Menu
Česky English
532 23 1111

Struktura kliniky

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie má ambulatní a lůžkovou část.

Ambulance a operační sálek

V ambulancích naší kliniky probíhá diagnostika onemocnění v oblasti hlavy a krku a případné jednodušší lékařské zákroky. Dále ambulance slouží ke kontrolám a doléčení pacientů. Součástí jsou i ambulantní operační sálky, kde jsou ošetřováni pacienti jejihž onemocnění nevyžaduje hospitalizaci.

Vzhledem ke spektru onemocnění, která naše klinika léčí i k charakteru provozu naší kliniky není předchozí objednávání pacientů možné.

Pacienti s doporučením od svého zubního lékaře se mohou dostavit v pracovní dny v průběhu dopoledne ke vstupnímu vyšetření a objednání na zákrok nebo operaci. 

Akutní stavy vážně ohrožující život nebo zdraví pacienta (úrazy, závažné záněty) jsou ošetřovány nepřetržitě.

Telefonické informace na čísle  53223 2331.

Specializované ambulance

Součástí Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie jsou i specializované ambulance, které se zaměřují zejména na:

  • Vyšetření pacientů s nádorem nebo podezřením na nádor
  • Vyšetření a plánování operativních korekcí čelistních anomálií
  • Ošetření nemocných se zvýšenou krvácivostí a krevními chorobami

Lůžkové oddělení

Na lůžkovém oddělení je k dispozici je 15 standardních lůžek a operační sál umístěný v traktu centrálních operačních sálů.


Pohotovostní služba

Pohotovostní službu v oboru zubní lékařství naše pracoviště neposkytuje.

 

Pohotovostní službu v oboru zubní lékařství pomoci poskytuje v Brně Úrazová nemocnice, Brno - Ponávka 6, budova Koliště 41, telefon 545538421. Ve všední dny je to v době od 18,00 - 24,00 hod., volné dny 8,00 - 20,00 hod. V běžné pracovní době ošetří pacienty s akutními potížemi jejich zubní lékař.

Knihovna

Knihovna kliniky obsahuje monografie, skripta a atlasy převážně z oblasti maxilofaciální chirurgie, dentoalveolární chirurgie, traumatologie a onkologie, dále pak z oblasti týkající se temporomandibulárního kloubu, implantologie, protetické chirurgie, laserové terapie, onemocnění slinných žláz. K dispozici jsou rovněž české a zahraniční stomatologické časopisy.
Publikace jsou převážně v češtině a angličtině, přístupné zaměstnancům LF a FN Brno, studentům a lékařské veřejnosti. Výpůjčky presenčně nebo absenčně, denně od 8.00 do 11.00 hodin.

Telefonické informace na čísle 53223 2042.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji