Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Ambulance komplexní péče o perinatálně ohrožené děti

Při Neonatologickém oddělení FN Brno máme Ambulanci komplexní péče o perinatálně ohrožené děti, která zajišťuje návaznou komplexní péči o rizikové novorozence.

Do ambulance dochází děti v lékařem indikovaných případech.
Děti jsou u nás sledovány podle potřeby, nejdéle do tří let věku.

 

Náš cíl

Naším cílem je dosáhnout v rámci možností co nejpříznivějšího psychomotorického vývoje dítěte a usnadnit rodičům péči o děti s vývojovými problémy.

 

Kdo jsou naši pacienti?

Naši pacienti jsou děti, u kterých je třeba i po propuštění z nemocnice sledovat psychický a fyzický vývoj.

Obvykle se jedná o děti:

  • předčasně narozené
  • děti, které se narodily s určitými riziky
  • děti doporučované dětským praktickým lékařem, který diagnostikoval odchylky ve vývoji.

 

Kdo o děti pečuje?

Aby byla zajištěna péče opravdu komplexně, o děti pečují odborníci specializovaní ve  více oborech: v neonatologii, dětské neurologii, klinické psychologii, klinické logopedii a ve fyzioterapii.

Podle specializací se pak Ambulance komplexní péče dělí konkrétně na tyto ambulance, které pečují o děti v úzké spolupráci:

Pro více informací k jednotlivým ambulancím rozklikněte požadovaný odkaz výše, nebo použijte k přechodu levé navigační menu.

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon Z, patro: 6. a 7.

Porodnice Obilní trh, pavilon Neonatologická ambulance, areál C 2, patro: 2

Kontakty:

Neonatologická a neurologická ambulance:
532 238 217, 532 238 206
Ambulance klinické logopedie:
532 238 105
Ambulance dětské klinické psychologie:
532 238 429
Fyzioterapie:
532 238 267, 532 238 274

Lůžková oddělení Porodnice:
JIRPN: 532 238 422
Oddělení 10: 532 238 313
Oddělení 11: 532 238 260
Oddělení 12: 532 238 312
Rooming-in pro nedonošené děti: 532 238 303
Horká linka kojení Porodnice:
532 238 313

Lůžková oddělení Bohunice:
Intermediární oddělení: 532 233 968
Oddělení fyziologických novorozenců: 532 233 969
Horká linka kojení Bohunice: 532 233 969

Sekretariát Neonatologického oddělení:
532 238 309

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji