Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Kardiostimulační středisko

banner_implantace_1200

 

Vedoucí lékař: as. MUDr. JitkaVlašínová, Ph.D.

Kontakt: 532 23 2131

Kardiostimulační středisko naší kliniky patří vzhledem k počtu výkonů mezi největší v České republice. Zabývá se diagnostikou a léčbou bradykardických i tachykardických poruch rytmu, diagnostikou synkopálních stavů, implantací kardiostimulátorů a kardioverterů – defibrilátorů, reimplantacemi v důsledku vyčerpání zdroje a implantacemi monitorovacích přístrojů . Na kardiostimulační ambulanci se provádějí kontroly funkce aktivních implantátů, optimalizace a reprogramace dle klinického stavu nemocného.
Dále jsou zde kontaktováni naši lékaři ohledně mimosektorových pacientů a poskytují se zde konzultace, případně se indikují pacienti k primoimplantacím.

V našem centru se zabýváme taky pacienty se synkopálními stavy a u neobjasněných synkop se provádí implantace implantabilního monitoru. Za 10 let jsme naimplantovali 150 těchto monitorů a u 60% pacientů jsme mohli díky záznamům potvrdit nebo vyloučit synkopu na podkladě arytmií.

Lékaři našeho centra jsou zapojeni v mnoha studiích, zabývajících se sledováním programačních parametrů. Velká část našich pacientů je vybavena domácí monitorovací jednotkou (Home monitoring), na jejímž základě jsme schopni detekovat poruchy rytmu, či stimulace a můžeme prodloužit termíny pravidelných kontrol.
Lékaři z kardiostimulačního centra pravidelně prezentují své zkušenosti a výsledky práce na odborných tuzemských i mezinárodních kongresech a v odborných periodikách.
Naše centrum slouží i jako výukové pracoviště pro lékaře zabývající se kardiostimulací.

Již více jak 10 let je téměř vyrovnaný počet výkonů. V roce 2017 jsme provedli 412 primoimplantací kardiostimulátorů. U kardioverterů defibrilátorů bylo provedeno primoimplantací 159.
Rozvržení kardiostimulačních režimů zůstává zachováno ve prospěch fyziologické stimulace. U kardiostimulátorů je u více jak 70 % primoimplantací zastoupen dvoudutinový a resynchronizační režim.
Počty resynchronizační terapie PM postupně klesají vzhledem k vyššímu zastoupení primárně preventivních implantací ICD CRT. I tyto naše počty odpovídají světovým trendům.

 

 

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji