Menu
Česky English
532 23 1111

Zaměření kliniky

Naše klinika se specializuje na problematiku maxilofaciální a dentoalveolární chirurgie. Zabývá se proto prevencí, diagnostikou, léčbou a rehabilitací vrozených a získaných patologií lebky, obličeje, úst, čelistí a krku. Ošetřujeme zejména pacienty se závažnými diagnózami nebo těžkým základním onemocněním. Běžnou stomatologickou péči naše pracoviště neposkytuje.

Odborné spektrum kliniky tvoří následující subspecializace:

Maxilofaciální traumatologie

 • zlomeniny horní a dolní čelisti
 • zlomeniny očnice a nosu
 • komplexní kraniofaciální poranění
 • úrazy zubů a měkkých tkání obličeje a dutiny ústní
 • sekundární poúrazové korekce

Orofaciální onkologie

 • nádory dutiny ústní, jazyka a celého orofaryngu
 • nádory čelistních kostí
 • nádory velkých a malých slinných žlaz

Čelistní anomálie

 • korekce anomálíí polohy čelistí
 • terapie syndromu obstrukční spánkové apnoe (OSAS)

Kolemčelistní záněty

 • zánětlivá onemocnění v okolí dutiny ústní

Dentoalveolární chirurgie

 • extrakce zubů moudrosti
 • extrakce zubních kořenů a komplikované extrakce
 • odstraňování cyst a zánětlivých ložisek
 • preprotetické úpravy čelistí

Historie kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Brno a LF MU

Klinika vznikla v roce 1999 reorganizací stávající I. a II. stomatologické kliniky. Tyto kliniky musely opustit své prostory na Šilingrově náměstí a v Hybešově ulici. Při řešení problému svého dalšího umístění vytvořily obě brněnské stomatologické kliniky nová, odborně restrukturalizovaná pracoviště. Z většiny oddělení obou klinik vznikla Stomatologická klinika FN u sv. Anny. Lůžková oddělení obou klinik byla spojena a přesunuta do Bohunic, do fakulní nemocnice Brno.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji