Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

Ortopedická klinika

Od vzniku Ortopedické kliniky FN Brno (ORTK) v roce 1978 je jedním z hlavních programů spondylochirurgie, včetně řešení úrazů páteře a jejich následků. Dalším významným programem jsou operace velkých kloubů, včetně úrazových endoprotéz a artroskopického řešení úrazů a jejich následků.

ORTK má tým 30 ortopédů, psychologa, 81 lůžek, z toho 13 na dvou JIP. Lékaři operují na třech operačních sálech denně, dvakrát týdně pak na čtyřech sálech. Na všech pracovištích ORTK jsou týmy se zkušenostmi s ošetřením akutních i chronických případů. Každý pracovní den jsou otevřeny čtyři ambulance.

Úrazy páteře jsou řešeny podle evropských a světových indikačních kriterií týmem 10 spondylochirurgů, schopných operovat úraz páteře do 30 minut od jeho přijetí do FN Brno, ve dne i v noci. Počty operovaných úrazů páteře narůstají. Konzervativní léčba v současnosti zahrnuje použití ortéz a cílenou fyzioterapii.

 

Úrazy páteře

 

2008

2009 2010 leden-srpen 2011
počty operovaných pacientů      44   77 93  126

 

Pod vedením Ortopedickou klinikou byla připravena činnost a prostory a otevřena Spinální jednotka 8. března 2010 pro následné léčení pacientů s těžkým postižením nervových funkcí, především úrazové etiologie. Nejprve ve zkušebním a později v plném provozu. Dne 1. července 2011 byla Spinální jednotka převedena pod Kliniku úrazové chirurgie.

Počty endoprotéz z úrazové indikace tvoří významnou součást endoprotetiky kyčle, a tvoří nyní 15% všech kyčelních náhrad. Obtížnou problematikou jsou periprotetické zlomeniny, které vyžadují individuální přístup – někdy osteosyntézu, jindy speciální revizní implantáty – endoprotézy.

 

Endoprotézy

  2008         2009 2010 
Endoprotézy kyčlí  331 368 400
Úrazové endoprotézy 38 42 66

 

 

Artroskopické operace

  2008         2009 2010 
Kolenní kloub  307  352 362
Ramenní kloub     37 44 64

 

ORTK je připravena uvolnit patřičný počet lůžek v případě aktivace traumaplánů pro přijetí většího počtu poraněných.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji