Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Laserové zákroky

Metoda PRK (fotorefraktivníkeratektomie)

Jedná se o laserový zákrok vhodný pro pacienty:

  • s nízkou a střední krátkozrakostí (asi do- 3 D)
  • s nízkým astigmatismem

 

Průběh operace

Zákrok je ambulantní a probíhá za sterilních podmínek. Pacient při zákroku leží na operačním lůžku, povrch oka je znecitlivěn aplikací anestetika v kapkách. Okolí oka je kryto sterilní rouškou a oční štěrbina je rozšířena rozvěračem, který brání mrkání během zákroku.

TechnikaPRK je laserová metoda, jejíž podstatou je odstranění několika tisícin milimetru silné vrstvy rohovky pomocí laserového paprsku řízeného počítačem. V první fázi se provede mechanické odstranění povrchní vrstvy rohovky ( epitelu ) a ve druhé následuje vlastní laserování. Výsledkem je taková změna zakřivení rohovky, aby se světelné paprsky dopadající do oka setkaly v místě nejostřejšího vidění. Po zákroku je na oko aplikována terapeutická kontaktní čočka, která oko chrání po dobu prvních dnů hojení. Čočka na oku zůstává 4-5 dní (doba nutná k obnově odstraněného epitelu). Tato doba je provázena dyskomfortem pro pacienta (bolestivost, slzení, zarudnutí, mlhavé vidění aj.).

 

Metoda LASIK (laser in situkeratomileusis)

Jedná se o laserový zákrok vhodný pro pacienty:

  • s nízkou, střední a vysokou krátkozrakostí (nad -3 D)
  • s astigmatismem

 

Průběh operace

Zákrok je ambulantní a probíhá za sterilních podmínek. Pacient během zákroku leží na operačním lůžku. Povrch oka je znecitlivěn aplikací anestetika v kapkách, okolí oka je kryto sterilní rouškou a oční štěrbina je rozšířena rozvěračem, který brání mrkání během zákroku.

Technika LASIK je kombinací operačního zákroku a modelování rohovkové tkáně pomocí laserového paprsku (laserová fotoablace). V první části operace chirurg pomocí speciálního přístroje (keratomu) seřízne tenkou část rohovky (tzv. lamelu) na povrchu oka. Po odklopení lamely následuje vlastní laserování rohovky. Při laserování dochází k odstraňování rohovkové tkáně. Tím se mění zakřivení rohovky tak, aby se světelné paprsky dopadající do oka setkaly v místě nejostřejšího vidění. Po ukončení laserové fáze zákroku přiloží chirurg lamelu zpět na její původní místo. Po zákroku je na oko aplikována terapeutická kontaktní čočka (na dobu 24 hod).

Proti PRK má technika LASIKzásadní přednost v tom, že nedochází k narušení Bowmanovy membrány (jedné z vrstev rohovky), čímž je zajištěno dokonalejší hojení a vysoký komfort pro klienta (bezbolestný průběh operace i pooperačně, rychlejší návrat vidění ).

 

Nadstandardní zákroky (PRK, LASIK)

Personalizovaný zákrok - na základě přesné analýzy optického systému oka je po laserovém zákroku dosaženo nejvyšší pooperační kvality vidění.

Zákroky šetřící tkáň rohovky - tímto zákrokem jsou bezpečně laserovány tenčí rohovky. Při laserovém zákroku je maximálně chráněna rohovková tkáň, což umožňuje bezpečně zvětšit rozsah pacientů vhodných k laserovému zákroku.

Asférický zákrok - vytvoření asférického profilu rohovky zajišťuje dokonalou zrakovou ostrost i při zhoršených světelných podmínkách.

 

Metoda SUPRACOR

Jedná se o laserový zákrok vhodný pro pacienty:

  • s dalekozrakostí a vetchozrakostí
  • věk nad 47 let
  • oči bez předchozích operačních zákroků, bez šedého zákalu  

 

Průběh operace

Zákrok je ambulantní a probíhá za sterilních podmínek. Pacient během zákroku leží na operačním lůžku. Povrch oka je znecitlivěn aplikací anestetika v kapkách, okolí oka je kryto sterilní rouškou a oční štěrbina je rozšířena rozvěračem, který brání mrkání během zákroku.

Technika SUPRACORje kombinací operačního zákroku a modelování rohovkové tkáně pomocí laserového paprsku (laserová fotoablace). V první části operace chirurg pomocí speciálního přístroje (keratomu) seřízne tenkou část rohovky (tzv. lamelu) na povrchu oka. Po odklopení lamely následuje vlastní laserování rohovky. Při laserování dochází k odstraňování rohovkové tkáně. Tím se mění zakřivení rohovky. Po ukončení laserové fáze zákroku přiloží chirurg lamelu zpět na její původní místo. Po zákroku je na oko aplikována terapeutická kontaktní čočka  (na dobu 24 hod ).Zákrok je prováděn na obou očích s výsledným kvalitním viděním do dálky, na střední vzdálenost a zejména do blízka. Jedná se o rychlou, bezbolestnou a bezpečnou metodu. Supracor je možností řešení vetchozrakosti i u klientů, kteří v minulosti již absolvovali laserový zákrok LASIK, např. pro krátkozrakost.  Výhodou metody je možné dolaserování v průběhu vývoje vady.

 

Všechny zmíněné zákroky jsou nebolestivé, probíhají v místním znecitlivění a trvají několik minut. Na celou proceduru, která zahrnuje přípravu, výkon, pooperační ošetření a poučení je vhodné si rezervovat 1 až 2 hodiny.Po operaci obdrží pacient oční kapky s přesným návodem na jejich užívání.

Laserové výkony OK

 

  

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji