Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Specializační vzdělávání - Dětská sestra

FN Brno dle rozhodnutí MZČR ze dne 12.12 .2013 pod č. j. 39992/2012/ONP

 

Specializační vzdělávání - Dětská sestra s počtem míst 25

 

!!!! Podmínka pro zařazení do studia - úspěšné ukončení kvalifikačního studia, které opravňuje k získání odborné způsobilosti a výkonu povolání všeobecná sestra a dále nejméně 12 měsíců výkonu povolání všeobecná sestra na úseku péče o dítě.

 

(Zájemci zašlete žádost o zařazení do specializačního vzdělávání přes portál EZP na NCO NZO.)

 

Garantem specializačního vzdělávání za FN Brno jem PhDr. Jana Šífová, tel.č. 532 234 474, e-mail: , která poskytne bližší informace.

 

Předpokládáné cena studia 20 000,- Kč (teorie i praxe).

 

Přehled průběhu SPV dětská sestra v roce 2017, 2018, 2019...viz dole příloha ke stažení

 

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji