Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Přístrojové vybavení pracoviště

  • Předoperační vyšetření provádíme na špičkové diagnostické jednotce Zyoptix (Bausch&Lomb). Jednotka obsahuje rohovkový topograf Orbscan II a wavefrontaberometrZywave.
  • Topografie rohovky pomocí přístroje ORBSCAN II je citlivou počítačovou metodou k analýze předního povrchu oka – rohovky. Přístroj využívá dvou principů - odrazu koncentrických Placidových prstenců z povrchové vrstvy slzného filmu a systém štěrbinové lampy, který umožňuje snímat přední i zadní plochu rohovky.  Umožňuje rovněž celoplošné měření tloušťky rohovky (pachymetrii).
  • AberometrZywaveje přístroj, kterým jsme schopni analyzovat aberace nižších a vyšších řádů (chyby optického systému oka jako celku) – tzv. wavefront analýza. Aberace vyšších řádů jsou odchylky a nepravidelnosti optického systému oka, které mohou mít výrazný vliv na kvalitu vidění. Nejsou  korigovány brýlemi ani kontaktními čočkami. Mohou být zdrojem významných kvalitativních zrakových obtíží (horší vidění za tmy, za šera, dvojité vidění, duchy apod.). Aberace vyšších řádů představují v průměru asi 20 % lomivé vady oka.

 

  • Zákroky provádíme na argon - fluoridovém laseru TechnolasExcimer Workstation 217 z 100 P (TechnolasPerfect Vision ) o vlnové délce 193 nm. Přístroj je vybaven4 dimensionálním Eye - trackerem - ACETM. Jedná se o nový rozměr ve sledování pohybu oka podél os X, Y a Z, včetně dynamického rotačního pohybu. Laser je vybaven modulem, který bere v úvahu posun zornice a automaticky ho kompenzuje. V případě větších pohybů oka, při nichž by došlo k opracování rohovky mimo požadovanou oblast, je laser vyveden z činnosti.

 

  • Konfokální mikroskopiepředstavuje moderní vyšetřovací metodu umožňující znázornit jednotlivé vrstvy rohovky. Využívána je k diagnostice a sledování ultrastrukturálních změn u pacientů s různými onemocněními rohovky, po refrakčních zákrocích a transplantacích. Vlastní snímání je prováděno v lokálním znecitlivění rohovky po aplikaci gelu na přední část vyšetřovací čočky.

 

Přístrojové vybavení OK

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji