Menu
Česky English
532 23 1111

Spuštění Centra inovací FN Brno s Prusa Research a.s. jako strategickým partnerem – Memorandum o spolupráci

3

Brno, 4.12.2023 - Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) pod vedením MUDr. Iva Rovného, MBA, ve spolupráci se svým strategickým partnerem Prusa Research a.s. vedená jejím zakladatelem, Josefem Průšou, oznamuje spuštění nového Centra inovací FN Brno. Toto centrum je výsledkem dlouhodobé spolupráce mezi FN Brno a Prusa Research a.s. a představuje významný pokrok v oblasti aplikace 3D tisku, virtuální a rozšířené reality a umělé inteligence v medicíně.

Centrum inovací bude pracovat pod vedením předních odborníků z FN Brno. Iniciátory jsou přednosta Interní kardiologické kliniky, prof. MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI, a vedoucí biomedicínský inženýr, Ing. David Pospíšil, Ph.D. Kliniku úrazové chirurgie zastupují její přednosta, doc. MUDr. Milan Krtička, Ph.D., a lékaři, MUDr. Martin ChovanecMUDr. Jakub Šrámek. Za Kliniku radiologie a nukleární medicíny se podílí náměstek pro strategii a organizaci řízení doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA.

Toto multidisciplinární týmové složení zajišťuje, že Centrum inovací FN Brno bude hrát klíčovou roli v pokroku medicínské praxe ve FN Brno, přinášet inovace v léčebných metodách a zlepšovat diagnostiku a výsledky léčby.

Centrum se zaměří na vývoj a aplikaci 3D tisku pro plánování výkonů, včetně vývoje a testování nových materiálů. Součástí bude spolu s budoucími partnery vývoj a adaptace virtuální a rozšířené reality a umělé inteligence v medicíně. Tyto technologie budou použity pro podporu přípravy lékařů, zvýšení efektivity diagnosticko-léčebných postupů a poskytování edukačních zdrojů pro studenty i pacienty.

Přednosta Interní kardiologické kliniky FN Brno a LF MU, prof. MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI říká: „V kardiovaskulární problematice jako neblaze nejčastější příčiny úmrtnosti dospělé populace v České republice i prakticky v celém vyspělém světě, jsou inovace a nové poznatky zcela zásadní. Mohou být zaměřeny na primární a sekundární prevenci, ale mohou přímo a pozitivně ovlivňovat nemocniční péči pacientů. Spolupráci s vysoce inovativní firmou Prusa Research a.s. považuji v tomto směru za zásadní a jsem nadšený, že naše více než 2letá spolupráce s 3D tisky vycházejícími z CT vyšetření srdce a cév se stala strategickým základem Centra inovací FN Brno.“

Vedoucí biomedicínský inženýr Interní kardiologické kliniky FN Brno a LF MU, Ing. David Pospíšil, Ph.D. dodává: „Můžeme se již pochlubit konkrétními aplikacemi zejména 3D tisku a virtuální či rozšířené reality, které pomohly například při plánování složitých výkonů u řady pacientů. Vznik Centra inovací FN Brno je vyústěním dlouhodobé snahy vytvořit organizovanou jednotku v naší nemocnici, která má sloužit jako aplikační a vývojové centrum nejnovějších technologií, které nyní začínají a v blízké době budou mít stále nezastupitelnější roli v podpoře moderní medicíny.“  

„3D tisk se stane během několika let neodmyslitelnou a neodlučitelnou součástí diagnosticko-terapeutických postupů v kostní chirurgii. Tak tomu napovídají naše současné zkušenosti a reálné aplikace této metody u pacientů s traumaty. Spuštění Centra inovací FN Brno umožní našemu pracovišti se nadále rozvíjet v daných dovednostech a přinášet našim pacientům moderní postupy léčby vedoucí ke zvýšení kvality života po komplikovaných zlomeninách,“ zmiňuje přednosta Kliniky úrazové chirurgie FN Brno a LF MU, doc. MUDr. Milan Krtička, Ph.D.

Náměstek pro strategii a organizaci řízení FN Brno, doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA doplňuje: „Zobrazovací metody, jako je CT či MR, hrají zásadní roli, poněvadž poskytují zdrojová data pro zpracování jednotlivých modelů. Na Klinice radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU 3D tisk využíváme již řadu let a naše výsledky jsme publikovali i opakovaně prezentovali na mezinárodních kongresech. Modely využíváme v rámci pre- i postgraduální výuky, k navigaci složitých intervenčních výkonů, ale například i k tvorbě pomůcek pro ochranu před radiačním zářením.“

Josef Průša, zakladatel a majitel Prusa Research, a.s. říká: „Jsem rád, když vidím úspěšné aplikace 3D tisku v medicíně. Například, když je za pomoci 3D tisku možné zkrátit dobu operace a tím i následnou rekonvalescenci. Nebo vytvářet anatomické edukativní modely. Velice vítám nové Centrum inovací FN Brno a těším se na další pokrok ve 3D tisku v medicíně.“

MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel FN Brno: „Vznik Centra inovací FN Brno je dalším logickým krokem naší nemocnice v této oblasti. Po několika letech individuální a specificky oborové spolupráce jednotlivců a klinik, přecházíme na novou formu spolupráce a partnerství. Obrovský pokrok v jednotlivých oblastech přináší nutnost kooperace, dlouhodobého plánování nakládání s personálními i materiálovými zdroji, strategického plánování rozvoje jednotlivých oblastí i tematického celku. Jsem rád za iniciativu několika pracovišť, která nás přivedla na tuto myšlenku a stejně tak patří velké poděkování panu Průšovi za vstřícnost při prosazení této myšlenky. Věřím, že FN Brno jako celek v návaznosti na akademickou a vědecko-výzkumnou základnu v Brně nabízí ideální prostředí pro rozvoj, a především reálné uplatnění nejen 3D tisku, umělé inteligence, ale i dalších progresivních technologií v medicíně.“

Projekt je příkladem významné spolupráce mezi akademickým a soukromým sektorem a demonstruje silný potenciál moderních technologií ve zdravotnictví. FN Brno Prusa Research a.s. jsou hrdí, že mohou být součástí této iniciativy a přispět k rozvoji medicíny.

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji