Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Vzdělávací akce

« Předchozí 1 2 3 4 6 11 16 Další »

KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPIE

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:Lékaře, psychology i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, budova G, 1. patro
Doba trvání:10:00 - 12:00 hodin
Termín:

19. 1. 2018

Školitel, tel:Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., tel.: 532 232 053
Náplň:

PhDr. Ludvík Běťák, ambulantní klinický psycholog, Brno:

Jungovská aktivní imaginace a katatymně imaginativní psychoterapie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, email:

PSYCHIATRICKÉ PORUCHY V POPULÁRNÍ KULTUŘE

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:Lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, budova G, 1. patro
Doba trvání:10:00 - 12:00 hodin
Termín:

26. 1. 2017

Školitel, tel:Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., tel.: 532 232 053
Náplň:

MUDr. Richard Barteček, Ph.D. a MUDr. Jana Hořínková, PK LF MU a FN Brno:

Zobrazení psychiatrických poruch v populární kultuře

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, email:

Perioperační péče - instrumentování na operačních sálech

Prim. MUDr. Tomáš Svoboda
Typ vzdělávací akce:školení perioperační péče
Určeno pro:všeobecné sestry na operačních sálech
Místo konání:COS I, FN Brno - Bohunice
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Ing. Jaroslava Jedličková, MBA, tel.: 532 232 981;Iva Šilerová, tel. 532 232 998
Náplň:
 • organizace práce na operačních sálech
 • instrumentování při chirurgických operačních výkonech
 • rouškovací systémy na COS
 • role perioperační sestry - legislativa, vzdělávání
 • bariérové ošetřovací techniky
Organizaci zajišťuje, tel.:

Ing. Jaroslava Jedličková, MBA, tel.: 532 232 981

Perioperační péče - instrumentování na operačních sálech

Prim. MUDr. Tomáš Svoboda
Typ vzdělávací akce:praktická část akreditovaného pracoviště pro perioperační péči
Určeno pro:všeobecné sestry na operačních sálech
Místo konání:COS I, FN Brno - Bohunice
Doba trvání:5 - 10 dnů
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Ing. Jaroslava Jedličková, MBA, tel.: 532 232 981;Iva Šilerová, tel. 532 232 998
Náplň:

pro praktické a teoretické zkoušky specializačního programu: Sestra v perioperační péči

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO Brno i FN Brno, Ing. Jaroslava Jedličková, MBA, tel.: 543 559 514, 532 232 981

Anesteziologie před, během a po operaci

Prim. MUDr. Tomáš Svoboda
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry v intenzivní a anesteziologické péči, záchranáři
Místo konání:COS I, FN Brno - Bohunice
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Miluše Mezenská, tel.: 532 233 853
Náplň:

práce anesteziologické sestry na operačním sále

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO Brno, PhDr. Jana Nekudová, tel.: 543 559 562 a školitel Miluše Mezenská, tel.: 532 233 853

Zajištění průchodnosti dýchacích cest

Prim. MUDr. Tomáš Svoboda
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry v intenzivní a anesteziologické péči, záchranáři
Místo konání:COS I, FN Brno - Bohunice
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Miluše Mezenská, tel. : 532 233 853
Náplň:

zajištění průchodnosti dýchacích cest

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO Brno, PhDr. Jana Nekudová, tel.: 543 559 562 a školitel Miluše Mezenská, tel.: 532 233 853

Organizace práce na operačních sálech

Prim. MUDr. Tomáš Svoboda
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:NLZP - všeobecné sestry, porodní asistentky, sanitáři
Místo konání:COS I, FN Brno - Bohunice
Doba trvání:3 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Iva Šilerová, tel. : 532 232 998; Ing. Jaroslava Jedličková, MBA, tel.: 532 232 981
Náplň:
 • organizace a práce na oper. sálech
 • asepse na operačních sálech
 • bariérové ošetřovací techniky
Organizaci zajišťuje, tel.:

Ing. Jaroslava Jedličková, MBA, tel.: 532 232 981

Ekonomika a personalistika na operačních sálech

Prim. MUDr. Tomáš Svoboda
Typ vzdělávací akce:stáž zaměřená na ekonomickou a personální problematiku operačních sálů
Určeno pro:vedoucí pracovníci operačních sálů
Místo konání:COS I, FN Brno - Bohunice
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Ing. Jaroslava Jedličková, MBA, tel.: 532 232 981; MUDr. Tomáš Svoboda, te.: 532 232 100
Náplň:
 • organizace a práce na operačních sálech
 • vnitroekonomické přeúčtování
 • personální problematika
 • audity
 • dokumentace
 • vzdělávání
Organizaci zajišťuje, tel.:

Burdová Leona, tel.: 532 232 820

Ekonomická kalkulace na CS

Prim. RNDr. Bruno Šudřich
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP nebo THP zpracovávající data a ekonomickou problematiku CS
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrální sterilizace
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prim. RNDr. Bruno Šudřich, tel.: 532 233 946, VS Dagmar Ježková, Renata Hrdinová, pověřený zaměstnanec EO
Náplň:

- provoz CS, monitoring a možnosti sběru dat

- souhrnné infomace o ekonomických procesech na odd. CS

- zpracování ekonomicých a staistických podkladů

- krátkodobé a dlouhodobé strategie

- praktické aplikace v provozu CS

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prim. RNDr. Bruno Šudřich, tel.: 532 233 946, VS Dagmar Ježková, Renata Hrdinová, pověřený zaměstnanec EO

Provoz centrální úpravny lůžek

Prim. RNDr. Bruno Šudřich
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:NLZP pracující na CS, CÚL nebo v dané problematice
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrální sterilizace - Centrální úpravna lůžek
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prim. RNDr. Bruno Šudřich, tel.: 532 233 946, VS Dagmar Ježková, Jitka Suchá
Náplň:

- hygienická a dezinfekční problematika ve zdrav. zařízení

- hygienická a dezinfekční problematika řešená v centralizované úpravně lůžek

- nozokomiální infekce v lůžkovém zdrav. zařízení

- protiepidemická opatření ve zdravotnickém zařízení

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prim. RNDr. Bruno Šudřich, tel.: 532 233 946, VS Dagmar Ježková, Jitka Suchá

Provoz CS

Prim. RNDr. Bruno Šudřich
Typ vzdělávací akce:seminář a stáž
Určeno pro:NLZP pracující na CS
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrální sterilizace
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prim. RNDr. Bruno Šudřich, tel.: 532 233 946, VS Dagmar Ježková, tel.: 532 233 989
Náplň:

- aktuální pohled na provoz CS a CÚL ve zdrav. zařízení

- praktická cvičení v provozu CS - zvládnutí základních technologií

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prim. RNDr. Bruno Šudřich, tel.: 532 233 946, VS Dagmar Ježková, tel.: 532 233 989, OVPZ - Mgr. Mičánková Eliška, tel.: 532 233 081

Validace a kontrola parních a nízkoteplotních sterilizačních procesů

Prim. RNDr. Bruno Šudřich
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP pracující na CS, pracovníky zdravotnické a hygienické služby, technické pracovníky, obsluhu a provozovatele sterilizační techniky
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrální sterilizace
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prim. RNDr. Bruno Šudřich
Náplň:

- souhrnné informace o sterilizačních procesech

- kontrola přístrojové techniky

- kontrola sterilizačních procesů

- aktuální stav legislativy

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prim. RNDr. Bruno Šudřich, tel.: 532 233 946

Provoz CS a CÚL ve zdravotnickém zařízení

Prim. RNDr. Bruno Šudřich
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:studenty škol se zdrav. zaměřením nebo LF, zdravotnické pracovníky
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrální sterilizace
Doba trvání:8 hodin
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prim. RNDr. Bruno Šudřich, tel. 532 233 946, VS Dagmar Ježková
Náplň:

- hygienická a protiepidemická problematika, režimy a opatření ve zdravotnickém zařízení

- provoz CS a CÚL ve zdrav. zařízení

- sterilizace a dezinfekce ve zdravotnickém zařízení

- monitoring provozu a ekonomiky

- systém řízené jakosti na CS

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prim. RNDr. Bruno Šudřich, tel. 532 233 946

Mezinárodní kongres STERIL.CZ

Prim. RNDr. Bruno Šudřich
Typ vzdělávací akce:odborná konference
Určeno pro:zaměstnance CS, hygieniky, epidemiology, technické prac., zdravotnickou veřejnost
Místo konání:Kongresové centrum Brno, event. areál BVV
Doba trvání:2 dny
Termín:

X/2018

Školitel, tel:dle programu
Náplň:

hygienická a epidemiologická problematika ve zdrav. zařízeních, systém jakosti na CS, problematika dezinfekce a sterilizace, monitoring a kontrola procesů, provozní problematika CS

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prim. RNDr. Bruno Šudřich, tel.: 532 233 946

Postup naložení sádrové fixace

MUDr. Petr Benda
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP, studenty zdravotnických škol i laiky
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Diagnosticko-terapeutické centrum
Doba trvání:1,5 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Lenka Bartončíková, tel.: 532 233 175, Mgr. Dagmar Churá, tel.: 532 232 733
Náplň:

přednáška, praktická ukázka sádrování

Organizaci zajišťuje, tel.:

Lenka Bartončíková, tel.: 532 233 175, Mgr. Dagmar Churá, tel.: 532 232 733, Mgr. Táňa Bartošová, tel.: 532 233 543

Péče o nemocné s dg. Diabetes Mellitus

MUDr. Petr Benda
Typ vzdělávací akce:Kurz v rámci celoživotního vzdělávání
Určeno pro:NLZP, studenty zdravotnických škol, porodní asistentky
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Diagnosticko-terapeutické centrum
Doba trvání:
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Jana Michurová, tel.: 532 233 816, Eliška Mičánková, DiS., tel.: 532 233 816
Náplň:

Komplexní péče o pacienta, edukace k sebepéči, nácvik a aplikace inzulinového pera a glukometru - názorná ukázka, řešení komplikací

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Táňa Bartošová, tel.: 532 233 543, Bc. Simona Křížová, tel.: 532 232 707

Biologická léčba psoriázy

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:dermatovenerology v rámci předatestačního vzdělávání
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Dermatovenerologické oddělení
Doba trvání:individuální dle požadujícího pracoviště
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, tel.: 532 233 371
Náplň:
 • nové přípravky
 • indikace biologické léčby
Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, tel.: 532 233 371, OVPZ - Ida Tesařová, tel. 532 233 566

Dermatovenerologický seminář

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:regionální seminář
Určeno pro:dermatovenerology
Místo konání:Brno, bude upřesněno
Doba trvání:4 hodiny
Termín:

I. pololetí 2018

Školitel, tel:MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, tel.: 532 233 371
Náplň:

dermatovenerologická problematika

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, tel.: 532 233 371, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Dermatovenerologický seminář

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:regionální seminář
Určeno pro:dermatovenerology
Místo konání:Brno
Doba trvání:4 hodiny
Termín:

II. pololetí 2018

Školitel, tel:MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, tel.: 532 233 371
Náplň:

dermatovenerologická problematika

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, tel.: 532 233 371, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Diagnostika autoimunitních chorob

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:dermatovenerology, praktické lékaře
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Dermatovenerologické oddělení
Doba trvání:individuální dle požadujícího pracoviště
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, tel.: 532 233 371
Náplň:

- klinické obrazy autoimunitních chorob v dermatologii

- terapie a mangement nemocí

- interpretace laboratorních nálezů

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, tel.: 532 233 371, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Flebologie

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:dermatovenerology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Dermatovenerologická klinika
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc., telefon: 532 233 372
Náplň:

- základní problematika flebologie, CVI

- vyšetřovací postupy

- moderní terapeutické postupy

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc., telefon: 532 233 372, 532 233 038; Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Fototerapie

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:dermatovenerology v rámci předatestačního vzdělávání
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Dermatovenerologické oddělení
Doba trvání:individuálně dle požadujícího pracoviště
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Pavla Schimmerová, tel.: 532 233 382, Naděžda Veselá, tel.: 532 233 037
Náplň:

- léčebné možnosti fototerapie

- indikace fototerapie

- praktická ukázka přístrojů oddělení fyzikální terapie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavla Schimmerová, tel.: 532 233 382, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Kompresivní terapie

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, tel.: 532 233 371
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Dermatovenerologické oddělení
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Jana Chladilová, tel.: 532 233 373
Náplň:

- význam kompresivní terapie

- obvazový materiál

- paktická ukázka + nácvik

Organizaci zajišťuje, tel.:

Jana Chladilová, tel.: 532 233 373, tel.: 532 233 371, Mgr. Eliška Mičánková – OVPZ, tel. 532 233 081

Medicinská kosmetologie

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:dermatovenerology, event. NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Dermatovenerologické oddělení
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc., tel.: 532 233 386, Martina Šemberová, tel.: 532 233 443
Náplň:

- ošetřování nemocné pleti

- ošetřování zdravé pleti

- praktická ukázka

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc., tel.: 532 233 386, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Technika zevní terapie u generalizovaných dermatóz

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Dermatovenerologické oddělení
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Lucie Krátká, tel.: 532 233 381
Náplň:

- základy farmakokinetiky extern

- využití různých forem extern

- zásady správné techniky nanášení zevní terapie

- praktické ukázky zevní terapie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Lucie Krátká, tel.: 532 233 381, Mgr. Eliška Mičánková – OVPZ, tel. 532 233 081

Techniky mízní drenáže

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:školení, praktická část certifikovaného kurzu NCO NZO
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Dermatovenerologické oddělení
Doba trvání:2 - 3 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Martina Ševčíková, tel.: 532 233 037
Náplň:

- co je lymfedém

- ukázka manuální lymfodreáže

- vlastní praktický nácvik poddohledem školitele

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Ševčíková, tel.: 532 233 037, Mgr. Eliška Mičánková – OVPZ, tel. 532 233 081

Zevní terapie chronických ran

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Dermatovenerologické oddělení
Doba trvání:1 - 2 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Jana Chladilová, tel.: 532 233 373, Monika Součková, tel.: 532 233 381
Náplň:

- co je chronická rána

- postup při ošetření chronické rány

- moderní i klasické terapeutické postupy

Organizaci zajišťuje, tel.:

Jana Chladilová, tel.: 532 233 373, Mgr. Eliška Mičánková – OVPZ, tel. 532 233 081

Péče o pacienty se stomií

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz v rámci celoživotního vzdělávání
Určeno pro:registrované všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Chirurgická klinika, 7. patro - stomická poradna
Doba trvání:
Termín:
Školitel, tel:Mgr. Monika Antonová, Dagmar Peková
Náplň:

- komplexní péče o pacienta se stomií

- praktický nácvik

- předoperační příprava

- pooperační péče

- edukace k sebepéči

- řešení komplikací

- ambulanní poradenství

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Vrchní sestra PhDr. Zdeňka Surá - tel. 532 232 984, Stomická sestra Mgr. Monika Antonová - tel.: 532 233 898

Péče o pacienty s nehojící se ránou

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Typ vzdělávací akce:specializační kurzy v rámci celoživotního vzdělávání
Určeno pro:registrované všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Chirurgická klinika - 7. patro
Doba trvání:
Termín:
Školitel, tel:Mgr. Monika Antonová, Miriam Pivodová, PhDr. Zdeňka Surá, Romana Eysseltová
Náplň:

- komplexní péče o pacienta s komplikovaným ranným defektem

- aplikace VAC systému

- edukce k následné péči po aplikci VAC

- řešení komplikací

- ambulntní poradenství

Organizaci zajišťuje, tel.:

Vrchní sestra PhDr. Zdeňka Surá - tel. 532 232 984

Péče o chirurgicky nemocné

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz/praktická část u lůžka
Určeno pro:všeobecné sestry, porodní asistentky a zdravotnické záchranáře
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Chirurgická klinika
Doba trvání:
Termín:
Školitel, tel:Simona Víšková, Ivana Hálková
Náplň:

- ošetřovatelské činnosti související s periferní žilní kanylací

- ošetřovatelské činnosti souvsející s arteriální žilní kanylací

- ošetřovatelské činnosti související s centrálním žilním katétrem

- ošetřovatelské čnnosti související s implantabilním portem, s AV

- ošetřovatelské činnosti související s intraoseálním vstupem

 

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Vrchní sestra PhDr. Zdeňka Surá - tel.: 532 232 984

Specifická očetřovatelská péče při endoskopických vyšetřeních v gastroenterologii a bronchologii

Prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz
Určeno pro:všeobecné sestry s endoskopickou praxí
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Endoskopické centrum
Doba trvání:
Termín:

květen 2018

Školitel, tel:MUDr. Milan Dastych, Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., tel.: 532 233 747
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Renáta Grossová Klementová - tel.: 532 233 730, Mgr. Lucie Chocholáčová – OVPZ, tel. 532 233 471

Ošetřovatelský kurz pro domácí parentální výživu

Prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz
Určeno pro:všeobecné sestry, agentury domácí péče
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní gastroenterologická klinika ve spolupráci s firmou NUTRICCA HAN o.p.s.
Doba trvání:
Termín:

duben 2018

Školitel, tel:MUDr. Milan Dastych, MUDr. Michal Šenkyřík, Bc. Věra Majerníková, tel.: 532 232 135
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

Bc. Věra Majerníková, tel.: 532 232 135

Předatestační kurz Gastroenterologie

Prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.
Typ vzdělávací akce:
Určeno pro:
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní gastroenterologická klinika
Doba trvání:
Termín:

9. 4. - 27. 4. 2018

Školitel, tel:
Náplň:

zkoušky: 30. 5. - 31. 5. 2018

Organizaci zajišťuje, tel.:

Aktuality v léčbě hypertenze

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:praktické lékaře a internisty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika
Doba trvání:4 hodiny
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:MUDr. Petra Vysočanová, tel.: 532 232 459, MUDr. Martina Šišáková, Ph.D., tel.: 532 233 519, 532 232 454
Náplň:

- rezistentní hypertenze, diagnostika sekundární hypertenze - vyšetřovací metody, rizikové faktory

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Petra Vysočanová, tel.: 532 232 459

Akutní koronární syndromy

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:kardiology, praktické lékaře, internisty, lékaře RZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika
Doba trvání:6 hodin
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:MUDr. Petr Kala, Ph.D., tel: 532 232 161, 532 232 204, MUDr. Roman Miklík, Ph.D., tel.: 532 232 204, MUDr. Jan Kaňovský, Ph.D., 532 232 204
Náplň:

Organizace péče a interní léčba

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Petr Kala, Ph.D., tel: 532 232 161, 532 232 204

Regionální kardiologický seminář

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Typ vzdělávací akce:seminář - sympózium
Určeno pro:kardiology, praktické lékaře a internisty
Místo konání:přednáškový sál - Údolní 39, Brno (Ombudsman)
Doba trvání:1 den
Termín:
Školitel, tel:MUDr. Petr Kala, Ph.D., tel: 532 232 161, 532 232 204, MUDr. Martin Poloczek, tel.: 532 232 204
Náplň:

- novinky v kardiologii

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Petr Kala, Ph.D., tel: 532 232 161, 532 232 204

Srdeční arytmie + náhlá smrt

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:praktické lékaře a internisty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika
Doba trvání:1 den
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D., tel.: 532 232 452, 532 232 167
Náplň:

- supraventrikulární a komorové arytmie

- farmakologická a nefarmakologická terapie

- interpretace EKG u trvalé kardiostimulace

- stratifikace rizka NS

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D., tel.: 532 232 452, 532 232 167

Stáž k získání funkční licence - elektrofyziologie a katetrizační ablace

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře (podmínka - kardiologická atestace)
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika
Doba trvání:dle individuální domluvy
Termín:

dle indivduální domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D., tel.: 532 232 452, 532 232 167, Doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D., tel.: 532 232 160, 532 232 167
Náplň:

- indikační kritéria

- programovaná stimulace komor

- elektrofyziologické vyšetření

- diagnostická interpretace výsledků vyšetření

- radiofrekvenční ablace

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D., tel.: 532 232 452, 532 232 167, Doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D., tel.: 532 232 160, 532 232 167, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Stáž k získání funkční licence - trvalá kardiostimulace - implantace PM + ICD

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře (podmínka - kardiologická atestace)
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika
Doba trvání:třítýdenní cyklus s navázáním dalších 10 týdnů (i jednotlivé dny)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D., tel.: 532 232 452, 532 232 167
Náplň:

- indikace

- implntace

- kontroly kardiostimulátorů

- programace

- interpretace EKG při stimulaci

- monitorovací systémy

- vyhodnocení - diagnostické závěry

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D., tel.: 532 232 452, 532 232 167, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Školení pro vydání funkční licence ČLK - transesophageální echokardiografie

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:kardiology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika - Echokardiologická laboratoř
Doba trvání:8 týdnů
Termín:

dle individuální domluvy (čtvrtky)

Školitel, tel:MUDr. Jiří Schildberger, Ph.D., tel.: 532 232 455, MUDr. Svatopluk Nehyba, Ph.D., tel.: 532 233 173
Náplň:

- transesophageální echografie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Jiří Schildberger, Ph.D., tel.: 532 232 455, MUDr. Svatopluk Nehyba, Ph.D., tel.: 532 233 173

Školení pro získání funkční licence ČLK - Intervenční kardiologie

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:kardiology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika
Doba trvání:12 měsíců ve 2 - 3 měsíčních intervalech
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Petr Kala, Ph.D., tel: 532 232 161, 532 232 204, MUDr. Petr Jeřábek, MUDr. Otakar Boček, tel.: 532 232 204
Náplň:

- asistence a následně praktické zkušenosti z intervenční kardiologie s aktivní účastí na koronárních angioplastikách včetně invazivního posouzení rozsahu a významnosti koronárního postižení

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Petr Kala, Ph.D., tel: 532 232 161, 532 232 204

Školení pro získání funkční licence ČLK - Invazivní diagnostická kardiologie

IKK
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:kardiology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika
Doba trvání:6 měsíců ve 2 - 3 měsíčních intervalech
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Petr Kala, Ph.D., tel: 532 232 161, 532 232 204, MUDr. Petr Jeřábek, MUDr. Otakar Boček, tel.: 532 232 204
Náplň:

- asistence a následné praktické zkušenosti z invazivní kardiologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Petr Kala, Ph.D., tel: 532 232 161, 532 232 204

Základní kurz v echokardiografii

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:kardiology a internisty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Svatopluk Nehyba, Ph.D., tel.: 532 233 173
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Svatopluk Nehyba, Ph.D., tel.: 532 233 173

Elektrokardiografie v diagnostice poruch srdečního rytmu

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika
Doba trvání:16 hodin (2 dny)
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Bc. Hana Javorková, tel.: 532 232 607
Náplň:

-  natočení a vyhodnocení 12-ti svodového EKG

- asistence u invazivních vyšetřovacích vstupů

- plán oš. intervencí před a po implantaci kardiostimulátoru

- edukace pacientů s poruchami srdečního rytmu

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Typ vzdělávací akce:akreditovaný kvalifikační kurz - praktická část
Určeno pro:řidiče ZZS
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika - Koronární jednotka
Doba trvání:8 hodin (1 den)
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Bc. Katarína Marcinechová, DiS., tel.: 532 232 651, 532 232 652
Náplň:

- péče o pacienty s akutním koronárním syndromem

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Vzdělávací program specializačního vzdělávání - Ošetřovatelská péče v interních oborech

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Typ vzdělávací akce:vzdělávací program specializačního vzdělávání
Určeno pro:všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika - JIP
Doba trvání:dle plánu výuky
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Iva Toufarová, tel.: 532 232 606
Náplň:

péče o pacienty s interním onemocněním

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Anesteziologie a intenzivní medicína

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z Anesteziologie a intenzivní medicíny
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:dle domluvy
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Igor Sas – tel.: 532 232 719
Náplň:

Dle vzdělávacího programu oboru Anesteziologie a intenzivní medicína

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Igor Sas – tel.: 532 232 719, e-mail: , MUDr. Olga Gimunová, Ph.D. – tel.: 532 233 571, e-mail: , OVPZ Ida Tesařová - tel. 532 233 566, e-mail:

Anesteziologie a intenzivní medicína

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci v oborech s předepsanou předatestační stáží na ARO
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:dle domluvy
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Igor Sas – tel.: 532 232 719
Náplň:
 • základy anesteziologie
 • předoperační příprava, perioperační péče
 • základy intenzivní péče o kriticky nemocné
 • péče o pacienty na urgentním příjmu
Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Igor Sas – tel.: 532 232 719, e-mail: , MUDr. Olga Gimunová, Ph.D. – tel.: 532 233 571, e-mail: , OVPZ Ida Tesařová - tel. 532 233 566, e-mail:

AKUTNĚ.CZ 2018

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:kongres
Určeno pro:lékaře a NLZP
Místo konání:Campus Masarykovy Univerzity, Brno
Doba trvání:bude upřesněno
Termín:

bude upřesněno

Školitel, tel:Doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., tel. 532 234 261, 532 234 698; Mgr. Jana Flajšingrová, tel.: 532 231 040
Náplň:

přednášky, workshopy, postery

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721, Doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., tel. 532 234 261, 532 234 698; Mgr. Jana Flajšingrová, tel.: 532 231 040

Anesteziologie a intenzivní medicína

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Základní anesteziologický kmen - Kurz před kmenem a test
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z Anesteziologie a intenzivní medicíny
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:5 dnů
Termín:

22. - 26. 10. 2018

Test: 26. 10. 2018

Školitel, tel:MUDr. Jan Maláska, PhD. – tel.: 532 232 009
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Jan Maláska, PhD. – tel.: 532 232 009, e-mail: , OVPZ Ida Tesařová - tel. 532 233 566, e-mail:

Intenzivní péče

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:specializační vzdělávání - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:80 hodin (10 dní)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:
 • dle schválené akreditace pro praktickou část
Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; OVPZ – Mgr. Eliška Mičánková, tel. 532 233 081

Komplexní péče o invazivní vstupy

prof. MUDr. Roman Gál, PhD.
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:16 hodin (2 dny)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:
 • dle schválené akreditace pro praktickou část
Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; OVPZ – Mgr. Eliška Mičánková, tel. 532 233 081

Očišťovací metody krve v intenzivní péči

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:40 hodin (5 dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; OVPZ – Mgr. Eliška Mičánková, tel. 532 233 081

Punkce arterie radialis a arterie femoralis

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:40 hodin (5 dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; OVPZ – Mgr. Eliška Mičánková, tel. 532 233 081

Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:akreditovaný kvalifikační kurz - praktická část
Určeno pro:řidiče ZZS
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:40 hodin (5 dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; OVPZ – Mgr. Eliška Mičánková, tel. 532 233 081

Specifická ošetřovatelská péče při aplikaci otevřených zářičů v nukleární medicíně

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Jana Flajšingrová, tel. 532 231 040
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou  část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; OVPZ – Mgr. Lucie Chocholáčová, tel. 532 233 471

Umělá plicní ventilace

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:40 hodin (5 dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; OVPZ – Mgr. Eliška Mičánková, tel. 532 233 081

Urgentní medicína

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:specializační vzdělávání - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:40 hodin (5 dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; OVPZ – Mgr. Eliška Mičánková, tel. 532 233 081

AKUTNĚ.CZ 2018

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:mezinárodní kongres
Určeno pro:NLZP, lékaři
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:1 den
Termín:

listopad 2018

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721

III. Praktická konference pro praktické lékaře

Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Typ vzdělávací akce:konference
Určeno pro:praktické lékaře
Místo konání:Aula LF MU
Doba trvání:18 hodin
Termín:

16. - 17. 2 2018

Školitel, tel:Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., tel.: 532 232 936
Náplň:

všeobecné praktické lékařství - pracovní skupina

Organizaci zajišťuje, tel.:

Hana Cahová - sekretariát, tel.: 532 233 262

XXVI. Brněnské dny praktického lékařství

Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Typ vzdělávací akce:Brněnské dny praktického lékařství
Určeno pro:praktické lékaře
Místo konání:Aula LF MU
Doba trvání:9 hodin
Termín:

září 2018

Školitel, tel:Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., tel.: 532 232 936
Náplň:

všeobecné praktické lékařství

Organizaci zajišťuje, tel.:

Hana Cahová - sekretariát, tel.: 532 233 262

Předatestační stáž na KIGOPL

Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z geriatrie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika interní geriatrie a praktického lékařství KIGOPL
Doba trvání:6 měsíců
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D., tel.: 532 232 509
Náplň:

- geriatrie v lůžkové ambulantní sféře

Organizaci zajišťuje, tel.:

Hana Cahová - sekretariát, tel.: 532 233 262, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566, e-mail:

XX. BGD

Prof. MUDr. Pavel Weber,CSc.
Typ vzdělávací akce:konference
Určeno pro:lékaře, NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, kinosál
Doba trvání:10 hodin
Termín:

28. 3. 2018

Školitel, tel:Prof. MUDr. Pavel Weber,CSc., tel.: 532 232 095
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

Hana Cahová - sekretariát, tel.: 532 233 262

Infekční lékařství

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z Dermatovenerologie, Epidemiologie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika infekčních chorob
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Petr Husa, CSc., tel.: 532 232 221, 532 232 265
Náplň:

- virové hepatitidy

- infekce CNS

- infekce GIT

- sepse

- HIV/AIDS

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc., tel.: 532 232 221, 532 232 265, Lenka Valová - sekretariát, tel.: 532 232 265, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Intenzivní péče v infekčním lékařství

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z Infekčního lékařství
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika infekčních chorob
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Radana Pařízková, tel.: 532 232 277, MUDr. Michaela Freibergerová, tel.: 532 232 262, 532 232 168
Náplň:

- purpulentní meningitidy

- sepse

- anaerobní infekce měkkých tkání

- multiorgánové selhání

- nutriční podpora kriticky nemocných

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Radana Pařízková, tel.: 532 232 277, MUDr. Michaela Freibergerová, tel.: 532 232 262, 532 232 168, Lenka Valová - sekretariát, tel.: 532 232 265, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Klinické semináře KICH

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:lékaře FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika infekčních chorob - knihovna
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

dle rozpisu seminářů, vždy středa v 11:30 hodin

Školitel, tel:Prof. MUDr. Petr Husa, CSc., tel.: 532 232 221, 532 232 265
Náplň:

dle rozpisu seminářů

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc., tel.: 532 232 221, 532 232 265, Lenka Valová - sekretariát, tel.: 532 232 265

Klinické semináře KICH pro NLZP

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:NLZP FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika infekčních chorob - knihovna
Doba trvání:1 hodina
Termín:

dle plánu seminářů, zpravidla poslední středa v měsíci ve 13:00 hod.

Školitel, tel:Drahoslava Švábenská, tel.: 532 232 264, 532 232 265
Náplň:

dle plánu seminářů

Organizaci zajišťuje, tel.:

Drahoslava Švábenská, tel.: 532 232 264, 532 232 265

Ošetřovatelská péče o nemocné s dg. HIV/AIDS

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry interních i chirurgických oborů
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika infekčních chorob
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Nataša Šauerová, tel.: 532 232 279, Lucie Štěpánková, tel.: 532 232 279
Náplň:

- specifika ošetřovatelské péče o HIV+ a nemocné s AIDS

- hygienicko-epidemiologický režim

- BOZP při ošetřování pacientů s dg. HIV/AIDS

Organizaci zajišťuje, tel.:

Drahoslava Švábenská, tel.: 532 232 264, 532 232 265

Ošetřovatelská péče o nemocné s infekčním onemocněním na JIP

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry JIP, ARO
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika infekčních chorob - JIP
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Barbora Marčáková, tel.: 532 232 168, 532 232 217, Hana Štrajtová, DiS. tel.: 532 232 168
Náplň:

- specifka ošetřovatelské péče o nemocné s infekční dg. závislé na UPV

- hygienicko-epidemiologický režim

- BOZP při ošetřování pacientů s infekčním onemocněním

Organizaci zajišťuje, tel.:

Drahoslava Švábenská, tel.: 532 232 264, 532 232 265

Ošetřovatelská péče o pacienty s infekcí Clostridium difficile

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry interních a chirurgických oborů
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika infekčních chorob
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Barbora Marčáková, tel.: 532 232 168, 532 232 217, Hana Blažková, tel.: 532 232 166
Náplň:

- ošetřovatelská péče o pacienty s gastroenteritidou

- stanovení protiepidemických opatření při infekci toxiny CS

- BOZP při ošetřování pacientů s infekcemi přenosnými fekálně-orální cestou

Organizaci zajišťuje, tel.:

Drahoslava Švábenská, tel.: 532 232 264, 532 232 265

Péče o nemocné HIV/AIDS

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z Dermatovenerologie nebo Infekčního lékařství
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika infekčních chorob
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Svatava Snopková, Ph.D., tel.: 532 232 276, 532 232 017
Náplň:

- diagnostika HIV infekce

- cART

- diagnostika a léčba oportunních infekcí a nádorů

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Svatava Snopková, Ph.D., tel.: 532 232 276, 532 232 017, Lenka Valová - sekretariát, tel.: 532 232 265, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566, Mgr. Miroslava Šimková - odd. spec. vzděl. lékařů a NLZP LF MU - tel.: 549 498 283

XXII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Typ vzdělávací akce:Mezinárodní odborný kongres
Určeno pro:lékaře se zájmem o problematiku infekčního lékařství
Místo konání:Rotunda pavilonu A, Brněnské veletrhy a výstavy Brno
Doba trvání:3 dny
Termín:

6. - 8. 6. 2018

Školitel, tel:Prof. MUDr. Petr Husa, CSc., tel.: 532 232 221, 532 232 265
Náplň:

Aktuální témata infekčního lékařství, kazuistiky.

Bude upřesněno na https://www.congressprague.cz/kongresy/sil2018.html

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc., tel.: 532 232 221, 532 232 265, Lenka Valová - sekretariát, tel.: 532 232 265

Diagnostika a léčba komplikovaných zánětů plic

NCO NZO
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:praktické lékaře, internisty, pneumology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., tel.: 532 232 504, MUDr. Anna Hrazdirová, tel.: 532 232 550
Náplň:

- základní vyšetřovací postupy a terapeutická rozhodnutí u nemocných se zánětlivým postižením plic

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO - Eliška Blažková, tel.: 543 559 582, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Funkční diagnostika v pneumologii

NCO - NZO
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:pneumology, praktické lékaře, internisty, alergology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Zdeněk Merta, CSc., tel.: 532 232 409
Náplň:

spirometrie, pletysmografie, spiroergometrie, bronchomotorické testy - indikace, provedení, interpretace

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO - Eliška Blažková, tel.: 543 559 582,

Ošetřovatelský proces u pacienta na pneumologické JIP

NCO - NZO
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:sestry JIP TRN
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Bc. Lucie Rausová, tel.: 532 232 671, MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D., MHA, tel.: 532 232 395, MUDr. Kristián Brat, tel.: 532 232 018
Náplň:

komplexní péče o pacienty s UPV, včetně, ale i NPV (neinvazivní plicní ventilace)

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO - Eliška Blažková, tel.: 543 559 582, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Péče o nemocné s respirační insuficiencí na JIP

NCO - NZO
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:pneumology, lékaře JIP všech odborností
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D., MHA, tel.: 532 232 395, MUDr. Mgr. Yvonne Staňková, Ph.D., tel.: 532 232 018, 532 232 671
Náplň:

sledování nemocných s respirační insuficiencí, indikace, dlouhodobé domácí oxygenoterapie, péče o nemocné s respirační insuficiencí na JIP včetně invazivní i neinvazivní plicní ventilace

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO - Eliška Blažková, tel.: 543 559 582

Práce sestry na bronchologii

NCO - NZO
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:sestry oddělení KNPT, sestry JIP všech odborností
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Lenka Vítešníková, Bc. Renata Vránková, tel.: 532 232 555, MUDr. Anna Hrazdirová, tel.: 532 232 550
Náplň:

příprava pacienta před vyšetřením, asistence při výkonu, edukace, správné označení a expedice vzorků, sledování pacientů po výkonu, dodržování zásad dezinfekce a sterilizace, ovládání přístrojů (elektrokauter, kryokauter, laser)

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO - Eliška Blažková, tel.: 543 559 582, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Vyšetřování plicních funkcí

NCO - NZO
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:sestry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Milada Došková, tel.: 532 233 197, MUDr. Zdeněk Merta, CSc., tel.: 532 232 409
Náplň:

principy metod vyšetřování plicních funkcí, spirometrie, pletysmografie, spiroergometrie, bronchomotorické testy, indikace, provedení, interpretace

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO - Eliška Blažková, tel.: 543 559 582, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Základy diagnostiky a léčby asthma bronchiale

NCO - NZO
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:praktické lékaře, pneumology, internisty, alergology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Dagmar Kindlová, tel.: 532 232 565
Náplň:

diagnostika bronchiálního astmatu, terapeutické postupy v ambulanci i za hospitalizace

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO - Eliška Blažková, tel.: 543 559 582

Základy diagnostiky a léčby bronchogenního karcinomu

NCO - NZO
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:pneumology, onkology, internisty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:2 týdny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., tel.: 532 232 504, MUDr. Jana Špeldová, MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D., tel.: 532 232 557, 532 232 924
Náplň:

základy diagnostiky bronchogenního karcinomu a rozhodování o léčebných postupech a dalším sledování

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO - Eliška Blažková, tel.: 543 559 582

Základy diagnostiky a léčby intersticiálních plicních procesů

NCO - NZO
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:pneumology, internisty - revmatology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Martina Doubková, Ph.D., tel.: 532 232 565
Náplň:

základy diagnostiky intersticiálních plicních procesů, léčby a sledování

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO - Eliška Blažková, tel.: 543 559 582

Základy v bronchologii

NCO - NZO
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:pneumology, lékaře JIP a ARO
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:2 týdny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., tel.: 532 232 504, MUDr. Anna Hrazdirová, tel.: 532 232 550, MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D., MHA, tel.: 532 232 395
Náplň:

základy diagnostické bronchoskopie zaměřené na diagnostiku nádorových onemocnění, intersticiálních plicních procesů, na diagnostiku infekčního postižení plic i na terapeutické odsávání

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO - Eliška Blažková, tel.: 543 559 582

MR vyšetřovací metody v praxi

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, pracoviště MR
Doba trvání:40 hodin
Termín:


rok 2018 - dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Martin Buček, tel.: 532 233 546, Blanka Dostálová, tel.: 532 232 617
Náplň:

poskytnutí odborné praxe k certifikovanému kurzu zobrazovacích metod Magnetické rezonance

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Martin Buček, tel.: 532 233 546, Mgr. Eliška Mičánková, tel.: 532 233 081

Intervenční radiologie v praxi

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, pracoviště NI a DSA
Doba trvání:40 hodin
Termín:

rok 2018 - dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Martin Buček, tel.: 532 233 546, Bc. Marian Kotek, tel.: 532 233 596
Náplň:

poskytnurí odborné praxe k certifikovanému kurzu zobrazovacích metod Intervenční radiologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Martin Buček, tel.: 532 233 546, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Mamografie v praxi

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, pracoviště PRM - MAMO
Doba trvání:40 hodin
Termín:

rok 2018 - dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Martin Buček, tel.: 532 233 546, Monika Sobotková, tel.: 532 238 403
Náplň:

poskytnutí odborné praxe k certifikovanému kurzu zobrazovacích metod Mamografie

Organizaci zajišťuje, tel.:

RDK FN Brno Bohunice, Mgr. Martin Buček, tel.: 532 233 546, Monika Sobotková, tel.: 532 238 403, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

CT vyšetřovací metody v praxi

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, pracoviště CT
Doba trvání:40 hodin
Termín:

rok 2018 - dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Martin Buček, tel.: 532 233 546, Michaela Fantová, tel.: 532 233 549
Náplň:

poskytnutí odborné praxe k certifikovanému kurzu zobrazovacích metod Výpočetní tomografie

Organizaci zajišťuje, tel.:

RDK FN Brno Bohunice, Mgr. Martin Buček, tel.: 532 233 546, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Praxe ve skiagrafii

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, pracoviště RTG 1
Doba trvání:40 hodin
Termín:

rok 2018 - dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Martin Buček, tel.: 532 233 546
Náplň:

poskytnutí odborné praxe k certifikovanému kurzu zobrazovacích metod Analogová a digitální skiagrafie

Organizaci zajišťuje, tel.:

RDK FN Brno Bohunice, Mgr. Martin Buček, tel.: 532 233 546, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Školení RO + test

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:radiologické asistenty a lékaře RDK
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, zasedací místnost Radiologické kliniky
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

prosinec 2018

Školitel, tel:Bc. Vladimír Vitovič, tel.: 532 233 797
Náplň:

cílem semináře je přesné definování dávky a způsoby jejího monitorování + test z RO

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Martin Buček, tel.: 532 233 546

Specifická ošetřovatelská péče při aplikaci otevřených zářičů v nukleární medicíně

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA
Typ vzdělávací akce:certifikovanyý kurz
Určeno pro:všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, výuková místnost KRNM - odd. nukleární medicíny pav. N
Doba trvání:40 hodin teorie, 40 hodin praxe na akreditovaném pracovišti
Termín:

5. 3. - 23. 3. 2018

Školitel, tel:Holíková Hana, tel.: 532233 821, e-mail: holikova.hana@fnbrno.cz
Náplň:

cílem kurzu je získání zvláštní odborné způsobilosti pro aplikaci radioaktivních látek při diagnostice a léčbě v nukleární medicíně

Organizaci zajišťuje, tel.:

Holíková Hana, tel.: 532233 821, e-mail: , Mgr. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471

Praxe ve zobrazování a terapii pomocí otevřených zářičů

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA
Typ vzdělávací akce:odborná praxe pro specializační vzdělávání
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, pracoviště NUM
Doba trvání:40 hodin
Termín:

rok 2018 - dle domluvy

Školitel, tel:Holíková Hana, tel.: 532233 821, e-mail: holikova.hana@fnbrno.cz
Náplň:

poskytnutí odborné praxe k certifikovanému kurzu zobrazovacích metod Analogová a digitální skiagrafie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Holíková Hana, tel.: 532233 821, e-mail: , Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Osteosyntéza v praxi

doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z traumatologie
Místo konání:školící středisko MEDIN a.s., Nové Město na Moravě
Doba trvání:1 den
Termín:

březen 2018, listopad 2018 - bude upřesněno

Školitel, tel:doc. MUDr. Michal Mašek, CSc., tel.: 532 232 472
Náplň:

teoretické základy - přednášky

pakticá cvičení na modelu

Organizaci zajišťuje, tel.:

doc. MUDr. Michal Mašek, CSc., tel.: 532 232 472, Jana Šmehlíková – sekretariát, tel.: 532 232 430, Ing. Milan Ettel, generální ředitel MEDIN a.s., tel.: +420 566 684 202, SOGGIORNO s.r.o., Mgr. Magdaléna Veselíková, tel.: +420 777 551 496

X. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství

Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.
Typ vzdělávací akce:kongres
Určeno pro:lékaře a sestry chirurgických oborů, zdravotnických záchranných služeb, soudní lékaře, laboranty, policii ČR
Místo konání:hotel Galant, Mikulov
Doba trvání:2 dny
Termín:

13. - 14. září 2018

Školitel, tel:Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc., tel.: 532 232 472
Náplň:

přednemocniční péče, urgentní příjmy, komplikace v chirurgii, forenzní aspekty

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc., tel.: 532 232 472, Jana Šmehlíková – sekretariát, tel.: 532 232 430, SYMMA, spol. s.r.o., Aleš Martínek, tel.: +420 607 650 654

II. mezinárodní kongres medicíny katastrof

Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.
Typ vzdělávací akce:kongres
Určeno pro:lékaře a sestry chirurgických oborů a urgentní medicíny, pracovníky zdravotnických záchranných služeb, pracovníky krizového řízení, pracovníky složek IZS
Místo konání:hotel Myslivna, Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

1. března 2018

Školitel, tel:prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc., tel.: 532 232 750
Náplň:

rizika v regionu a jejich specifikace, připravenost ZZ na řešení mimořádných situací, připravenost k likvidaci havárií a hromadných neštěstí v regionu

Organizaci zajišťuje, tel.:

prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc., tel.: 532 232 750, SYMMA, spol. s.r.o., Aleš Martinek, tel.: +420 607 650 654

Katetrizace močového měchýře mužů

Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:NLZP
Místo konání:Spinální jednotka FN Brno
Doba trvání:
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Kateřina Němcová, tel.: 532 231 517
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

Kateřina Němcová, tel.: 532 231 517, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel: 532 233 081

Pravidelné semináře NCHK FN Brno

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře NCHK FN Brno, neurology, radiology, lékaře KARIM
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurochirurgická klinika - posluchárna
Doba trvání:1 x měsíčně
Termín:

dle rozpisu zimního a letního semestru

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884
Náplň:

neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D. - tel.: 532 233 790, e-mail: , sekretariát NCHK - Olga pazderková, tel.: 532 233 746, e-mail:

Konference pro neurology

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:konference
Určeno pro:neurology
Místo konání:Brno
Doba trvání:1 x odpoledne
Termín:

duben 2018

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel.: 532 232 884
Náplň:

spinální problematika

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884, e-mail: , sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel.: 532 233 746, e-mail:

Brněnské neurochirurgické dny

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:kongres
Určeno pro:lékaře - neurochirurgy, neurology, traumatology, radiology, lékaře KARIM a NLZP
Místo konání:Velké Bílovice - hotel Akademie
Doba trvání:2 dny
Termín:

listopad 2018

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884
Náplň:

spinální problematika

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884, sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel.: 532 233 746, e-mail:

Pravidelné Morbidity/mortality semináře NCHK FN Brno

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře NCHK FN Brno, otevřené pro další zájemce
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurochirurgická klinika - posluchárna
Doba trvání:1 x měsíčně
Termín:

dle rozpisu

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884
Náplň:

neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D. - tel.: 532 233 790, e-mail: , sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel.: 532 233 746, e-mail:

Pravidelné Journal Clu semináře NCHK FN Brno

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře NCHK FN Brno, otevřené pro další zájemce
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurochirurgická klinika - posluchárna
Doba trvání:1 x měsíčně
Termín:

dle rozpisu

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884
Náplň:

neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D. - tel.: 532 233 790, e-mail: , sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel.: 532 233 746, e-mail:

Předatestační stáž

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurochirurgická klinika
Doba trvání:3 týdny
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel.: 532 232 884
Náplň:

neurointenzivní péče, povinné pro přípravu k nástavbové atestaci z neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Lékařská fakulta MU v Brně, školitel - prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884, e-mail: , sekretariát NCHK - Olga pazderková, tel.: 532 223 746, e-mail: Pazderkova.Olga@fnbrno, OVPZ Ida Tesařová - tel. 532 233 566

Stáž - Periferní nervy

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurochirurgická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884
Náplň:

- úžinové syndromy - karpální tunel, dekomprese, n. ulnaris prostá a endoskopicky asistovaná, transpozice, tarsální tunel, ostatní

- neurolýza

- rekonstrukce nervu - sutura, transpantace, biodegradabilní alotransplantáty

- tumory nervů

- intraoperační elektrofyziologické postupy - peroperační neurografie, EMG

- nácvik mikrochirurgické techniky na zvířecím modelu

- teorie - vybrané kapitoly z chirurgie periferních nervů...

- role zobrazovacích technik v diagnostice patologií priferních nervů

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Soňa Kryštofová - , MUDr. Marek Sova - , MUDr. Vilém Juráň, Ph.D., Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884, sekretariát NCHK - tel. 532 233 746, OVPZ Ida Tesařová - tel. 532 233 566

Cerebrovaskulární stáž

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurochirurgická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel. 532 232 884
Náplň:

1. den: seminář: Organizace práce cerebrovaskulárního centra FN Brno; sál: Asistence u elektivní operace aneuryzmatu, ICG video-angiografie účast na cerebrovaskulární indikační komisi

2. den: seminář: Management pacienta po SAK, indikce operace a endovaskulárního ošetření aneuryzmatu; sál: asitence u elektivní operace AVM, navigace, neurofyzologie, ICG exkurze na pracovišti urgentího příjmu FN Brno

3. den: seminář: Diagnostka a terapie u pacientů s ICH, AVM, DAVM, kavernomem; sál: asistence u elektivního cévního výzkumu, ICG; exkurze na pracovišti centrální JIP FN Brno

4. den: vizita na cerebrovaskulární JIP NCHK, neuromonitorig po SAK; sál: asistence u elektivního cévního výkonu ICG; experiment: nácvik mikrochirurgické techniky na laboratorních potkanech

5.den: vizita na cerebrovaskulární JIP NCHK, drenáž likvoru po SAK; exkurze na pracovišti intervení radologie, elektivní coiling aneuryzmatu

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Vilém Juráň, Ph.D. - juran.vilem@fnbrno, MUDr. Ondřej Nevrátil, Ph.D, MUDr. Karel Svoboda, Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884, sekretariát NCHK - tel.: 532 233 746, OVPZ Ida Tesařová - tel. 532 233 566

Stáž - neuroonkologie

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:Stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurochirurgická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884
Náplň:

- Neurodiagnostika: interpretace, indikace a využití jednotlivých modalit v diferenciální diagnostice nádorů CNS a míchy. Je možnost se podrobněji seznámit s využitím těchto metod v neuroonkologii: CT (CTAG), MRI-MRAG, fMRI, DWI, PWI, traktografie, PET (MOÚ Brno)

- Operační neuroonkologický pogram: při operacích extra a intraaxiálních nádrů a míchy využíváme tyto techniky: peroperační mikoskop, frame less stereonavigace, frame based stereotaktická biopsie, peroperační ultrazvuk, CUSA, nuroendoskopie, peroperační fluorescence (technika ALA), peroperační neurofyziologický monitoring, awake kraniotomie

- Mezioborová neuroonkologická spolupráce: účastník bude mít možnost se zúčastnit mzioborové Neuroonkologické komise Neurochirurgické kliniky FNB a Kliniky radiační onkologie, kde probíhá za účasti jedotlivých odborníků (radiodiagnostik, radioterapeut, onkolog, neurochirurg, neurolog a neuropatolog) konziliární a indikční hodnocení jednotivých pacientů v rámci neuroonkologického programu NCHK FN Brno a MOU Brno

- Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie: naše pracoviště úzce spolupracuje s Klinikou radiační onkologie v rámci neuroonkologického prgramu při indikacích a operačních výkonech za použití stereotaktické metody přístroje LINAC. Účastník bude seznámen se základními principy, hlavními indikacemi a operačním postupem této metody

- Molekulární neuroonkologie a vědecko výzkumná činnost: během pobytu na našem pracovišti ke možnost navštívit pracoviště  základního výzkumu Výzkumná skupina Molekulární onkologie II (Univerzitní kampus Bohunice - CEITEC), kde se standardně provádí diagnostika základních prognostických neuroonkologických markerů u našich pacientů a v rámci mezioborové spolupráce jednotlivých vědeckých ústavů MU Brno probíhají i některé vědeckovýzkumné projekty věnované neuroonkologii

Konkrétní program stáže závisí na spektru léčených pacintů a i přes naši snahu nelze zaručit, že v uvedeném termínu proběhnou všechny zmíněné typy operací a budou použity všechny technologie

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D., e-mail: , MUDr. Ing. Tomáš Svoboda, e-mail: , sekretariát NCHK - tel.: 532 233 746, OVPZ Ida Tesařová - tel. 532 233 566

Stáž - kraniocerebrální poranění a neurointenzivní péče

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurochirurgická klinika
Doba trvání:2 týdny
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884
Náplň:

- Seznámení s provozem Neurochirurgické kliniky a Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

- Provoz Urgentního příjmu FN Brno včetně vyšetřovacích algoritmů pacientů s polytraumatem. Vyšetřovací metody - CT, MRI

- Indikace neurochirurgické intervence, operační techniky, interdisciplinární spolupráce - ORL, stomatochirurgická klinika u kombinovaných poranění baze lební

- Zásady pooperační a konzervativní léčby a režimových opatření na JIP s možností využití multimodálního monitoringu

- Nové trendy v intezivní léčbě pacientů po těžkém KCP a SAK

- Možnosti multimodálního monitoringu (ICP, CPP, Licox, CBF, ultrazvuk, jugulární bulbus, mikrodialýza) u pacientů po těžkém KCP a SAK

- Interpretace hodnot naměřených jednotlivými modalitami

- Limity multimodálního monitoringu

- Srovnání teraputické strategie před a s využitím multimodálního monitoringu

- Kontroverze a diskuze

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Karel Máca, Ph.D. - , MUDr. Andrej Mrlian, Ph.D., Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D., MUDr. M. Slezák,Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884, sekretariát NCHK - tel.: 532 233 746, OVPZ Ida Tesařová - tel. 532 233 566

Stáž - Dětská neurochirurgie

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884
Náplň:

Účastníci kurzu budou seznámeni s kompletním spektrem dětské neurochirurgie, zahrnujícím indikace, operační léčbu a ambulantní sledování dětských pacientů s vrozenými vývojovými vadami nervové soustavy (kraniální a spinální dysrafizmy a kraniosynostózy), nádory mozku a míchy, kraniocerebrálními poraněními a infekcemi CNS. Také se seznámí s problematikou léčby hydrocefalu v dětském věku. Aktivně se budou účastnit lékařských vizit, operačního programu, ambulantní činnosti a mezioborových indikačních komisí.

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. David Laštovička, - , tel.: 532 234 426 (4224), Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884, sekretariát NCHK - tel.: 532 233 746, OVPZ Ida Tesařová - tel. 532 233 566

Neurochirurgie

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:okresní traumatology, chirurgy, ortopedy, neurology, lékaře KARIM
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurochirurgická klinika
Doba trvání:4 týdny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884
Náplň:

obecná neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884, e-mail: , sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel.: 532 233 746, e-mail:

Elektrodiagnostika nervového systému - EEG

Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., ve spolupráci s NCO NZO
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz
Určeno pro:všeobecné sestry pracující v elektrodiagnostice - EEG, PSGR
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurologická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

bude určen

Školitel, tel:MUDr. Miroslav Moráň, tel.: 532 232 362
Náplň:

- EEG

- polygrafie

- polysomnografie

- video EEG

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO – studijní oddělení, tel.: 543 559 522, MUDr. Miroslav Moráň, tel.: 532 232 362, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Kurz elekroencefalografie I.

Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., ve spolupráci s NCO NZO
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:neurology, psychiatry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurologická klinika
Doba trvání:2 týdny
Termín:

bude určen

Školitel, tel:MUDr. Miroslav Moráň, tel.: 532 232 362
Náplň:

- základy elektroencefalografie

- základy spánkové medicíny

- základy epileptiologie

- praktická výuka

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO – studijní oddělení, tel.: 543 559 522, MUDr. Miroslav Moráň, tel.: 532 232 362, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Kurz elektroencefalografie II.

Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., ve spolupráci s NCO NZO
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:neurology, psychiatry (účastníky kurzu EEG I.)
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurologická klinika
Doba trvání:2 týdny
Termín:

bude určen

Školitel, tel:MUDr. Miroslav Moráň, tel.: 532 232 362
Náplň:

- základy elektroencefalografie

- základy spánkové medicíny

- základy epileptiologie

- praktická výuka

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO – studijní oddělení, tel.: 543 559 522, MUDr. Miroslav Moráň, tel.: 532 232 362, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Ošetřovatelská péče u pacientů na Iktové jednotce

Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., ve spolupráci s NCO NZO
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurologická klinika
Doba trvání:2 dny v měsíci
Termín:

bude určen

Školitel, tel:Jarmila Zálešáková, tel.: 532 232 105
Náplň:

- ošetřovatelská péče u pacientů po CMP

- neurorehabilitace u pacintů po CMP

Organizaci zajišťuje, tel.:

Jarmila Zálešáková, tel.: 532 232 105

Ošetřovatelská péče u paacientů na JIP NK

Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurologická klinika
Doba trvání:2 dny v měsíci
Termín:

bude určen

Školitel, tel:Mgr. David Havelka, tel. 532 232 524
Náplň:

- akutní příjem pacienta

- monitorování pacientů s CMP

- ošetřovatelská péče u pacientů s CMP

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. David Havelka, tel. 532 232 524

Vyšetřování pacientů - EMG

Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:všeobecné sestry pracující v elektrodiagnostice - EMG
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurologická klinika
Doba trvání:1 - 2 dny v týdnu
Termín:

bude určen

Školitel, tel:Marie Šestáková, tel.: 532 232 523
Náplň:

- vyšetřování motorického a senzitivního vedení

- asistence při jehlové EMG

- snímání EP

- asistence při vyšetřování (RS, SF, Makro)

Organizaci zajišťuje, tel.:

Marie Šestáková, tel.: 532 232 523, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Základní kurz v elektromyografii

Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:lékaře s atestací z neurologie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurologická klinika
Doba trvání:4 týdny
Termín:

bude určen

Školitel, tel:Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., tel.: 532 232 501
Náplň:

- základy anatomie a funkce nervosvalového systému

- zklady elektrodiagnostiky

- kondukční studie

- jehlové EMG

- méně obvyklé vyšetřovací techniky

- výstup z EMG vyšetření

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Specializační vzdělávání v klinické biochemii

Doc. MUDr. Milan Dastych , Csc., MBA
Typ vzdělávací akce:praktický nácvik
Určeno pro:lékaře a bioanalytiky
Místo konání:
Doba trvání:3 měsíce
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D., tel.: 532 233 949, RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D., Mgr. Jana Gottwaldová, Ing. Martina Podborská, Ph.D., Mgr. Ondřej Wiewiorka, MUDr. Hana Vinohradská, RNDr. Alena Mikušková
Náplň:

Preanalytické, analytické a postanalytické postupy u biochemických vyšetření. Praxe na rutinním úseku i dalších specializovaných úsecích, kontrola plauzibility dat.

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D., tel.: 532 233 949

Specializační vzdělání v klinické biochemii

Doc. MUDr. Milan Dastych, Csc., MBA
Typ vzdělávací akce:seminář s exkurzí
Určeno pro:NLZP - sestry
Místo konání:
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Martina Kvěchová, tel.: 532 233 054
Náplň:

úseky OKB, příjem biologického materiálu, odběr a transport, preanalytická fáze

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Kvěchová, tel.: 532 233 054

Specializační vzdělání v klinické biochemii

Doc. MUDr. Milan Dastych, Csc., MBA
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:studenty SZŠ a VOŠ v oboru KB, studenty bakalářského studia na LF MU v oboru Zdravotní laborant
Místo konání:
Doba trvání:dle požadavku
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Hana Budíková, Věra Sojková, Lucie Pučálková, Hana Vaníčková, Libuše Vaníčková, Bc. Ivana Házová (PDM), Bc. Martina Střížová (PRM)
Náplň:

seznámení s provozem, příjem BM, úsek RAM, úsek specif. proteinů a likvorologie, úsek speciálních metod, úsek imunochemických a RIA metod

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ Lenka Čoupková, tel.: 532 232 946, Mgr. Eliška Mičánková, tel.: 532 233 081

Morfologie periferní krve

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., NCO NZO Brno
Typ vzdělávací akce:odborný kurz Work Shop (606/852)
Určeno pro:zdravotní laboranty bez specializace
Místo konání:NCO NZO Brno, FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické hematologie
Doba trvání:3 dny
Termín:

6. 4. - 8. 4. 2018

Školitel, tel:dle určení NCO NZO Brno, Bc. Irena Trnavská, tel.: 543 559 535, Jaroslava Hoblová
Náplň:

Hodnocení krevních nátěrů z periferní krve, barvení krevních nátěrů a možnosti chyb. Patologie v morfologii erytrocytů, leukocytů a trombocytů, nálezy v periferii u hematologických onemocnění.

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO Brno, Klinické laboratoře

Specializační vzdělávání v oboru: Hematologie a transfuzní služba

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., NCO NZO Brno
Typ vzdělávací akce:odborný kurz specializační vzdělávání Klinická Hematologie a transfuzní služba (kurz 661/897)
Určeno pro:zdravotní laboranty zařazené do specializačního vzdělávání
Místo konání:NCO NZO Brno
Doba trvání:5 dní
Termín:

22. 1. 2018 - 26. 1. 2018 - odborný modul 1

17. 9. 2018 - 21. 9. 2018 - odborný modul 2

Školitel, tel:vedoucí vzdělávací akce: Jitka Loosová, tel: 543 559 535; vedoucí kurzu: Bc. Irena Trnavská, tel.: 543 559 535
Náplň:

odborný modul

Součástí specializačního vzdělávání je povinná praxe na akreditovaných pracovištích. Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praxi je zveřejněn na webových stránkách MZ ČR.

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO Brno, Klinické laboratoře 661/897

Specializační vzdělávání v oboru: Hematologie a transfuzní služba

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., NCO NZO Brno
Typ vzdělávací akce:odborný kurz specializační vzdělávání Klinická Hematologie a transfuzní služba
Určeno pro:zdravotní laboranty zařazené do specializačního vzdělávání
Místo konání:NCO NZO Brno
Doba trvání:5 dní
Termín:

14. 5. 2018 - 18. 5. 2018 - základní modul

03. 12. 2018 - 07. 12. 2018 - odborný modul 1

Školitel, tel:vedoucí vzdělávací akce: Jitka Loosová, tel: 543 559 535; vedoucí kurzu: Bc. Irena Trnavská, tel.: 543 559 535
Náplň:

Teoretická část specializačního studia.

Součástí specializačního vzdělávání je povinná praxe na akreditovaných pracovištích. Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praxi je zveřejněn na webových stránkách MZ ČR.

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO Brno, Klinické laboratoře 610/897

Specializační vzdělávání v oboru: Hematologie a transfuzní služba

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., NCO NZO Brno
Typ vzdělávací akce:odborný kurz specializační vzdělávání Klinická Hematologie a transfuzní služba
Určeno pro:zdravotní laboranty zařazené do specializačního vzdělávání
Místo konání:NCO NZO Brno
Doba trvání:5 dní
Termín:

05. 11. 2018 - 09. 11. 2018 - základní modul

 

Školitel, tel:vedoucí kurzu: Bc. Irena Trnavská, tel.: 543 559 535
Náplň:

Teoretická část specializačního studia.

Součástí specializačního vzdělávání je povinná praxe na akreditovaných pracovištích. Seznam akreditovaných pracovišť pro povinnou praxi je zveřejněn na webových stránkách MZ ČR.

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO Brno, Klinické laboratoře 668/852

Jarní hematologický den regionu Jižní Morava a kraje Vysočina

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., OHK, FN Brno; Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace - vedoucí lékař MUDr. Alena Havlíčková
Typ vzdělávací akce:regionální seminář; Přípravné předoperační antitrombotické režimy (IVF apod.)
Určeno pro:lékaře, VŠ nelékaře, zdravotní laboranty, zdravotní sestry
Místo konání:Třebíč
Doba trvání:1 den
Termín:

6. 4.  - 7. 4. 2018

Školitel, tel:prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

Oddělení klinické hematologie FN Brno pod záštitou České hematologické společnosti ČLS JEP

XIII. Brněnské hematologické dny

prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., OKH FN Brno; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., IHOK FN Brno
Typ vzdělávací akce:Kongres s mezinárodní účastí - Novinky v hematologii
Určeno pro:lékaře, VŠ nelékaře, zdravotní laboranty, zdravotní sestry
Místo konání:Hotel International, Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

1. 11. 2018

Školitel, tel:prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

FN Brno, Česká hematologická společnost LS JEP, Česká společnost pro trombózu a hemostázu, Spolek pro trombózu a hemostázu, Centrum pro trombózu a hemostázu MU

Seminář OKH

prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., OKH FN Brno
Typ vzdělávací akce:Jarní seminář OKH
Určeno pro:lékaře, VŠ nelékaře, zdravotní laboranty, zdravotní sestry
Místo konání:Kampus INBIT, Kamenice 34, Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

duben 2018, termín bude upřesněn

Školitel, tel:prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
Náplň:

Nové poznatky a zkušenosti na úsecích práce OKH

Organizaci zajišťuje, tel.:

FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické hematologie

Seminář OKH

prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., OKH FN Brno
Typ vzdělávací akce:Podzimní seminář OKH
Určeno pro:lékaře, VŠ nelékaře, zdravotní laboranty, zdravotní sestry
Místo konání:Kampus MU ILBIT, Pavilon A3, Kamenice 5, Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

říjen 2018, termín bude upřesněn

Školitel, tel:prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
Náplň:

Nové poznatky a zkušenosti na úsecích práce OKH

Organizaci zajišťuje, tel.:

FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické hematologie

Bariérový ošetřovací režim

Mgr. Silvie Hodová
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP i lékaře FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, dle určení
Doba trvání:1 hodina
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Silvie Hodová, tel.: 532 232 124
Náplň:

Teoretické poznatky o bariérových ošetřovatelských technikách, nástavbových režimových opatřeních - izolacích pacientů ve FN Brno se zaměřením na prevenci a šíření nozokomiálních nákaz

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Silvie Hodová, tel.: 532 232 124

Hygiena rukou

Mgr. Silvie Hodová
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP i lékaře FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, dle určení
Doba trvání:1 hodina
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Silvie Hodová, tel.: 532 232 124
Náplň:

Teoretické poznatky i praktický nácvik správného mytí a dezinfekce rukou se zaměřením na prevenci a šíření nozokomiálních nákaz

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Silvie Hodová, tel.: 532 232 124

Dezinfekce

Mgr. Karla Krčálová
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, dle určení
Doba trvání:1 hodina
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Karla Krčálová, tel.: 532 232 741
Náplň:

Teoretické poznatky v oblasti dezinfekce, ředění a uchovávání roztoků, Dezinfekční program FN Brno.

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Silvie Hodová, tel.: 532 232 124

Supervizní seminář

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické psychologie, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

leden 2018

únor 2018

březen 2018

duben 2018

květen 2018

červen 2018

září 2018

říjen 2018

listopad 2018

prosinec 2018

 

 

Školitel, tel:PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731
Náplň:

případové kazuistiky

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Problematika diagnostiky u funkčních neurologických poruch

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology, fyzioterapeuty, lékaře
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, OKLP, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:3 hodiny
Termín:

leden 2018

 

 

Školitel, tel:Mgr. Petr Sojka, tel.: 532 232 522
Náplň:

problematika funkčních poruch v neurologii, klinický obraz, formy a diferenciální diagnostika

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Psychosomatická péče pro pacienty s plicním onemocněním

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, OKLP, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

únor 2018

Školitel, tel:Mgr. Katarína Durkáčová, tel.: 532 233 180
Náplň:

psychosomatické souvislosti plicních onemocnění, možnosti a meze psychoterapie

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Role osobnostních charakteristik ve zvládání neurodegenerativních onemocnění

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, OKLP, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

březen 2018

Školitel, tel:Mgr. Petra Strádalová, tel.: 532 232 522
Náplň:

sdělení aktuálních výsledků ve výzkumu osobnostních charakteristik u pacientů s roztroušenou sklerózou

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Strategie psychologické podpory u pacientů s onkologickými chorobami

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, OKLP, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

duben 2018

Školitel, tel:Mgr. Petra Bučková, tel.: 532 233 391
Náplň:

psychologické aspekty práce s onkologickým pacientem, specifika psychoterapeutické péče

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Možnosti neuropsychologického vyšetření u pacientů s normotenzním hydrocefalem

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, OKLP, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

květen 2018

Školitel, tel:Mgr. Kateřina Procházková, tel.: 532 236 262
Náplň:

psychologické aspekty práce s pacientem po rozvoji normotenzního hydrocefalu, specifika psychologické péče

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Psychologické vyšetření kognitivních funkcí u pacientů s kraniotraumatem

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, OKLP, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

červen 2018

Školitel, tel:Mgr. Richard Pavelka, tel.: 532 231 503
Náplň:

specifický přístup v péči o pacienta s kraniotraumatem, metody

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Kvalita života žen s karcinomem mammy po prodělané onkologické léčbě

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, OKLP, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

září 2018

Školitel, tel:Mgr. et Mgr. Kateřina Skřivanová, Ph.D., tel.: 532 233 391
Náplň:

copingové strategie u pac. s ca mammy, kvalita života

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Problematika disponované osobnoti s chronickým algickým syndromem

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, OKLP, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

říjen 2018

Školitel, tel:PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731
Náplň:

možnosti a limity psychoterapeutické péče u pacientů s disponovanou osobností a rozvinutým algickým syndromem

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Aktuality v současné neuropsychologii, možnosti a omezení neuropsychologického screeningového vyšetření

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology, lékaře
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, OKLP, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

listopad 2018

Školitel, tel:Mgr. Kristina Pešková., tel.: 532 232 522
Náplň:

nejnovější neuropsychologické screeningové testové metody, možnosti a limity v práci neuropsychologa na klinickém pracovišti

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Komplexní psychologická péče u dětského pacienta se skoliózou

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, OKLP, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

prosinec 2018

Školitel, tel:PhDr. Věra Čoupková, tel.: 532 232 757
Náplň:

psychologické aspekty práce s dětským pacientem se skoliózou, specifika psychologické péče

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Seznámení s provozem OKM

prim. MUDr. Markéta Hanslianová
Typ vzdělávací akce:seminář formou exkurze
Určeno pro:NLZP FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické mikrobiologie
Doba trvání:1 hodina
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Šárka Černá, tel.: 532 232 199
Náplň:

Organizační členění pracoviště, odběr, transport a uchování biologického materiálu, možnosti zlepšení spolupráce s cílem zefektivnit výtěžnost vyšetření.

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Šárka Černá, tel.: 532 232 199

Rezistence bakterií k antibiotikům, racionální antibiotická terapie

prim. MUDr. Markéta Hanslianová
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře
Místo konání:dle určení
Doba trvání:1 hodina
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prim. MUDr. Markéta Hanslianová, tel.: 532 232 392
Náplň:

Vývoj a aktuální situace rezistence vybraných bakterií k antibiotikům v Evropě, ČR i FN Brno. Zásady racionální antimikrobiální terapie.

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prim. MUDr. Markéta Hanslianová, tel.: 532 232 392

Laboratorní diagnostika dermofyt

Mgr. Iva Kocmanová
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře
Místo konání:dle určení
Doba trvání:1 - 2 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Iva Kocmanová, tel.: 532 232 188
Náplň:

Příprava a mikroskopie preparátů z kůže a kožních adnex k mykologickému vyšetření

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prim. MUDr. Markéta Hanslianová, tel.: 532 232 392

Péče o pacienta s bolestí

prim. MUDr. Olga Haklová
Typ vzdělávací akce:cerifikovaný kurz NCO NZO - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:Oddělení léčby bolesti FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:2 měsíce
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Marie Konečná, DiS. - 532 232 797, Bc. Radka Bayerová - 532 232 797
Náplň:

- monitoring bolesti u pacienta včetně vyhodnocování a sledování intenzity bolesti, účinnosti analgetizace

- příprava pacienta na invazivní zákrok

- asistence u invazivních zákroků

- sledování stavu po invazivních zákrocích

- edukace pacienta s onemocněním páteře

- edukace pacienta v aplikaci do epi. katetrů a portů

- edukace pacienta v aplikaci opiátů - p.o.; transdermálně

- aplikce TENS; REBOX

Organizaci zajišťuje, tel.:

v. s. Eva Kašparová - 532 232 882, Marie Konečná, DiS. - 532 232 797, Bc. Radka Bayerová - 532 232 797, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Algeziologie

prim. MUDr. Olga Haklová
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z algeziologie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení léčby bolesti
Doba trvání:2 měsíce
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:prim. MUDr. Olga Haklová - tel.: 532 233 272
Náplň:

léčba chronických bolestivých stavů u onkologických  i neonkologických pacientů

Organizaci zajišťuje, tel.:

prim. MUDr. Olga Haklová - tel.: 532 233 272 , 532 232 797, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Souhrn výsledků vyšetření v roce 2017 - laboratoř molekulárně genetická, ambulance, cytogenetická laboratoř, integrovaná laboratoř mol.cytogenetická

prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:OLG FN Brno, PDM
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

16. 1. 2018

Školitel, tel:RNDr. I. Valášková, Ph.D., MUDr. R. Gaillyová, Ph.D., MVDr. M. Vilémová, doc. RNDr. P. Kuglík, CSc.
Náplň:

statistické hodnocení 2017

Organizaci zajišťuje, tel.:

OLG FN Brno, MUDr. J. Šoukalová kl.: 4249

Onkogenetika. Původ, progrese a léčba nádorů

prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:OLG FN Brno, PDM
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

6. 3. 2018

Školitel, tel:doc.Dr. M. Trbušek, Ph.D., IHOK - kl. 4207
Náplň:

Onkogenetika - původ, progrese a léčba nádorů

Organizaci zajišťuje, tel.:

OLG FN Brno, MUDr. J. Šoukalová kl.: 4249

Medulloblastom u dětí

prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:OLG FN Brno, PDM
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

20. 3. 2018

Školitel, tel:MUDr. K. Zitterbart, Ph.D., KDO
Náplň:

Medulloblastom u dětí

Organizaci zajišťuje, tel.:

OLG FN Brno, MUDr. J. Šoukalová kl.: 4249

NGS - onkopanel

prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:OLG FN Brno, PDM
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

17. 4. 2018

Školitel, tel:Mgr. I. Blaháková, kl.: 4623
Náplň:

novinky - onkopanel NGS

Organizaci zajišťuje, tel.:

OLG FN Brno, MUDr. J. Šoukalová kl.: 4249

Diplomové práce studentů PřF MU

prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:OLG FN Brno, PDM
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

15. 5. 2018

Školitel, tel:RNDr. Iveta Valášková, kl.: 4715
Náplň:

prezentace diplomových prací

Organizaci zajišťuje, tel.:

OLG FN Brno, MUDr. J. Šoukalová kl.: 4249

NGS - doporučované guidelines pro interpretaci

prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:OLG FN Brno, PDM
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

19. 6. 2018

Školitel, tel:Mgr. Iva Synková, kl.: 4715
Náplň:

NGS - doporučované guidelines pro interpretaci

Organizaci zajišťuje, tel.:

OLG FN Brno, MUDr. J. Šoukalová kl.: 4249

Zajímavé kazuistiky z cytogenetické laboratoře

prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:OLG FN Brno, PDM
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

18. 9. 2018

Školitel, tel:Mgr. M. Hanáková, kl.: 4491
Náplň:

Zajímavé kazuistiky z cytogenetické laboratoře

Organizaci zajišťuje, tel.:

OLG FN Brno, MUDr. J. Šoukalová kl.: 4249

Brněnský genetický den

Prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:konference
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:bude upřesněno
Doba trvání:celodenní akce
Termín:

říjen 2018

Školitel, tel:Prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D., tel.: 532 234 298 - sekretariát
Náplň:

Klinická genetika - Vzácná onemocnění - Kazuistiky, zajímavé a nedořešené případy

Organizaci zajišťuje, tel.:

Bc. Renata Spěšná, tel.: 532 234 572

Anhidrotická ektodermální dysplazie - zajímavé kazuistiky

Prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:OLG FN Brno, PDM
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

10. 11. 2018

Školitel, tel:MUDr. Jana Šoukalová, tel.: 532 234 249
Náplň:

zajímavé kazuistiky

Organizaci zajišťuje, tel.:

OLG FN Brno, MUDr. Jana Šoukalová, tel.: 532 234 249

Co dál? Nevyřešené nebo problematické případy

Prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:OLG FN Brno, PDM
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

11. 12. 2018

Školitel, tel:lékaři a nelékařští pracovníci OLG, tel.: 532 234 249
Náplň:

zajímavé kazuistiky

Organizaci zajišťuje, tel.:

OLG FN Brno, MUDr. Jana Šoukalová, tel.: 532 234 249

Metody stanovování individuálních nutričních potřeb u pacientů v těžkém stavu

NCONZO Brno, FN Brno - Mgr. Erna Mičudová
Typ vzdělávací akce:praktická stáž Certifikovaného kurzu (akreditace MZ ČR)
Určeno pro:nutriční terapeuty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení léčebné výživy
Doba trvání:1 týden/40 hodin
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Kateřina Ondrušová, tel.: 532 233 492
Náplň:

Vyšetření nutričního stavu pacienta v těžkém stavu

Stanovení energetické potřeby pacienta

Nastavení plánu nutriční péče

Nutriční podpora

Enterální výživa a prenterální výživa

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Kateřina Ondrušová, tel.: 532 233 492, NCONZO Brno: subkatedra výživy - 543 559 518, vedoucí katedry ošetřovatelství - 543 559 522

Komunitní nutriční péče a poradenství u seniorů

NCONZO Brno, FN Brno - Mgr. Erna Mičudová
Typ vzdělávací akce:praktická stáž Certifikovaného kurzu (akreditace MZ ČR)
Určeno pro:nutriční terapeuty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení léčebné výživy
Doba trvání:1 týden/40 hodin
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Kateřina Ondrušová, tel.: 532 233 492
Náplň:

Vyšetření nutričního stavu pacienta seniora

Stanovení energie a nutričních potřeb u pacienta

Nutriční plán a srategie

Nutriční podpora

Edukace, příprava edukačních mteriálů, komunikační dovednosti

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Kateřina Ondrušová, tel.: 532 233 492, NCONZO Brno: subkatedra výživy - 543 559 518, vedoucí katedry ošetřovatelství - 543 559 522

Nutriční péče a poradenství u pacientů s onkologickým onemocněním

NCONZO Brno, FN Brno - Mgr. Erna Mičudová
Typ vzdělávací akce:praktická stáž Certifikovaného kurzu (akreditace MZ ČR)
Určeno pro:nutriční terapeuty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení léčebné výživy
Doba trvání:1 týden/40 hodin
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Kateřina Ondrušová, tel.: 532 233 492
Náplň:

Vyšetření nutričního stavu pacienta s onkologickým onemocněním

Stanovení energie a nutričních potřeb ve vazbě na diagnózu

Plán nutriční péče

Dietní opatření při a po léčbě nádorových onemocnění

Nutriční podpora, enterální výživa, parenterální výživa

Specifika edukace a edukačních materálů

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Kateřina Ondrušová, tel.: 532 233 492, NCONZO Brno: subkatedra výživy - 543 559 518, vedoucí katedry ošetřovatelství - 543 559 522

Odborný modul

NCONZO Brno, FN Brno - Mgr. Erna Mičudová
Typ vzdělávací akce:odborná praxe, po ukončení teoretické výuky SV
Určeno pro:nutriční terapeuty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení léčebné výživy
Doba trvání:1 týden/40 hodin
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Kateřina Ondrušová, tel.: 532 233 492
Náplň:

Vyhodnocení nutričního stavu pacientů s různými onemocněními

Vytvoření plánu specializované nutriční péče o pacienty s různými onemocněními

Edukace pacienta s PEG o výživě před propuštěním do domácí péče

Edukace pacienta s DM při první návštěvě v nutriční poradně

 

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Kateřina Ondrušová, tel.: 532 233 492, NCONZO Brno: subkatedra výživy - 543 559 518, vedoucí katedry ošetřovatelství - 543 559 522

Diagnostika a léčba ORL onemocnění hlavy a krku v dospělém věku

Prim. MUDr. Miloš Šteffl, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z ORL nebo praktického lékařství
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, oddělení ORL
Doba trvání:14 dnů - 3 měsíce
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prim. MUDr. Miloš Šteffl, Ph.D.
Náplň:

diagnostika a léčba ORL onemocnění v oblasti hlavy a krku u dospělých pacientů včetně aspektů mezioborové spolupráce

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prim. MUDr. Miloš Šteffl, Ph.D., tel. 532 233 090, Zdeňka Šillerová - sekretariát, tel.: 532 233 097, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Péče o pacienty s tracheostomatickou kanylou pro NLZP

Prim. MUDr. Miloš Šteffl, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:NLZP
Místo konání:dle požadavku žádající kliniky či oddělení
Doba trvání:30 minut
Termín:

dle smlouvy a plánů seminářů dané kliniky či oddělení

Školitel, tel:Soňa Pavelková, tel.: 532 232 896
Náplň:

- popis péče o pacienty TSK

- péče o hygienu kanyly, o toaletu dýchacích cest

- nácvik sebeobsluhy pacientů s TSK

Organizaci zajišťuje, tel.:

Gabriela Watzingerová, tel.: 532 232 896

ORTOPEDIE

Doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z ortopedie, traumatologie, rehabilitace, praktického lékařství
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Ortopedická klinika
Doba trvání:individuální dle domluvy
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D., tel. 532 232 704
Náplň:

diagnostika a léčba ortopedických onemocnění, základy předoperační přípravy, pooperační péče, zásady ambulantního ošetřování v ortopedii

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D., tel. 532 232 704, Bc. Martina Zárubová – sekretariát, tel.: 532 232 704, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Spondylochirurgie

doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž, postgraduální specializační vzdělávání
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci a dále postgraduální specializaci z ortopedie, traumatologie, neurochirurgie, neurologie, rehabilitace
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Ortopedická klinika
Doba trvání:individuální, dle domluvy
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D., tel. 532 232 704
Náplň:

komplexní spondylochirurgie - diagnostika, konzervativní a operační terapie

Organizaci zajišťuje, tel.:

doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D., tel. 532 232 704, Bc. Martina Zárubová – sekretariát, tel.: 532 232 704, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Akreditovaný odborný seminář: KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPIE

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář: KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPIE
Určeno pro:lékaře, psychology i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, budova G, 1. patro
Doba trvání:10.00 - 12.00 hodin
Termín:

19. ledna 2018

Školitel, tel:Mgr. Jan Dufek, tel.: 532 232 886
Náplň:

PhDr. Ludvík Běták, ambulantní klinický psycholog, Brno: Jungovská aktivní imaginace a katatymně imaginativní psychoterapie

 

Pozn. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP)

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084, Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, e-mail:

Akreditovaný odborný seminář: PSYCHIATRICKÉ PORUCHY V POPULÁRNÍ KULTUŘE

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář: PSYCHIATRICKÉ PORUCHY V POPULÁRNÍ KULTUŘE
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, budova G, 1. patro
Doba trvání:10.00 - 12.00 hodin
Termín:

26. ledna 2018

Školitel, tel:MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084
Náplň:

MUDr. Richard Barteček, PhD., a MUDr. Jana Hořínková, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Zobrazení psychiatrických poruch v populární kultuře

 

Pozn. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP)

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084, Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, e-mail:

Klinická psychiatrie (vč. dětské a dorostové psychiatrie)

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:specializační vzdělávání - předatestační stáže lékařů
Určeno pro:lékaře před atestací z psychiatrie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Psychiatrická klinika
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:MUDr. Oldřich Synek, tel.: 532 232 302
Náplň:

atestační stáž na jednotlivých odděleních Psychiatrické kliniky

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Oldřich Synek, tel.: 532 232 302, e-mail: , OVPZ FN Brno - Ida Tesařová, tel.: 532 233 566, email:

Aplikovaná fyzioterapie

MUDr. Miluše Jurášková
Typ vzdělávací akce:praktická část specializačního studia, závěrečná zkouška SPV - praktická část
Určeno pro:fyzioterapeuty zařazené do SPV
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Rehabilitační oddělení včetně odborných klinik
Doba trvání:dle studijního programu
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Robert Vysoký, Ph.D., tel.: 532 233 123
Náplň:

- praktická výuka na odděleních/klinikách dle studijního programu

- kineziologické vyšetení, kinezioterapie, fyzikální terapie, tvorba krátko- a dlouhodobého rehbilitačního programu

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Robert Vysoký, Ph.D., tel.: 532 233 123, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Ergoterapie pro dospělé

MUDr. Miluše Jurášková
Typ vzdělávací akce:praktická část specializačního studia, závěrečná zkouška SPV - praktická část
Určeno pro:ergoterapeuty zařazené do SPV
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Rehabilitační oddělení včetně odborných klinik
Doba trvání:dle studijního programu
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Robert Vysoký, Ph.D., tel.: 532 233 123
Náplň:

- praktická výuka na odděleních/klinikách dle studijního programu

- kineziologické vyšetření, kinezioterapie, fyzikální terapie, tvorba krátko- a dlouhodobého rehabilitačního programu

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Robert Vysoký, Ph.D., tel.: 532 233 123, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Funkční poruchy pánevního dna

MUDr. Miluše Jurášková
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Rehabilitační oddělení včetně odborných klinik
Doba trvání:1 den
Termín:

dle dohody

Školitel, tel:MUDr. Miluše Jurášková. tel.: 532 233 545, Beranová Irena, tel.: 532 232 536
Náplň:

Teoretická část - přednáška o funkčních poruchách pánevního dna, jejich diagnostice a léčbě a praktická část - rehabilitace těchto diagnóz včetně myofeedbackových cvičení

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Miluše Jurášková. tel.: 532 233 545, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

XVII. regionální konference sociálních pracovníků ve zdravotnictví

FN Brno - Sociálně zdravotnické oddělení, Mgr. Erna Mičudová
Typ vzdělávací akce:regionální konference
Určeno pro:nelékařské zdravotnické pracovníky
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Psychiatrická klinika
Doba trvání:1 den (7:30 - 15:00)
Termín:

listopad 2018 - den dle domluvy

Školitel, tel:dle odborného programu
Náplň:
 • důchodové pojištění, nemocenské pojištění
 • náhradní rodinná péče
 • prezentace pomáhajících organizací v sociální oblasti
 • Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.
 • dávky státní sociální pomoci
Organizaci zajišťuje, tel.:

Vilma Dejlová - vedoucí SZO FNB, tel.: 532 232 082

Dárcovské aferetické odběry

MUDr. Hana Lejdarová
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:NLZP - všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Transfuzní a tkáňové oddělení
Doba trvání:1 týden (nebo dle domluvy)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Hana Lejdarová, tel.: 532 232 172, 532 233 933, Darina Dolečková, tel.: 532 233 899, 532 233 760
Náplň:

- dárcovské plazmaferézy

- teoretická + praktická část

- dárcovské trombocytaferézy

- teoretická + praktická část

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Hana Lejdarová, tel.: 532 232 172, Lenka Janečková - sekretariát, tel.: 532 232 172, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Hematologie a transfuzní lékařství

MUDr. Hana Lejdarová
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z Hematologie a transfuzního lékařství
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Transfuzní a tkáňové oddělení
Doba trvání:2 měsíce (Věstník MZ ČR 2011, částka 6), 3 měsíce (Věstník MZ ČR , částka 10)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Hana Lejdarová, tel.: 532 232 172, 532 233 933
Náplň:

- registry dárců krve a krvetvorných buněk

- odběry plné krve a odběry krevních složek aferézou

- výroba a skladování transfuzních přépravků

- vyšetřování znamének infekce u dárců krve

- činnosti krevní banky

- činnosti specializované imunohematologické laboratoře

- problematika potransfuzních reakcí

- problematika HLA, imunologie leukocytů a trombocytů

- terapeutické aferézy

- účelná hemoterapie/hemovigilance

- zpracování hemopoetických buněk

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Hana Lejdarová, tel.: 532 232 172, 532 233 933, Lenka Janečková - sekretariát, tel.: 532 232 172, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Klinická hematologie a transfuzní služba

MUDr. Hana Lejdarová
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:JOP VŠ v přípravě na atestaci z Klinické hematologie a transfuzní služby
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Transfuzní a tkáňové oddělení
Doba trvání:základní kmen - 2 měsíce imunohematologická laboratoř, 1 měsíc výroba transfuzních přípravků; specializační kmen - min. 2 měsíce
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Alena Pejchalová, tel.: 532 232 768
Náplň:
 • odběry plné krve a odběry krevních složek aferézou
 • výroba a skladování transfuzních přípravků
 • imunohematologie
 • činnosti specializované imunohematologické laboratoře
 • vyšetřování známek infekce u dárců krve
 • činnosti krevní banky
 • problematika potransfuzních reakcí
 • problematika HLA, imunologie lukocytů a trombocytů
 • zpracování hemopoetických buněk

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Alena Pejchalová, tel.: 532 232 768, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Klinická hematologie a transfuzní služba

MUDr. Hana Lejdarová
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:NLZP (laborant) v přípravě na atestaci z Klinické hematologie a transfuzní služby
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Transfuzní a tkáňové oddělení
Doba trvání:dle určení
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Bc. Adamcová Martina, tel.: 532 232 997
Náplň:
 • odběry plné krve a odběry krevních složek aferézou
 • výroba a skladování transfuzních přípravků
 • imunohematologie
 • činnosti specializované imunohematologické laboratoře
 • imunohematologická vyšetření těhotných žen
 • vyšetřování známek infekce u dárců krve
 • činnosti krevní banky
 • problematika potransfuzních reakcí
 • problematika HLA, imunologie lukocytů a trombocytů
 • zpracování hemopoetických buněk

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Bc. Adamcová Martina, tel.: 532 232 997, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, te.: 532 233 018

Výroba trombocytů v náhradních roztocích

MUDr. Hana Lejdarová
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:lékaře a NLZP, kteří pracují v ZTS
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Transfuzní a tkáňové oddělení
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:RNDr. Rita Pacasová, Ph.D., tel.: 532 232 506, 532 236 070
Náplň:

- výroba trombocytů v náhradních roztocích

- směsné trombocyty z buffy coatu

- trombocyty z aferézy

- teoretická část

- vlastní praktické zkušenosti

- logistika a organizace práce při výrobě

- ekonomika

- volba SZM a PZT, vhodných pro zpracování trombocytů

- kontrla jakosti

Organizaci zajišťuje, tel.:

RNDr. Rita Pacasová, Ph.D., tel.: 532 232 506, 532 236 070, Lenka Janečková - sekretariát, te.: 532 232 172, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Specializované činnosti všeobecné sestry v ZTS

MUDr. Hana Lejdarová
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz
Určeno pro:Všeobecné sestry, které pracují v ZTS
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Transfuzní a tkáňové oddělení
Doba trvání:10 dnů
Termín:

dle nabídky

Školitel, tel:MUDr. Hana Lejdarová, tel.: 532 232 172, 532 233 933, Darina Dolečková, tel.: 532 233 899, 532 233 760
Náplň:

- Dárcovství krve a typy odběrů

- Zpracování plné krve a výroba TP

- Typy TP a krevních derivátů

- Vyšetření infekčních markerů a dárců krve

- Základní imunohematologicá vyšetření

- Zásady SVP a metrologie v ZTS

- Zásady a rizika hemoterapie

- Kontrola kvality v ZTS

- Registry dárců krve, poblematika náboru dárců krve

- Odběr krevních sožek aferetickými technikami

- Terapeutické hemaferézy

- Zásady výdeje TP a krevních derivátů

- Vedení skladu TP

- Práce s ozařovačem TP

- Legislativní předpisy v ZTS

- Teoretická a praktická část

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Bc. Martina Adamcová - TTO, tel.: 532 232 997, Lenka Janečková - sekretariát, tel.: 532 232 172, Mgr. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471

Specifika ošetřovatelské péče v dětské oční

Typ vzdělávací akce:praxe, školení
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Dětská oční klinika
Doba trvání:1 den - týden, dle dohody
Termín:

dle dohody

Školitel, tel:Zdeňka Růžičková, tel.: 532 234 333
Náplň:
 • oční onemocnění dětského věku
 • specifické ošetřovatelské postupy na DOK
 • specifika pooperační péče

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Zdeňka Růžičková, tel.: 532 234 333, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

PILATES

Prim. MUDr. Radek Brauner
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:FN Brno – Dětská nemocnice, Dětské rehabilitační oddělení
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

18. 1 2018

Školitel, tel:Bc. Sabiene Zimová
Náplň:

Pilates

Organizaci zajišťuje, tel.:

Eva Wittichová, tel.: 532 234 607

VYŠETŘENÍ U SKOLIÓZ

Prim. MUDr. Radek Brauner
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:FN Brno – Dětská nemocnice, Dětské rehabilitační oddělení
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

22. 2. 2018

Školitel, tel:Gabriela Černíková
Náplň:

Vyšetření u skolióz

Organizaci zajišťuje, tel.:

Eva Wittichová, tel.: 532 234 607

HOJENÍ RAN

Prim. MUDr. Radek Brauner
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:FN Brno – Dětská nemocnice, Dětské rehabilitační oddělení
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

22. 3. 2018

Školitel, tel:Bc. Antonieta Beránková, Jan Juránek
Náplň:

Hojení ran

Organizaci zajišťuje, tel.:

Eva Wittichová, tel.: 532 234 607

Novinky ve VM ze Siegenu

Prim. MUDr. Radek Brauner
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:FN Brno – Dětská nemocnice, Dětské rehabilitační oddělení
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

26. 4. 2018

Školitel, tel:Milada Loubová, DiS.
Náplň:

Novinky ve VM ze Siegenu

Organizaci zajišťuje, tel.:

Eva Wittichová, tel.: 532 234 607

Vyšetření, terapie a kazuistika dítěte ošetřované Bobath konceptem

Prim. MUDr. Radek Brauner
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:FN Brno – Dětská nemocnice, Dětské rehabilitační oddělení
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

24. 5. 2018

Školitel, tel:Miloš Antoš, DiS.
Náplň:

Vyšetření, terapie a kazuistika dítěte ošetřované Bobath konceptem

Organizaci zajišťuje, tel.:

Eva Wittichová, tel.: 532 234 607

Inhalační přístroje

Prim. MUDr. Radek Brauner
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:FN Brno – Dětská nemocnice, Dětské rehabilitační oddělení
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

21. 6. 2018

Školitel, tel:Luboš Boukal
Náplň:

Inhalační přístroje

Organizaci zajišťuje, tel.:

Eva Wittichová, tel.: 532 234 607

BPP u dětí

Prim. MUDr. Radek Brauner
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:FN Brno – Dětská nemocnice, Dětské rehabilitační oddělení
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

20. 9. 2018

Školitel, tel:Patricie Vojkovská, DiS.
Náplň:

BPP u dětí

Organizaci zajišťuje, tel.:

Eva Wittichová, tel.: 532 234 607

Povědomí studentů lékařství LF MU o RHB

Prim. MUDr. Radek Brauner
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:FN Brno – Dětská nemocnice, Dětské rehabilitační oddělení
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

18. 10. 2018

Školitel, tel:MUDr. Radka Žáková
Náplň:

Povědomí studentů lékařství LF MU o RHB

Organizaci zajišťuje, tel.:

Eva Wittichová, tel.: 532 234 607

RHB u lokalizované sklerodermie

Prim. MUDr. Radek Brauner
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:FN Brno – Dětská nemocnice, Dětské rehabilitační oddělení
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

22. 11. 2018

Školitel, tel:Jana Pařízková, DiS.
Náplň:

RHB u lokalizované sklerodermie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Eva Wittichová, tel.: 532 234 607

PRECHTL - Diagnostika

Prim. MUDr. Radek Brauner
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:FN Brno – Dětská nemocnice, Dětské rehabilitační oddělení
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

13. 12. 2018

Školitel, tel:Silvie Uhrová, DiS.
Náplň:

Prechtl - Diagnostika

Organizaci zajišťuje, tel.:

Eva Wittichová, tel.: 532 234 607

KPCR

Prim. MUDr. Radek Brauner
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty
Místo konání:FN Brno – Dětská nemocnice, Dětské rehabilitační oddělení
Doba trvání:
Termín:

bude upřesněno

Školitel, tel:KDAR
Náplň:

KPCR

Organizaci zajišťuje, tel.:

Eva Wittichová, tel.: 532 234 607

Hygiena rukou

Prim. MUDr. Radek Brauner
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty
Místo konání:FN Brno – Dětská nemocnice, Dětské rehabilitační oddělení
Doba trvání:
Termín:

bude upřesněno

Školitel, tel:KDAR
Náplň:

Hygiena rukou

Organizaci zajišťuje, tel.:

Eva Wittichová, tel.: 532 234 607

Ošetřovatelská péče v anesteziologii u dětí

Doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské anesteziologie a resuscitace
Doba trvání:2 - 10 dnů
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Bc. Silvie Poláčková, tel.: 532 234 404, 532 234 405
Náplň:

- ošetřovatelský proces v intenzivní péči

- ošetřovaelská dokumentace

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Markéta Říhová, tel.: 532 234 262, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Resuscitační a IP o děti

Doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské anesteziologie a resuscitace
Doba trvání:2 - 10 dnů
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Ilona Šilgeraiová, tel.: 532 234 417, 532 234 403
Náplň:

- asistence při podávání celkové anesteziologie u dětí všech věkových skupin

- asistence při podávání celkové anasteziologie u pacienta s nízkou porodní hmotností

- asistence při podávání celkové anesteziologie u pacienta k laparoskopickému vyšetření

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ilona Šilgeraiová, tel.: 532 234 417, Mgr. Markéta Říhová, tel.: 532 234 262, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Intenzivní péče v dětské infekci

Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v předatestační přípravě z oboru přenosných nemocí
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22a, Klinika dětských infekčních nemocí - JIP, odd. 52
Doba trvání:3 měsíce
Termín:

dle domluvy s vedením kliniky

Školitel, tel:Prim. MUDr. Tomáš Habanec, Ph.D., MUDr. Eliška Žarošská - ved. lékař JIP
Náplň:

septické stavy u dětí, cystická fibróza, purulentní meningitidy, encefalitidy, dehydratace u akutních průjmů

Organizaci zajišťuje, tel.:

školitel - Prim. MUDr. Tomáš Habanec, Ph.D., tel.: 532 234 532, Jarmila Konečná - sekretariát, tel.: 532 234 532, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Infekční lékařství

Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v předatestační přípravě z dětského lékařství a praktického lékařství
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22a, Klinika dětských infekčních nemocí
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.
Náplň:

- infekce CNS

- zoonózy u dětí

- virové hepatitidy

- alimentární infekce

- infekce u novorozenců

- očkování

Organizaci zajišťuje, tel.:

školitel - Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc., tel.: 532 234 229, Jarmila Konečná - sekretariát, tel.: 532 234 532, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Specifika v ošetřovatelské péči o děti s infekčním onemocněním

Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22a, Klinika dětských infekčních nemocí
Doba trvání:2 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Bc. Jana Šíblová
Náplň:

- infekční onemocnění v dětském věku

- teoretické informace spojené s praktickými ukázkami, včetně specifik ošetřovatelské péče

- bariérová ošetřovatelská technika

- hygienicko-epidemiologické zásady povozu infekční kliniky

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Bc. Jana Šíblová, tel.: 532 234 524

Klinické semináře KDIN

Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:lékaře KDIN
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22a, Klinika dětských infekčních nemocí - knihovna
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

středy 13: 00 hod.

Školitel, tel:lékaři KDIN
Náplň:

dle rozpisu seminářů

Organizaci zajišťuje, tel.:

Jarmila Konečná - sekretariát, tel.: 532 234 532

Novinky v očkování

Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:infektology, praktické lékaře, dětské sestry
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22a, Klinika dětských infekčních nemocí
Doba trvání:1 den
Termín:

jaro 2018

Školitel, tel:MUDr. Zlatava Jirsenská
Náplň:

novinky v očkování

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Zlatava Jirsenská, tel.: 532 234 569, 532 234 564

Centrální venózní katétry - teorie i praxe pro NLZP

Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář, přednáška, praktické zkoušení
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské onkologie
Doba trvání:12 hodin (1 - 2 dny)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Martina Petlachová, tel.: 532 234 756
Náplň:

teorie: typy CVK, lokalizace zavedení, indikace, komplikace, ...

praxe: aplikace do CVK, ošetření okolí, zásady péče

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Martina Petlachová, tel.: 532 234 756

Ošetřovatelská péče o dětského onkologického pacienta

Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář, přednáška
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské onkologie
Doba trvání:8 hodin
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Romana Drápalová, tel.: 532 234 758, 532 234 746
Náplň:

- imunokompromitovaný pacient

- náhlé příhody

- zásady podávání cytostatické léčby

- podpůrná léčba

- dokumentace

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Martina Petlachová, tel.: 532 234 756

Ošetřovatelská péče o dětského onkologického pacienta na transplantační jednotce kostní dřeně

Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář, přednáška
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské onkologie
Doba trvání:8 hodin
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Alice Cetlová, tel.: 532 234 825, 532 234 826
Náplň:

- transplantace kostní dřeně

- náhlé příhody

- zásady péče

- podpůrná léčba

- dokumntace

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Martina Petlachová, tel.: 532 234 756

Specifika ošetřovatelská péče v dětské ORL

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
Typ vzdělávací akce:praxe, školení
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské ORL
Doba trvání:1 den - týden, dle dohody
Termín:

dle dohody

Školitel, tel:Bc. Irena Urbánková, tel.: 532234 448
Náplň:
 • ORL onemocnění dětského věku
 • specifické ošetřovatelské postupy na ORL
 • specifika pooperační péče na ORL
 • jednodenní chirurgie na dětské ORL
 • kochleární implantace u dětí z pohledu sestry
Organizaci zajišťuje, tel.:

Bc. Irena Urbánková, tel.: 532234 448, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Pasáž GIT

Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské radiologie, výuková místnost
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

15. 3. 2018

Školitel, tel:Bc. Terezie Lorenzová, tel.: 532 234 580
Náplň:

Úvod, anatomie, používané kontrastní látky, postup, závěr

Organizaci zajišťuje, tel.:

PDM - KDR FN Brno, tel.: 532 234 580

Skiaskopie - enetroklýza

Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské radiologie, výuková místnost
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

12. 4. 2018

Školitel, tel:Bc. Erika Hanáková., tel.: 532 234 580
Náplň:

Úvod, anatomie, používané kontrastní látky, postup vyšetření, závěr

Organizaci zajišťuje, tel.:

PDM - KDR FN Brno, tel.: 532 234 580

Vyšetření pojízdným RTG přístrojem na odd.

Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské radiologie, výuková místnost
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

17. 5. 2018

Školitel, tel:Bc. Lucie Bienová., tel.: 532 234 580
Náplň:

Úvod, používaná technika, nastavení, specifika snímkování na odd, radiační ochrana, závěr

Organizaci zajišťuje, tel.:

PDM - KDR FN Brno, tel.: 532 234 580

Biopsie pod CT kontrolou

Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské radiologie, výuková místnost
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

21. 6. 2018

Školitel, tel:Petra Švarcová., tel.: 532 234 580
Náplň:

Úvod, příprava na vyšetření, příprava sterilního stolku, nastavení CT, průběh vyšetření, závěr

Organizaci zajišťuje, tel.:

PDM - KDR FN Brno, tel.: 532 234 580

Příprava pacienta na CT vyšetření

Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské radiologie, výuková místnost
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

20. 9. 2018

Školitel, tel:Bc. Lucie Pekárková., tel.: 532 234 580
Náplň:

Úvod, příprava pacienta, poučení, nastavení CT, kontrastní látky, závěr

Organizaci zajišťuje, tel.:

PDM - KDR FN Brno, tel.: 532 234 580

MRAG

Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské radiologie, výuková místnost
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

11. 10. 2018

Školitel, tel:Miriam Masárová, tel.: 532 234 580
Náplň:

Úvod, příprava, typy a oblasti vyšetření, závěr

Organizaci zajišťuje, tel.:

PDM - KDR FN Brno, tel.: 532 234 580

AG - Příprava na vyšetření

Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:radiologické asistenty, dětské sestry
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské radiologie, výuková místnost
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

22. 11. 2018

Školitel, tel:Radmila Malíková., tel.: 532 234 580
Náplň:

Úvod, příprava na vyšetření, postup vyšetření, závěr

Organizaci zajišťuje, tel.:

PDM - KDR FN Brno, tel.: 532 234 580

Hygiena rukou

Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:radiologické asistenty, dětské sestry, sanitárky
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské radiologie, výuková místnost
Doba trvání:
Termín:

bude upřesněn

Školitel, tel:Anna Burešová
Náplň:

Hygiena rukou

Organizaci zajišťuje, tel.:

PDM - KDR FN Brno, tel.: 532 234 580

Technika správné monitorizace EKG u dětí

pri. MUDr, Milan Horák, vrchní sestra Mgr. Ivana Danadaki
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:NLZP, studenty zdravotnických škol
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Poliklinická ambulantní část
Doba trvání:
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:specializovaná sestra Marie Mayerová
Náplň:

Ambulantní monitorace EKG dětem od 0 věku do 19 let dle ordinace ošetřujícího lékaře

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Ivana Danadaki, tel.: 532 234 811, Mgr. Jana Štefáneková, tel.: 532 234 726, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Problematika péče o stomie u dětí

pri. MUDr, Milan Horák, vrchní sestra Mgr. Ivana Danadaki
Typ vzdělávací akce:seminář, přednáška
Určeno pro:NLZP, studenty zdravotnických škol i laická veřejnost
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Poliklinická ambulantní část
Doba trvání:1 - 2 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:specializovaná sestra, školitelka, členka stomasester FN Brno Renata Kuželová
Náplň:

Ambulantní péče o zavedené stomie dětem od 0 věku do 19 let  a výuka péče o stomie zákonných zástupců ev. i samotných dětí dle věku

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Ivana Danadaki, tel.: 532 234 811, Mgr. Vladimíra Havránková, tel.: 532 234 726

Technika odběru biologickékho materiálu u dětí

pri. MUDr, Milan Horák, vrchní sestra Mgr. Ivana Danadaki
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:NLZP, studenty zdravotnických škol
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Poliklinická ambulantní část
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Jana Štefáneková, specializovaná sestra - školitelka
Náplň:

Asistence a realizace odběrů biologického materiálu v odběrové místnosti od 0 věku do 19 let dle ordinace ošetřujícího lékaře

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Ivana Danadaki, tel.: 532 234 811, Mgr. Jana Štefáneková, tel.: 532 234 726, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Postup naložení imobilizační fixace u dětí

pri. MUDr, Milan Horák, vrchní sestra Mgr. Ivana Danadaki
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP, studenty zdravotnických škol i laická veřejnost
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Poliklinická ambulantní část
Doba trvání:1 - 2 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Vladimíra Havránková, specializovaná školitelka v oboru
Náplň:

Asistence a realizace nakládání imobilizačních fixačních materiálů dětem od 0 věku do 19 let  dle ordinace ošetřujícího lékaře

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Ivana Danadaki, tel.: 532 234 811, Mgr. Vladimíra Havránková, tel.: 532 234 726

Dětská kardiologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, dětské kardiology, revmatology, gynekology
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Marie Macků, MUDr. Marcel Schüller, Ph.D., MUDr. Jana Fráňová, tel.: 532 234 480, 532 234 482
Náplň:

dětská revmatologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Marie Macků, MUDr. Marcel Schüller, Ph.D., MUDr. Jana Fráňová, tel.: 532 234 480, 532 234 482, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Dětská gastroenterologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské gastroenterologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:prim. MUDr. František Jimramovský, MHA, tel.: 532 234 226, MUDr. Dalibor Klusáček, tel.: 532 234 226, MUDr. Milan Bajer, Ph.D., tel.: 532 234 995
Náplň:

malabsorpční syndromy (MAS) a vrozené metabolické vady

Organizaci zajišťuje, tel.:

prim. MUDr. František Jimramovský, MHA, tel.: 532 234 226, MUDr. Dalibor Klusáček, tel.: 532 234 226, MUDr. Milan Bajer, Ph.D., tel.: 532 234 995, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Dětská gastroenterologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské gastroenterologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Dalibor Klusáček, tel.: 532 234 226, MUDr. Milan Bajer, Ph.D., tel.: 532 234 995
Náplň:

evidence Based Medicine v dětské gastroenterologii, práce s registry pacientů

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Dalibor Klusáček, tel.: 532 234 226, MUDr. Milan Bajer, Ph.D., tel.: 532 234 995, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Dětská gastroenterologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské gastroenterologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:prim. MUDr. František Jimramovský, MHA, tel.: 532 234 226, MUDr. Dalibor Klusáček, tel.: 532 234 226, MUDr. Milan Bajer, Ph.D., tel.: 532 234 995
Náplň:

dětská gastroenterologie, aktuální problémy diagnostiky a terapie

Organizaci zajišťuje, tel.:

prim. MUDr. František Jimramovský, MHA, tel.: 532 234 226, MUDr. Dalibor Klusáček, tel.: 532 234 226, MUDr. Milan Bajer, Ph.D., tel.: 532 234 995, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Alergo-imunologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské alergo-imunologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Helena Schneiderová, tel.: 532 234 463
Náplň:

souhrnná informace o diagnostických a terapeutických postupech v dětské alergo-imunologii

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Helena Schneiderová, tel.: 532 234 463, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Alergo-pulmologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské alergo-pulmologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D., tel.: 532 234 469
Náplň:

souhrnná informace o diagnostických a terapeutických postupech v dětské alergo-pulmologii

Organizaci zajišťuje, tel.:

tel.: 532 233 164, Doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D., tel.: 532 234 469, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Dětská endokrinologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské endokrinologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Dana Novotná, Ph.D., tel.: 532 234 463
Náplň:

poruchy růstu - souhrnná informace o diagnostických a terapeutických postupech

Organizaci zajišťuje, tel.:

tel.: 532 233 164, MUDr. Dana Novotná, Ph.D., tel.: 532 234 463, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Dětská endokrinologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské endokrinologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Dana Novotná, Ph.D., tel.: 532 234 463
Náplň:

souhrnná informace o diagnostických a terapeutických postupech v dětské endokrinologii

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Dana Novotná, Ph.D., tel.: 532 234 463, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Dětská nefrologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské nefrologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Dana Dostálková, tel.: 532 234 662
Náplň:

souhrnná informace o diagnostických a terapeutických metodách v dětské nefrologii;

indikace akutní a chronické dialýzy, komplikace, monitorace

Organizaci zajišťuje, tel.:

tel.: 532 233 164, MUDr. Dana Dostálková, tel.: 532 234 662, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Dětská nefrologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské nefrologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Jiří Štarha, Ph.D., tel.: 532 234 662
Náplň:

novinky v oboru dětské nefrologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Jiří Štarha, Ph.D., tel.: 532 234 662, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Dětská nefrologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské nefrologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., tel.: 532 234 226
Náplň:

poruchy vnitřního prostředí, racionální indikace a interpretace některých laboratorních vyšetření se zvl. respektem k onemocnění ledvin a intenzivní péči

Organizaci zajišťuje, tel.:

tel.: 532 233 164, Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., tel.: 532 234 226, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Pediatrie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:specializační odborná stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě k atestaci z pediatrie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 - 2 týdny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., tel.: 532 234 226
Náplň:

seznámení s problematikou pediatrie řešenou na klinickém pracovišti a to jak v lůžkové tak ambulantní části; diagnostika a terapie v klinické praxi

Organizaci zajišťuje, tel.:

tel.: 532 233 164, Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., tel.: 532 234 226, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Dětská diabetologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské diabetologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Petra Konečná, Ph.D., tel.: 532 234 948
Náplň:

všeobecná problematika dětské diabetologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

tel.: 532 233 164, MUDr. Petra Konečná, Ph.D., tel.: 532 234 948, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Diabetologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské diabetologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Marie Pejchlová, tel.: 532 234 997
Náplň:

aktuality v dětské diabetologii

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Marie Pejchlová, tel.: 532 234 997, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Neonatologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře novorozeneckých oddělení a další, kteří se zabývají problematikou neonatologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Lia Elstnerová, tel.: 532 234 406
Náplň:

racionální postupy ošetřování, léčby a výživy patologických novorozenců

Organizaci zajišťuje, tel.:

tel.: 532 233 164, MUDr. Lia Elstnerová, tel.: 532 234 406, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Neonatologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře novorozeneckých oddělení a další, kteří se zabývají problematikou neonatologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Lia Elstnerová, tel.: 532 234 406
Náplň:

praktické diagnostické i terapeutické postupy u patologických novorozenců

Organizaci zajišťuje, tel.:

, MUDr. Lia Elstnerová, tel.: 532 234 406, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Dětská kardiologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, dětské kardiology, revmatology, gynekology
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Pavel Vít, MUDr. Jiří Navrátil, tel.: 532 234 480
Náplň:

dětská kardiologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavel Vít, MUDr. Jiří Navrátil, tel.: 532 234 480, Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Dětská kardiologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, dětské kardiology, revmatology, gynekology
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Jiří Navrátil, tel.: 532 234 480
Náplň:

prenatální kardiologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Jiří Navrátil, tel.: 532 234 480, Tesařová Ida - OVPZ, tel.: 532 233 566

Dětská kardiologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, dětské kardiology, revmatology, gynekology
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Pavel Vít, tel.: 532 234 480
Náplň:

poruchy srdečního rytmu

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavel Vít, tel.: 532 234 480, Tesařová Ida - OVPZ, tel.: 532 233 566

Dětská kardiologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, dětské kardiology, revmatology, gynekology
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Pavel Vít, tel.: 532 234 480
Náplň:

katetrizace a radiofrekvenční ablace

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavel Vít, tel.: 532 234 480, Tesařová Ida - OVPZ, tel.: 532 233 566

Hemodialýza

NCONZO, Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:pro NLZP studující SPV - ARIP v pediatrii, int. péče v nefrologii, ev. další dětské sestry, všeobecné sestry v oboru
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika, odd. 46
Doba trvání:1 týden dle dohody
Termín:

dle dohody

Školitel, tel:Monika Bodanská, Zdenka Bártová, Alena Horká, tel.: 532 234 662, 532 234 664
Náplň:

seznámení s prací sestry na hemodialyzačním pracovišti

Organizaci zajišťuje, tel.:

Monika Bodanská, Zdenka Bártová, Alena Horká, tel.: 532 234 662, 532 234 664, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Diabetes mellitus

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry, dětské sestry pracující na dětských interních odděleních, pro sestry specialistky
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika, odd. 48
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Zuzana Havelková, Renata Daňková, tel.: 532 234 475, 532 234 485
Náplň:

edukace diabetiků/inzulinové pumpy, inzulinová pera, dieta, dokumentace/

Organizaci zajišťuje, tel.:

Zuzana Havelková, Renata Daňková, tel.: 532 234 475, 532 234 485, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Enterobiopsie, potravinové alergie, nesnášenlivost lepku

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:pro všeobecné sestry, dětské sestry pracující na dětských interních odděleních, pro sestry specialistky
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika, odd. 48
Doba trvání:2 - 5 dnů
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Bc. Stanislava Holemá, tel.: 532 234 485, 532 234 475
Náplň:

fibroskopické vyšetření u dětí, nové postupy určování diagnózy u celiakie, bioptická sonda

Organizaci zajišťuje, tel.:

Bc. Stanislava Holemá, tel.: 532 234 485, 532 234 475, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Perioperační péče u novorozenců

NCONZO, Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:dětské sestry pracující na novorozeneckých a chirurgických odděleních JIP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika, odd. 56
Doba trvání:3 - 5 dnů
Termín:

dle dohody

Školitel, tel:Věra Hyksová, Jitka Hudečková, Hana Juránková, tel.: 532 234 406
Náplň:

perioperační péče u novorozenců, ošetřovatelská péče o novorozence v období před i po chirurg. zákroku:

seznámení s nejčastějšími diagnózami vyžadující chirurgickou intervenci na novor. JIP

seznámení s přístrojovou technikou

vedení dokumentace

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Věra Hyksová, Jitka Hudečková, Hana Juránková, tel.: 532 234 406, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Patologičtí novorozenci

NCONZO, Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:NLZP studující SPV - ARIP v pediatrii, pro dětské sestry pracující na patolog. novorozencích
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika, odd. 46
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle dohody

Školitel, tel:Hana Juránková, tel.: 532 234 406
Náplň:

seznámení s prací dětské sestry na novorozeneckém oddělení JIP, standardy, plány ošetřovatelské péče

Organizaci zajišťuje, tel.:

Hana Juránková, tel.: 532 234 406, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Ošetřování stomií

NCONZO, Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:NLZP studující SPV - ARIP v pediatrii, pro dětské sestry pracující se stomiemi
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika, odd. 56
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle dohody

Školitel, tel:Jana Mezníková, Věra Hyksová, tel.: 532 234 406
Náplň:

seznámení s prací DS na novorozeneckém oddělení se stomiky /péče o stomie, stoma poradna/

Organizaci zajišťuje, tel.:

Jana Mezníková, Věra Hyksová, tel.: 532 234 406, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Dětská dermatovenerologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:předatestační odborná stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z dětské dermatovenerologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika - kožní oddělení (ambulantní a lůžková část pracoviště)
Doba trvání:3 - 6 měsíců
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Hana Bučková, Ph.D., tel.: 532 234 527
Náplň:

morfologické a funkční vlastnosti kůže v průběhu vývoje dítěte

současná diagnostika a léčebné postupy u dermatóz dětského věku

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Hana Bučková, Ph.D., tel.: 532 234 527, Tesařová Ida - OVPZ, tel.: 532 233 566

Dětská dermatovenerologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:předatestační odborná stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z dětské dermatovenerologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika - kožní oddělení
Doba trvání:4 - 8 týdnů
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Hana Bučková, Ph.D., tel.: 532 234 527, Renata Faberová, Ph.D., tel.: 532 234 534
Náplň:

diagnostika, sledování a léčba dětí s dermatovenerologickými chorobami

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Hana Bučková, Ph.D., tel.: 532 234 527, Renata Faberová, Ph.D., tel.: 532 234, Tesařová Ida - OVPZ, tel.: 532 233 566

Dětská dermatovenerologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z alergologie a klinické imunologie, pediatrie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika - kožní oddělení
Doba trvání:2 - 4 týdny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Hana Bučková, Ph.D., tel.: 532 234 527, Renata Faberová, Ph.D., tel.: 532 234 534
Náplň:

diagnostika a léčba dětí s dermatovenerologickými chorobami

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Hana Bučková, Ph.D., tel.: 532 234 527, Renata Faberová, Ph.D., tel.: 532 234 534, Tesařová Ida - OVPZ, tel.: 532 233 566

Dětská dermatovenerologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:dermatovenerology v privátní praxi
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika - kožní oddělení
Doba trvání:1 - 4 týdny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Hana Bučková, Ph.D., tel.: 532 234 527, Renata Faberová, Ph.D., tel.: 532 234
Náplň:

novinky v diagnostice a léčbě dětských kožních chorob

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Hana Bučková, Ph.D., tel.: 532 234 527, Renata Faberová, Ph.D., tel.: 532 234, Tesařová Ida - OVPZ, tel.: 532 233 566

Asistovaná reprodukce

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:porodní asistentky, všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11, Gynekologicko-porodnická klinika
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Lenka Lhotecká, tel.: 532 238 301
Náplň:

- léčebné možnosti v programu IVF

- oš. dokumentace

- praktická ukázka + video

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Marie Švábová, tel.: 532 238 220, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Asistovaná reprodukce

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:porodní asistentky, všeobecné sestry, zdravotní laborantky
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11, Gynekologicko-porodnická klinika
Doba trvání:1 den, i více dní
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Ilona Rošická - sestra, tel.: 532 238 301, Ing. Eva Lousová - laborantka
Náplň:

- léčebné možnosti v programu IVF

- práce v laboratoři

- praktická ukázka, vedení dokumentace

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Marie Švábová, tel.: 532 238 220, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Porodnictví

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:porodní asistentky
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11, Gynekologicko-porodnická klinika
Doba trvání:1 den, možno i více dní
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:PhDr. Miloslava Kameníková - staniční sestra - Porodnice, tel.: 532 238 285, Marie Lacinová - staniční sestra - Bohunice, tel.: 532 233 961
Náplň:

- předporodní kurzy pro těhotné ženy

- práce na ambulanci porodního sálu

- průběh porodu (vaginální, operační)

- vedení porodu (I., II., III. a IV. doba porodní)

- představy rodiček a porodní plány

- perinatologická JIP porodního sálu (akutní stavy)

- vedení dokumentace na porodním sále

- hodnocení KTG

- ošetření fyziologického novorozence

- laktační poradenství

 

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Marie Švábová, tel.: 532 238 220, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Instrumentace při porodnických a gynekologických operacích

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:instrumentářky
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11,GPK
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Bc. Martina Rosáková, tel.: 532 238 421
Náplň:

- instrumentace při císařském řezu

- instrumentace při laparoskopických operacích

- instrumentace při onkogynekologických operacích

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Marie Švábová, tel.: 532 238 220, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Pro studentky porodní asistentky bakalářského směru

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:studentky PA bakalářského směru
Místo konání:FN Brno, Gynekologicko-porodnická klinika, Obilní trh 11 + Jihlavská 20 - Oddělení a porodní sály
Doba trvání:1 den - 1 měsíc
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:staniční sestra
Náplň:

dle osnov školy

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Marie Švábová, tel.: 532 238 220, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel.: 532 233 081

Rodička a bolest

Prim. MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:teoretická + praktická
Určeno pro:sestry pracující na JIP, ARO
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Ludmila Sochorová, tel.: 532 238 419
Náplň:

- individualita rodičky, ovlivnění bolesti

- spolupráce porod. asistentky a anesteziol. sestrami

- praktická ukázka

- epidurální analgezie

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Marie Švábová, tel.: 532 238 220

Systém porodnické péče v perinatologickém centru

Prim. MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:teoretická + praktická
Určeno pro:sestry pracující na JIP, ARO
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11
Doba trvání:1 - 2 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Jana Bukovská, tel.: 532 238 419
Náplň:

- oš. péče o pacientku po operacích (onkogynekologické operace, císařské řezy, help syndrom, preeklampsie, život ohrožující krvácení, ovariální hyperstimulační syndrom)

- vedení zdravotnické dokumentace

- dodržování SOP, HEŘ

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Marie Švábová, tel.: 532 238 220

Jihomoravský krajský výjezdní seminář - reprodukční gynekologie

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, NLZP
Místo konání:Hotel International, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

1. 2. 2018

Školitel, tel:Prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D., tel.: 532 238 238
Náplň:

reprodukční gynekologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Magdaléna Nemetzová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 306, Ing. Kateřina Kaderková, MBA - sekretariát PMDV, tel.: 532 233 843, ve spolupráci s Meritis, s.r.o.

Jihomoravský krajský výjezdní seminář - asistovaná reprodukce

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, NLZP
Místo konání:Hotel International, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

5. 4. 2018

Školitel, tel:Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA, tel.: 532 238 235
Náplň:

asistovaná reprodukce

Organizaci zajišťuje, tel.:

Zdeňka Kroupová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 236, Magdaléna Nemetzová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 306, Ing. Kateřina Kaderková, MBA - sekretariát PMDV, tel.: 532 233 843, ve spolupráci s Meritis, s.r.o.

XXXV. konference Sekce perinatologie a fetomateriální medicíny

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:celostátní konference
Určeno pro:lékaře
Místo konání:Hotel Galant, Mikulov
Doba trvání:3 dny
Termín:

12. - 14. 4. 2018

Školitel, tel:as. MUDr. Petr Janků, Ph.D., tel.: 532 233 103
Náplň:

Perinatologie a fetomaternální medicína, Kardiovaskulární a hematologická onemocnění v porodnictví

Organizaci zajišťuje, tel.:

as. MUDr. Petr Janků, Ph.D.vedoucí lékař Perinatologického centra, tel.: 532 233 103 ,Ing. Kateřina Kaderková, MBA - sekretariát PMDV, tel.: 532 233 843

Jihomoravský krajský výjezdní seminář - perinatologie

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, NLZP
Místo konání:Hotel International, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

7. 6. 2018

Školitel, tel:as. MUDr. Petr Janků, Ph.D., tel.: 532 233 103
Náplň:

perinatologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Magdaléna Nemetzová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 306, Ing. Kateřina Kaderková, MBA - sekretariát PMDV, tel.: 532 233 843, ve spolupráci s Meritis, s.r.o.

Jihomoravský krajský výjezdní seminář - výroční

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, NLZP
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11, Gynekologicko-porodnická klinika - posluchárna
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

27. 7. 2018

Školitel, tel:Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA, tel.: 532 238 235
Náplň:

výsledky a vývoj léčebné a preventivní péče, vědecko - výzkumná činnost

Organizaci zajišťuje, tel.:

Zdeňka Kroupová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 236, Magdaléna Nemetzová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 306, Ing. Kateřina Kaderková, MBA - sekretariát PMDV, tel.: 532 233 843, ve spolupráci s Meritis, s.r.o.

Jihomoravský krajský výjezdní seminář - gynekologie

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, NLZP
Místo konání:Hotel International, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

4. 10. 2018

Školitel, tel:doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D., tel.: 532 238 238
Náplň:

gynekologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Zdeňka Kroupová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 236, Magdaléna Nemetzová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 306, Ing. Kateřina Kaderková, MBA - sekretariát PMDV, tel.: 532 233 843, ve spolupráci s Meritis, s.r.o.

28. sympózium Asistované reprodukce a 17. česko-slovenská konference Reprodukční gynekologie

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:mezinárodní konference
Určeno pro:lékaře, NLZP
Místo konání:Hotel International, Brno
Doba trvání:2 dny
Termín:

13. 11. - 14. 11.2018

Školitel, tel:Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA, tel.: 532 238 235
Náplň:

reprodukční gynekologie, asistovaná reprodukce

Organizaci zajišťuje, tel.:

Zdeňka Kroupová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 236, Magdaléna Nemetzová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 306, Ing. Kateřina Kaderková, MBA - sekretariát PMDV, tel.: 532 233 843, ve spolupráci s Meritis, s.r.o.

ProVisio

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře
Místo konání:Hotel Kaskáda, Brno
Doba trvání:2 dny
Termín:

listopad 2018

Školitel, tel:as. MUDr. Petr Janků, Ph.D., tel.: 532 232 449
Náplň:

UTZ diagnostika

Organizaci zajišťuje, tel.:

as. MUDr. Petr Janků, Ph.D., tel.: 532 232 449, Ing. Kateřina Kaderková, MBA - sekretariát PMDV, tel.: 532 233 843

Jihomoravský krajský výjezdní seminář - prenatální diagnostika

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, NLZP
Místo konání:Hotel International, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

6. 12. 2018

Školitel, tel:as. MUDr. Petr Janků, Ph.D., tel.: 532 232 449
Náplň:

perinatologie - prenatální diagnostika

Organizaci zajišťuje, tel.:

Magdaléna Nemetzová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 306, Ing. Kateřina Kaderková, MBA - sekretariát PMDV, tel.: 532 233 843, ve spolupráci s Meritis, s.r.o.

Gynekologie a porodnictví

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž EBCOG
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z gynekologie a porodnictví
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11, Gynekologicko-porodnická klinika
Doba trvání:3 měsíce
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D., tel.: 532 232 449
Náplň:

porodnictví, gynekologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D., tel.: 532 238 238, Magdaléna Nemetzová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 306, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Bonding, jeho význam pro novorozence a matku

MUDr. Ivo Borek
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP - všeobecné sestry, porodní asistentky, fyzioterapeuty
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11, Neonatologické oddělení
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Lenka Šárníková, tel.: 532 238 313
Náplň:

- bonding, jeho význam pro novorozence a matku

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Pavla Opálková, tel.: 532 238 314

Fyziologický novorozenec

MUDr. Ivo Borek
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:lékaře novorozeneckých oddělení a pediatry
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11, Neonatologické oddělení
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Helena Páralová, te.: 532 238 313, 532 238 273
Náplň:

- komplexní péče o fyziologického novorozence

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Helena Páralová, te.: 532 238 313, 532 238 273, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Nezralostní stavy v neonatologii

MUDr. Ivo Borek
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:lékaře novorozeneckých a pediatry
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11, Neonatologické oddělení
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Ivo Borek, tel.: 532 238 353
Náplň:

 - komplexní péče o novorozence s velmi extrémně nízkou porodní hmotností

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Ivo Borek, tel.: 532 238 353, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Psychologická péče o děti raného věku

MUDr. Ivo Borek
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře novorozeneckých oddělení a praktické lékaře pro děti a dorost
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11, Neonatologické oddělení
Doba trvání:4 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Hana Jahnová, tel.: 532 238 429
Náplň:

- zákonitosti jednotlivých vývojových období

- psychomotorický vývoj

- výchovné poradenství

- poruchy spánku

- období dětského negativismu

- rituály ve výchově

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Hana Jahnová, tel.: 532 238 429, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Psychologická vývojová diagnostika

MUDr. Ivo Borek
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz
Určeno pro:psychology se získanou specializovanou způsobilostí v oboru Klinická psychologie a Dětská klinická psychologie nebo pro psychology se zařazením do specializační přípravy v uvedených oborech. Absolvent certifikovaného kurzu získá zvláštní odbornou způsobilost pro použití psychologických vývojových škál při výkonu zdravotnického povolání.
Místo konání:Thomayerova nemocnice Praha - teoretická část, FN Brno, Obilní trh 11, Neonatologické oddělení - praktická část
Doba trvání:75 hodin
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Hana Jahnová, tel.: 532 238 429
Náplň:

- klinicko-psychologická diagnostika dětí novorozeneckého, kojeneckého a batolecího věku

- výcvik v užití vývojové škály Bayleyové, BSID - II.

 

Absolvent certifkovaného kurzu získá zváštní odborou způsobilost pro použití psychologických vývojových škál při výkonu zdravotnického povolání.

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471, e-mail:

Význam taktilní stimulace pro podporu sání

MUDr. Ivo Borek
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP - všeobecné sestry, porodní asistentky, fyzioterapeuty
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11, Neonatologické oddělení
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Stanislava Zmeškalová, tel: 532 238 311
Náplň:

- význam taktilní stimulace pro podporu sání

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Pavla Opálková, tel.: 532 238 314

E-learningový kurz - Microsoft Windows 7 - Úvod

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:

stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

V kurzu se seznámíte se základními pojmy z oblasti počítačů a se základy práce v prostředí operačního systému Microsoft Windows 7. Naučíte se vytvářet jednoduché texty a pracovat se soubory a složkami.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Mgr. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471

E-learningový kurz - Microsoft Windows 7 - Pokročilí

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:

stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

V kurzu se seznámíte s Příslušenstvím Windows 7 a možnostmi nastavení prostředí Vašeho počítače pomocí Ovládacích panelů. Naučíte se pokročile spravovat Vaše soubory, instalovat programy a pracovat v počítačové síti. Naučíte se zálohovat data a chránit proti virům.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Mgr. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471

E-learningový kurz - Microsoft Word 2010 - Úvod

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:

stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

V tomto kurzu se naučíte vytvářet jednoduché textové dokumenty a formátovat je. Naučíte se používat korekční nástroje a nápovědu. Budete umět nastavit číslování stránek, jednoduché záhlaví a zápatí dokumentu a dokument vytisknout.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Mgr. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471

E-learningový kurz - Microsoft Word 2010 - Středně pokročilí

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:

stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

V tomto kurzu se naučíte pracovat se styly a šablonami. Osvojíte si formátování dlouhých dokumentů, práci s tabulkami, včetně možností výpočtů, a práci s grafy. Budete do dokumentů vkládat grafické prvky.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Mgr. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471

E-learningový kurz - Microsoft Word 2010 - Pokročilí

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:


stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

V tomto kurzu si osvojíte pokročilé techniky práce s dlouhými dokumenty. Naučíte se vytvářet obsah, rejstřík a seznamy obrázků a tabulek. Pomocí hromadné korespondence budete vytvářet obálky, štítky a katalog. Naučíte se pracovat s grafikou a diagramy. Osvojíte si základy tvorby formulářů a naučíte se v dokumentech používat pole. Seznámíte se s tvorbou maker, formátem XML a jeho použitím ve Wordu, zabezpečením a řízením oprávnění pro přístup k dokumentům.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Mgr. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471

E-learningový kurz - Microsoft Excel 2010 - Úvod

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:

stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

V tomto kurzu se naučíte vytvářet tabulky v programu MS Excel, plnit je daty, data formátovat a tabulky graficky upravovat. Budete provádět výpočty pomocí jednoduchých vzorců a funkcí a budete seznámeni se základy tvorby a formátování grafů.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: ,Mgr. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471

E-learningový kurz - Microsoft Excel 2010 - Středně pokročilí

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:

stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

V tomto kurzu se naučíte pokročilejším technikám zpracování údajů v Excelu (formátování, zamykání, používání šablon, rozšířené kopírování apod.). Budete sestavovat složitější vzorce a používat funkce z kategorií datum a čas, text, funkce logické, finanční a databázové. Naučíte se filtrovat seznamy na listu a vytvářet kontingenční tabulky. Vyzkoušíte si také pokročilejší úpravy grafů.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Mgr. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471

E-learningový kurz - Microsoft Excel 2010 - Pokročilí

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:

stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

V tomto kurzu se studenti naučí pracovat s pokročilými funkcemi Microsoft Excelu pro manipulaci s daty a analýzu dat. Seznámíte se s tvorbou maker, formátem XML a jeho použitím v Excelu, zabezpečením a řízením oprávnění pro přístup k sešitům.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Mgr. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471

E-learningový kurz - Microsoft Power Point 2010 - Úvod

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:

stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

Tento kurz Vás naučí vytvářet prezentace s texty, obrázky, grafy, tabulkami, diagramy a dalšími objekty. Budete při tom využívat již připravená rozložení snímků. Naučíte se prezentaci jednoduše promítat.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Mgr. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471

E-learningový kurz - Microsoft Power Point 2010 - Pokročilí

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:

stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

V tomto kurzu se naučíte pokročilejším technikám formátování a promítání prezentací. Budete používat a vytvářet šablony, barevná schémata a předlohy. Nastavíte vlastnosti promítané prezentace včetně přechodů, animačních efektů, časování a poznámek. Naučíte se prezentace revidovat, tisknout, exportovat a importovat.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Mgr. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471

E-learningový kurz - Microsoft Outlook 2010 - Úvod

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:

stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

Outlook je program pro správu informací, který vám pomáhá koordinovat zprávy, kalendáře, kontakty a úkoly. Tento kurz vám poskytne příležitost naučit se posílat, přijímat a organizovat zprávy. Seznámíte se se složkami Outlooku.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Mgr. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471

E-learningový kurz - Microsoft Outlook 2010 - Pokročilí

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:

stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

V tomto kurzu se naučíte využívat složky Kalendář, Úkoly, Deník a Poznámky. Další témata pokrývají úpravu práce Outlooku, možnosti importu a exportu, tvorbu formulářů a jiné pokročilejší znalosti.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Mgr. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471

E-learningový kurz - Microsoft Acces 2010 - Úvod

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:

stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

V tomto kurzu se seznámíte se základy uživatelské práce v Accessu. Naučíte se používat a navrhovat tabulky a vytvářet nad nimi různé typy dotazů pro efektivní získávání informací.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Mgr. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471

E-learningový kurz - Microsoft Access 2010 - Středně pokročilí

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:

stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

V tomto kurzu se naučíte náročnějším technikám při navrhování tabulek a dotazů. Komplexně se seznámíte s tvorbou a používáním formulářů.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Mgr. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471

Prezenční kurz MS WORD 2010

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:prezenční školení
Určeno pro:Zaměstnance, kteří aplikaci používají
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky, budova T
Doba trvání:18 hodin - v 6 lekcích po 3 vyučovacích hodinách
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Tamara Mařová, tel.: 532 233 485
Náplň:

Popis, ovládání a nastavení prostředí, práce s dokumentem, tisk, motivy, formátování, navigace v dokumentu, rychlé části, pravopis a gramatika, jazyk, práce se slovníky, statistika dokumentu, stránky, oddíly, grafika, záhlaví a zápatí, tabulátory, tabulky, seznamy, poznámky pod čarou, obsah, záložky, rejstříky, křížové odkazy, citace a bibliografie, revize dokumentu, zabezpečení dokumentu.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Mgr. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471

Prezenční kurz MS Excel 2010

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:prezenční školení
Určeno pro:Zaměstnance, kteří aplikaci používají
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky, budova T
Doba trvání:18 hodin - v 6 lekcích po 3 vyučovacích hodinách
Termín:

Dle domluvy

Školitel, tel:Tamara Mařová, tel.: 532 233 485
Náplň:

Popis, ovládání a nastavení prostředí, zabezpečení sešitu a listu, práce s daty, tisk, možnosti formátování, motivy, rychlé styly, práce s tabulkou, řazení, přehledy, filtry, podmíněné formátování, ověření dat, slučování dat, vzorce, kontingenční tabulka.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Mgr. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471

Novinky v oblasti DPH a ostatních daní

Ing. Róbert Czékus, MHA
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:SPF, kteří likvidují faktury OÚI
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Pavilon P - OÚI
Doba trvání:45 minut
Termín:

od 15. 2. 2018 po celý rok dle domluvy

Školitel, tel:Zita Hudáková, tel.: 532 233 087
Náplň:

Novinky v oblasti DPH a ostatních daních, v souvislosti s likvidací přijatých faktur, v návaznosti na problematiku jednotlivých SPF (tj. aktuální informace k režimu PDP, zahraničním fakturám, náležitostem daňových dokladů, atd.)

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ing. Josef Tománek, 532 233 618 - zástupce vedoucí OÚI

Činnosti a vedení dokumentace představitele vedení pro kvalitu Kurz interních auditorů pro normu ISO 9001 a pro akreditační standardy dle Z. 372/2011 Sb. a vyhl. 102/2012 Sb. "Hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče"

FN Brno - OVPZ - Alena Šuláková
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:představitele vedení pro kvalitu a interní auditory
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, pavilon L - Modrý salonek (nebo dle domluvy)
Doba trvání:1 den (8°° - cca 13°°)
Termín:

květen, listopad

Školitel, tel:MUDr. Jaroslav Peprla, tel.: 532 233 636
Náplň:

Činnosti představitele vedení pro kvalitu, zásady vedení dokumentace dle normy ISO 9001. Zásady spojení auditu dle ISO 9001 a akreditačních standardů dle Z. 372/2011 Sb. a vyhl. 102/2012 Sb. "Hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče"

 

Výklad jednotlivých AS, kritéria hodnocení auditory

Hodnotící test

Organizaci zajišťuje, tel.:

školitel - MUDr. Jaroslav Peprla, tel.: 532 233 636, OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email:

Systém řízení kvality

FN Brno OVPZ - Alena Šuláková
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:všechny zaměstnance FN Brno
Místo konání:
Doba trvání:3 týdny
Termín:


dle domluvy

Školitel, tel:Ing. Martin Kudlička, tel.: 532 232 863
Náplň:

seznámení se základními principy řízení ve vazbě na poskytování služeb a produktů ve zdravotnickém zařízení a s požadavky norem řady ISO 9000 na zavedení a údržbu SŘK do procesů poskytování zdrav. služeb a produktů

Organizaci zajišťuje, tel.:

lektor - Ing. Martin Kudlička, tel.: 532 232 863, OVPZ Mgr. Lucie Chocholáčová, tel.: 532 233 471

Audit systému řízení kvality

FN Brno OVPZ - Alena Šuláková
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz (navazuje na e-learningový kurz Systém řízení kvality)
Určeno pro:interní auditory
Místo konání:
Doba trvání:3 týdny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Ing. Martin Kudlička, tel.: 532 232 863
Náplň:

seznámení s prováděním a dokumentováním auditů systému řízení kvality, se základními předpoklady pro výkon auditorské činnosti, účelem auditů a jejich jednotlivých etap

Organizaci zajišťuje, tel.:

lektor - Ing. Martin Kudlička, tel.: 532 232 863, OVPZ Mgr. Lucie Chocholáčová, tel.: 532 233 471

Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti požární ochrany

Bc. Karel Široký
Typ vzdělávací akce:e-L kurz, pravidelné (opakované) školení
Určeno pro:vedoucí zaměstnance
Místo konání:pracoviště zaměstnance
Doba trvání:cca 20 dnů
Termín:

dle plánu e-L kurzů

Školitel, tel:OBPT
Náplň:

pravidelné školení vedoucích zaměstnanců v oblasti požární ochrany, právní předpisy, provádění školení zaměstnanců, vnitřní organizace nemocnice, test

Organizaci zajišťuje, tel.:

OHTS/OBPT, Jiří Novotný, tel.: 532 233 565

Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP

Bc. Karel Široký
Typ vzdělávací akce:e-L kurz, pravidelné (opakované) školení
Určeno pro:vedoucí zaměstnance
Místo konání:pracoviště zaměstnance
Doba trvání:cca 20 dnů
Termín:

dle plánů e-L kurzů

Školitel, tel:OBPT
Náplň:

pravidelné školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP, právní předpisy, provádění školení zaměstnanců, vnitřní organizace nemocnice, test

Organizaci zajišťuje, tel.:

OHTS/OBPT, Jiří Novotný, tel.: 532 233 565

Odborná příprava preventivních požárních hlídek

Bc. Karel Široký
Typ vzdělávací akce:pravidelné (opakované) školení
Určeno pro:zaměstnance pověřené činností v preventivní požární hlídce
Místo konání:pracoviště zaměstnance
Doba trvání:90 minut
Termín:

před zahájením činnosti v preventivní požární hlídce a poté opakovaně 1x ročně

Školitel, tel:OBPT
Náplň:

povinnosti preventivní požární hlídky, právní předpisy, vnitřní organizace nemocnice

Organizaci zajišťuje, tel.:

OHTS/OBPT, Jiří Novotný, tel.: 532 233 565

Odborná příprava preventistů požární ochrany

Bc. Karel Široký
Typ vzdělávací akce:pravidelné (opakované) školení
Určeno pro:vedoucí zaměstnance
Místo konání:pracoviště zaměstnance
Doba trvání:90 minut
Termín:

před zahájením činnosti preventisty a poté opakovaně 1x ročně

Školitel, tel:OBPT
Náplň:

povinnosti preventivní požární hlídky, právní předpisy, vnitřní organizace nemocnice

Organizaci zajišťuje, tel.:

OHTS/OBPT, Jiří Novotný, tel.: 532 233 565

Vstupní školení BOZP a PO zaměstnanců

Bc. Karel Široký
Typ vzdělávací akce:jednorázové školení
Určeno pro:nové zaměstnance
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, pavilon G - posluchárna
Doba trvání:1 hod.
Termín:

před nástupem do FN Brno, dle plánu vstupních školení

Školitel, tel:OBPT
Náplň:

základní všeobecné školení v oblasti BOZP a PO

Organizaci zajišťuje, tel.:

OHTS/OBPT, Jiří Novotný, tel.: 532 233 565

Školení motorových vozidel do 3,5 t, kteří nemají řízení motorových vozidel v pracovní náplni

Bc. Karel Široký
Typ vzdělávací akce:pravidelné (opakované) školení
Určeno pro:zaměstnance, kteří nemají řízení motorových vozidel v pracovní náplni
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, pavilon G - posluchárna
Doba trvání:90 minut
Termín:

před první jízdou, opakovaně 1x za 2 roky

Školitel, tel:OBPT, Doprava
Náplň:

Pravidla silničního provozu - vybraná ustanovení, Technická způsobilost

Organizaci zajišťuje, tel.:

OHTS/OBPT, Jiří Novotný, tel.: 532 233 565

Vstupní školení zaměstnanců - Potrubní pošta

Bc. Karel Široký
Typ vzdělávací akce:jednorázové školení
Určeno pro:nové zaměstnance
Místo konání:pav. L - kinosál, PMDV FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:20 minut
Termín:

před nástupem do FN Brno, dle plánu vstupních školení

Školitel, tel:OHTS - Centrální Velín
Náplň:

základní všeobecné školení v oblasti Potrubní pošty

Organizaci zajišťuje, tel.:

OHTS/OBPT, Mgr. Renata Valentová, tel.: 532 231 717

Správná klinická praxe (GCP)

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:zaměstnance FN Brno - lékaře, zdravotní sestry (studijní sestry, koordinátorky), pracovníky lékárny
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Konferenční centrum
Doba trvání:4 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:dle domluvy
Náplň:

- plánování a příprava klinického hodnocení

- zásady správné klinické praxe, platná legislativa

- nábor a zařazování subjektů hodnocení

- monitoring, audit, inspekce a publikace

- zacházení s hodnoceným léčivým přípravkem

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Bc. Iva Buchtová, tel.: 532 233 742

Parenterální nutriční podpora

PharmDr. Tatiana Holubová, MHA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:farmaceuty a lékaře v předatestační přípravě
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Nemocniční lékárna
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Jana Pečivová, PharmDr. Tatiana Holubová, MHA
Náplň:

Zvlášť náročné lékové formy - příprava A-I-O vaků

Technologie přprav - BAXA Exacta Mix

Klinické požadavky

Terapeutické režimy

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Jana Pečivová, PharmDr. Tatiana Holubová, MHA, tel.: 532 232 150, Šebečková - sekretariát, tel.: 532 232 151, OVPZ FN Brno - Tesařová Ida, tel.: 532 233 566, email:

PŘÍPRAVA CYTOTOXICKÝCH LÉČIV

PharmDr. Tatiana Holubová, MHA
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:farmaceuty a lékaře před atestací z nemocničního lékárenství
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Nemocniční lékárna
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:PharmDr. Hana Vollerová, PharmDr. Tatiana Holubová, MHA
Náplň:

Zvlášť náročné lékové formy - příprava cytotoxických látek

Technologie přípravy

Terapeutické režimy

Organizaci zajišťuje, tel.:

PharmDr. Hana Vollerová, PharmDr. Tatiana Holubová, MHA, tel.: 532 232 152, Šebečková - sekretariát, tel.: 532 232 151, OVPZ FN Brno - Tesařová Ida, tel.: 532 233 566, email:

POVINNÁ PRAXE PRO STUDENTY

PharmDr. Tatiana Holubová, MHA
Typ vzdělávací akce:povinná praxe
Určeno pro:Studenty 5. ročníku Farmaceutické fakulty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Nemocniční lékárna
Doba trvání:Min. 1 měsíc, max. 6 měsíců
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:PharmDr. Tatiana Holubová, MHA, PharmDr. Pavel Sedláček, tel.: 532 232 155
Náplň:

dle studijního programu

Organizaci zajišťuje, tel.:

PharmDr. Tatiana Holubová, MHA, PharmDr. Pavel Sedláček, tel.: 532 232 155, Šebečková - sekretariát, tel.: 532 232 151, OVPZ FN Brno - Mgr. Eliška Mičánková, tel.: 532 233 081, email:

SPRÁVNÁ APLIKACE LÉKOVÝCH FOREM

PharmDr. Tatiana Holubová, MHA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Nemocniční lékárna
Doba trvání:2,5 hodiny
Termín:

dle domluvy - bude upřesněn

Školitel, tel:PharmDr. Lenka Messnerová, tel.: 532 232 120, Mgr. Jana Pečivová, tel.: 532 232 155, Mgr. Jana Michalicová, tel.: 532 232 232, PharmDr. Josef Stráník, tel.: 532 232 120, Mgr. Kateřina Vašinová, tel.: 532 232 438, Mgr. Lucie Brunclíková, tel.: 532 234 646
Náplň:

Nemocniční lékárna

Obecný úvod k teorii LF, základní pojmy

Pevné lékové formy - tablety

Speciální aplikace léčiv v nemocniční péči

Tekuté lékové formy

Lékové formy ke kožnímu podání I.

Lékové formy ke kožnímu podání II.

Transdermální terapeutické systmy

Inhalační lékové formy

Lékové formy oční, ušní, nosní

Orální a zubní přípravky

Vaginální a rektální lékové formy

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Jana Michalicová, tel.: 532 232 120, Mgr. Erna Mičudová, tel.: 532 233 109

POVINNÁ PRAXE PRO STUDENTY

PharmDr. Tatiana Holubová, MHA
Typ vzdělávací akce:povinná praxe
Určeno pro:Studenty 2. a 3. ročníku VOŠ, obor farmaceutický asistent
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Nemocniční lékárna
Doba trvání:4 týdny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Šmardová Renata
Náplň:

dle studijního programu

Organizaci zajišťuje, tel.:

Šmardová Renata, tel.: 532 232 142, OVPZ FN Brno - Mgr. Eliška Mičánková, tel.: 532 233 081

Problematika kojení

PhDr. Jana Šífová
Typ vzdělávací akce:celoústavní seminář
Určeno pro:NLZP všech kategorií
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22, Posluchárna PDM
Doba trvání:
Termín:

15. 1. 2018, 14:00h

Školitel, tel:Dana Jimramovská
Náplň:

Správný postup kojení

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Jana Šífová, tel.: 532 234 474

Prenatální neinvazivní vyšetření

PhDr. Jana Šífová
Typ vzdělávací akce:celoústavní seminář
Určeno pro:NLZP všech kategorií
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22, Posluchárna PDM
Doba trvání:
Termín:

19. 2. 2018, 14:00h

Školitel, tel:RNDr. Iveta Valášková, PhD.
Náplň:

Fetální DNA, vyšetření

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Jana Šífová, tel.: 532 234 474

Manipulace s venózním portem

PhDr. Jana Šífová
Typ vzdělávací akce:celoústavní seminář
Určeno pro:NLZP všech kategorií
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22, Posluchárna PDM
Doba trvání:
Termín:

19. 3. 2018, 14:00h

Školitel, tel:Mgr. Martina Petlachová
Náplň:

Problematika portů, manipulace, praktická ukázka

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Jana Šífová, tel.: 532 234 474

Novinky v očkování

PhDr. Jana Šífová
Typ vzdělávací akce:celoústavní seminář
Určeno pro:NLZP všech kategorií
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22, Posluchárna PDM
Doba trvání:
Termín:


16. 4. 2018, 14:00

Školitel, tel:MUDr. Zlatava Jirsenská
Náplň:

Problematika očkování, novinky

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Jana Šífová, tel.: 532 234 474

Možnosti rehabilitace sluchu u dětí

PhDr. Jana Šífová
Typ vzdělávací akce:celoústavní seminář
Určeno pro:NLZP všech kategorií
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22, Posluchárna PDM
Doba trvání:
Termín:


14. 5. 2018, 14:00

Školitel, tel:MUDr. Milan Urik, PhD.
Náplň:

Sluchadlo, kochleární implantát, BAHA aj.

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Jana Šífová, tel.: 532 234 474

Novinky a doporučení v dětské chirurgii

PhDr. Jana Šífová
Typ vzdělávací akce:celoústavní seminář
Určeno pro:NLZP všech kategorií
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22, Posluchárna PDM
Doba trvání:
Termín:


18. 6. 2018, 14:00

Školitel, tel:prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D
Náplň:

Úrazy při Parkouru, s čím jít na dětskou chirurgii a co zvládnout doma

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Jana Šífová, tel.: 532 234 474

Problematika péče o stomie u dětí

PhDr. Jana Šífová
Typ vzdělávací akce:celoústavní seminář
Určeno pro:NLZP všech kategorií
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22, Posluchárna PDM
Doba trvání:
Termín:


17. 9. 2018, 14:00

Školitel, tel:Renata Kuželová
Náplň:

Ošetřování, pomůcky a  novinky

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Jana Šífová, tel.: 532 234 474

Hygiena rukou

PhDr. Jana Šífová
Typ vzdělávací akce:celoústavní seminář
Určeno pro:NLZP všech kategorií
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22, Posluchárna
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

15. 10. 2018, 14:00 

Školitel, tel:Mgr. Silvie Hodová
Náplň:

Pravidla v hygieně rukou

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Jana Šífová, tel.: 532 234 474

Novinky v epileptochirurgii

PhDr. Jana Šífová
Typ vzdělávací akce:celoústavní seminář
Určeno pro:NLZP všech kategorií
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22, Posluchárna
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

19. 11. 2018, 14:00

Školitel, tel:prim. MUDr. Ondřej Horák
Náplň:

Problematika epilepsie u dětí

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Jana Šífová, tel.: 532 234 474

Akreditovaný odborný seminář: KLINICKÉ DOPADY IMPULZIVITY U PACIENTŮ S HRANIČNÍ POTUCHOU OSOBNOSTI

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, budova G, 1. patro
Doba trvání:10.00 - 12.00 hodin
Termín:

16. února 2018

Školitel, tel:MUDr. Jana Hořínková, tel.: 532 232 230
Náplň:

Mgr. Pavla Linhartová, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Impulzivita u hraniční poruchy osobnosti

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Klinické dopady impulzivity u hraniční poruchy osobnosti

 

Pozn. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP)

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084, Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, e-mail:

Akreditovaný odborný seminář: GESTALT TERAPIE U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, budova G, 1. patro
Doba trvání:10.00 - 12.00 hodin
Termín:

2. března 2018

Školitel, tel:Mgr. Tereza Ženčáková, tel.: 532 232 720
Náplň:

Mgr. Kateřina Janasová, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Využití herních metod v diagnostice a terapii dětí a dospívajících

 

Pozn. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP)

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084, Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, e-mail:

Akreditovaný odborný seminář: E-MENTAL HEALTH: VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V PSYCHIATRII

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, budova G, 1. patro
Doba trvání:10.00 - 12.00 hodin
Termín:

9. března 2018

Školitel, tel:Mgr. Bc. Pavla Linhartová, tel.: 532 232 315
Náplň:

Mgr. Bc. Pavla Linhartová, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Možnosti využití informačních technologií v psychiatrické péči

Mgr. Terézia Knejzlíková, Ústav lékařské psychologie LF MU a Psychiatrická klinika FN Brno: Vývoj diagnostické aplikace na Psychiatrické klinice FN Brno

 

Pozn. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP)

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084, Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, e-mail:

Akreditovaný odborný seminář: PSYCHIATRICKÁ SEXUOLOGIE SE ZAMĚŘENÍM NA PARAFILIE

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, budova G, 1. patro
Doba trvání:10.00 - 12.30 hodin
Termín:

16. března 2018

Školitel, tel:Prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc., tel.: 532 232 072
Náplň:

Prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Psychiatrie a sexuologie

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., Sexuologický ústav Praha: Změny v zákonech o léčbě transsexuality a terapeutických kastrací

MUDr. Petra sejbalová (prim.), MUDr. Jaroslav Janák, prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc., Sexuologické odd. FN Brno: Efekt ambulantních ochranných léčeb sexuologických na Sexuologickém odd. FN Brno v období let 2010 - 2016

Mgr. Lenka Šturmová, Sexuologické odd. FN Brno: Sebehodnotící škály agresivity v detenci

 

Pozn. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP)

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084, Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, e-mail:

Akreditovaný odborný seminář: ADIPOKINY A DEPRESIVNÍ PORUCHA

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:lékaře, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, budova G, 1. patro
Doba trvání:10.00 - 12.00 hodin
Termín:

6. dubna 2018

Školitel, tel:MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084
Náplň:

Mgr. Jan Kučera, Ph.D., Centrum pro výzkum toxických látek, PřF MU Brno: Adipokiny a deprese

 

MUDr. Pavel Křenek, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Imunitní aspekty depresivní poruchy

 

Pozn. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP)

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084, Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, e-mail:

Akreditovaný odborný seminář: STRES, KORTIZOL a ALDOSTERON

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:lékaře, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, budova G, 1. patro
Doba trvání:10.00 - 12.00 hodin
Termín:

13. března 2018

Školitel, tel:Doc. MUDr. Libor Ustohal, Ph.D., tel.: 532 232 055
Náplň:

RNDr. Nataša Hlaváčová, Ph.D., Biomedicinské centrum Slovenské akademie ved, Bratislava: Aldosteron a jeho účinky v mozku

 

Mgr. Katarina Kostolanská, Mgr. Lucie Novotná, Biochemický ústav LF MU: Analýza kortisolu ve vlasech - biomarker aktivace HPA osy

 

Pozn. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP)

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084, Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, e-mail:

Akreditovaný odborný seminář: TRANSKRANIÁLNÍ MAGNETICKÁ STIMULACE V PSYCHIATRII

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, budova G, 1. patro
Doba trvání:10.00 - 12.00 hodin
Termín:

27. dubna 2018

Školitel, tel:Doc. MUDr. Libor Ustohal, Ph.D., tel.: 532 232 055
Náplň:

Doc. MUDr. Libor Ustohal, Ph.D., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Transkraniální magnetická stimulace (rTMS) v doporučeních a klinické praxi

 

Mgr. Tomáš Svěrák, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Intenzivní rTMS v léčbě negativních příznaků schizofrenie a změna EEG mikrostavů

 

Pozn. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP)

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084, Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, e-mail:

Akreditovaný odborný seminář: LÉČBA KLOZAPINEM

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:lékaře, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, budova G, 1. patro
Doba trvání:10.00 - 12.00 hodin
Termín:

4. května 2018

Školitel, tel:Doc. MUDr. Libor Ustohal, Ph.D., tel.: 532 232 055
Náplň:

MUDr. Michaela Mayerová, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Klozapin - proč, komu, kdy, s čím

 

MUDr. Petra Štrocholcová, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Kazuistika pacientky s rozvojem agranulocytózy při léčbě klozapinem

 

Pozn. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP)

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084, Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, e-mail:

Akreditovaný odborný seminář: PORUCHY POHLAVNÍ IDENTITY

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, budova G, 1. patro
Doba trvání:10.00 - 12.00 hodin
Termín:

18. května 2018

Školitel, tel:MUDr. Pavel Theiner, Ph.D., tel.: 532 232 064
Náplň:

PhDr. Olga Pechová, Katedra psychologie FF UPOL Olomouc: Gender

 

MUDr. Hana Fifková, Sexuologická společnost ČLS JEP: Transsexualita - diagnostika a léčba

 

MUDr. Pavel Theiner, Ph.D., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Rodová nepohoda (gender dysphoria) u dětí a adolescentů

 

Pozn. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP)

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084, Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, e-mail:

Akreditovaný odborný seminář: PORUCHY POHLAVNÍ IDENTITY

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, budova G, 1. patro
Doba trvání:10.00 - 12.00 hodin
Termín:

25. května 2018

Školitel, tel:MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084
Náplň:

Mgr. Pavla Linhartová, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Neurofeedback

 

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Biofeedback ve Virtuální realitě

 

pozn. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP)

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084, Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, e-mail:

Akreditovaný odborný seminář: MOTIVACE PACIENTŮ KE ZMĚNĚ CHOVÁNÍ - TRANSTEORETICKÝ PŘÍSTUP V PSYCHOTERAPII

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, budova G, 1. patro
Doba trvání:10.00 - 12.00 hodin
Termín:

8. června 2018

Školitel, tel:PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D., tel.: 532 232 089
Náplň:

PhDr. Miroslav Světlák, PhD., Ústav lékařské psychologie LF MU a Psychiatrická klinika FN Brno: Transteoretický přístup v psychoterapii: jak dělat v psychoterapii správné věci, ve správný čas

 

Mgr. Terézia Bernátová, Ústav lékařské psychologie LF MU a Psychiatrická klinika FN Brno: Motivační rozhovory: první krok na cestě ke změně chování

 

pozn. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP)

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084, Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, e-mail:

Akreditovaný odborný seminář: DEPRESIVNÍ PORUCHA - POHLED NEUROFYZIOLOGICKÝ A PSYCHOLOGICKÝ

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, budova G, 1. patro
Doba trvání:10.00 - 12.00 hodin
Termín:

22. června 2018

Školitel, tel:MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084
Náplň:

Mgr. Sylvie Fedorová, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Kognitivní deficit u depresivní poruchy

 

MUDr. Alena Damborská, Ph.D., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Elektrofyziologické abnormity u depresivní poruchy: analýza mikrostavů

 

pozn. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP)

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084, Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, e-mail:

Akreditovaný odborný seminář: FUNKČNÍ NEUROLOGICKÉ PORUCHY

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, budova G, 1. patro
Doba trvání:10.00 - 12.00 hodin
Termín:

29. června 2018

Školitel, tel:MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084
Náplň:

Mgr. Petr Sojka, Neurologická klinika FNuSA a Odd. klinické psychologie FN Brno: Funkční neurologické poruchy z hlediska klinického, diagnostického a patofyziologického

 

Mgr. Petr Sojka, Neurologická klinika FNuSA a Odd. klinické psychologie FN Brno: Neurobiologické mechanismy funkčních neurologických poruch

 

pozn. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP)

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Richard Barteček, Ph.D., tel.: 532 232 084, Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, e-mail:

« Předchozí 1 2 3 4 6 11 16 Další »
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji