Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Struktura kliniky

Ambulance a operační sálek

Ambulantní část je kompletně nově vybavena, umožňuje kontroly a doléčení nemocných, provádění všech ambulantních ošetření, okamžitou diagnostiku ve spolupráci s ostatními pracovišti nemocnice, zejména Radiologickou klinikou, kde je pro naši potřebu k dispozici prvotřídní ortopantomograf.

Plánované dentoalveolární operace jsou prováděny v lokálním znecitlivění nebo v analgosedaci, každé dopoledne v pracovní dny.

Pacienti s doporučením od svého zubního lékaře se dostaví v pracovní dny v průběhu dopoledne ke vstupnímu vyšetření a objednání na zákrok nebo operaci. Objednávání telefonicky nebo mailem není možné.

Akutní operace provádíme nepřetržitě.

Telefonické informace na čísle 53223 2049, 53223 2331.

 

Specializované ambulance

  • Vyšetření pacientů s nádorem nebo podezřením na nádor
  • kloubní poradna (onemocnění a poruchy čelistního kloubu)
  • vyšetření a plánování operativních korekcí čelistních anomálií
  • ošetření nemocných se zvýšenou krvácivostí a krevními chorobami
  • operativní úpravy bezzubých čelistí před zhotovením zubních náhrad

Telefonické informace na čísle  53223 2331.

 

Lůžkové oddělení

K dispozici je 15 standardních lůžek, možnost akutního ošetření v celkové anestezii, 1 operační sál je každodenně k dispozici v rámci centrálních operačních sálů.

 

Pohotovostní služba

 

Nepřetržitou stomatologickou pohotovost pracoviště neposkytuje!

 

Stomatologickou službu první pomoci poskytuje v Brně Úrazová nemocnice, Brno - Ponávka 6, budova Koliště 41, telefon 545538421. Ve všední dny je to v době od 18,00 - 24,00 hod., volné dny 8,00 - 20,00 hod.

Pro čelistní a obličejovou chirurgii klinika zajišťuje nepřetržitou specializovanou lékařskou pohotovostní službu a konziliární vyšetření, úrazy, kolem čelistní záněty pro všechna zdravotnická zařízení a nemocnice města Brna a oblasti jižní Moravy.  Odeslaní pacienti musí mít doporučení ošetřujícího lékaře nebo lékaře LSPP.

 

Knihovna

Knihovna obsahuje svazky monografie, skripta a atlasy převážně z oblasti maxilofaciální chirurgie, dentoalveolární chirurgie, traumatologie a onkologie, dále pak z oblasti týkající se temporomandibulárního kloubu, implantologie, protetické chirurgie, laserové terapie, onemocnění slinných žláz. K dispozici jsou rovněž české a zahraniční stomatologické časopisy.
Publikace jsou převážně v češtině a angličtině, přístupné zaměstnancům LF a FN Brno, studentům a lékařské veřejnosti. Výpůjčky presenčně nebo absenčně, denně od 8.00 do 11.00 hodin.

Telefonické informace na čísle 53223 2042.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji