Menu
Česky English
532 23 1111

Základní kurz v elektromyografii

Neurologická klinika LF MU a FN Brno (Neuromuskulární centrum NK LF MU a FN Brno) pořádá Certifikovaný Základní kurz v elektromyografii jako pracoviště, certifikované společnou komisí pro udělování funkční odbornosti v elektromyografii (společnou komisí České neurologické společnosti a České společnosti pro klinickou neurofyziologii).

 

Vstupní podmínky:

Kurz je určen pro lékaře s ukončeným neurologickým kmenem nebo specializací v oboru neurologie.

 

Termín:

 • teorie: 8. 1. - 19. 1. 2018 - obsazeno
 • praxe:
  • 22.1. - 2. 2. 2018 - obsazeno
  • 12. 2. - 23. 2. 2018 - obsazeno

 

Kapacita:

 • 8 účastníků

 

Místo konání:

 • Neurologická klinika LF MU a FN Brno (posluchárna, elektrofyziologické laboratoře, 12. poschodí).

 

Garant kurzu:

Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

 

Délka kurzu:

 • 120 vyučovacích hodin;
 • teoretická výuka bude realizována v rozsahu 60 hodin;
 • praktická část bude realizováno v rozsahu 60 hodin.

 

Teoretickou výuku absolvuje všech 8 účastníků společně. Pro praktickou výuku bude skupina rozdělena na dvě skupiny po 4 účastnících (dva dvoutýdenní bloky). Přihlašující mohou uvést preferenci, zda chtějí praktickou výuku absolvovat v návaznosti na teorii nebo v dalším termínu. Praktická výuka bude probíhat vždy s max. 2 školenci na jeden EMG přístroj.

Absolvent kurzu získá certifikát o absolvování a ukončení Certifikovaného Základního kurzu v elektromyografii.

 

Předpokládaná cena:

 • 25 000,- Kč (v ceně není zahrnuto ubytování a stravování).

 

Bližší informace: Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance - Ida Tesařová (532 233 566).

Přihlášku spolu s certifikátem o ukončení kmene nebo diplomem o ukončení oboru neurologie prosím zasílejte na e-mail: .

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji