Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Screening sluchu

Od února 2013 provádí Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Brno vyšetřování sluchu u novorozenců, tzv. screening sluchu. Toto vyšetření se provádí i v ostatních porodnicích v ČR v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva zdravotnictví ČR.

Cílem screeningu sluchu u novorozenců je včasný záchyt vrozené poruchy sluchu u dětí a zajištění případné následné péče tak, aby se zamezilo zejména opoždění vývoje komunikačních schopností u těchto dětí. Základní vyšetření sluchu je možné provést krátce po narození pomocí vyšetření otoakustických emisí (OAE). Toto vyšetření je nebolestivé a dítě během vyšetření spí. Dítě dostane do zvukovodu jemnou měřící sondu, přístroj vyšle slabý zvukový podnět a zaznamenává odpovědi sluchového ústrojí. Pokud dojde k vyvolání odezvy, jsou otoakustické emise výbavné a znamená to, že je zevní část sluchové dráhy v pořádku (poruchy vnitřní části sluchové dráhy jsou velmi vzácné). Vyšetření bez získané odpovědi – nevýbavné – je potřeba zopakovat. Teprve tehdy, kdy i opakovaná vyšetření jsou bez odpovědi, lze vyslovit podezření na nějakou poruchu sluchu a je potřeba důkladnější vyšetření. Screening tak umožní v případě potřeby včasnou diagnózu a velmi výrazně zkrátí čas pro zahájení vhodné rehabilitace.

Vyšetření se provádí se souhlasem zákonného zástupce dítěte a zapisuje se do zdravotnické dokumentace dítěte a do propouštěcí zprávy dítěte. Vyšetření je plně hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

 

Často kladené otázky k novorozeneckému screeningu

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon Z, patro: 6. a 7.

Porodnice Obilní trh, pavilon Neonatologická ambulance, areál C 2, patro: 2

Telefon:

532 238 309

E-mail:

Kontakty:

Pracoviště Porodnice:
JIRPN: 532 238 422
Oddělení 10 (zároveň horká linka kojení): 532 238 313
Oddělení 11: 532 238 260
Oddělení 12: 532 238 312, Rooming-in pro nedonošené děti: 532 238 303

Neonatologická ambulance: 532 238 217

Pracoviště Bohunice:
Intermediární oddělení: 532 233 968
Oddělení fyziologických novorozenců (zároveň horká linka kojení): 532 233 969

Ambulantní doba:

Po-Pá 8:00-12:00, 12:30-14:00

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji