Menu
Česky English
532 23 1111

Léčebné zákroky

Metoda PTK (fototerapeutická keratektomie)

Jedná se léčebné užití excimerového argon fluoridového laseru jako jednu z alternativ léčby povrchových onemocnění rohovky. Fototerapeutická keratectomie(PTK) využívá schopnosti laseru odstranit rohovkové zákaly, nehojící se defekty a nepravidelnosti povrchu rohovky v povrchových vrstvách rohovky.

 

U kterých onemocnění je vhodné provést PTK:

  • recidivující eroze rohovky
  • expoziční keratitidy (tzv.suchá skvrna rohovky)
  • rohovkové degenerace a dystrofie rohovky
  • recidivující (opakovaného) pterygia
  • recidivující herpes simplex keratitidy (opakující se virový zánět rohovky)
  • atopické a vernální keratokonjunktivitidy  (alergické záněty rohovky a spojivky)
  • jizvy rohovky

 

Výhodou PTK je to, že se jedná o proceduru s minimální zátěží pacienta a s rychlou pooperační rehabilitací. Vede ke zmírnění až vymizení subjektivních obtíží pacienta (snížení dyskomfortu, světloplachosti, bolesti aj.) a zlepšení zrakové ostrosti při nízkém výskytu komplikací. Je možné ji provést jako přípravu před plánovanou transplantací rohovky a též na transplantovaném rohovkovém terči.

 

Metoda Cornealcrosslinking (CXL)

Keratokonusje poměrně časté onemocnění rohovky, vyskytuje se s četností přibližně 1 na 2000 obyvatel. Jedná se o nezánětlivé onemocnění, při kterém rohovka postupně ztrácí pevnost, patologicky se vyklenuje (typicky v dolní polovině) a zároveň ztenčuje. Současně  se mění dioptrie optického systému oka, zhoršuje se krátkozrakost a zejména astigmatismus. Do určité míry je možná korekce brýlemi, tvrdými kontaktními čočkami, rohovkovými prstenci nebo nitroočními čočkami.  Tímto se však řeší jen část onemocnění – dioptrická vada. Podstata a hlavní problém keratokonu – pozvolné ubývání pevnosti rohovky a její vyklenování – může být v současnosti ovlivněno  metodou tzv. cross-linkingem.

CXL (cornealcross-linking) lze přeložit jako „zesíťování“ rohovky. Metoda je založena na chemické reakci, při níž je rohovka nejprve nasycena vitaminem B2 a následně ozářena její centrální oblast UVA světlem, což vyvolá vznik nových vazeb mezi vlákny kolagenu, která tvoří rohovku. Tyto nové vazby rohovku zpevní a zabrání jejímu dalšímu patologickému vyklenování.

Zákrok probíhá ambulantně a není  hrazen zdravotními pojišťovnami.

  

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji