Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Neonatologické oddělení - lůžková část

Neonatologické oddělení FN Brno disponuje šesti lůžkovými odděleními. Pečuje o novorozence od hranice životaschopnosti až po donošené novorozence - třístupňový regionální systém péče. Péči o perinatálně ohrožené novorozence zajišťuje Ambulance následné péče.

Neonatologické oddělení FN Brno se podílí na zajištění indikovaného transportu novorozence ve spolupráci se ZZS JMK.

 

  • JIP (JIRPN) = Jednotka intenzívní péče (Jednotka intenzívní a resuscitační péče) – zajišťuje vysoce specializovanou péči o extrémně nezralé nebo velmi nezralé novorozence a nejzávažnější patologické stavy v rámci regionu. Nejčastěji řešená problematika zahrnuje nezralost, dechové problémy, septické stavy, vrozené vývojové vady.

 

  • Intermediární péče = péče o lehce a středně nedonošené novorozence, o děti s některými vývojovými vadami a také o děti, které se sice narodí v termínu, ale jejich příchod na svět je nějakým způsobem zkomplikován. Neonatologické oddělení FN Brno zahrnuje v současné době celkem 3 oddělení intermediární péče: odd. 11 a odd. 12 v Porodnici na Obilním trhu a odd. IMP v Bohunicích.
  • Péče o fyziologické novorozence = péče o děti narozené po ukončeném 36. týdnu těhotenství.

    Jsme nositeli mezinárodního ocenění Baby Friendly Hospital (UNICEF, WHO).

    Neonatologické oddělení FN Brno zahrnuje v současné době celkem 2 oddělení péče o fyziologické novorozence: odd. 10 a odd. fyziologických novorozenců Bohunice.

 

 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon Z, patro: 6. a 7.

Porodnice Obilní trh, pavilon Neonatologická ambulance, areál C 2, patro: 2

Kontakty:

Neonatologická a neurologická ambulance:
532 238 217, 532 238 206
Ambulance klinické logopedie:
532 238 105
Ambulance dětské klinické psychologie:
532 238 429
Fyzioterapie:
532 238 267, 532 238 274

Lůžková oddělení Porodnice:
JIRPN: 532 238 422
Oddělení 10: 532 238 313
Oddělení 11: 532 238 260
Oddělení 12: 532 238 312
Rooming-in pro nedonošené děti: 532 238 303
Horká linka kojení Porodnice:
532 238 313

Lůžková oddělení Bohunice:
Intermediární oddělení: 532 233 968
Oddělení fyziologických novorozenců: 532 233 969
Horká linka kojení Bohunice: 532 233 969

Sekretariát Neonatologického oddělení:
532 238 309

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji