Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Dne 31. prosince 2019 jsou úřední hodiny Centrální podatelny FN Brno v areálu Bohunice pouze od 7:00 do 14:00 hodin +++ FN Brno nezajišťuje pohotovost pro dospělé pacienty, pouze pro děti. Více zde.

Jak se objednat

Prvním krokem je objednání se na vstupní vyšetření buď osobně na Pracovišti refrakční chirurgie na Oční klinice FN Brno, Bohunice v 16. patře nebo na tel. čísle 532 23 3302.

Kontaktní čočky mění zakřivení rohovky. Z tohoto důvodu je nutné přestat nosit kontaktní čočky dva týdny jak před vstupním vyšetřením, tak i před event. laserovým nebo chirurgickým zákrokem.  Vstupní vyšetření je komplexní, jeho součástí je vyšetření zrakové ostrosti do dálky i do blízka, vyšetření na štěrbinové lampě, vyšetření automatickým refraktometrem, vyšetření kontrastové citlivosti, měření nitroočního tlaku, vyšetření očního pozadí, ultrazvuková biometrie a pachymetrie, vyšetření rohovkovým topografem, aberometrie  a pohovor s lékařem.

Na toto vyšetření si vymezte asi 2 hodiny, po tomto vyšetření vzhledem k rozšíření zornic nesmíte řídit automobil.

Na základě výsledků vyšetření rozhodne lékař, zda je zákrok u Vás vhodný a doporučí Vám vhodný léčebný postup.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji