Menu
Česky English
532 23 1111

Vzdělávání

Pregraduální

 • Výuka 4. ročníku LF MU v rámci chirurgie (přednášky, stáže)

 

 

Postgraduální

 • Školící místo v oboru popáleninová medicína pro lékaře před atestací I. a II. stupně z chirurgie a před nástavbovou atestací z plastické chirurgie.

 

 

Pro střední zdravotnické pracovníky

 • V rámci nástupní praxe probíhá individuální vzdělávání. Postgraduání vzdělávání probíhá v rámci IDVPZ v Brně.

 

 

Publikace

 

Za rok 2003

Originální práce v českém nebo slovenském časopise:

1.      Brychta, P.

Burn and Reconstructive Surgery Clinic

Acta Chir Plast 45, 3, 2003, 71 - 72

2.      Koupil, J., Brychta, P., Horký, D., Smola, J., Prášek, J.

The Influence of Moisture wound Healing on the Incidence of Bacterial Infection and Histological Changes in Healthy Human Skin after Treatment of Interactive Dressings

Acta Chir Plast 45, 3, 2003, 89-94

3.      Kaloudová, Y., Votava, M., Řihová, H., Suchánek, I., Brychta, P.

Unusual Course of Treatment of a Patient Diagnosed with Pemhigus Vulgaris (Case report)

Acta Chir Plast, 45, 3, 2003 83 - 87

4.      Menšík, I., Lamme, E.N., Brychta, P.

Depth of the Graft bed Influences Split-Skin Graft Contraction

Acta Chir Plast 45, 3, 2003, 105 - 108

5. Suchánek, I., Řihová, H., Kaloudová, Y., Mager, R.

Reconstructive Surgeries after Extensive Burns in Children

Acta Chir Plast, 45, 4, 2003, 139-144

6.      Mager, R., Řihová, H.

Successful Treatment of a Crutically Burned Patient (Case Report)

Acta Chir Plast, 45, 3, 2003, 77 – 80

7.      Seidlová, D., Zemanová, J., Čundrle, I., Suchánek, I.

Pain Management in Children with Burn Injuries

Acta Chir Plast 45, 3, 2003, 81-82

 

Kapitola v české nebo slovenské odborné knize:

1.      Brychta, P. Kaloudová, Y.

Ambulantní péče o nezávažné popáleniny

V knize: Programy kvality a standardy léčebných postupů

Verlag Dashöfer, 2003

2.      Brychta, P. Kaloudová, Y.

Přednemocniční péče o termický úraz

V knize: Programy kvality a standardy léčebných postupů

Verlag Dashöfer, 2003

 

Za rok 2004

Abstrakt (v ČR nebo cizině v neimpaktovaném časopise nebo sborníku abstrakt)

1.      Brychta, P.

Nové poznatky medicínského výzkumu ve vztahu k léčbě chronických ran

Moderní terapie chronické rány

Sborník abstrakt

XXIII. výroční konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP a Forum Medical, 10.-13.11.2004 hotel Thermal, Karlovy Vary

2.      Brychta,P., Řihová, H., Suchánek, I., Kaloudová, Y., Menšík, Ivo.,

Combined Necrectomy (Chemical + Tangential or Fascial one) using 40% Benzoic ACID in Burns

Abstracts

The 12th Congress of the International Society for Burn Injuries

August 22-26,2004,  Yokohama, Japan

3.      Brychta, P., Říhová, H.,  Kaloudová, Y., Suchánek, I., Brychtová, Z.,

Kombinace ostré a chemické, resp. enzymatické nekrektomie u popálenin

Sborník abstrakt

10.výroční konference Společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP s mezinárodní účastí u příležitosti 50. Výročí založení Popáleninového centra FnsP Ostrava

15.-17.9.2004, Rožnov pod Radhoštěm

4.      Kaloudová, Y., Řihová, H., Suchánek, I., Brychta, P.,

Řešení ztrátových poranění bérce u pacienta s morbus Bechtěrev

Sborník abstrakt

10.výroční konference Společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP s mezinárodní účastí u příležitosti 50. Výročí založení Popáleninového centra FnsP Ostrava

15.-17.9.2004, Rožnov pod Radhoštěm

5.      Dvořáková, V., Severová, J., Seiterová, M.,

Jsme spolu v nemocnici, aneb překonávání úskalí

Sborník abstrakt

10.výroční konference Společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP s mezinárodní účastí u příležitosti 50. Výročí založení Popáleninového centra FnsP Ostrava

15.-17.9.2004, Rožnov pod Radhoštěm

6.      Suchánek, I., Kaloudová, Y., Řihová, H., Wernio, J.,

Péče o rozsáhle kontrahující hypertrofické jizvy po popálení za pomocí protetika

Sborník abstrakt

10. výroční konference Společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP s mezinárodní účastí u příležitosti 50. Výročí založení Popáleninového centra FnsP Ostrava

15.-17.9.2004, Rožnov pod Radhoštěm

7.      Seidlová, D., Kaloudová, Y., Suchánek, I.,

Perioperační analgesie coxiby v rekonstrukční chirurgii

Sborník abstrakt

10. výroční konference Společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP s mezinárodní účastí u příležitosti 50. Výročí založení Popáleninového centra FnsP Ostrava

15.-17.9.2004, Rožnov pod Radhoštěm

8.      Vokurková, Jitka.,

Korekce funkční poruchy nosu při estetické operaci.

Sborník abstrakt

Celostátní sjezd plastických chirurgů

28. – 29. 5. 2004, Hradec Králové

9.      Menšík, I., Kučera, J., Hrbatý, J.  a spol.

Rozsáhlé ellektrotrauma krku a horních končetin - kazuistika

Sborník abstrakt

Celostátní sjezd plastických chirurgů

28. – 29. 5. 2004, Hradec Králové

10.  Brychta, P., Trupar, E.,

Face-lifting jako součást komplexní chirurgické rejuvenace obličeje

Sborník abstrakt

Celostátní sjezd plastických chirurgů

28. – 29. 5. 2004, Hradec Králové

 

Souhrnná práce česky

1.      Brychta, P., Franců, M., Trupar, E.,

Nové poznatky medicínského výzkumu ve vztahu k léčbě chronických ran

V časopise Forum Medical

Vydání 2/2004

 

Kapitola v české nebo slovenské odborné knize, monografii, sborníku

1.      Brychta, P.,

Popáleniny

V knize Lékařské Repetitorium, Karel Horký

Galén, 2003

2.       Brychta, P.,

Chirurgická léčba popálenin

V knize Lékařské Repetitorium, Karel Horký

Galén, 2003

3.      Brychta, P.,

Metabolické změny u popálenin

V knize Lékařské Repetitorium, Karel Horký

Galén, 2003

4.      Drábková, J., Kaloudová, Y.,

Trauma inhalační

V knize Lékařské Repetitorium, Karel Horký

Galén, 2003

 

Za rok 2005

Abstrakt (v ČR nebo cizině v neimpaktovaném časopise nebo sborníku abstrakt)

1. J. Vokurková, P. Brychta: Současný pohled na výuku plastické chirurgie a popáleninové medicíny a příprava na postgraduální studium. I. celofakultní konference o studiu na LF MU Brno 17.1.2005, Brno. Sborník abstrakt str.36

 ISBN 80-210-3680-X

2. Trupar E., Brychta P., Franců M., Menšík I.

Simultánní uzávěr ischiadického a trochanterického dekubitu téže strany fasciokutánním lalokem ze zadní strany stehna.

Sborník abstrakt, 50 2005 ISBN 80 –239-4340-5

3. Brychta P., Sin P.

Cutometric measurement confirms the efficacy of the composite skin grafting using allogeneic acellular dermis in burns,

Department of Burns and Reconstructive Surgery, University Hospital Brno,

abscract 11th European Burns Association Congress 21-24.10.2005

4. Vokurkova J., Buckova H.:

Surgical Management of the Hand in Dystrophic Epidermolysis Bullosa.

Abstrakt, EB Nordic symposium 2005, 25.- 26.April 2005, Stockholm

5. Vokurkova J., Buckova H., Samohyl J.:

The  surgical management  of the hand in dystrophic epidermolysis bullosa patients.

Abstract , 10th congress ESPRAS 2005, 29.8.- 3.9.2005, Vienna, p.82

6. Bučková a kol.

Epidermolysis bullosa Centre – today and tomorrow,

Abstrakt. Academia Dermatologova- International Meeting, Broni, Croatia10 -14 9. 2005

7. Bučková, H., Buček, J., Samohýl, J., Veselý, J., Vokurková, J., Brauner, Kozák,L.,

Fajkusová,L.,Jeřábková,B.,Gaillyová,R.,Bučková,E.,Procházková.,Svobodová,N.,Kittlerová,E

EB Centre in Czech Republic,

Abstract. The 2nd Nordic symposium od Epidermolysis bullosa 24-26 April, 2005, Stockholm str.13

8. Bučková,H., Vokurková, J., Samohýl, J., Buček, J.,  Brauner,R., Kozák,L.,  Fajkusová,L., Jeřábková,B., Gaillyová,R., Procházková:

Naše první zkušenosti s EB Centrem  v České republice  ,

Abstract I. Kongres českých a slovenských dermatovenerologů, Brno 9.-11.6. 2005, str.73 

9. Vokurková, J. Bučková,H., Brauner,R.:

Epidermolysis bullosa dystrophica ( EBD) - chirurgická léčba s mezioborovou spoluprací, Abstrakt. 11th Prague Dermatology Sympozium , Regional meeting of  International society of Dermatoloy, , Prague 15-17-Sept.2005,  CS dermatologie č., 2005,str.

10. Boča R., Franců M., Suchánek I., Šín P.

AQUACEL – AG v léčbě dětských popálenin

Sborník abstract: XI. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP,

Brno 12.-14.10.2005, ISBN 80-210-3842-X

11. Brychta P.

Popáleninová medicína z pohledu evropské integrace – zpráva z kongresu EBA

Sborník abstract: XI. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP,

Brno 12.-14.10.2005, ISBN 80-210-3842-X

12. Kaloudová Y., Brychta P., Řihová H., Suchánek I., Martincová A., Šín P.

Elektrotrauma

Sborník abstract: XI. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP,

Brno 12.-14.10.2005, ISBN 80-210-3842-X

13. Mager R., Brychta P., Kaloudová Y.

Klinická studie Debrase – první zkušenosti

Sborník abstract: XI. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP,

Brno 12.-14.10.2005, ISBN 80-210-3842-X

14. Menšík I., Kučera J.

Elektrotraumata horních končetin – nejen chirurgické komplikace při funkční rekonstrukci

Sborník abstract: XI. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP,

Brno 12.-14.10.2005, ISBN 80-210-3842-X

15. Suchánek I., Řihová H., Kaloudová Y., Mager R.

Co přináší chemická nekrektomie v léčbě  popálených dětí

Sborník abstract: XI. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP,

Brno 12.-14.10.2005, ISBN 80-210-3842-X

16. Šín P., Brychta P.

Použití alogenní acellulární dermis k rekonstrukci hlubokých popálených ploch

Sborník abstract: XI. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP,

Brno 12.-14.10.2005, ISBN 80-210-3842-X

17. Trupar E., Brychta P., Komárková J.

Chirurgická léčba poruch pigmentace kůže

Sborník abstract: XI. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP,

Brno 12.-14.10.2005, ISBN 80-210-3842-X

18. Vokurková J., Bučková H., Hanslianová M.

MRSA a elektivní chirurgie u pacientů s epidermolysis bullosa dystrophica

Sborník abstract: XI. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP,

Brno 12.-14.10.2005, ISBN 80-210-3842-X

19. Ludikovský K., Vícha I., Pejčoch R.

Rekonstrukce vnitřního koutku oka včetně slzných cest

Sborník abstrakt: Sympozium plastické chirurgie s mezinárodní účastí 2005, Rožnov pod Radhoštěm, 26.-27.5.2005, ISBN  80-239-4340-5

20. Bučková, H., Vokurková J.:

Funkce EB Centra a DebrA ČR ,

seminář sekce dětské dermatologie, Brno 22.9. 2005

Poster

21. Svíženská, I. Čižmář, P. Višňa

IS THE DORSAL APPROACH TO THE ANTERIOR INTEROSSEOUS NERVE

DURING THE PARTIAL WRIST DENERVATION SAFE?

Abstrakt byl publikován v "Programme and Abstract Book of the 43rd Congress of the Czech Anatomical Society and 42nd Lojda Symposium Progress in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry, Brno, Czech Republic, September 4-7, 2005", který vydala Masarykova univerzita Brno pod ISBN 80-210-3793-8.

22. Čižmář I., Pilný J., Buček P., Uher T., Bujok T.

Novákovy traumatologické dny – Mezinárodní kongres – Brno

Zlomeniny distálního rádia v koincidenci s karpální nestabilitou na klinickém . souboru.  -   Abstrakt book Úrazová chir. 13, 2005, č.3

23. Čižmář I., Bujok T., Ira D., Bukva P.

Onemocnění páteře - Praha    

Chirurgické možnosti obnovy pohybu horní končetiny u tetraplegických pacientů - Abstrakt book

24. Čižmář I., Buček P., Bujok T., Ira D

VIII. Sjezd společnosti chirurgie ruky  - Harrachov

Osteotomie distálního předloktí a jeho komplikace na souboru 48 pacientů – Abstrakt book 

25. Čižmář I., Bujok T., Ira D., Pikula R.

VIII. Sjezd společnosti chirurgie ruky  - Harrachov

Rekonstrukce na horní končetině u tetraplegických pacientů – zhodnocení po 4 letech -  Abstrakt book

26. J.Vokurková, H.Bučková, R.Brauner: Neobvyklá kazuistika pacientky s Epidermolysis Bullosa Dystrophica.Sympozium plastické chirurgie s mezinárodní účastí , Rožnov p.Radhoštěm 26.- 27. května 2005. Sborník abstrakt

27. J.Vokurková: Vrozené vady rukou a úchopová schopnost. 8. sjezd České společnosti chirurgie ruky, Harrachov 3.-4.11.2005. Sborník abstrakt str. 10

28. Vokurková J., Bučková H., Brauner R.: Rehabilitace rukou pacientů s rDEB jako prevence vzniku „zámotku“. 8. sjezd České společnosti chirurgie ruky, Harrachov 3.-4.11.2005. Sborník abstrakt str.12

29. Brychta P., Kuzbari  R.

Aesthetic surgery of the face

Abstract , 10th congress ESPRAS 2005, 29.8.- 3.9.2005, Vienna, p.114

30. Franců M., Menšík I., Adlerová T.

Actual treatment of pressure sores: Plastic surgery and moist wound care

Abstract , 10th congress ESPRAS 2005, 29.8.- 3.9.2005, Vienna, p.120

 

Souhrnná práce česky

1.     Vokurka J., Šefr R.,Vokurková J., Vítovec J.
Záznamník výkonů LOGBOOK, LF MU Brno

2. Čižmář I., Svíženská I., Mašek M., Bujok T., Ira D.

Parciální denervace karpu řešená excizí interoseálních nervů z dorzálního přístupu

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechosl.,1,2005, pp. 47-51.

 

3. Čižmář I., Svíženská I., Pilný J., Repko M, Ira I.

Bolest paty

Čas. Lék. Čes., 2005, 144, pp. 535-538

 

Souhrnná práce v cizojazyčném časopise bez impakt faktoru

1. Trelles MA., Brychta P., Stanek  J., Allones I., Alvarez J., Koegler G., Luna R., Buil C.

Laser techniques associated with facial aesthetic and reparative surgery

Facial Plast Surg. 2005 May, 21 (2), 83-98

PMID: 1604988 (PubMed-indexed for MEDLINE)

Originální práce v zahraničním časopise bez IF

1. Brychta P., Trupar E.

Combination of Surgical Face-lifting and CO2 Laser Resurfacing –Our Clinical Experience

Cosmetics&Medicine  5/2005, Moscow

Originální práce v časopise s IF

1. Svíženská I., Čižmář I., Višňa P:

An Anatomical Study of the Anterior Interosseous Nerve and its Innervation of the  Pronator Quadratus Muscle. J Hand Surg., 2005, 30B: 6: 635-637.  IF 0.562

0,562x10 = 5,62

 

Za rok 2006

 

Abstrakt (v ČR nebo cizině v neimpaktovaném časopise nebo sborníku abstrakt)

 

1. Franců, M.

Chirurgické léčba dekubitů v ČR

Sborník abstrakt:  EWMA,

Praha 17. – 20. 5. 2006

 

2. Vokurková, J., Bučková, H., Šín, P.

Léčba obrovských pigmentových névů expandovanými laloky a měření jejich kvality přístrojem

Sborník abstrakt: 12th Prague Dermatology symposium,

Praha 24. - 25.9.2006

 

3. Čižmář I., Hampel J., Freiwald J.

Funkční výsledky svalových transpozic při parézách radiálního nervu.VIII.Ostravské traumatologické dny,

Rožnov, 10/2006, s.116.

 

4. Dospěl I., Čižmář I., Dráč P., Fialová J.:

Inveterovaná perilunátní luxace – náš terapeutický přístup. VIII.Ostravské traumatologické dny, Rožnov, 10/2006, s.115.

 

5. Čižmář I., Wendsche P., Faltynková J:

Možnosti obnovy pohybu horní končetiny u tetraplegických pacientů – 5 roků klinických zkušeností.

Sborník abstrakt. III.celostátní sympózium spinálních jednotek, Brno, 10/2006, v tisku.

 

6. Čižmář I., Pilný J., Dráč P.:

Možnosti řešení SLD a náš přístup k statické SLD.

Sborník abstrakt. Sjezd společnosti chirurgie ruky, Senec, 11/2006, s.12.

 

7. Čižmář I., Faltynková Z.:

Obnova extenze v loktu a pronace předloktí u tetraplegických pacientů.

Sborník abstrakt. Sjezd společnosti chirurgie ruky, Senec, 11/2006, s.12.

 

8. Dráč P., Maňák P., Čižmář I.:

Resekční arthroplastika distální části člunkové kosti u pacientů s pakloubem skafoidea a symptomatickou arthrózou.

Sborník abstrakt. Sjezd společnosti chirurgie ruky, Senec, 11/2006, s.13.

 

 

9. Pilný J., Čižmář I.:

Skafolunátní nestabilita po zlomeninách distálního rádia.

Sborník abstrakt. Sjezd společnosti chirurgie ruky, Senec, 11/2006, s.22.

 

10. Ira D., Čižmář I., Mašek M.:

Skafolunátní nestabilita – rekonštrukcia skapholunátného vazu šlachovým štěpom (zhodnocení súboru).

Sborník abstrakt. Sjezd společnosti chirurgie ruky, Senec, 11/2006, s.16.

 

11. Čižmář I., Dráč P., Dospěl I., Fialová J.

ASKP zápěstí – „vidím, ale rozumím..?“.

Sborník abstrakt Přerovské ortopedické dny, Přerov, 12/2006 v tisku.

 

12. Brychta P.:

Ventilatory support of the severe burn patient: experience of the Brno Burn Centre

Sborník abstrakt 17 Congresso Nazionale Societa Italiana Ustioni, Udine 2006

 

13. Brychta P.:

European Practice Guidelines for Burn Care: the present state

Sborník abstrakt 17 Congresso Nazionale Societa Italiana Ustioni, Udine 2006

 

Souhrnná práce česky

 

1. Trupar, E., Menšík, I., Franců, M.

Simultaneous coverage of ipsilateral ischial and trochanteric pressure

sores - a case report

Acta chir. plast., 2006, vol.48 (3): s. 93-96

 

2. Kaloudová, I., Šín, P., Řihová, H., Brychta, P., Suchánek, I., Martincová, A.,

High Voltage Electrical Injuries

Acta chir. plast., 2006, vol. 48 (4): s. 119-122

 

3. KOČIŠ J., STOKLAS J., KALANDRA S., ČIŽMÁŘ I., PILNÝ J.:

Nitrokloubní zlomeniny patní kosti.

Acta Chir. Orthop. et Traum. Čech., 73,2006, 164-168.

 

4. ČIŽMÁŘ I., IRA D., SVOBODA T.,  NEMEC M., BUJOK T.:

Funkční efektivita rekonstrukce parézy n. radialis svalovými transfery.

 Čes.a slov. Neurol. Neurochir., 69/102, 2006, 5, 396-403.

 

5. ŠÍN P., BRYCHTA P.:

Cutometrical measurement confirms the efficacy of the composite skin grafting using allogeneic acellular dermis in burs

Acta chir. plast., 2006,vol. 48 (2): s. 59-64

 

Souhrnná práce v cizojazyčném časopise bez impakt faktoru

 

1. ČIŽMÁŘ I., ZÁLEŠÁK B., PILNÝ J., DRÁČ P., FIALOVÁ J.:

Possible restorations of the upper extremity motion in tetraplegic patients – 5-year clinical experience – Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub.150(2), 2006, 313-319.

 

 

Souhrnná práce v cizojazyčném časopise s IF

 

1. HART R., JANEČEK M., ČIŽMÁŘ I., ŠTIPČÁK V., KUČERA B., FILAN P.:

Minimalinvasive und navigierte Implantation von Knietotalendoprothesen – radiologische Analyse und frühe klinische Ergebnisse. 

Ortopäde 35,2006, 552-557. IF 0.495

 

Kapitola v české nebo slovenské odborné knize, monografii, sborníku

 

1. Franců M.,

Kdy zvážit zásah plastického chirurga při léčbě dekubitů

Bureš I., Léčba rány

Galén 2006, str. 61

 

2. Vokurková J.:

Autor samostatné kapitoly č.12: ÚRAZY A ONEMOCNĚNÍ ŠLACHOVÉHO APARÁTU ZÁPĚSTÍ,

Pilný J., Čižmář I. : Chirurgie zápěstí, Galén 2006, s. 157 – 163

 

3. Čižmář I., Brychta P.

Spoluautor kapitoly kapitoly č. 8: ZLOMENINY DISTÁLNÍHO RADIA,

Pilný J., Čižmář I. : Chirurgie zápěstí, Galén 2006, s. 105-125

 

Autorství  české nebo slovenské odborné knihy, monografie (1., 2. nebo 3. autor)

 

1. PILNÝ J., ČIŽMÁŘ I. a kolektiv:

Chirurgie zápěstí, Praha, Galén, s.1-163, 2006

2. PILNÝ J., ČIŽMÁŘ I. a kolektiv:

Prevence úrazů pro sportovce, Grada, s.1-103, 2006.

 

Za rok 2007

 

Abstrakt (v ČR nebo cizině v neimpaktovaném časopise nebo sborníku abstrakt)

 

1. Franců, M., Trupar E., Šín P.:

Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů

V.A.C. při léčbě rozsáhlých defektů/s. 26

Sborník abstrakt z V. celostátního kongresu České společnosti pro léčbu rány

Pardubice, 26. – 27. 1. 2007.

 

2. Brychta, P., Brož, L., Bláha, J., Matoušková, E., Jelínková, Z., Lipový, B.:

Acellular Porcine Dermis

12th Congress of the European Burns Association

Sborník abstrakt

Budapest, Hungary

12. – 15. September 2007.

Celkem            2x1     2 body

 

Souhrnná práce česky

 

1. Čižmář I., Jindra M., Sedlák P., Dráč P., Fialová J.:

Artroskopie zápěstí Čas. Lék. Čes., 2: 2007, 146, 156-159.

 

2. Pilný J., Kubeš J., Čižmář I., Jindra M., Šprláková A.:

Traumatická poškození TFCC

Acta Chir. Orthop. et Traum. Čech., 7(4), 2007, 258-261.

 

3. Dráč P., Manák P., Čižmář I.:

Současné trendy diagnostiky a léčby zlomenin člunkové kosti

Prakt.Lék.2007, 87,4, 203-209.

 

 

Souhrnná práce v cizojazyčném časopise s IF

 

1. Hart R., Štipčák V., Kučera B., Čižmář I., Pilný J.:

Femurkondylendefekt im Knie nach Patellektomie. Unfallchirurg , 110, 2007, 180-182.

IF 0,647

 

Autorství  české nebo slovenské odborné knihy, monografie (1., 2. nebo 3. autor)

 

1. Pilný J., Čižmář I. a kolektiv:

Prevence úrazů pro sportovce

Grada, s.1-103, 2007.

 

 Publikace za rok 2008

 

- Veselý J., Vokurková J., Mrázek T., spoluautor samostatné kapitoly: Plastická chirurgie, V: P. Pafko et al.: Základy speciální chirurgie, Galén Karolinum 2008, str. 301 – 325,

 

- Vokurková J., Bučková H., Šín P.: The Treatment of Giant Congenital Pigment Naevi and Cutometric measurement of the skin viscoelasticity after repeated expansions and surgery. EADV Paris 2008 – CD Abstract book ,  FP 1585,

 

-Vokurková J., Bučková H., Naevus sebaceus - možnosti chirurgické léčby, Celostátní odborný seminář sekce dětské dermatologie, 22. 10. 2008, Praha,  Abstrakt, str. 6,

 

- Vokurka J., Vokurková J., Kašpar M., Paseka T., Krejsta S.: Endoscopic axillary surgery in brest cancor patiens, The 14th Czech - Japan Surgical Symposium
in cooperation with ICS Japan Section, 7. 6.2008, Tokyo, Japan, Abstract book p. 90,

 

- Kaloudová Y., Řihová H., Brychta P., Suchánek I., Kučera J., Menšík I., Krupicová H., Lipový B., Mutilating Electrotrauma – Case Report. Acta Chirurgiae Plasticae, 2008, roč. 50,č. 3, str. 11-15,

 

- Suchánek I., článek v časopisu Profem 4, roč. 2008, Popáleniny - první pomoc
a léčba,

 

- Pospíšilová A., Franců M., Akutní a chronické rány – etiologie, rozdíly v hojení
a léčbě, Česko –slovenská dermatologie, roč. 2008, 83.No.5, p. 232 – 244,

 

- Franců M., Hokýnková A., Popáleninové trauma, Sborník abstrakt interaktivního sympozia: „Pacient a chronická rána“, ISBN 978-80-254-3272-3,

 

 

Přednášky za rok 2008

 

-Vokurková J.: Vascular Tumors and Congenital Vascular Malformations in Adults : The 13th Czech-Japan Surgical Symposium, Nagyoa, Japan, June 2008,

 

- Vokurková J., Bučková H., Šín P.: The Treatment of Giant Congenital Pigment Naevi and Cutometric measurement of the skin viscoelasticity after repeated expansions and surgery, EADV Paris 2008 – 17. - 21. 9. 2008,

 

- Vokurková J., Bučková H., Šín P.: Léčba obrovských pigmentových névů expandovanými laloky a měření kvality kůže přístrojem Cutometer MPA 580, ILF Praha,

 

- Vokurka J., Vokurková J., Kašpar M., Paseka T., Krejsa S.: Endoscopis axillary surgery, 10th Symposium of the Polish Videosurgical Society, 14. - 16. 9. 2008, Zabrze – Wisla, Polsko,

 

-Vokurková J., Bučková H,: Naevus sebaceus - možnosti chirurgické léčby. Celostátní odborný seminář sekce dětské dermatologie, 22. 10. 2008, Praha,

 

- Vokurková J., Elstnerová L., Wechsler D., Kubek T.: Tři roky neonatální sutury rtu ve FN Brno, Pravidelné národní symposium plastické chirurgie, říjen 2008, Praha,

 

-Vokurková J., Bučková H., Šín P.: Komplexnost  léčby velkých vrozených melanocytárních névů obličeje a skalpu, ILF Praha, říjen 2008,

 

-Vokurková J., Šín P., Bučková,H.: Giant névy a  možnosti radikálního řešení, Kurz dětské dermatologie, IPVZ Praha, 21. 11. 2008,

 

- Kaloudová Y., Lipový B., Matýšková M., Řihová H., Suchánek I., Brychta P., Penka M., Poruchy hemokoagulační rovnováhy  u rozsáhle popálených, 14. výroční konference Společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP, 30. 9. – 1. 10. 2008, Praha,

 

- Suchánek I., přednáška praktickým lékařům - Dětské popáleniny, Dům zdraví Hustopeče, březen 2008,

 

- Mager R., přednáška pro praktické lékaře - Komplexní léčba elektrotraumatu, Dům zdraví Hustopeče , březen 2008,

 

- Mager R., přednáška pro lékaře v nemocnici Jihlava a v nemocnici Olomouc - Komplexní léčba elektrotraumatu, v rámci přednášek pro převazový materiál Veloderm, 2008,

 

 - Franců  M., Brychta P., Chirurgické řešení dekubitů, současný stav, X. Brněnský geriatrický den , 12. 3. 2008, Brno,

 

- Franců M., VAC terapie v plastické chirurgii a léčbě popálenin, Mezinárodní sympozium 15. – 16. 10. 2008,

 

Postery za rok 2008

 1. Brychta P., Brož L., Blaha J., Kaloudová Y., Jelínková Z., Lipový B., Žaloudíková Z., Matoušková E., Acellular Porcine Dermis as a Temporary Biological Skin Substitute
  (BSS) in Deep Dermal Burns – Report from the Clinical Study, The 14th Congress
  of the International Society for Burn Injurie, 7. - 11. 9. 2008, Montreal,
 2. Franců M., Surgical solutin of pressure sores and VAC EWMA Konference Lisboa,  12. - 15. 5. 2008, Lisabon,

 

Za rok 2009

 

Lipový B., Kaloudová Y., Matýšková M., Penka M., Řihová H., Brychta P.Hemocoagulation disorders in extensively burned patients: pilot study for scoring of the DIC. Acta chir plast; 50, 4, 2008, p. 114-117

 

Lipový B., Řihová H., Hanslianová M., Brychta P. Jednoleté zkušenosti s Tigecyclinem v terapii vážných infekcí u těžce popálených pacientů. Acta chir plast; 51, 4, 2009, p. x-xx

 

Lipový B., Řihová H., Hanslianová M., Kocmanová I., Žaloudíková Z., Kaloudová Y., Suchánek I., Mager R., Krupicová H., Slezák M., Ďadko M., Brychta P., Ševčíková A. Neúspěšná terapie kombinované mykotické infekce u těžce popálené pacientky: kazuistika. Acta chir plast; 51, 4, 2009, p. x-xx

 

Lipový B., Řihová H., Hanslianová M., Burgetová D., Kaloudová Y., Suchánek I., Brychta P. Změna bakteriálního spektra na ranných plochách u těžce popálených pacientů. Epidemiol. Mikrobiol. Imunol.; 59, 2010, č. 1, p.x-xx

Lipový B., Suchánek I., Řihová H., Kaloudová Y., Mager R., Krupicová H. Epidemiologie dětských popáleninových traumat na Jižní Moravě. Srovnávací studie po 15 letech. Čes.-slov. Pediat., 2010, roč. 65, č.1, s. 000-000

TRUPAR, E.; BRYCHTA, P.; Přehled chirurgické léčby vitiliga, Časopis lékařů českých 2009; 148: 129-131

 

TRUPAR, E.; BRYCHTA, P.; KOMÁRKOVÁ, J.; Chirurgická léčba vitiliga

transplantací nekultivovaných autologních melanocytů - naše zkušenosti,

Dermatologie pro praxi; přijato do tisku (v edičním plánu na 2010)

 

Hyza P, Vesely J, Schwarz D, Vasků A, Choudry U, Streit L, Bistoni G, Sukop A. The effect of blood around a flap pedicle on flap perfusion in an experimental rodent model. Acta Chir Plast. 2009;51(1):21-5. PubMed PMID: 19642334

 

Hyza P, Vesely J, Schwarz D, Vasků A, Choudry U, Streit L, Bistoni G, Sukop A. The efficacy of magnesium sulfate on resolving surgically provoked vasospasm of the flap pedicle in an experiment. Acta Chir Plast. 2009;51(1):15-9. PubMed PMID: 19642332

 

Vokurková J., Šín P.: Vytvoření algoritmu pro chirurgickou léčbu obrovských vrozených pigmentových névů. Závěrečná zpráva IGA MZ ČR, r.č. 8833-3/ 2006

 

Vokurka J., Vokurková J., Kašpar M., Paseka T., Krejsta S.: Endoscopic axillary surgery. SAGES Scientific Session and Postgraduate Course, Phoenix, Arizona, USA, Apríl 21 -25, 2009.  P 491

 

Přednášky:

Hyza P, Vesely J, Schwarz D, Streit L, Vasku A, Choudry U.Vasospasm of the Flap Pedicle Part I - The new Experimental Model for Studying Vasospasm.11th ESPRAS Congress 20- 26 September 2009, Rhodes, Greece. Poster.

 

Hyza P, Vesely J, Schwarz D, Streit L, Vasku A, Choudry U.Vasospasm of the Flap Pedicle Part II - The Effect of Vasodilating Drugs on the Vasospasm.11th ESPRAS Congress 20- 26 September 2009, Rhodes, Greece. Poster.

 

Schwarz D, Hyza P, Streit L.Analýza signálů z měření tkáňové perfúze pro studium vazospasmů. In Proceedings of the 8th Czech-Slovak Conference Trends in Biomedical Engineering. Bratislava: STU, 2009. od s. 27-30, 4 s. ISBN 978-80-227-3105-8.

 

Popáleninové trauma u dětí: kazuistiky a epidemiologie

Lipový B., Suchánek I., Krupicová H., Řihová H., Kaloudová Y., Mager R., Brychta P.

Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno

VI. Festival kazuistik Luhačovice 2009, 30.4.-2.5.2009, ISBN 978-80-254-4373-6

 

Zygomycety na JIP u těžce popálených pacientů: kazuistika

Lipový B.1, Žaloudíková Z.1, Řihová H.1, Kocmanová I.2, Hanslianová M.2, Brychta P.1

1) Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno, 2) Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno, Tomáškovy dny Brno 2009, XVIII. koference mladých mikrobiologů

4.-5.6.2009

 

VAP jako důsledek inhalačního traumatu?

Lipový B.1, Řihová H.1, Hanslianová M.2, Brychta P.1

Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno, Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno, Konference mladých lékařů Brno 2009

 

Zygomycetes in BICU, (poster a přednáška)

B. Lipový1, Z. Žaloudíková*1, H. Řihová1, I. Kocmanová2, M. Hanslianová2, I. Suchánek1, Y. Kaloudová1, P. Brychta1

Department of Burns and Reconstructive Surgery, Medical Faculty Masaryk University, BrnoCzech Republic, 2Department of Microbiology, Faculty Hospital, Brno, Czech Republic

Lausanne EBA congress 2009, Burns Volume 35, Supplement 1, September 2009

ISSN 0305-4179

 

International Society on Thrombosis and Haemostasis:

Disseminated Intravascular Coagulation Score in Burns, (poster)

Yvona Kaloudová MD1, Břetislav Lipový MD1, Zuzana Žaloudíková MD1, Alica Hokynková MD1, Miloslava Matýšková MD2, Miroslav Penka MD2, Hana Řihová MD1, Pavel Brychta MD1

1) Department of Burns and Reconstructive Surgery, Medical Faculty, Masaryk University Brno, Czech Republic

2)Department of Clinical Hematology, Medical Faculty, Masaryk University Brno, Czech Republic, Lausanne EBA congress 2009, Burns Volume 35, Supplement 1, September 2009, ISSN 0305-4179

 

Péče o pacienta s Lyellovým syndromem

Ondrášková Helena1, Stašek Jan1, Jonášek Martin1, Sas Igor1, Lipový Břetislav2

Klinika anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno, 6.Křivánkovy dny, Pardubice 2009, 22.-23.10.2009

 

Využití tigecyklinu v terapii infekcí měkkých tkání, (Tigecyklin u těžce popálených pacientů)

Lipový Břetislav1, Markéta Hanslianová2, Hana Řihová1

1) Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno, 2) Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno, Kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí, Olomouc 2009, 29.-31.10.2009, Sborník abstrakt ISBN: 978-80-904440-2-7

 

International Society on Thrombosis and Haemostasis: DIC skore u popálených pacientů (pokračování studie)

Kaloudová Y.1, Lipový B.1, Žaloudková Z.1, Hokynková A.1,Matýšková M.2, Penka M.2, Řihová H.1, Brychta P.1

Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno, 2 Oddělení klinické hematologie FN Brno, 15.výroční konference Společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP, Ostrava 2009, 5.-6.11.2009,

 

Ventilátorová pneumonie u popálených pacientů

Lipový B.1, Řihová H.1, Hanslianová M.2, Kaloudová Y.1, Suchánek I.1, Mager R.1, Brychta P,

Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno, 2 Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno, 15. výroční konference Společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP, Ostrava 2009, 5.-6.11.2009

 

Rostou, jdeme na houby!

Lipový B1, Řihová H.1, Hanslianová M2, Kocmanová I.2, Kaloudová Y.1, Suchánek I1, Mager R.1, Brychta P1

Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno, 2 Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno, 15.výroční konference Společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP, Ostrava 2009, 5.-6.11.2009

 

European Guidelines For Burn Care Practice – EBA Manifest

Brychta P., Kaloudová Y., Žaloudíková Z., Lipový B.

Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno, 15.výroční konference Společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP, Ostrava 2009, 5.-6.11.2009

 

15.výroční konference Společnosti popáleninové medicíny, 5.-6. listopadu 2009, Ostrava

International Society on Thrombosis and Haemostasis- DIC skore u popálených pacientů ( pokračování studie)

Kaloudová Y.,Lipový B.,Žaloudíková Z.,Hokynková A., Matýšková M.,

Penka M.,Řihová H., Brychta P.

 

15.výroční konference Společnosti popáleninové medicíny, 5.-6. listopadu 2009, Ostrava

European Guidelines For Burn Care Praktice- EBA Manifest

Brychta P., Kaloudová Y., Žaloudíková Z.,Lipový B.

 

1) ČR, Jindřichův Hradec, Loskotova A., Loskotova J., Funkční patologie popáleninového traumatu a její terapie, XXV. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae, Sborník abstrakt č. 2/2009, s.15, ISSN 1335-5627

 

2) Řecko, Thessalonniki, Loskotova A., Functional changes in traumatology and their therapy,  ICMART 2009 – květen, s. 117, číslo abstraktu: 029, Sborník abstrakt

 

3) Francie, Paříž, , Loskotova A., Loskotova J.,  Head and secondary functional lymphoedema – traumatology cases of burns, The European Journal of Lymphology, Sborník abstrakt, 2009 – červen, vol. 20, No. 57, s.24, číslo abstraktu: 44

 

4) ČR, Františkovy Lázně, Loskotova A., Loskotova J , Sekundární posttraumatický funkční lymfedém v oblasti hlavy, zejména u popáleninového traumatu, Lympho 2009 – Kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí, říjen, Praktická flebologi, ISSN 1210-3411, roč. 18/2009/2, s.38, číslo abstraktu 26

 

5) Španělsko, Barcelona, , Loskotova A., Loskotova J, Functional changes in traumatology and their therapy, IV International Congress of Medical Acupuncture, 2009 – říjen, Sborník abstrakt – s.16 -17

 

6) Loskotova A., Burn trauma – Functional Changes in complex therapy, Gtisk - VM, 2009, ISBN 978-80-254-5808-2

 

Biologický kryt Xe-Derma – naše zkušenosti

Z. Žaloudíková, A. Hokynková, Y. Kaloudová, P. Brychta

Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brno

 

Mezenchymální kmenové buňky z lipoaspirátu – nové trendy rekonstrukční chirurgie

Z. Žaloudíková1, V. Foltánková2, J. Vokurková1, I. Sucháne1k, J. Michálek2, P. Brychta1

1 Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brno, 2 Univerzitní centrum buněčné imunoterapie (UCBI) při Masarykově univerzitě v Brně.

 

Vokurková J.: Chirurgická léčba pacientů s Epidermolysis bullosa congenita. Odborný seminář dětské dermatologie - 18. DEBRA International Congress 2009, Praha, 12.9.2009

 

Přednášky bez abstrakt:

ČR, Ostrava, Loskotová, A., Suchánek I., Brychta P., Vokurková J., Popáleninové trauma – funkční patologie a její terapie, Společnost popáleninové medicíny, ČLS JEP – 15. Výroční konference, 2009 - listopad

ČR, Ostrava,Dvořáková V., Suchánek I., Melicharová M., Loskotová A , Myofasciální manuální lymfodrenáž a její význam v komplexní terapii hojení ran, Popáleninové trauma – funkční patologie a její terapie, Společnost popáleninové medicíny, ČLS JEP – 15. Výroční konference, 2009 - listopad

ČR, Brandýs n.O., Loskotova A., Brandýské sympózium, 2009 - září

Vokurková J.: Komplexní péče o pacienty s rozštěpovou vadou obličeje od narození do dospělosti. Odborná konference České asociace sester, Ostrava, 28.5.2009

Vokurková J.: Použití Medporu při sekundární rhinoplastice. Odborná konference Ústí nad Labem, 5.6.200

Vokurková J.: Plastická chirurgie u dětí. Celostátní odborný seminář sekce dětské dermatologie, Praha, 9.4.2009

Vokurková J., Elstnerová L.: Plastická chirurgie rozštěpů a dalších VVV. Brněnský genetický den, Klinická genetika – genetická diagnostika, Brno, 15.10.2009

Vokurková J., Elstnerová L.: Komplexní léčba vrozených vývojových vad obličeje a jiných VVV.  XI. Konference prenatální diagnostiky, Brno, 6.11.2009

Vokurková J., Elstnerová L.: Operace vrozených vad v neonatálním období. Seminář v plastické chirurgii, ILF Praha, 5.12.2009

 

Poster:

1. Poster, obhajoba posteru, publikace

13th European Burns Association Congress, 2.-5. září 2009, Lausanne

 

Poster č. FRI 119 a  obhajoba posteru ( vybrán do souboru 20 nejlepších), abstrakt publikován v BURNS, Journal of the International Society for Burn Injurie, Vol. 35, Supplement 1, September 2009, ISSN 0305-4179, pp. S46.

 

 International Society on Thrombosis and Haemostasis : Disseminated Intravascular Coagulation Score in Burns

 Y.Kaloudová, B. Lipový, Z. Žaloudíková, A. Hokynková, M. Matýšková, H. Řihová,

  M. Penka, P. Brychta.

 

Za rok 2010

Kniha:

Barešová, M. - Dolejšová, V. - Loskotová, A.- Wankatová, J. Bolesti hlavy z pohledu funkční patologie měkkých tkání a lymfatického systému. In Bolesti hlavy. Litomyšl : HRG Litomyšl, 2010. od s. 73-131, 59 s. Bolesti hlavy. ISBN 978-80-254-8740-2.

Článek v recenzovaném časopise :

1) Lipový, Břetislav - Řihová, Hana - Hanslianová, Markéta - Brychta, Pavel.

Tigecyklin v terapii ventilátorové pneumonie u pacienta s inhalačním traumatem.

Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, Praha, 7/2010, 2, od s. 40-42, 3 s.

ISSN 1802-0518. 2010.

2) Lipový, Břetislav - Řihová, Hana - Hanslianová, Markéta - Gregorová, Nora -

Kaloudová, Yvona - Mager, Radomír - Suchánek, Ivan - Brychta, Pavel.

Kolistin v léčbě multirezistentních kmenů Pseudomonas aeruginosa u těžce

popálených pacientů.

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, Praha : ČLS JEP, 59, 4, od s. 183-188,

5 s. ISSN 1210-7913. 2010.

3) Jelínková, Zuzana - Lipový, Břetislav - Suchánek, Ivan - Brychta, Pavel.

Role chemické nekrektomie v léčbě hlubokých popálenin u dětí.

Hojení ran, Praha : GEUM, 4 (2010), 4, od s. 12-17, 6 s. ISSN 1802-6400. 2010.

4) Lipový, Břetislav - Hanslianová, Markéta - Řihová, Hana - Franců, Milada - Brychta,

Pavel.

Bakteriologická diverzita akutní a chronické rány.

Hojení ran, Praha : Nakladatelství GEUM Praha, s.r.o., 4, 2, od s. 25-30, 5 s.

ISSN 1802-6400. 2010.

5) Lipový, Břetislav - Gregorová, Nora - Štroblová, Hana - Zeman, Martin - Schneller,

Karel - Řihová, Hana - Mager, Radomír - Suchánek, Ivan - Brychta, Pavel.

Fatální herpetická komplikace kriticky popáleného pacienta.

Hojení ran, Semily : Nakladatelství GEUM, 4 (2010), 4, od s. 8-11, 4 s. ISSN 1802-

6400. 2010.

6) Franců, Milada. Několik poznámek k využití podtlakové terapie v plastické chirurgii a léčbě popálenin.

Hojení ran, Semily : Nakladatelství GEUM, 4 (2010), 1, od s. 19-22, 4 s. ISSN 1802-

6400. 2010.

 

Článek v odborném periodiku:

 

1) Vokurka, Jiří - Vokurková, Jitka - Veverková, Lenka - Mario A., Trelles. OUR EXPERIENCE WITH ENDOVENOUS LASER THERAPY FOR VARICOSE VEINS. LASER THERAPY, Japan Medical Laser Laboratory : JOI JST.JSTAGE/islsm/19.239, 2010,19 ,2, No. 4, od s. pp.239-243, 5 s. ISSN 1884-7269. 2010.

2) Gregorová, N. - Lipový, B. Epidemiologie těžce popálených geriatrických pacientů. Sestra, ČR, Praha : Mladá fronta a.s., 2010, 12, od s. 46-48, 3 s. ISSN 1210-0404. 2010.

3)Hokynková, A. – Kaloudová, Y. – Melicharová, M. – Bezrouková, S. Péče o jizvy u popálených pacientů.  Sestra, ČR, Praha : Mladá fronta a.s., 2010, 5, ISSN 1210-0404. 2010.

4) Lipový, B. - Plešková, L. - Čuperová, L. - Hanslianová, M. Kolistin, téměř zapomenuté antibiotikum v moderní léčbě popálených pacientů. Sestra, Praha, 2010, 06, od s. 44-45, 2 s. ISSN 1210-0404. 2010.

5) Lipový, B. - Gregorová, N. Použití tigecyklinu u kriticky popáleného pacienta:kasuistika. Antiinfectives, 130 00 Praha : We Make Media, s. r. o., 1, 2, od s. 6-7, 2 s. ISSN 1804-4212. 2010.

6) Hodová, S. - Lipový, B. Význam edukace perioperačních sester v prevenci rozvoje a šíření MRSA. Sestra, ČR, Praha : Mladá fronta a.s., 2010, 10, 2 s. ISSN 1210-0404. 2010.

7) Hokynková, A. - Franců, M. - Kaloudová, Y. - Lipový, B. - Gregorová, N. - Suchánek, I. Charakteristika a léčba jizev po hlubokých popáleninách. Referátový výběr - dermatovenerologie, Praha, 2010, 3, od s. 66-70, 5 s. ISSN 1213-9106. 2010.

 

Postery:

 

1) Lipový, B. - Řihová, H. - Hanslianová, M. - Suchánek, I. - Brychta, P. Multirezistentní kmeny Pseudomonas aeruginosa u těžce popálených pacientů. In IV.česko-slovenský kongres intenzivní medicíny. 2010. ISBN 978-80-904020-6-5.

2) Lipový, B. - Řihová, H. - Jelínková, Z. - Hanslianová, M. - Kaloudová, Y. - Brychta, P. Tigecyclin in the treatment of severely burned patients - two years of experience with new glycylcyclin. In 15th Meeting of the International Society For Burn Injuries (ISBI). 2010.

 

Konferenční abstrakta:

 

 1. Kobzík, P. - Lipový, B. - Suchánek, I. - Brychta, P. Dopad změny počtu krajů na spádovost popáleninových center. In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 2. Kaloudová, Y. - Šivicová, O. - Lipový, B. - Jelínková, Z. - Řihová, H. - Suchánek, I. - Martincová, A. - Bezrouková, S. - Brychta, P. Epidemiologie úrazů elektrickým proudem o vysokém napětí. In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 3. Suchánek, I. - Gregorová, N. - Lipový, B. - Krupicová, H. - Mager, R. - Kaloudová, Y. - Hokynková, A. Expandérové rekonstrukce posttraumatických alopecií. In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 4. Kaloudová, Y. - Lipový, B. - Jelínková, Z. - Řihová, H. - Suchánek, I. - Martincová, A. - Brychta, P. High voltage electrical injuries - epidemiology. In 15th Meeting of the International Society For Burn Injuries (ISBI). 2010. 
 5. Lipový, B. - Gruzová, L. - Řihová, H. - Gregorová, N. - Hanslianová, M. - Suchánek, I. - Žaloudíková, Z. - Hokynková, A. - Brychta, P. Infekce krevního řečiště u popálených dětí: fakta a mýty! In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1
 6. Prokůpková, L. - Fišerová, J. - Lipový, B. Když rána osudu člověka (ne)zlomí. In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 7. Gregorová, N. - Lipový, B. - Suchánek, I. - Brychta, P. Když rehabilitace nestačí. In VII. FESTIVAL KAZUISTIK. 2010. ISBN 978-80-254-8015-1.
 8. Lipový, B. - Řihová, H. - Hanslianová, M. Kolistin, staré antibiotikum pro nové století. In VIII.celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2010. ISSN 1802-6400.
 9. Lipový, B. - Šivicová, O. - Gregorová, N. - Jelínková, Z. - Řihová, H. - Suchánek, I. - Kaloudová, Y. - Mager, R. - Krupicová, H. - Martincová, A. - Hokynková, A. - Žaloudíková, Z. - Brychta, P. Popálené děti na JIP: epidemiologická studie. In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 10. Lipový, B. - Suchánek, I. - Řihová, H. - Kaloudová, Y. - Krupicová, H. - Mager, R. - Brychta, P. Popálení jako nástroj trestu. In VII.FESTIVAL KAZUISTIK. 2010. ISBN 978-80-254-8015-1.
 11. Lipový, B. - Hanslianová, M. - Řihová, H. - Gregorová, N. Prevalence a rezistence Pseudomonas aeruginosa u těžce popálených pacientů. In XVII.ročník Konference mladých lékařů. 2010. Práce oceněna 1.místem v sekci Prof.Švejdy.
 12. Žaloudíková, Z. - Hokynková, A. - Lipový, B. - Suchánek, I. Rekonstrukce ruky u popálených dětí. In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 13. Lipový, B. - Řihová, H. - Hanslianová, M. - Suchánek, I. - Brychta, P. Respirační patogeny v etiologii ventilátorové pneumonie pacientů s inhalačním traumatem. In XIX.koference mladých mikrobiologů (Tomáškovy dny 2010). 2010. sborník abstraktů str.26.
 14. Jelínková, Z. - Lipový, B. - Dastych, M. - Brychta, P. Toxikologické aspekty chemické nekrektomie 40% kyselinou benzoovou při léčbě hlubokých popálenin. In XVII. ročník Konference mladých lékařů. 2010. Práce oceněna 1.místem v sekci Prof.Navrátila.
 15. Jelínková, Z. - Lipový, B. - Hufová, I. - Dastych, M. - Brychta, P. Toxikologické aspekty chemické nekrektomie 40% kyselinou benzoovou při léčbě hlubokých popálenin. In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 16. Severová, J. - Melicharová, M. - Suchánek, I. - Lipový, B. Umíme rozpoznat týrané dítě? In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 17. Lipový, B. - Řihová, H. - Hanslianová, M. - Gregorová, N. - Suchánek, I. - Brychta, P. Ventilátorová pneumonie (VAP) a ventilátorová tracheobronchitida (VAT) u pacientů s inhalačním traumatem. In 24.Pečenkovy epidemiologické dny, České Budějovice. 2010. ISBN 978-80-904667-0-8.
 18. Gregorová, N. - Lipový, B. - Suchánek, I. - Mager, R. - Brychta, P. Využití tkáňové expanze v rekonstrukci popálených dětí. In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 19. Suchánek, I. - Lipový, B. - Kaloudová, Y. - Mager, R. - Krupicová, H. - Hokynková, A. Vývoj popáleninového úrazu na přelomu 20. a 21. století. In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 20. Gregorová, N. - Lipový, B. - Suchánek, I. - Brychta, P. Využití tkáňových expandérů v rekonstrukci popálených dětí. In XVII.ročník Konference mladých lékařů. 2010.
 21. Hokynková, A. – Žaloudíková, Z. - Kaloudová, Y. - Suchánek, I. - Franců, M. Péče o jizvy u popálených pacientů.  In VIII.celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2010. ISSN 1802-6400.
 22. Franců, M. Bolest u popálenin a v plastické chirurgii.  In VIII.celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2010. ISSN 1802-6400.
 23. Vokurková, J. - Hufová, I. - Hokynková, A. Kompartment syndrom u dětí. In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 24. Seidlová, D. – Gál, R. – Suchánek, I. 40x na operačním sále. Specifika anesteziologické péče u popálených. In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 25. Mager, R. – Suchánek, I. Mepilex Ag – zkušenosti. In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 26. Loskotová, A. – Suchánek, I. – Vokurková, J. – Loskotová, J. Moderní trendy v prevenci hypertrofie jizev u popáleninového traumatu. In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 27. Loskotová, A. – Suchánek, I. – Krupicová, H. Lymfatický systém a jeho klinický význam v komplexní terapii dětských popálenin. In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 28. Klein, L. – Klosová, H. – Kaloudová, Y. – Šuca, H. Popáleniny v České Republice – kolik jich vlastně máme? In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 29. Brychta, P. European practice guidelines for burn care: an update. In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 30. Brychta, P. Main objectives and procedures of burn reconstruction. In 15th Meeting of the International Society For Burn Injuries (ISBI). 2010. 
 31. Brychta, P. Biological skin substitutes in the treatment of burns. In 15th Meeting of the International Society For Burn Injuries (ISBI). 2010. 
 32. Klein, L. – Klosová, H. – Kaloudová, Y. – Šuca, H. Burn injuries and burns care in the Czech Republic. In 15th Meeting of the International Society For Burn Injuries (ISBI). 2010. 
 33. Franců, M. – Hokynková, A. Quality of cutaneous cover following plastic surgery. In 20th Conference of the European Wound Management Association. 2010.
 34. Loskotová, J. - Loskotová, A.Financing of public health care and its incidence on medical manpower budget and planning. In SSHL - Health professionals and the law. NCO NZO, Brno. 2010. ISBN 978-80-7013-522-8.
 35. Loskotová, A.Chlamydiová infekce, lymfatický systém a syndrom imunokomplexů. In II.konference Chlamydiová konference - zákeřný nepřítel. Olomouc. 2010. ISBN 978-80-87327-17-3.
 36. Loskotová, A.- Loskotová, J. Informovaný souhlas v rámci medicínsko-právní prevence v lymfologii – studie u dětských popálenin. In Lympho 2010. Praha. 2010. ISBN 978-80-254-8740-2.
 37. Loskotová, A.- Loskotová, J. Legal and financial aspects of lymphology in selected countries of EU. In The European Journal of Lymphology. Athens, Greece. 2010. ISSN 0778-5569.
 38. Loskotová, J. - Loskotová, A.Legal, ethical and economic issues of complementary mediciny in complex therapy of burn trauma. In World congress of medical law. Zagreb. 2010. ISBN 978-953-270-047-3.
 39. Loskotová, A.- Suchánek, I. - Krupicová, H. Lymfatický systém a jeho klinický význam v komplexní terapii dětských popálenin. In XVI. Výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. Brno. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 40. Loskotová, A.Lymfatický systém v synergismu s měkkými tkáněmi – diagnostika a terapie. In České a slovenské konference Myoskeletální medicíny. Praha. 2010. ISBN 978-80-87009-76-5.
 41. Loskotová, A.- Loskotová, J. Mediace jako nejlepší možná prevence a způsob řešení sporu mezi pacientem a zdravotníkem. In Mediace – cesta ke spravedlnosti aneb řešení sporů v 21. století. Křtiny, Brno. 2010. ISBN 978-80-254-8418-0.
 42. Loskotová, A.- Suchánek, I. - Vokurková, J.Moderní trendy v prevenci hypertrofie jizev u popáleninového traumatu. In XVI. Výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. Brno. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
 43. Loskotová, A.- Loskotová, J. Myofascial-manual lymphatic drainage (M-MLD) in complex therapy of functional pathology in traumatology. In The European Journal of Lymphology. Athens, Greece. 2010. ISSN 0778-5569.
 44. Loskotová, A.- Loskotová, J. Myofasciální-manuální lymfodrenáž contra tlaková masáž v chirurgii, traumatologii a v rehabilitaci. In Lympho 2010. Praha. 2010. ISBN 978-80-254-8740-2.
 45. Loskotová, A.- Loskotová, J. Physician´s liability and parent´s right in treatment of minors (burn trauma cases). In SSHL - Health professionals and the law. NCO NZO, Brno. 2010. ISBN 978-80-7013-522-8

 

Další prezentace na konferencích:

 

1) Kaloudová, Y. - Melicharová, M. - Bezrouková, S. - Lipový, B. Askina SilNet. In I.sympozium: Chirurgická léčba kožních defektů Sport V Hotel Hrotovice. 2010.

2) Lipový, B. Mikrobiologický screening pacientů s popáleninovým traumatem. In Celostátní pracovní konference pro zdravotní laboranty. Brno. 2010.

3) Lipový, B. Problematika nárůstu rezistence mikroorganismů na popáleninovém centru v 21.století. 2010. Celostátní konference IOP k popáleninovým centrům 24.3.2010.

4) Hufová, I.- Vokurková, J.- Elsnerová, L. - Wechsler, D.Pět let neonatální rekonstrukce rtu. In XVIII. Neonatologické setkání, XII. Hanákovy dny. 2010.

5) Loskotová, J. - Loskotová, A.Economic instruments and patient´s right to health care (burn trauma cases). In 18th ISSC: proceedings - Gdansk. 2010.

6) Loskotová, J. - Loskotová, A.Health´s threats as challenges for legal, economic, politic and social changes. In Summer school of health law - proceedings. Toulouse, France. 2010.

7) Loskotová, A. - Loskotová, J. Legal and economic issues of CAM methods. In 18th ISSC: proceedings - Gdansk. 2010.

8) Loskotová, A. - Prokešová, M. Lymfatický systém a zřetězené funkční poruchy v pohybovém systému v traumatologii, fyzioterapii a sportovní medicíně. In Kineziologie 2010. Praha. 2010.

9) Loskotová, A. - Prokešová, M. - Kottová, E. Lymfatický systém v traumatologii, ortopedii, fyzioterapii a sportovní medicíně. In Multidisciplinární pojetí kineziologie - Pardubice. 2010.

 

Uspořádání konference:

XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010.

 

Seznam publikací 2011

Přednášky:

 1. Brychta P. The minimum european level of delivery of burn care (draft). 14th European Burns Association Congress, The Hague, The Netherlands. 2011.
 2. Brychta P. European practice guidelines for burn care.  29. Jahrestagung der deutschsprachigen Arbeitsgemeinschaft für Verbrennungsbehandlung, DAV. Grindelwald, 2011
 3. Brychta P. Standards of deep burns local treatment in Czech Burn Centers. 3rd Central and Eastern Europe Burns Forum. Warsaw, Poland, 2011
 4. Brychta P. European practice guidelines for burn care. 6th Central European Congress of Burns, Kosice, Slovakia. 2011. ISBN 978-80-970714-0-0.
 5. Černoch F. Rekonstrukce úchopové funkce ruky. NCONZO - Perioperační péče o pacienta v plastické a rekonstrukční chirurgii - Brno. 2011.
 6. Fiala M. Rekonstrukční operace prsou. NCONZO - Perioperační péče o pacienta v plastické a rekonstrukční chirurgii - Brno. 2011.
 7. Fiala M. Operace dekubitů. NCONZO - Perioperační péče o pacienta v plastické a rekonstrukční chirurgii - Brno. 2011.
 8. Fiala M. Mikrochirurgické techniky. NCONZO - Perioperační péče o pacienta v plastické a rekonstrukční chirurgii - Brno. 2011.
 9. Fiamoli, M., Lipový B., Hanslianová M., Řihová H. Rizikové faktory pro rozvoj gramnegativní bakteriemie u těžce popálených pacientů. XVIII.kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. 2011. ISBN 978-80-260-0541-4.
 10. Franců M., Hokynková A. Chirurgická léčba dekubitů.  Konference s mezinárodní účastí o hojení chronických ran, kožních defektů a reparaci tkání: Rande. Třinec 2011
 11. Franců M. Operace změny pohlaví. NCONZO - Perioperační péče o pacienta v plastické a rekonstrukční chirurgii - Brno. 2011.
 12. Franců M. Operace venter pendulus. NCONZO - Perioperační péče o pacienta v plastické a rekonstrukční chirurgii - Brno. 2011.
 13. Franců M. Leg ulcer project in Czech Republic. European Wound Management Association Congress. Brussels, Belgium, 2011.
 14. Fridrichová L., Lipový B. Použití přirozených koloidů v tekutinové resuscitaci. 55. Studentská vědecká konference LF MU. 2011.
 15. Gregorová N., Lipový B., Suchánek I., Hufová I., Hokynková A., Kobzík P. Použití tkáňové expanze v korekci posttraumatické alopecie. IX.celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2011. ISSN 1802-6400.
 16. Gregorová N., Lipový B., Suchánek I., Brychta P. Naše první zkušenosti s neinvazivním zobrazováním mikrocirkulace u pacientů s termickým traumatem. XVIII.ročník Konference mladých lékařů. 2011
 17. Gregorová N., Lipový B., Chaloupková Z., Suchánek I., Brychta P. Tissue expanders in reconstruction of burned children. 14th European Burns Association congress, The Hague, The Netherlands. 2011.
 18. Gregorová N., Lipový B., Hufová I., Hokynková A., Suchánek I. Terapie posttraumatické alopecie pomocí tkáňového expandéru. XI. dny mladých chirurgů, Bratislava. 2011. ISSN 1336-5975.
 19. Gregorová N. Převaz a transplantace popálených. NCONZO - Perioperační péče o pacienta v plastické a rekonstrukční chirurgii - Brno. 2011.
 20. Gregorová N. Rekonstrukční techniky. NCONZO - Perioperační péče o pacienta v plastické a rekonstrukční chirurgii - Brno. 2011.
 21. Hokynková A., Franců M., Wilhelm Z., Lipový B. Biologické účinky omega-6 a omega-3 nenasycených mastných kyselin a jejich vliv na hojení ran. IX.celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2011. ISSN 1802-6400.
 22. Hokynková A. Vymezení oboru plastické a rekonstrukční chirurgie. NCONZO - Perioperační péče o pacienta v plastické a rekonstrukční chirurgii - Brno. 2011.
 23. Hokynková A. Současné trendy v plastické chirurgii, operační techniky. NCONZO - Perioperační péče o pacienta v plastické a rekonstrukční chirurgii - Brno. 2011.
 24. Hokynková A. Hojení ran. NCONZO - Perioperační péče o pacienta v plastické a rekonstrukční chirurgii - Brno. 2011.
 25. Hufová I., Maláska J., Lipový B., Vokurková J., Gregorová N., Hokynková A., Kobzík P. Moderní přístup k léčbě meningokokové sepse: kazuistika. IX.celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2011. ISSN 1802-6400.
 26. Hufová I., Vokurková J., Vaníčková E., Halačková I. Complete bilateral cleft lip and palate: comparison of two case reports. 9. European Craniofacial Congress, Salzburg 2011
 27. Kaloudová Y. Kampaň pro prevenci popálenin u dětí BURNET TEAM (Mediterranean Burn Centres Network, Eumedis Programme Iniziative, projekt EU, realizace pro ČR občanské sdružení Bolíto) – Základní škola Sirotkova.
 28. Kaloudová Y., Suchánek I., Melicharová M., Bezrouková S., Gremmelová M., Štaudová M., Svobodová M., Lipový B., Brychta P. Kvalita jizev po nerozsáhlých popáleninách: kazuistika. 6th Central European Congress of Burns, Kosice, Slovakia. 2011. ISBN 978-80-970714-0-0.
 29. Kis E., Brychta P. Methodological background of the european guidelines for burn care practice. 14th European Burns Association Congress, The Hague, The Netherlands. 2011.
 30. Kobzík P., Lipový B., Hanslianová M., Hufová I., Hokynková A., Gregorová N., Fiala M. Rutinní MRSA screening u pacientů s chronickou ranou. IX.celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2011. ISSN 1802-6400.
 31. Začátek formulářeLipový B., Řihová H., Hanslianová M., Ondrášková H., Gregorová N., Hokynková A., Hufová I., Suchánek I. Lyellův syndrom: odlišné osudy stejné diagnózy. IX.celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2011. ISSN 1802-6400.
 32. Lipový B., Řihová H., Gregorová N., Suchánek I. Burn-like syndromy: epidemiologická studie. V.Česko-slovenský kongres intenzivní medicíny, Praha, 2011.
 33. Lipový B., Hanslianová M., Řihová H. Nárůst rezistence mikroorganismů u popálených pacientů. VII.Mezinárodní kongres prevence nozokomiálních nákaz. 2011.
 34. Lipový B., Řihová H., Hanslianová M., Gregorová N., Suchánek I. Lyellův syndrom: infekční komplikace. XX.konference mladých mikrobiologů, Tomáškovy dny. 2011. ISBN 978-80-263-0004-5.
 35. Lipový B., Řihová H., Suchánek I. Jak (ne)diagnostikovat a (ne)léčit Lyellův syndrom. XVIII.ročník Konference mladých lékařů, Brno. 2011.
 36. Lipový B., Řihová H., Suchánek I. Vysokonapěťové elektrotrauma - komplexní péče. XI.dny mladých chirurgů, Bratislava. 2011. ISSN 1336-5975.
 37. Lipový B., Brychta P., Suchánek I., Hanslianová M., Řihová H., Jelínková Z., Gregorová N., Kaloudová Y. The renaissance of polymyxins in the therapy of infectious complications in severely burned patients. 14th European Burns Association Congress, The Hague, The Netherlands. 2011.
 38. Lipový B., Brychta P., Suchánek I., Hanslianová M., Řihová H., Jelínková Z. Gregorová N., Kaloudová Y. Microbiological benefit of early tracheostomy in severely burned children. 14th European Burns Association Congress, The Hague, The Netherlands. 2011.
 39. Lipový B. Příjmové ošetření těžce popáleného pacienta. NCONZO - Perioperační péče o pacienta v plastické a rekonstrukční chirurgii - Brno. 2011.
 40. Lipový B. Léčba popáleninového šoku. NCONZO - Perioperační péče o pacienta v plastické a rekonstrukční chirurgii - Brno. 2011.
 41. Lipový B., Řihová H., Fiamoli M., Hanslianová M., Gregorová N. Ventilátorová pneumonie pacientů s inhalačním traumatem. XVIII.kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. 2011. ISBN 978-80-260-0541-4.
 42. Lipový B., Řihová H., Hanslianová M., Gregorová N., Suchánek I. Bakteriální spektrum popálené plochy dětí a dospělých, aneb kdy je čas pro gramnegativy? VI.Mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie, V.Interaktivní  kongres hojení ran. 2011. ISBN 978-80-87327-72-2.
 43. Loskotová A., Suchánek I. Hojení ran s podporou myofasciální-manuální lymfodrenáže (M-MLD) v komplexní terapii. IX.celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2011. ISSN 1802-6400.
 44. Maloušková J., Brablecová P., Lipový B. Zchladím Tě v horké vodě ... 6th Central European Congress of Burns, Kosice Slovakia. 2011. ISBN 978-80-970714-0-0.
 45. Nešpor D., Lipový B. Lyellův syndrom - možnosti diagnostiky a terapie. 55. Studentská vědecká konference LF MU. 2011.
 46. Suchánek I., Lipový B., Řihová H., Kaloudová Y., Brychta P. Úloha polymyxinů u popálených pacientů. 6th Central European Congress of Burns, Kosice, SK. 2011. ISBN 978-80-970714-0-0.
 47. Vašíčková L., Franců M. Prevence recidivy dekubitů u spinálních pacientů po plastice. IX.celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2011. ISSN 1802-6400.
 48. Vašíčková L., Franců M. Pressure ulcer prevention at spinal cord injury (SCI) patients after plastic surgery. European Wound Management Association Congress. Brussels, Belgium, 2011.
 49. Vokurková J. Operace vývojových vad a cévních malformací. NCONZO - Perioperační péče o pacienta v plastické a rekonstrukční chirurgii - Brno. 2011.
 50. Vokurková J. Úrazy obličeje. NCONZO - Perioperační péče o pacienta v plastické a rekonstrukční chirurgii - Brno. 2011.
 51. Vokurková J. Nejčastější operace a postupy u dětského pacienta. NCONZO - Perioperační péče o pacienta v plastické a rekonstrukční chirurgii - Brno. 2011.
 52. Loskotová A., Suchánek I. Ovlivnění posttraumatického stresového syndromu u popáleninového traumatu s podporou komplementárního standardu. 6th Central European Congress of Burns, Košice, SK. 2011. ISBN 978-80-970714-0-0.
 53. Loskotová A., Suchánek I. Myofasciální-manuální lymfodrenáž contra tlaková masáž. 6th Central European Congress of Burns, Košice, SK. 2011. ISBN 978-80-970714-0-0.
 54. Loskotová A., Loskotová J. Lymphatic system and syndrome of immunocomplexes – immunology perspective. XXXVI Congress of European Society of Lymphology. Warsava – Poland.  The European Journal of Lymphology and related problems.  vol. 22, No. 63, 20 s. 2011. ISSN – 0778-5569.
 55. Loskotová A., Loskotová J. Právní odpovědnost zdravotníka při indikaci a provádění lymfoterapie. Kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP. 11 s. 2011. ISBN  978-80-260-1422-5.
 56. Loskotová A., Loskotová J. Lymfatický systém a ovlivnění sekundární zánětlivé reakce. Kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP. 23-24 s. 2011. ISBN 978-80-260-1422-5.
 57. Loskotová A. Chlamydiová infekce a syndrom imunokomplexů v lymfatickém systému a měkkých tkáních z pohledu imunologie. III. Konference chlamydiová infekce – zákeřný nepřítel, Olomouc, 9 – 10 s. 2011. ISBN 978 – 80–87327–17-3
 58. Loskotová A. Stres a chlamydiová infekce. III. Konference chlamydiová infekce – zákeřný nepřítel, Olomouc, 11 s. 2011. ISBN 978 – 80–87327–17-3
 59. Loskotová A., Loskotová J.Medical-law aspects of providing complementary and alternative medicine in complex therapy of burn trauma, 2. Mezinárodní letní škola zdravotnického práva, MUNI Press, Brno, 2011. ISBN 978-80-210-5697-8. (Recenzovaný sborník v seznamu RIV, recenzent: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.)
 60. Loskotová A., Loskotová J.Mediation – effective solution for medical-law disputes in the perspective of health professional, 2. Mezinárodní letní škola zdravotnického práva, MUNI Press, Brno, 2011. ISBN 978-80-210-5697-8. (Recenzovaný sborník v seznamu RIV, recenzent: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.)
 61. Loskotová A., Loskotová J. Complementary medicine and its standardisation - medical and legal point of view (demonstration on burn trauma cases). IFP Conference on Health Law, 3. LF UK Praha. 2011 – únor.
 62. Loskotová A., Loskotová J. Burn trauma – 1st aid with application of complementary standard in the frame of basic standard therapy. NATO - Military Healthcare Working Group. 2011 – březen.
 63. Loskotová A., Loskotová J., Tišlerová H., Pára F. Nové trendy v komplexní terapii periferní parézy n. facialis, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Pardubice,. 2011 – prosinec.
 64. Kornellyová A., Buryšková A.,Vozdecká J. Statistika hospitalizovaných pacientů na oddělení IMP + standardní oddělení Kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno. . 6th Central European Congress of Burns, Košice, SK. 2011. ISBN 978-80-970714-0-0.

Kniha:

Konec formuláře

 1. Franců M., Hodová S. Perioperační péče o pacienta v rekonstrukční chirurgii a léčbě popálenin. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. ISBN 978-80-7013-537-2.

Kapitola v knize:

 1. Brychta P. European practice guidelines for burn care: Minimum level of burn care provision in Europe. Handbook of Burns. Wien: Springer, 2011. od s.97-102, 6 s, ISBN 978-3-7091-0347-0.
 2. Seidlová D., Kaloudová Y. Inhalace kouře, inhalační trauma. Akutní intoxikace a lékové poškození v intenzivní medicíně. Druhé doplněné a aktualizované vydání. Praha, Grada Publishing, 2011. s.159-162. ISBN 978-80-247-3146-9.

Články:

 1. Gregorová N., Lipový B., Hufová I., Hokynková A., Suchánek I. Použití tkáňové expanze v korekci posttraumatické alopecie. Medical Tribune, Praha : Léčba ran, 4. ISSN 1214-8911. 2011.
 2. Gregorová N., Lipový B., Suchánek I., Krupicová H., Brychta P. Our experience with tissue expansion in the reconstruction of burned children. Acta chirurgie plasticae, Praha, 53, 1-4, 9-12, 2011.
 3. Gregorová N., Lipový B., Hokynková A., Suchánek I. Laser Doppler perfusion imaging (LDPI): naše první zkušenosti s neinvazivním zobrazováním mikrocirkulace u pacientů s termickým traumatem. Referátový výběr - dermatovenerologie, Praha, 53, 3, 5 s. ISSN 1213-9106. 2011.
 4. Hodová S., Stránská L., Lipový B. Chemická nekrektomie hlubokých popálenin. Sestra, Praha : Mladá fronta, 21, 07/08, od s. 52-53, 2 s. ISSN 1210-0404. 2011.
 5. Hufová I., Maláska J., Lipový B., Hokynková A., Gregorová N., Vokurková J. Zimová I. Moderní přístup k léčbě meningokokové sepse. Interní medicina pro praxi, Olomouc : SOLEN,s.r.o., Lazecká 297/51, 13, 7-8, od s. 310-311, 2 s. ISSN 1212-7299. 2011.
 6. Lipový B. Toxická epidermální nekrolýza: vzácná a nebezpečná. VII. Praha : Medical Tribune, 2011. Léčba ran, 4. ISSN 1214-8911.
 7. Lipový B. EWMA 2011, aneb "cordiales salutation de Bruxelles". Hojeni ran, Semily : Geum, 5, 4, od s. 39-40, 2 s. ISSN 1802-6400. 2011.
 8. Lipový B., Hanslianová M., Gregorová N., Hokynková A., Suchánek I. Mikrobiologický profil popálené plochy u dětí. Nozokomiální nákazy, Martin : JLF UK, 9, 4/2010, od s. 11-14, 4 s. ISSN 1336-3859. 2011.
 9. Lipový B., Řihová H., Kaloudová Y., Jonášek M., Suchánek I., Gregorová N., Brychta P. Inhalační trauma - historie, současnost a budoucnost. Otolaryngologie a foniatrie, Praha : Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 60, 1, 7 s. ISSN 1210-7867. 2011.
 10. Lipový B., Řihová H., Hanslianová M., Gregorová N., Suchánek I., Brychta P. Prevalence and resistance of Pseudomonas aeruginosa in severely burned patients: A 10-year retrospective study. Acta Chir Plast, Praha, 52, 2-4, od s. 39-43, 5 s. ISSN 0001-5423. 2011.
 11. Lipový B., Řihová H., Kaloudová Y., Suchánek I., Gregorová N., Hokynková A., Jelínková Z., Agalarev V. The importance of a multidisciplinary approach in the treatment of mutilating electrical injury: A case study. Acta Chir Plast, 52, 2-4, od s. 61-64, 4 s. ISSN 0001-5423. 2011.
 12. Lipový B., Suchánek I., Gregorová N. Doživotní následky po popálení jako trest za neposlušnost. Pediatrie pro praxi, Olomouc : Solen, s.r.o., 12, 3, od s. 199-200, 2 s. ISSN 1213-0494. 2011.
 13. Lipový B., Řihová H., Gregorová N., Suchánek I. Toxická epidermální nekrolýza: přehled možností terapie. Hojeni ran, Semily : Geum, 5, 4, od s. 6-12, 7 s. ISSN 1802-6400. 2011.
 14. Lipový B., Řihová H., Hanslianová M., Gregorová N., Suchánek I., Brychta P. Změna spektra gramnegativních kmenů bakterií izolovaných z dolních dýchacích cest u pacientů s inhalačním traumatem. Nozokomiální nákazy, Martin, SK : Mediconsulting, 10, 3, od s. 3-5, 3 s. ISSN 1336-3859. 2011.
 15. Lipový B., Řihová H., Gregorová N., Hanslianová M., Žaloudíková Z., Kaloudová Y., Brychta P. Epidemiology of ventilator-associated tracheobronchitis and ventilator-associated pneumonia in patients with inhalation injury at the Burn Centre in Brno (Czech Republic). Annals of Burns and Fire Disasters, Palermo, Italy, XXIV, 3, od s. 120-125, 6 s. ISSN 1592-9566. 2011.
 16. Lipový B., Aminoglykosidy v terapii multirezistentních kmenů PSAE – Nozokomiální nákazy – článek vyjde jako 4/2011
 17. Lipový B., Hanslianová M., Gregorová N., Hokynková A., Suchánek I. Zygomycety izolované u pacienta s rozsáhlým popálením. Referátový výběr - dermatovenetologie, Praha, 53, 3, 4 s. ISSN 1213-9106. 2011.
 18. Lipový B., Polékové dermatologické katastrofy v ambulantní praxi, Referatový výběr z dermatovenerologie Článek vyjde jako 4/2011
 19. Lipový B., Brychta P. XIV.kongres Evropské popáleninové asociace 2011. Hojeni ran, Semily: Geum, 5, 5, od s. 32-33, 2 s. ISSN 1802-6400. 2011.
 20. Nešpor D., Lipový B., Gregorová N. Cyklosporin A v terapii toxické epidermální nekrolýzy. Dermatologie pro praxi, Olomouc : Solen s.r.o., 5, 3, od s. 156-159, 4 s. ISSN 1802-2960. 2011.
 21. Šín P., Brychta P., Stupka I. Evaluation and comparison of composite and split-thickness skin grafts using Cutometer MPA 580. ,Palermo, Italy, 2010 Dec 31;23(4):208-13. ISSN 1592-9566
 22. Trupar, E. - Brychta, P. - Komárková, J. Chirurgická léčba vitiliga transplantací nekultivovaných autologních melanocytů - naše studie. Dermatologie pro praxi, Olomouc : Solen, 2010, 4(4), 4 s. ISSN 1802-2960. 2011.
 23. Vokurková J., Elsnerová L., Lukášová O., Hufová I. Vývoj neonatální péče a zhodnocení zkušeností prvních pěti let operací rozštěpu rtu v neonatálním období. Ces-slov. Pediatrie, Praha, 66, 6, 356-362. ISSN 0069-2328

 

 

 

 

 

 

 

Telefon:

Ambulance
532 233 420

Dětské oddělení
532 233 425

Kontakty:

Oddělení JIP (popáleniny) - pohotovostní služba
532 233 205

Oddělení IMP + standardní oddělení popálenin
532 233 257

Oddělení JIP (plastická chirurgie)
532 232 657

Standardní oddělení (plastická chirurgie)
532 233 274

Ambulantní doba:

Po–Pá 7:30 – 15:00 hod.
(ambulance ve 3. nadzemním podlaží, pavilon X)

So–Ne 14:00 – 15:00 hod.
(ambulance v přízemí)Pohotovostní služba - Nonstop

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji