Menu
Česky English
532 23 1111

Přednášky a publikace - Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

2023

Článek v časopise

PEŘINA, V., SALZMAN, R. a TREGLEROVÁ, J. Denosumab-related osteonecrosis of the external auditory canal-benefit of the early surgical management. ENT-EAR NOSE & THROAT JOURNAL. THOUSAND OAKS: SAGE PUBLICATIONS INC, 2023, 5 s. ISSN 0145-5613. doi:10.1177/01455613211053389.

MARINČÁK VRANKOVÁ, Z., KŘIVÁNEK, J., DANĚK, Z., ZELINKA, J. et. al. Candidate genes for obstructive sleep apnea in non-syndromic children with craniofacial dysmorphisms - a narrative review. FRONTIERS IN PEDIATRICS. SWITZERLAND: FRONTIERS MEDIA SA, 2023, roč. 11, June 2023, s. 1-13. ISSN 2296-2360. doi:10.3389/fped.2023.1117493.

SCHMIDT, J., PEŘINA, V., SUCHANEK, J., TREGLEROVA, J. et. al. Comparison of COVID-19 epidemic among Czech dentists and the Czech general population. Nature Scientific Reports. London: NATURE RESEARCH, 2023, roč. 13, č. 1, 9 s. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-023-40427-8.

GACHOVÁ, D., LIPOVÝ, B., DEISSOVÁ, T., IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, L. et. al. Polymorphisms in genes expressed during amelogenesis and their association with dental caries: a case-control study. Clinical Oral Investigations. Heidelberg: Springer Heidelberg, 2023. ISSN 1432-6981. doi:10.1007/s00784-022-04794-2.

ŠMUCLER, R. a PEŘINA, V. Fokusy.cz – online algoritmus řešení problematiky fokální infekce. Časopis České stomatologické komory LKS. Praha: Česká stomatologická komora, 2023, roč. 33, č. 5, s. 84-85. ISSN 1210-3381.

SZÁRAZ, D., DANĚK, Z., LIPOVÝ, B., KŘIVÁNEK, J. et. al. Primary cilia and hypoxia-associated signaling in developmental odontogenic cysts in relation to autosomal dominant polycystic kidney disease-A novel insight. Heliyon. Elsevier, 2023, roč. 9, č. 6, s. 1-12. ISSN 2405-8440. doi:10.1016/j.heliyon.2023.e17130.

PEŘINA, V. a ŠMUCLER, R. Teorie fokální infekce – historická perspektiva. Časopis České stomatologické komory LKS. Praha: Česká stomatologická komora, 2023, roč. 33, č. 5, s. 86-91. ISSN 1210-3381.

Příspěvek v konferenčním sborníku

SZÁRAZ, D., DANĚK, Z., ANDRLA, P., BUDINSKÁ, E. et. al. Cílená detekce somatických mutací u pacientů s ameloblastomem: série případů. In ONCO Prague, 2023. 2023.

GACHOVÁ, D., DANĚK, Z., MACHÁČEK, C., SMETANOVÁ, S. et. al. Orální bakteriom u pacientů s dlaždicobuněčným karcinomem dle stavu jejich dentice: pilotní studie. In ONCO Prague, 2023. 2023.

SZÁRAZ, D., PEŘINA, V. a POKORNÝ, P. Patologická zlomenina dolní čelisti jako následek chronické apikální periodontitidy a kolemčelistního zánětu – kazuistika. In Pražské dentální dny. 2023. ISSN 1212-5725.

Kapitola v odborné knize

ADAM, Z., ŠEDIVÁ, A., FOJTÍK, Z., PETRÁŠOVÁ, H. et. al. Osteolýza může mít i jiné příčiny než maligní choroba či bakteriální infekce - například SAPHO syndrom. In Adam Zdeněk, Pour Luděk, Harvanová Ľubica, Zeman David. Monoklonální gamapatie klinického významu a další nemoci. Praha: Grada, 2023. s. 127-139, 12 s. ISBN 978-80-247-0687-0.

PEŘINA, V. a DANĚK, Z. Poškození zubů a okolních tkání v důsledku onkologické léčby. In Marek Svoboda, Jana Halámková. Péče o pacienty po ukončení kurativní onkologické léčby. Praha: Grada, 2023. s. 151-158, 7 s. ISBN 978-80-271-5021-2.

2022

Článek v časopise

FILUŠOVÁ, J., PUTNOVA, I., HURNÍK, P., DANĚK, Z. et. al. Alteration of primary cilia morphology and associated signalling in ameloblastoma. Archives of Oral Biology. Amsterdam: Elsevier, 2022, roč. 142, October 2022, s. 1-10. ISSN 0003-9969. doi:10.1016/j.archoralbio.2022.105499.

CVANOVÁ, M., RŮŽIČKA, F., KUKLETOVÁ, M., LIPOVÝ, B. et. al. Candida species and selected behavioral factors co-associated with severe early childhood caries: Case-control study. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology. Lausanne: Frontiers, 2022, roč. 12, July 2022, s. 1-15. ISSN 2235-2988. doi:10.3389/fcimb.2022.943480.

SCHMIDT, J., VAVŘÍČKOVÁ, L., MICOPULOS, Ch., SUCHÁNEK, J. et. al. COVID-19 among Czech Dentistry Students: Higher Vaccination and Lower Prevalence Compared to General Population Counterparts. VACCINES. BASEL: MDPI, 2022, roč. 10, č. 11, s. 1927-1942. ISSN 2076-393X. doi:10.3390/vaccines10111927.

SCHMIDT, J., PEŘINA, V., TREGLEROVÁ, J., PILBAUEROVA, N. et. al. COVID-19 Vaccination among Czech Dentists. Vaccines. Basel: MDPI, 2022, roč. 10, č. 3, s. 1-13. ISSN 2076-393X. doi:10.3390/vaccines10030428.

BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, P., ZENDULKA, O., JANOSEK, J., MLČŮCHOVÁ, N. et. al. CYP2C19 Gene Profiling as a Tool for Personalized Stress Ulcer Prophylaxis With Proton Pump Inhibitors in Critically Ill Patients-Recommendations Proposal. Frontiers in Medicine. Laussane: Frontiers, 2022, roč. 9, July 2022, s. 1-9. ISSN 2296-858X. doi:10.3389/fmed.2022.854280.

DEISSOVÁ, T., CVANOVÁ, M., KALA, Z., JIRASKOVA ZAKOSTELSKA, Z. et. al. Lack of Association between Epidermal Growth Factor or Its Receptor and Reflux Esophagitis, Barrett’s Esophagus, and Esophageal Adenocarcinoma: A Case-Control Study. Disease Markers. LONDON: HINDAWI LTD, 2022, roč. 2022, August, s. 1-13. ISSN 0278-0240. doi:10.1155/2022/8790748.

PEŘINA, V., SZÁRAZ, D., HARAZIM, H., URÍK, M. et. al. Paediatric Deep Neck Infection - The Risk of Needing Intensive Care. Children. Basel: MDPI, 2022, roč. 9, č. 7, s. 1-14. ISSN 2227-9067. doi:10.3390/children9070979.

PEŘINA, V., ŠMUCLER, R., TREGLEROVÁ, J., PILBAUEROVÁ, N. et. al. Postoje členů České stomatologické komory k opatřením zaváděným v zubních ordinacích v souvislosti s pandemií COVID-19. Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství. Praha: Mladá fronta a.s., 2022, roč. 122, č. 2, s. 33-42. ISSN 1213-0613. doi:10.51479/cspzl.2022.009.

PEŘINA, V. a SCHMIDT, J. The Effect of Priority Access of Dentists to COVID-19 Vaccination in the Czech Republic. VACCINES. SWITZERLAND: MDPI, 2022, roč. 10, č. 8, s. 1-6. ISSN 2076-393X. doi:10.3390/vaccines10081252.

Příspěvek v konferenčním sborníku

CVANOVÁ, M., RŮŽIČKA, F., KUKLETOVÁ, M., LIPOVÝ, B. et. al. Candida dubliniensis and Candida albicans associated with early childhood caries in preschool children - a case-control study. In ESPID 2022. 2022.

BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, P., KOTÁSKOVÁ, I., ŠPLÍCHALOVÁ, P., GACHOVÁ, D. et. al. Comparative bacteriome analysis of tooth and cystic fluid in patients with apical periodontitis and radicular cyst – pilot study. In FEBS, 2022. 2022. doi:10.1002/2211-5463.13440.

GACHOVÁ, D., DANĚK, Z., MACHÁČEK, C., SMETANOVÁ, S. et. al. Komparace bakteriomu z tumoru a ze sliznic dutiny ústní u pacientů s orálním dlaždicobuněčným karcinomem. In Biologické dny 2022. 2022.

FIALKOVÁ, B., KRISTEKOVÁ, D., PUTNOVÁ, I., DANĚK, Z. et. al. Molecular etiopathogenesis of cystic lesions in oral cavity. In BUCHTOVÁ, M. 14th Tooth Morphogenesis and Differentiation Meeting 2022. 2022.

GACHOVÁ, D., DANĚK, Z., MACHÁČEK, C. a BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, P. Oral microbiota in patients with oral squamous cell carcinoma. In RECETOX PhD Conference 2022. 2022.

MLČŮCHOVÁ, N., LIPOVÝ, B., DANĚK, Z., KUNOVSKÝ, L. et. al. Pharmacogenetics of proton pump inhibitors and prevalence of the CYP2C19*2 and *17 variants in the Central European population. In Setkání biochemiků a molekulárních biologů, 2022. 2022.

BLAHÁK, J., DANĚK, Z., KEMPNÝ, T., HOLOUBEK, J. et. al. Rekonstrukce volnými laloky v oblasti hlavy a krku – pětileté zhodnocení. In XXIV. Olomoucké onkologické dny. 2022.

2021

Článek v časopise

MRÁZKOVÁ, J., SISTEK, P., LOCHMAN, J., IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, L. et. al. A SNaPshot Assay for Determination of the Mannose-Binding Lectin Gene Variants and an Algorithm for Calculation of Haplogenotype Combinations. Diagnostics. Basel: MDPI, 2021, roč. 11, č. 2, s. 1-17. ISSN 2075-4418. doi:10.3390/diagnostics11020301.

SCHMIDT, J., PEŘINA, V., TREGLEROVÁ, J., PILBAUEROVA, N. et. al. COVID-19 Prevalence among Czech Dentists. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH. Basel: MDPI, 2021, roč. 18, č. 23, s. 1-16. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph182312488.

VYHNALOVÁ, T., DANĚK, Z., GACHOVÁ, D. a BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, P. The Role of the Oral Microbiota in the Etiopathogenesis of Oral Squamous Cell Carcinoma. Microorganisms. Basel: MDPI, 2021, roč. 9, č. 8, s. 1-23. ISSN 2076-2607. doi:10.3390/microorganisms9081549.

ZELINKA, J., BLAHÁK, J., PEŘINA, V., PACASOVÁ, R. et. al. The use of platelet-rich fibrin in the surgical treatment of medication-related osteonecrosis of the jaw: 40 patients prospective study. Biomedical Papers. Univerzita Palackého v Olomouci, 2021, roč. 165, č. 3, s. 322-327. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2020.023.

PEŘINA, V., SCHMIDT, J. a ŠMUCLER, R. Výskyt onemocnění COVID-19 mezi zubními lékaři v ČR. Časopis České stomatologické komory LKS. Praha: Česká stomatologická komora, 2021, roč. 31, č. 11, s. 227-232. ISSN 1210-3381.

Příspěvek v konferenčním sborníku

BLAHÁK, J., ZELINKA, J., PEŘINA, V., DANĚK, Z. et. al. Cysta nebo tumor v dětském věku. In Pražské dentální dny. 2021. ISSN 1212-5725.

DEISSOVÁ, T., IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, L., ZÁKOSTELSKÁ JIRÁSKOVÁ, Z., DOLINA, J. et. al. Elevated epidermal growth factor receptor levels in Barrett’s esophagus. In UEG Week Virtual 2021, United European Gastroenterology Journal 2021; 9 (Supplement 1). 2021.

BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, P., DANĚK, Z., GACHOVÁ, D., ZUKALOVÁ, K. et. al. Orální mikrobiota a hojení sliznice dutiny ústní. In II. česko-slovenský kongres „Mezioborové přístupy v hojení ran“. 2021. ISBN 978-80-01-06921-9.

DANĚK, Z., BLAHÁK, J., KŘIVA, T., LIBERDA, O. et. al. Současné možnosti a limity rekonstrukce obličeje a dutiny ústní: pohled maxilo-faciálního chirurga. In II. česko – slovenský kongres „Mezioborové přístupy v hojení ran“. 2021. ISBN 978-80-01-06921-9.

2020

Článek v časopise

SZÁRAZ, D. Dvacet let Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF MU a FN v Brně. Časopis LKS. Česká stomatologická komora, 2020. ISSN 1210-3381.

BLAHÁK, J., ZELINKA, J., GUMULEC, J., MACHÁČEK, C. et. al. HPV, protein p16 and squamous cell carcinoma of the oral cavity. Biomedical Papers. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, roč. 164, č. 3, s. 292-299. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2019.026.

BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, P., DANĚK, Z., DEISSOVÁ, T., HROMČÍK, F. et. al. Interleukin Gene Variability and Periodontal Bacteria in Patients with Generalized Aggressive Form of Periodontitis. International Journal of Molecular Sciences. Basel: MDPI, 2020, roč. 21, č. 13, s. 1-24. ISSN 1422-0067. doi:10.3390/ijms21134728.

Příspěvek v konferenčním sborníku

DANĚK, Z., IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, L., BULIK, O. a BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, P. Orální mikrobiom u pacientů s nádorovým onemocněním hlavy. In XXIII. Olomoucké onkologické dny. 2020.

2019

Článek v časopise

TREGLEROVÁ, J., ZELINKA, J., ADAM, Z., POUR, L. et. al. Osteonekróza čelisti, atypické fraktury kostí a další méně časté nežádoucí účinky bisfosfonátů. Transfúze a hematologie dnes. Mladá fronta a.s., 2019. ISSN 1213-5763.

POLÁK, P., KAMELANDER, J., MICHALCOVÁ, J., ZAVŘELOVÁ, J. et. al. Pancytopenie, panhypopituitarizmus a jaterní cirhóza: rozbor složité kazuistiky. Vnitřní lékařství. 2019, roč. 2019, č. 11, s. 715-720, 5 s. ISSN 0042-773X.

PEŘINA, V. Rizika přerušení antiagregační a antikoagulační léčby u zubních výkonů. Časopis LKS. Česká stomatologická komora, 2019. ISSN 1210-3381.

Příspěvek v konferenčním sborníku

ŠTEMBÍREK, J., HOVORAKOVA, M., PUTNOVA, I., PUTNOVA, B. et. al. Pathologies of Oral Patterning - Odontogenic Tumors and Cysts. In 12th International Congress of Vertebrate Morphology. 2019. ISSN 0362-2525.

ZELINKA, J., PACASOVÁ, R., BLAHÁK, J., TREGLEROVÁ, J. et. al. Využití fibrinu bohatého na krevní destičky při léčbě medikamentózně podmíněných osteonekróz čelistních kostí. In XLIII. Brněnské onkologické dny. 2019.

2018

Článek v časopise

ZELINKA, J., BLAHÁK, J., DANĚK, Z. a BULIK, O. Chondroblastic osteosarcoma of maxilla, a patient with Li-Fraumeni syndrome. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 81, Suppl. 1, s. 47-50. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2018S47.

ŠÍN, P., HOKYNKOVÁ, A., BLAHÁK, J., ROTSCHEIN, P. et. al. Rekonstrukce defektů dutiny ústní supraklavikulárním lalokem. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 81, Suppl. 1, s. 43-46. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2018S43.

Příspěvek v konferenčním sborníku

DANĚK, Z., BLAHÁK, J. a BULIK, O. Plánování rekonstrukce dolní čelisti. In XXI. Olomoucké onkologické dny. 2018.

2017

Článek v časopise

DANĚK, Z., GAJDZIOK, J., DOLEŽEL, P., LANDOVÁ, H. et. al. Buccal films as a dressing for the treatment of aphthous lesions. Journal of Oral Pathology & Medicine. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2017, roč. 46, č. 4, s. 301-306. ISSN 0904-2512. doi:10.1111/jop.12563.

ZELINKA, J., BLAHÁK, J., KŘIVA, T. a BULIK, O. Keratocystický odontogenní tumor. LKS. Praha: Česká stomatologická komora, 2017, roč. 27, č. 2, s. 34-37. ISSN 1210-3381.

Příspěvek v konferenčním sborníku

KŘIVA, T., ZELINKA, J. a BULIK, O. Experience with complex treatment of sever facial injury – case report. In 13. trilaterální česko-slovensko-polské sympozium orální a maxillofaciální chirurgie, 3. národní kongres Společnosti maxillofaciální chirurgie, 04.05.2017 - 06.05.2017, Velké Karlovice. 2017.

PEŘINA, V. a TREGLEROVÁ, J. Changes in the field of osteonecrosis of the jaw in the last decade. In 13. trilaterální česko-slovensko-polské sympozium orální a maxillofaciální chirurgie, 3. národní kongres Společnosti maxillofaciální chirurgie, 04.05.2017 - 06.05.2017, Velké Karlovice. 2017.

DANĚK, Z., ŠTEMBÍREK, J., GADZIOK, J., HOLEŠOVÁ, S. et. al. Možné krytí slizniční lézí dutiny ústní mukoadhezivním filmem. In 13. trilaterální česko-slovensko-polské sympozium orální a maxillofaciální chirurgie, 3. národní kongres Společnosti maxillofaciální chirurgie, 04.05.2017 - 06.05.2017, Velké Karlovice. 2017.

TREGLEROVÁ, J., ZELINKA, J., BULIK, O. a PEŘINA, V. Quality of life in patients with medication-related osteonecrosis of the jaw: preliminary results of study using EORTC QLQ-C30 and QLQ-HN35 questionnaires. In 13. trilaterální česko-slovensko-polské sympozium orální a maxillofaciální chirurgie, 3. národní kongres Společnosti maxillofaciální chirurgie, 04.05.2017 - 06.05.2017, Velké Karlovice. 2017.

BLAHÁK, J., DANĚK, Z., ZELINKA, J., ŠÍN, P. et. al. Rekonstrukční možnosti u onkologických pacientů, kazuistiky. In Pražské dentální dny 21.- 22. 9. 2017, Obecní dům. 2017.

ZELINKA, J., PACASOVÁ, R., BLAHÁK, J., DANĚK, Z. et. al. Use of platelet rich fibrin in treatment of medication related osteonecrosis of the jaws – preliminary results. In 13. trilaterální česko-slovensko-polské sympozium orální a maxillofaciální chirurgie, 3. národní kongres Společnosti maxillofaciální chirurgie, 04.05.2017 - 06.05.2017, Velké Karlovice. 2017.

2016

Článek v časopise

KYLLAR, M., ŠTEMBÍREK, J., DANĚK, Z., HODAN, R. et. al. A porcine model: surgical anatomy of the orbit for maxillofacial surgery. Laboratory Animals. Thousand Oaks: Sage Publications Inc, 2016, roč. 50, č. 2, s. 125-136. ISSN 0023-6772. doi:10.1177/0023677215577923.

2015

Článek v časopise

PEŘINA, V., BLAHÁK, J. a BULIK, O. Karcinomy hlavy a krku – vlivy HPV infekce. LKS. Praha: Česká stomatologická komora, 2015, roč. 25, č. 10, s. 198-202. ISSN 1210-3381.

HOŠKOVÁ, T., HODAN, R., PAVLÍKOVÁ, G., PEŘINA, V. et. al. Léky indukovaná osteonekróza čelistí a registr bisfosfonátových osteonekróz čelistí v České republice. LKS. Praha: Česká stomatologická komora, 2015, roč. 25, 7-8, s. 150-155. ISSN 1210-3381.

Příspěvek v konferenčním sborníku

PEŘINA, V. Osteonekróza čelisti - komplikace komplexní onkologické terapie. In XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXXIX. Konference pro nelékařské pracovníky, 8.-10.4. 2015, Brno,. 2015. ISSN 0862-495X.

BLAHÁK, J., ZELINKA, J. a BULIK, O. Proměna role HPV u pacientů s karcinomem dutiny ústní v běhu času. In XVIII. Olomoucké onkologické dny, 29.-30.1.2015. 2015.

2014

Článek v časopise

VETCHY, D., LANDOVA, H., GAJDZIOK, J., DOLEZEL, P., DANĚK, Z., STEMBIREK, J. Determination of dependencies among in vitro and in vivo properties of prepared mucoadhesive buccal films using multivariate data analysis. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. 2014, 86(3), 498-506. ISSN 0939-6411.

ZELINKA, J., BLAHÁK, J., BULIK, O. Centrální obrovskobuněčný granulom – konzervativní léčba intralezionální aplikací kortikosteroidů (Neobvyklá kazuistika). Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. 2014, 114(1), 3-6. ISSN 1213-0613.

Příspěvek v konferenčním sborníku

BRYCHTOVÁ, V., BLAHÁK, J., OBACZ, J., ZELINKA, J., FABIAN, P., HRSTKA, R., PAVLOVSKÝ, Z., BULIK, O., VOJTĚŠEK, B. Zhodnocení exprese proteinů AGR2, AGR3 a MUC4 u karcinomu dutiny ústní. XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno, 24.04.2014 - 25.04.2014. In: Sborník abstrakt XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2014, 139-140.

2013

Článek v časopise

LANDOVÁ, H., DANĚK, Z., GAJDZIOK, J., VETCHÝ, D., ŠTEMBÍREK, J.  Oral mucosa and therapy of recurrent aphthous stomatitis. Česká a slovenská farmacie, 2013, roč. 62, č. 1, s. 12-18.

LANDOVÁ, H., DANĚK, Z., GAJDZIOK, J., VETCHÝ, D., ŠTEMBÍREK, J.  Mucoadhesive films as perspective oral dosage form. Česká a slovenská farmacie, 2013, roč. 62, č. 1, s. 4-11.

SALZMAN, R., HOZA, J., PEŘINA, V., STÁREK, I.  Osteonecrosis of the External Auditory Canal Associated With Oral Bisphosphonate Therapy: Case Report and Literature Review. Otology & Neurotology, 2013, roč. 34, č. 2, s. 209-213.

Příspěvek do odborné knihy

VIDLÁKOVÁ, M., JEDLIČKOVÁ, J., KŘIVA, T.  Technické zázemí pro dentoalveorální a maxilofaciální chirurgii. In: BULÍK, O. a kolektiv autorů. Perioperační péče o pacienta ve stomatochirurgii. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013, s. 5-18. ISBN 978-80-7013-556-3.

 

2012

Článek v časopise

Blahák, J., Zelinka, J., Bulik, O., Hušek, K., Múčková, K.  Vzácné tumory v oblasti maxily (Neobvyklé kazuistiky). Česká stomatologie, 2012, roč. 112/60, č. 6, s. 162-167.

Šprláková -Puková, A., Štouračová, A., Keřkovský, M., Liberda, O., Peřina, V., Bartušek, K., Smékal, Z., Šmirg, O.  Ultrazvukové vyšetření a magnetická rezonance čelistních kloubů. Česká radiologie, 2012, roč. 66, č. 4, s. 424-429.

 

2011

Abstrakt ve sborníku

Machálka, M., Liberda, O., Bulik, O. Zaměření a výsledky aktivit plněných skupinou ústní, čelistní a obličejové chirurgie v letech 2005-2011. In XIII. Brněnské dentální a implantologické dny. Brno : LF MU, 2011.

Přednáška bez publikovaného abstraktu

Machálka, M. Chirurgická léčba indukované nekrózy čelisti. Ústecké stomatologické dny, Ústí nad Labem, 06.05.2011.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji