Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Jak se objednat

Prvním krokem je objednání se na vstupní vyšetření buď osobně na Pracovišti refrakční chirurgie na Oční klinice FN Brno, Bohunice v 16. patře nebo na tel. čísle 532 23 3302.

Kontaktní čočky mění zakřivení rohovky. Z tohoto důvodu je nutné přestat nosit kontaktní čočky dva týdny jak před vstupním vyšetřením, tak i před event. laserovým nebo chirurgickým zákrokem.  Vstupní vyšetření je komplexní, jeho součástí je vyšetření zrakové ostrosti do dálky i do blízka, vyšetření na štěrbinové lampě, vyšetření automatickým refraktometrem, vyšetření kontrastové citlivosti, měření nitroočního tlaku, vyšetření očního pozadí, ultrazvuková biometrie a pachymetrie, vyšetření rohovkovým topografem, aberometrie  a pohovor s lékařem.

Na toto vyšetření si vymezte asi 2 hodiny, po tomto vyšetření vzhledem k rozšíření zornic nesmíte řídit automobil.

Na základě výsledků vyšetření rozhodne lékař, zda je zákrok u Vás vhodný a doporučí Vám vhodný léčebný postup.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji