Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Organizační struktura IKK

Vedení IKK

Přednosta: doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI

Zástupce přednosty pro LPP: prim. MUDr. Ondřej Toman, Ph.D., MHA

Zástupce přednosty pro školství: doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D.

Zástupce přednosty pro vědu, výzkum a vzdělávání: doc. MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.

Vrchní sestra: Bc. Ludmila Dostálová

 

Pracoviště invazivní a intervenční kardiologie

Vedoucí lékař: MUDr. Martin Poloczek

Staniční sestra: Jiřina Ječmínková

 

Arytmologické centrum

Vedoucí lékař: doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D.

  • IMPLANTAČNÍ STŘEDISKO - Vedoucí lékař: as. MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D.
  • INVAZIVNÍ ELEKTROFYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ - Vedoucí lékař: prim. MUDr. Ondřej Toman, Ph.D., MHA

Staniční bratr: Pavol Gondkovský

 

Neinvazivní kardiologie

Vedoucí lékař: MUDr. Marián Felšӧci, Ph.D.

Staniční sestra: Jana Volejníčková

 

Ambulantní část

Vedoucí lékař: MUDr. Martina Šišáková, Ph.D.

Staniční sestra: Simona Janíčková

 

Koronární jednotka

Vedoucí lékař: prof. MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D.

Staniční sestra: Bc. Katarína Marcinechová

 

Jednotka intenzivní péče

Vedoucí lékař: MUDr. Martin Radvan, Ph.D.

Staniční sestra: Iva Toufarová

 

Arytmologická JIP

Vedoucí lékař: MUDr. Petra Vysočanová

Staniční sestra: Jana Polášková

 

Oddělení A

Vedoucí lékař: MUDr. Irena Andršová, Ph.D.

Staniční sestra: Silvia Biliková

 

Oddělení B

Vedoucí lékař: MUDr. Pavel Trčka

Staniční sestra: Bc. Pavlína Hanušová

 

Simulační centrum

Vedoucí lékař: MUDr. Jan Kaňovský, Ph.D.

 

Biomedicínský tým

Vedoucí biomedicínský inženýr: Ing. David Pospíšil, Ph.D.

 

  

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji