Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Pracoviště invazivní kardiologie I + II

IKK1

Vedoucí lékař: MUDr. Petr Kala, PhD.

Kontakt: 532 232 228, 532 232 204

Provádí: intervenční katetrizační zákroky jako srdeční katetrizace, selektivní koronarografie, PTCA, implantace koronárních stentů, uzávěry DSS.

Kardio.tv

 

Diagnostické koronarografie 

diag_angio_2015

V roce 2006 bylo na našem pracovišti provedeno celkem 2 943 diagnostických vyšetření koronárních tepen (koronarografií). V grafu nejsou uvedeny další diagnostické výkony, které se provádějí v menším počtu – např. pravostranné srdeční katetrizace, aortografie a další.

 

Intervenční výkony
 

 

Uzávěr defektu síňového septa
 

intervence_angio_2015

uzaver_dss_2015

Z grafu je jasně patrný postupný nárůst primárních intervenčních výkonů (koronárních angioplastik nebo intervencí = PCI), který provází nárůstající počet diagnostických vyšetření. Uzávěr defektu síňového septa (DSS II nebo PFO). Ve více případech se jednalo o katetrizační uzávěr otevřeného foramen ovale (PFO = patent foramen ovale), které bylo provázeno paradoxní embolizací do mozkového nebo jiného systémového oběhu. Výběr pacientů probíhá v úzké spolupráci s neurologickými pracovišti a především s Neurologickou klinikou FN Brno.
Pracoviště invazivní a intervenční léčby IKK FN Brno největším katetrizační centrem na jižní Moravě co do počtu i spektra výkonů.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji