Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

Chirurgická klinika

Chirurgická klinika (CHK) poskytuje pro Traumacentrum FN Brno urgentní péči při život ohrožujících dutinových poraněních. Jedná se převážně o stavy spojené s prudkým krvácením do oblasti břicha a hrudníku s hrozbou okamžitého vykrvácení a také o rozsáhlá devastační poranění břišních a nitrohrudních orgánů.

CHK poskytuje pro traumacentrum rovněž cévní specialisty v případě poranění končetinových tepen a kmenových žil, jejichž rozsah vyžaduje pro záchranu končetiny složitou cévní rekonstrukční operaci.

Dostupnost vysoce erudovaného specialisty ve všech uvedených oborech je zajištěna chirurgickou klinikou do 60 minut.

Důležitou součástí péče o polytramatizované pacienty je nepřetržitá konziliární chirurgická činnost a dostupnost chirurga jak k vynuceným reoperacím pro komplikující se stavy, tak pro případy plánovaných definitivních složitých rekonstrukčních výkonů i v pozdějším hospitalizačním období.

V péči o pacienty s těžkým poraněním spolupracuje CHK s KÚCH.

Jedná se o následky závažného poranění zažívacího traktu - především jater, žlučových cest, dvanácterníku a slinivky břišní a komplikovaná poranění tenkého a tlustého střeva. CHK poskytuje rovněž specialistu pro náročné operace plic a orgánů mezihrudí – jako jsou poranění dýchacích cest a jícnu. Z cévních výkonů provádí CHK rekonstrukce a složité náhrady při poranění tepen horních a dolních končetin, kde hrozí ztráta končetiny.

Ročně provede CHK ve spolupráci s traumacentrem a KÚCH FN Brno desítky takových operací.

  

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji