Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Dne 31. prosince 2019 jsou úřední hodiny Centrální podatelny FN Brno v areálu Bohunice pouze od 7:00 do 14:00 hodin +++ FN Brno nezajišťuje pohotovost pro dospělé pacienty, pouze pro děti. Více zde.

Chirurgická klinika

Chirurgická klinika (CHK) poskytuje pro Traumacentrum FN Brno urgentní péči při život ohrožujících dutinových poraněních. Jedná se převážně o stavy spojené s prudkým krvácením do oblasti břicha a hrudníku s hrozbou okamžitého vykrvácení a také o rozsáhlá devastační poranění břišních a nitrohrudních orgánů.

CHK poskytuje pro traumacentrum rovněž cévní specialisty v případě poranění končetinových tepen a kmenových žil, jejichž rozsah vyžaduje pro záchranu končetiny složitou cévní rekonstrukční operaci.

Dostupnost vysoce erudovaného specialisty ve všech uvedených oborech je zajištěna chirurgickou klinikou do 60 minut.

Důležitou součástí péče o polytramatizované pacienty je nepřetržitá konziliární chirurgická činnost a dostupnost chirurga jak k vynuceným reoperacím pro komplikující se stavy, tak pro případy plánovaných definitivních složitých rekonstrukčních výkonů i v pozdějším hospitalizačním období.

V péči o pacienty s těžkým poraněním spolupracuje CHK s KÚCH.

Jedná se o následky závažného poranění zažívacího traktu - především jater, žlučových cest, dvanácterníku a slinivky břišní a komplikovaná poranění tenkého a tlustého střeva. CHK poskytuje rovněž specialistu pro náročné operace plic a orgánů mezihrudí – jako jsou poranění dýchacích cest a jícnu. Z cévních výkonů provádí CHK rekonstrukce a složité náhrady při poranění tepen horních a dolních končetin, kde hrozí ztráta končetiny.

Ročně provede CHK ve spolupráci s traumacentrem a KÚCH FN Brno desítky takových operací.

  

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji