Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Přednášky a publikace - Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

2014

Článek v časopise

VETCHY, D., LANDOVA, H., GAJDZIOK, J., DOLEZEL, P., DANĚK, Z., STEMBIREK, J. Determination of dependencies among in vitro and in vivo properties of prepared mucoadhesive buccal films using multivariate data analysis. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. 2014, 86(3), 498-506. ISSN 0939-6411.

ZELINKA, J., BLAHÁK, J., BULIK, O. Centrální obrovskobuněčný granulom – konzervativní léčba intralezionální aplikací kortikosteroidů (Neobvyklá kazuistika). Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. 2014, 114(1), 3-6. ISSN 1213-0613.

Příspěvek v konferenčním sborníku

BRYCHTOVÁ, V., BLAHÁK, J., OBACZ, J., ZELINKA, J., FABIAN, P., HRSTKA, R., PAVLOVSKÝ, Z., BULIK, O., VOJTĚŠEK, B. Zhodnocení exprese proteinů AGR2, AGR3 a MUC4 u karcinomu dutiny ústní. XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno, 24.04.2014 - 25.04.2014. In: Sborník abstrakt XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2014, 139-140.

2013

Článek v časopise

LANDOVÁ, H., DANĚK, Z., GAJDZIOK, J., VETCHÝ, D., ŠTEMBÍREK, J.  Oral mucosa and therapy of recurrent aphthous stomatitis. Česká a slovenská farmacie, 2013, roč. 62, č. 1, s. 12-18.

LANDOVÁ, H., DANĚK, Z., GAJDZIOK, J., VETCHÝ, D., ŠTEMBÍREK, J.  Mucoadhesive films as perspective oral dosage form. Česká a slovenská farmacie, 2013, roč. 62, č. 1, s. 4-11.

SALZMAN, R., HOZA, J., PEŘINA, V., STÁREK, I.  Osteonecrosis of the External Auditory Canal Associated With Oral Bisphosphonate Therapy: Case Report and Literature Review. Otology & Neurotology, 2013, roč. 34, č. 2, s. 209-213.

Příspěvek do odborné knihy

VIDLÁKOVÁ, M., JEDLIČKOVÁ, J., KŘIVA, T.  Technické zázemí pro dentoalveorální a maxilofaciální chirurgii. In: BULÍK, O. a kolektiv autorů. Perioperační péče o pacienta ve stomatochirurgii. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013, s. 5-18. ISBN 978-80-7013-556-3.

 

2012

Článek v časopise

Blahák, J., Zelinka, J., Bulik, O., Hušek, K., Múčková, K.  Vzácné tumory v oblasti maxily (Neobvyklé kazuistiky). Česká stomatologie, 2012, roč. 112/60, č. 6, s. 162-167.

Šprláková -Puková, A., Štouračová, A., Keřkovský, M., Liberda, O., Peřina, V., Bartušek, K., Smékal, Z., Šmirg, O.  Ultrazvukové vyšetření a magnetická rezonance čelistních kloubů. Česká radiologie, 2012, roč. 66, č. 4, s. 424-429.

 

2011

Abstrakt ve sborníku

Machálka, M., Liberda, O., Bulik, O. Zaměření a výsledky aktivit plněných skupinou ústní, čelistní a obličejové chirurgie v letech 2005-2011. In XIII. Brněnské dentální a implantologické dny. Brno : LF MU, 2011.

Přednáška bez publikovaného abstraktu

Machálka, M. Chirurgická léčba indukované nekrózy čelisti. Ústecké stomatologické dny, Ústí nad Labem, 06.05.2011.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji