloků), Neurochirurgickou klinikou (kombinované výkony, využití peroperační navigace) a Oční klinikou. Ve spolupráci s Interní hematoonkologickou klinikou, oddělení solidních nádorů a Klinikou ústní a čelistní chirurgie řešíme problematiku onkologicky nemocných na Onkologické indikační komisi pro nádor hlavy a krku. Ve spolupráci s Interní hematoonkologickou klinikou, oddělení solidních nádorů a Masarykovám onkologickým ústavem pak zajišťujeme veškerou dostupnou onkologickou léčbu včetně konkomitantní chemoradioterapie a radioterapie s využitím IMRT.
  • Fonochirurgie v komplexním rozsahu výkonů jak endoskopických včetně dilatací a využití CO2 laseru, tak tyreoplastických.
  • Chirurgická léčba chrápání včetně výukou s využitím CO2 laseru.

 

Informační publikace pro pacienty Centrálních operačních sálů ke stažení zde:

Stanice ORL

 

Nadstandardní pokoj

V případě plánované hospitalizace je možné si na telefonním čísle 532 232 423 rezervovat nadstandardní pokoj, ale jeho zajištění nemůžeme stoprocentně garantovat. Oddělení ORL disponuje dvěma nadstandardními pokoji. Cena je dána Ceníkem FN Brno.

 

 Zrekonstruovaný nadstandardní pokoj na ORL FN Brno

 

 

 

Ke stažení
Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 10. patro

Telefon:

Objednání pacientů 532 232 429

Ambulantní doba:

Ambulance příjmová 24 hodin denně
Ambulance odborná 7:00-15:00 hod.
Od 1. do 15. dne každého měsíce je POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA ORL dostupná ve FNUSA (tel. +420 543 182 928).
Od 16. dne do posledního dne v každém měsíci v roce 2024 zajišťuje pohotovostní službu ORL oddělení ve Fakultní nemocnici Brno v Bohunicích, Jihlavská 20 (tel. +420 532 232 429).

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji