Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Pracoviště invazivní a intervenční kardiologie

IKK1

 

Vedoucí lékař: MUDr. Martin Poloczek

Kontakt: 532 232 228, 532 232 204

Provádí: intervenční katetrizační zákroky jako srdeční katetrizace, selektivní koronarografie, PTCA, implantace koronárních stentů, uzávěry DSS.

Kardio.tv

 

Diagnostické koronarografie 

diag_angio_2017

V roce 2017 bylo na našem pracovišti provedeno celkem 2634 diagnostických vyšetření koronárních tepen (koronarografií). V grafu nejsou vedeny další diagnostické výkony, které se provádějí v menším počtu – např. pravostranné srdeční katetrizace, aortografie a další intervenční výkony.

 

Intervenční výkony

Uzávěr defektu síňového septa

intervence_angio_2017

uzaver_dss_2017

Pracoviště i v roce 2017 se více zaměřuje na časově a technicky náročné výkony, vyžadující dlouhodobou specializační přípravu. (PCI- 1147, PPCI-279 , stent-1659)

Uzávěr defektu síňového septa (DSS II nebo PFO). Ve více případech se jednalo o katetrizační uzávěr otevřeného foramen ovale (PFO = patent foramen ovale), které bylo provázeno paradoxní embolizací do mozkového nebo jiného systémového oběhu. Výběr pacientů probíhá v úzké spolupráci s neurologickými pracovišti a především s Neurologickou klinikou FN Brno.

 

Více na http://www.kardio.tv/

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji