Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Zákaz návštěv, výjimku mají dětští pacienti a doprovod u porodu. Více zde. *** Testování koronavirus, rezervační systém a COVID BUS zde. ***  Informační linka MZ ČR ke koronaviru 1221

Jak to u nás probíhá

Naše porodnice nese titul Baby - friendly hospital – nemocnice přátelská dětem. To znamená, že podporujeme kojení a dodržujeme 10 zásad k úspěšnému kojení.

  Vzhledem k tomu, že průměrná ošetřovací doba se pohybuje v závislosti na stupni nezralosti novorozence od několika týdnů až do půl roku, je rooming-in jedním z hlavních cílů vzrůstající humanizace medicíny.

  • při péči o novorozence na našem oddělení respektujeme a dbáme CHARTY PRÁV DĚTÍ V NEMOCNICI (http://www.fnbrno.cz/prava-pacientu/t1334)
  • naší prioritou je snaha o zajištění neustálého kontaktu matky s dítětem (jestliže jejich zdravotní stav tento kontakt umožňuje)
  • naše oddělení se skládá z několika částí – tzv. oddělení rooming-in je určeno pro donošené novorozence bez zdravotních problémů, intermediární oddělení a jednotka intenzivní péče jsou určeny pro děti nedonošené a nemocné
  • systém rooming-in znamená, že maminka má děťátko u sebe na pokoji a pečuje o něj
  • délka hospitalizace fyziologických novorozenců se pohybuje okolo 3–4 dnů, u dětí nedonošených a nemocných záleží na zdravotním stavu a hmotnosti dítěte
  • do prvního kontaktu se svým dítětem se maminka dostane na porodním sále, kde probíhá první přiložení k prsu
  • s časovým odstupem je děťátko prvně celkově vyšetřeno dětským lékařem a je mu aplikován vitamín K jako prevence krvácivé nemoci
  • každý den probíhá lékařská vizita s dětským lékařem /7:30 – 10:00/
  • průběžně během celého dne probíhají návštěvy dětské sestry na pokojích
  • návštěvní a informační hodiny jsou uvedeny u jednotlivých oddělení
  • za hospitalizace provádíme u novorozenců řadu screeningových vyšetření
  • dokumentace pro miminko při propuštění
   • Zdravotní a očkovací průkaz
   • Zpráva o novorozenci (propouštěcí zpráva pro praktického dětského lékaře)
   • Ortopedický lístek
   • vyplněný a potvrzený dotazník rizika tuberkulózy (odevzdáte praktickému dětskému lékaři)
  • dětské sestře je potřeba nahlásit (do 24 hodin po porodu) obvodního dětského lékaře, u kterého své miminko zaregistrujete, i s telefonním kontaktem
  • Rodiče mají povinnost zaregistrovat miminko do 2 dnů po propuštění z porodnice u praktického lékaře pro děti a dorost
  Kde nás najdete:

  Bohunice, pavilon Z, patro: 6. a 7.

  Porodnice Obilní trh, pavilon Neonatologická ambulance, areál C 2, patro: 2

  Kontakty:

  Neonatologická a neurologická ambulance:
  532 238 217, 532 238 206
  Ambulance klinické logopedie:
  532 238 105
  Ambulance dětské klinické psychologie:
  532 238 429
  Fyzioterapie:
  532 238 267, 532 238 274

  Lůžková oddělení Porodnice:
  JIRPN: 532 238 422
  Oddělení 10: 532 238 313
  Oddělení 11: 532 238 260
  Oddělení 12: 532 238 312
  Rooming-in pro nedonošené děti: 532 238 303
  Horká linka kojení Porodnice:
  532 238 313

  Lůžková oddělení Bohunice:
  Intermediární oddělení: 532 233 968
  Oddělení fyziologických novorozenců: 532 233 969
  Horká linka kojení Bohunice: 532 233 969

  Sekretariát Neonatologického oddělení:
  532 238 309

  Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji