Menu
Česky English
532 23 1111

Přednášky a publikace - Klinika popálenin a plastické chirurgie

2014

Článek v časopise

KEMPNÝ, T., LIPOVÝ, B., BARTOŠKOVÁ, J., GREGOROVÁ, N., BRYCHTA, P. Využití DIEP laloku k rekonstrukci prsu po ablaci pro cystosarcoma phyllodes. Onkologie. 2014, 8(4), 169-171. ISSN 1802-4475.

LIPOVÝ, B., BARTOŠKOVÁ, J., ŘIHOVÁ, H., LIPOVÁ, P., KEMPNÝ, T., SUCHÁNEK, I. Kritické popálení a inhalační trauma směsí červeného a bílého fosforu. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2014, 11(1), 14-18. ISSN 1802-0518.

LIPOVÝ, B., KALOUDOVÁ, Y., ŘIHOVÁ, H., CHALOUPKOVÁ, Z., KEMPNÝ, T., SUCHÁNEK, I., BRYCHTA, P. High voltage electrical injury: An 11-year single center epidemiological study. Annals of Burns and Fire Disasters. 2014, 27(2), 82-86. ISSN 1592-9558.

LIPOVÝ, B., KLOSOVÁ, H., TOKARIK, M., KEMPNÝ, T., CHALOUPKOVÁ, Z., ŠTĚTÍNSKÝ, J., BRYCHTA, P., BROZ, L., NĚMEČKOVÁ CRKVENJAŠ, Z. Severe bullous diseases in the Czech Republic. Epidemiology Reports. 2014, 2(November), 5. ISSN 2054-9911.

LIPOVÝ, B., SUCHÁNEK, I., MAGER, R., KEMPNÝ, T. Laser Speckle Contrast Analysis v objektivizaci hloubky popálené plochy u opařeného dítěte. Pediatrie pro praxi. 2014, 15(6), 356-358. ISSN 1213-0494.

PRÍVAROVÁ, E., GRIŠČÍKOVÁ, L., LOKAJ, M., VOKURKOVÁ, J., MAZÁNEK, P., AUTRATA, R. Oční manifestace extrarenálního maligního rhabdoidního tumoru. Česká a slovenská oftalmologie. 2014, 70(2), 62-65. ISSN 1211-9059.

Odborná kniha

BRYCHTA, P., STANEK, J. Estetická plastická chirurgie a korektivní dermatologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 329 s. ISBN 978-80-247-0795-2.

Příspěvek v konferenčním sborníku

PRÍVAROVÁ, E., LOKAJ, M., GRIŠČÍKOVÁ, L., VOKURKOVÁ, J., MAZÁNEK, P., AUTRATA, R. Oční manifestace extrarenálního maligního rhabdoidního tumoru. IV. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. Litomyšl, 26.09.2014 - 27.09.2014. In: IV. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2014, 15(Suppl. 1), 63-65. ISSN 1213-1032.

2013

Článek v časopise

KEMPNÝ, T., LIPOVÝ, B., BARTOŠKOVÁ, J., BRANDTNER, C., BRYCHTA, P.  Volná fibula v rekonstrukci dolní čelisti, kde jsou její přednosti a kde nevýhody? Hojení ran, 2013, roč. 7, č. 4, s. 3-5.

KEMPNY, T., PAROULEK, J., MAŘÍK, V., KURIAL, P., LIPOVÝ, B., HUEMER, G.  Further Developments in the Twisted-Toe Technique for Isolated Thumb Reconstruction: Our Method of Choice. Plastic and Reconstructive Surgery, 2013, roč. 131, č. 6, s. 871E-879E.

LIPOVÝ, B., BRYCHTA, P., ŘÍHOVÁ, H., SUCHÁNEK, I., HANSLIANOVÁ, M., CVANOVÁ, M., CHALOUPKOVÁ, Z., GREGOROVÁ, N., HUFOVÁ, I.  Effect of timing of tracheostomy on changes in bacterial colonisation of the lower respiratory tract in burned children. Burns, 2013, roč. 39, č. 2, s. 255-261.

 

2012

Článek v časopise

Lipový, B., Brychta, P., Chaloupková, Z., Suchánek, I.  Staphylococcal scalded skin syndrome in the Czech Republic: an epidemiological study. Burns, 2012, roč. 38, č. 2, s. 296-300.

Lipový, B., Brychta, P., Gregorava, N., Jelínková, Z., Říhová, H., Suchánek, I., Kaloudová, Y., Mager, R., Krupicová, H., Martincová, A.  The epidemiology of pediatric burns undergoing intensive care in Burn Centre Brno, Czech Republic, 1997–2009.Burns, 2012, roč. 38, č. 5, s. 776-782.

Lipový, B., Fiamoli, M., Gregorová, N., Říhová, H., Jarkovský, J., Cvanová, M., Suchánek, I., Brychta,P.  Epidemiologie kritických popálenin na jižní Moravě. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologieae čechoslovaca, 2012, roč. 79, č. 4, s. 370-375.

 

2011

Abstrakt ve sborníku

Lipový, B., Gruzová, L., Řihová, H., Gregorová, N., Hanslianová, M., Suchánek, I., Žaloudíková, Z., Hokynková, A., Brychta, P. Infekce krevního řečiště u popálených dětí: fakta a mýty!. In XVI.výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. : 2011.

Článek v časopise

Gregorová, N., Lipový, B., Hokynková, A., Suchánek, I. Laser Doppler perfusion imaging (LDPI): naše první zkušenosti s neinvazivním zobrazováním mikrocirkulace u pacientů s termickým traumatem. Referátový výběr z dermatovenerologie, 2011, roč. 53, č. 3, s. 40-44.

Gregorová, N., Lipový, B., Suchánek, I., Krupicová, H., Brychta, P. Our experience with tissue expansion in the reconstruction of burned children. Acta chirurgiae plasticae, 2011, roč. 53, č. 1-4, s. 9-12.

Hufová, I., Maláska, J., Lipový, B., Hokynková, A., Gregorová, N., Vokurková, J., Zimová, I. Moderní přístup k léčbě meningokokové sepse. Interní medicína pro praxi, 2011, roč. 13, č. 7-8, s. 310-311.

Lipový, B., Hanslianová, M., Gregorová, N., Hokynková, A., Suchánek, I. Zygomycety izolované u pacienta s rozsáhlým popálením. Referátový výboěr z dermatovenerologie, 2011, roč. 53, č. 3, s. 4.

Lipový, B., Říhová, H., Gregorová, N., Hanslianová, M., Žaloudíková, Z., Kaloudová, Y., Brychta, P. Epidemiology of ventilator-associated tracheobronchitis and ventilator-associated pneumonia in patients with inhalation injury at the Burn Centre in Brno (Czech Republic). Annals of Burns and Fire Disasters, 2011, roč. XXIV, č. 3, s. 120-125.

Lipový, B., Říhová, H., Hanslianová, M., Gregorová, N., Suchánek, I., Brychta, P. Změna spektra gramnegativních kmenů bakterií izolovaných z dolních dýchacích cest u pacientů s inhalačním traumatem. Nozokomiální nákazy, 2011, roč. 10, č. 3, s. 3-5.

Lipový, B., Říhová, H., Hanslianová, M., Gregorová, N., Suchánek, I., Brychta, P. Role aminoglykosidů v terapii multirezistentních kmenů Pseudomonas aeruginosa u těžce popálených pacientů. Nozokomiální nákazy, 2011, roč. 10, č. 4, s. 6-8.

Lipový, B., Řihová, H., Kaloudová, Y., Jonášek, M., Suchánek, I., Gregorová, N., Brychta, P. Inhalační trauma - historie, současnost a budoucnost. Otorinolaryngologie a foniatrie, 2011, roč. 60, č. 1, s. 51-57.

Vokurková, J., Elsnerová, L., Lukášová, O., Hufová, I. Vývoj neonatální péče a zhodnocení zkušeností prvních pěti let operací rozštěpu rtu v neonatálním období. Česko-slovenská pediatrie, 2011, roč. 66, č. 6, s. 356-362.

Odborná kniha

Franců, M., Hodová, S. Perioperační péče o pacienta v rekonstrukční chirurgii a léčbě popálenin. 1. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. 163 s. 978-80-7013-537-2.

Příspěvek do odborné knihy

Seidlová, D., Kaloudová, Y. Inhalace kouře, inhalační trauma. In Ševela, K., Ševčík, P., a kol., . Akutní intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně. 2. dopln. a aktualiz.. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 159-162.

Telefon:

Ambulance
532 233 420

Dětské oddělení
532 233 425

Kontakty:

Oddělení JIP (popáleniny) - pohotovostní služba
532 233 205

Oddělení IMP + standardní oddělení popálenin
532 233 257

Oddělení JIP (plastická chirurgie)
532 232 657

Standardní oddělení (plastická chirurgie)
532 233 274

Ambulantní doba:

Po–Pá 7:30 – 15:00 hod.
(ambulance ve 3. nadzemním podlaží, pavilon X)

So–Ne 14:00 – 15:00 hod.
(ambulance v přízemí)Pohotovostní služba - Nonstop

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji