Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od 27. 5. jsou umožněny návštěvy v celé FN Brno (areál Bohunice, Porodnice, Dětská nemocnice) za určitých pravidel, ty naleznete zde. *** Informace o testování na koronavirus zde. *** Informace o rezervačním systému pro testování na koronavirus zde.

Ambulance plicní hypertenze

Program plicní hypertenze sdružuje péči o pacienty s diagnózou plicní arteriální hypertenze a trombembolické plicní hypertenze. Vzhledem k relativní vzácnosti těchto diagnóz (odhadovaná prevalence idiopatické plicní arteriální hypertenze se pohybuje okolo 2-15/1 milion obyvatel) a úzkém diferenciálně diagnostickém vztahu k vrozeným srdečním vadám  vyžaduje diagnostika a léčba těchto onemocnění zkušenosti a  komplexní přístup s dostupností moderních invazivních i neinvaziních metod.

Na Interní kardiologické klinice provádíme komplexní diferenciální diagnostiku a léčbu plicní hypertenze (idopatické, ve spojení s vrozenými srdečními vadami, systémovými a infekčními onemocněními i trombembolické plicní hypertenze), v léčbě plicní arteriální hypertenze úzce spolupracujeme s Centrem pro plicní hypertenzi II. interní kliniky VFN a 1.LF UK v Praze.

Známky onemocnění plicní arteriální hypertenzí jsou často pozdní, je třeba jim věnovat náležitou pozornost:

Příznaky:

 • dušnost
 • únavnost
 • závratě
 • synkopy
 • otoky
 • bolesti na hrudi

Fyzikální nález:

 • akcentace II. ozvy
 • šelest trikuspidální regurgitace
 • otoky
 • cyanóza

EKG vyšetření:

 • P pulmonale
 • známky hypertrofie pravé komory

Funkční vyšetření plic:

redukce difúzní kapacity plic neodpovídající redukci plicních objemů (FVC (%)/DLCO (%)>1.8)

Echokardiografický screening plicní hypertenze je indikován u:

 • pacientů se systémovou sklerodermií pravidelně  v ročních intervalech
 • pacientů s ostatním systémovým onemocněním pojiva při podezřelých symptomech
 • příbuzných nemocného s plicní arteriální hypertenzí každých 3-5 let
 • pacientů s portální hypertenzí
 • pacientů po léčbě anorektiky (aminorex, fenfluramin, dexfenfluramin)
 • pacientů s HIV+

Kontakt: MUDr. Marian Felšöci, Ambulance plicní hypertenze, tel. 53223 3075, 53223 3173

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji