Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Zákaz návštěv, výjimku mají dětští pacienti a doprovod u porodu. Více zde. *** Testování koronavirus, rezervační systém a COVID BUS zde. ***  Informační linka MZ ČR ke koronaviru 1221

Vzdělávací akce

« Předchozí 1 2 3 4 5 10 14 Další »

Ekonomická kalkulace na CS

RNDr. Bruno Šudřich
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP nebo THP zpracovávající data a ekonomickou problematiku CS
Místo konání:FN Brno, Centrální sterilizace, Jihlavská . Brno
Doba trvání:dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:RNDr. Bruno Šudřich, tel. 532 233 946; Dagmar Ježková, tel. 532 233 989; R. Hrdinová, tel.532 233 739;pověřený prac.EO
Náplň:

- provoz CS

- monitoring a možnosti sběru dat

- souhrnné informace o ekonomických procesech na odd. CS

- zpracování ekonomických a statistických podkladů

- krátkodobé a dlouhodobé strategie

- praktické aplikace v provozu CS

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

RNDr. Bruno Šudřich, tel. 532 233 946; Dagmar Ježková, tel. 532 233 989; Renata Hrdinová - sekretariát, tel. 532 233 739

Provoz centrální úpravny lůžek

RNDr. Bruno Šudřichg
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:NLZP pracující na CS, CÚL nebo v dané problematice
Místo konání:FN Brno, Centrální sterilizace - Centrální úpravna lůžek, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:RNDr. Bruno Šudřich, tel. 532 233 946; Dagmar Ježková, tel. 532 233 989; Jitka Suchá, tel. 532 233 988
Náplň:

- hygienická a dezinfekční problematika ve zdravotnickém zařízení

- hygienická a dezinfekční problematika řešená v centralizované úpravně lůžek

- nozokomiální infekce v lůžkovém zdravotnickém zařízení

- protiepidemická opatření ve zdravotnickém zařízení

Organizaci zajišťuje, tel.:

RNDr. Bruno Šudřich, tel. 532 233 946; Dagmar Ježková, tel. 532 233 989; Jitka Suchá, tel. 532 233 988

provoz CS

RNDr. Bruno Šudřich
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP pracující na CS
Místo konání:FN Brno, Centrální sterilizace, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:RNDr. Bruno Šudřich, tel. 532 233 946; Dagmar Ježková, tel. 532 233 989
Náplň:

- aktuální pohled na provoz CS a CÚL ve zdravotnickém zařízení

- praktická cvičení v provozu CS - zvládnutí základních technologií

Organizaci zajišťuje, tel.:

RNDr. Bruno Šudřich, tel. 532 233 946; Dagmar Ježková, tel. 532 233 989

Validace a kontrola parních a nízkoteplotních sterilizačních procesů

RNDr. Bruno Šudřich
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP pracující na CS, pracovníky zdravotnické a hygienické služby, technické pracovníky, obsluhu a provozovatele sterilizační techniky
Místo konání:FN Brno, Centrální sterilizace, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:RNDr. Bruno Šudřich, tel. 532 233 946
Náplň:

- souhrnné informace o sterilizačních procesech

- kontrola přístrojové techniky

- kontrola sterilizačních procesů

- aktuální stav legislativy

Organizaci zajišťuje, tel.:

RNDr. Bruno Šudřich, tel. 532 233 946

Provoz CS a CÚL ve zdravotnickém zařízení

RNDr. Bruno Šudřich
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:studenty škol se zdravotnickým zaměřením nebo LP, zdravotnické pracovníky
Místo konání:FN Brno, Centrální sterilizace, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:8 hod.
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:RNDr. Bruno Šudřich, tel. 532 233 946; Dagmar Ježková ; tel. 532 233 989
Náplň:

hygienická a protiepidemická problematika, režimi a opatření ve zdravotnickém zařízení

- provoz CS a CÚL ve zdravotnickém zařízení

- sterilizace a dezinfekce a ekonomiky

- systém řízené jakosti na CS

Organizaci zajišťuje, tel.:

RNDr. Bruno Šudřich, tel. 532 233 946

Mezinárodní kongres STERIL.CZ

RNDr. Bruno Šudřich
Typ vzdělávací akce:odborná konference
Určeno pro:zaměstnance CS, hygieny, epidemiology, technické pracovníky, zdravotnickou veřejnost
Místo konání:Kongresové centrum Brno, event. areál BVV
Doba trvání:2 dny
Termín:

říjen - bude upřesněno

Školitel, tel:dle programu
Náplň:

- hygienická a epidemiologická problematika ve zdravotnických zařízeních

- systém jakosti na CS

- problematika dezinfekce a sterilizace

- monitoring a kontrola procesů

- provozní problematika CS

Organizaci zajišťuje, tel.:

RNDr. Bruno Šudřich, tel. 532 233 946

Perioperační péče v nových prostorech COS

Garantuje a realizuje FN Brno - COS I.
Typ vzdělávací akce:školení perioperační péče v nově vestavěných operačních sálech
Určeno pro:všeobecné sestry na operačních sálech
Místo konání:COS I., FN Brno - Bohunice
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Ing. Jaroslava Jedličková, tel. 532 232 981; Iva Šilerová, tel. 532 232 998
Náplň:

- bariérové ošetřovací techniky

- správné stavební uspořádání sálů

- role perioperační sestry - legislativa, vzdělávání

- organizace práce na operačních sálech

- prohlídka nových operačních sálů

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ing. Jaroslava Jedličková, tel. 532 232 981

Perioperační péče - Sestra pro perioperační péči

Garantuje NCO NZO Brno, realizuje FN Brno COS I.
Typ vzdělávací akce:praktická část akreditovaného pracoviště pro perioperační péči
Určeno pro:všeobecné sestry na operačních sálech
Místo konání:COS I., FN Brno - Bohunice
Doba trvání:5 - 10 dnů
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Iva Šilerová, tel. 532 232 998; Ing. Jaroslava Jedličková MBA, tel.: 532 232 981
Náplň:

pro praktické a teoretické zkoušky specializačního programu:

Sestra v perioperační péči

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO Brno i FN Brno, Ing. Jaroslava Jedličková MBA, tel. 543 559 514, 532 232 981

Anesteziologie před, během a po operaci

NCO NZO Brno, realizuje FN Brno-COS I.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry v intenzivní a anesteziologické péči, záchranáři
Místo konání:COS I., FN Brno - Bohunice
Doba trvání:
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Miluše Mezenská, tel. 532 233 853
Náplň:

práce anesteziologické sestry na operačním sále

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO Brno, PhDr. Jana Nekudová, tel. 543 559 562 a školitel Miluše Mezenská, tel. 532 233 853

Organizace práce na operačních sálech, personalistika, ekonomika, nové technologie v novýcz prostorech OS

FN Brno - COS I.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:NLZP - všeobecné sestry, porodní asistentky
Místo konání:COS I., FN Brno - Bohunice
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Ing. Jaroslava Jedličková MBA, 532 232 981, MUDr. Tomáš Svoboda, tel. 532 232 100
Náplň:

- organizace práce na operačních sálech

vnitroekonomické přeúčtování

- personální problematika

- audity

- dokumentace

- vzdělávání

- nové technologie - videomanagement

- bariérové ošetřovací techniky

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ing. Jaroslava Jedličková MBA, tel. 532 232 981

Postup naložení sádrové fixace

FN Brno - DTC
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP, studenty zdravotnických škol
Místo konání:FN Brno, Diagnosticko-terapeutické centrum, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:1,5 hod.
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Lenka Bartončíková, tel. 532 233 175; Mgr. Dagmar Churá, tel. 532 232 733
Náplň:

přednáška

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Táňa Bartošová, tel. 532 233 543

Ketogenní dieta a její využití v neurologii

FN Brno - DRHO
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:FN Brno - PDM - DRHO
Doba trvání:2 hod.
Termín:

23. 1. 2020

Školitel, tel:prim. MUDr. Ondřej Horák
Náplň:

Ketogenní dieta a její využití v neurologii

Organizaci zajišťuje, tel.:

Wittichová Eva - 532 234 607

Testovací škály u nervosvalových onemocnění

FN Brno - DRHO
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:FN Brno - PDM - DRHO
Doba trvání:2 hod.
Termín:

13. 2. 2020

Školitel, tel:Romana Kolaříková, Mgr. Veronika Šlingrová
Náplň:

Testovací škály u nervosvalových onemocnění

Organizaci zajišťuje, tel.:

Wittichová Eva 532 234 607

Polohování, uvolňování fascií

FN Brno - DRHO
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:FN Brno - PDM - DRHO
Doba trvání:
Termín:

19. 3. 2020

Školitel, tel:Marta Hálová, Marie Honomichlová
Náplň:

Polohování, uvolňování fascií

Organizaci zajišťuje, tel.:

Wittichová Eva - 532 234 607

DM 1. TYPU

FN Brno - DRHO
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:FN Brno - PDM - DRHO
Doba trvání:
Termín:

23. 4. 2020

Školitel, tel:MUDr. Klára Hájková
Náplň:

DM 1. typu

Organizaci zajišťuje, tel.:

Wittichová Eva, 532 234 607

SIMEOX - praktické využití - první zkušenosti

FN Brno - DRHO
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:FN Brno - PDM - DRHO
Doba trvání:2 hod.
Termín:

21. 5. 2020

Školitel, tel:Andrea Brachová, alena Mrkvová
Náplň:

SIMEOX - praktické využití - první zkušenosti

Organizaci zajišťuje, tel.:

Wittichová Eva - 532 234 607

PSYCHOSOMATIKA

FN Brno - DRHO
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:FN Brno - PDM - DRHO
Doba trvání:2 hod.
Termín:

18. 6. 2020

Školitel, tel:MUDr. Jarmila Klímová, Mgr. Michaela Fialová
Náplň:

Psychosomatika

Organizaci zajišťuje, tel.:

Wittichová Eva - 532 234 607

Novinky v ortopedii ve vztahu k rehabilitaci

FN Brno - DRHO
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:FN Brno - PDM - DRHO
Doba trvání:2 hod.
Termín:

10. 9. 2020

Školitel, tel:MUDr. Petra Michálková
Náplň:

Novinky v ortopedii ve vztahu k rehabilitaci

Organizaci zajišťuje, tel.:

Wittichová Eva - 532 234 607

FELDENKRAISOVA METODA

FN Brno - DRHO
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:FN Brno - PDM - DRHO
Doba trvání:2 hod
Termín:

15. 10. 2020

Školitel, tel:Gabriela Černíková
Náplň:

Feldenkraisova metoda

Organizaci zajišťuje, tel.:

Wittichová Eva - 532 234 607

Vývojové mezníky orálně motorických dovedností do 2 let věku dítěte

FN Brno - DRHO
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:FN Brno - PDM - DRHO
Doba trvání:2 hod.
Termín:

10. 11. 2020

Školitel, tel:Mgr. Barbora Červenková
Náplň:

Vývojové mezníky orálně motorických dovedností do 2 let věku dítěte

Organizaci zajišťuje, tel.:

Wittichová Eva - 532 234 607

MENINGOMYELOKÉLA

FN Brno - DRHO
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:FN Brno - PDM - DRHO
Doba trvání:2 hod.
Termín:

10. 12. 2020

Školitel, tel:Bc. Milada Loubová
Náplň:

Meningomyelokéla

Organizaci zajišťuje, tel.:

Wittchová Eva - 532 234 607

Specifická ošetřovatelská péče při endoskopických vyšetřeních v gastroenterologii a bronchologii

FN Brno - EC
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:všeobecné sestry s endoskopickou praxí
Místo konání:FN Brno, Endoskopické centrum, Jihlavská 20
Doba trvání:100 vyuč. hodin (3 týdny)
Termín:

11. 5. - 12. 6. 2020

Školitel, tel:MUDr. Milan Dastych, tel. 532 231 967
Náplň:

získání účelových vědomostí a dovedností při endoskopických vyšetřeních v gastroenterologii a bronchologii

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Renáta Grossová Klementová, MBA - tel. 532 233 730; Petra Novotná OVPZ, tel. 532 233 471

Jihomoravský krajský výjezdní seminář - onkogynekologie

doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, NLZP, studenty LF
Místo konání:Univerzitní kampus Brno - Bohunice
Doba trvání:2 hod
Termín:

6. 2. 2020

Školitel, tel:doc. MUDr. Luboš Minář, Ph.D; tel. 532 238 306
Náplň:

onkogynekologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ing. Kateřina Kaderková, MBA - sekretariál GPK, Obilní trh, tel. 532 238 222, Magdaléna Nemetzová - sekretariát GPK, Obilní trh, tel. 532 238 306

Jihomoravský krajský výjezdní seminář - asistovaná reprodukce

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc, MBA
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, NLZP
Místo konání:hotel International Brno
Doba trvání:2 hod.
Termín:

2. 4. 2020

Školitel, tel:prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc, MBA, tel. - 532 238 306
Náplň:

asistovaná reprodukce

Organizaci zajišťuje, tel.:

Magd. Nemetzová - sekret. GPK, Obilní trh, tel. 532 238 306, Alena Dubravay, Centrum asistované reprodukce, Obilní trh, 532 238 443 ve spolupráci s Meritis s.r.o.

Jihomoravský krajský výjezdní seminář - gynekologie

doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, NLZP, studenty LF
Místo konání:Univerzitní kampus Brno-Bohunice
Doba trvání:2 hod.
Termín:

1. 10. 2020

Školitel, tel:doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D., tel. 532 232 449
Náplň:

gynekologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ing. Kat. Kaderková, MBA - sekret. GPK, Obilní trh, tel. 532 238 22, Zdenka Kroupová - sekr. GPK, Bohunice, tel. 532 233 843, Magd. Nemetzová - sekr. GPK, Obilní trh, tel. 532 238 306

ProVisio

doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D
Typ vzdělávací akce:praktický kurz
Určeno pro:lékaře
Místo konání:hotel Kaskáda, Kuřim
Doba trvání:2 dny
Termín:

30 - 31. 10. 2020

Školitel, tel:as. MUDr. Petr Janků, Ph.D; tel. 532 238 306
Náplň:

UTZ diagnostika

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ing. Kat. Kaderková, MBA - sekr. GPK, Obilní trh, tel. 532 238 222

30. sympózium Asistované reprodukce a 19. česko-slovenská konference Reprodukční gynekologie

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc, MBA
Typ vzdělávací akce:mezinárodní konference
Určeno pro:lékaře, NLZP
Místo konání:hotel International, Brno
Doba trvání:2 dny
Termín:

10 - 11. 11. 2020

Školitel, tel:prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc, MBA tel. 532 238 443
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

Jihomoravský krajský výjezdní seminář - perinatologie

doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D
Typ vzdělávací akce:
Určeno pro:
Místo konání:Univerzitní kampus Brno-Bohunice
Doba trvání:2 hod.
Termín:

3. 12. 2020

Školitel, tel:as. MUDr. Petr Janků, Ph.D tel. 532 238 306
Náplň:

perinatologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ing. K. Kaderková, MBA - sekr. GPK, Obilní trh, tel. 532 238 222, M. Nemetzová - sekr. GPK, Obilní trh, tel. 532 238 306

Kmenový kurz Základy gynekologie a porodnictví - vaginální porodnické extrakční operace

doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D
Typ vzdělávací akce:praktická část kmenového kurzu
Určeno pro:lékaře v přípravě na kmenovou zkoušku z gynekologie a porodnictví
Místo konání:Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

20. 3. 2020

14. 9. 2020

Školitel, tel:as. MUDr. Petr Janků, Ph.D, tel. 532 238 270, 8306
Náplň:

vaginální porodnické extrakční operace

Organizaci zajišťuje, tel.:

as. MUDr. Petr Janků, Ph.D, tel. 532 238 270, M. Nemetzová - sekr. GPK, Obilní trh, tel. 532 238 306; Mgr. Lucie Svobodová, Oddělení pro specializační vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických povolání LF, tel. 549 497 594

Předatestační stáž EBCOG

doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž EBCOG
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z gynekologie a porodnictví
Místo konání:GPK FN Brno
Doba trvání:3 měsíce
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:doc.MUDr. Robert Hudeček, Ph.D., tel. 532 232 449
Náplň:

porodnictví, gynekologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D., tel. 532 232 449, Zdenka Kroupová - sekr. GPK, Bohunice, tel. 532 233 843, Ida Tesařová - OVPZ tel. 532 233 466

Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti požární ochrany

FN Brno - OHTS
Typ vzdělávací akce:e-L kurz
Určeno pro:vedoucí zaměstnance
Místo konání:pracoviště zaměstnance
Doba trvání:cca 20 dnů
Termín:

dle plánu e-L kurzů

Školitel, tel:OBPT
Náplň:

pravidelné školení vedoucích zaměstnanců v oblasti požární ochrany, právní předpisy, provádění školení zaměstnanců, vnitřní organizace nemocnice, test

Organizaci zajišťuje, tel.:

OHTS/OBPT, Jiří Novotný tel. 532 233 565

Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP

FN Brno - OHTS
Typ vzdělávací akce:e-L kurz
Určeno pro:vedoucí zaměstnance
Místo konání:pracoviště zaměstnance
Doba trvání:cca 20 dnů
Termín:

dle plánu e-L kurzů

Školitel, tel:OBPT
Náplň:

pravidelné školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP, právní předpisy, provádění školení zaměstnanců, vnitřní organizace nemocnice, test

Organizaci zajišťuje, tel.:

OHTS/OBPT, Jiří Novotný tel. 532 233 565

Odborná příprava preventivních požárních hlídek

FN Brno a OHTS
Typ vzdělávací akce:pravidelné školení
Určeno pro:zaměstnance pověřené činností v preventivní požární hlídce
Místo konání:pracoviště zaměstnance
Doba trvání:90 minut
Termín:

před zahájením činnosti v preventivní požární hlídce a poté opakovaně 1x ročně

Školitel, tel:OBPT
Náplň:

povinnosti preventivní požární hlídky, právní předpisy, vnitřní organizace nemocnice

Organizaci zajišťuje, tel.:

OHTS/OBPT, Jiří Novotný, tel. 532 233 565

Odborná příprava preventistů požární ochrany

FN Brno - OHTS
Typ vzdělávací akce:pravidelné školení
Určeno pro:zaměstnance pověřené činností v preventivní požární hlídce
Místo konání:pracoviště zaměstnance
Doba trvání:90 minut
Termín:

před zahájením činnosti preventisty a poté opakovaně 1x ročně

Školitel, tel:OBPT
Náplň:

povinnosti preventivní požární hlídky, právní předpisy, vnitřní organizace nemocnice

Organizaci zajišťuje, tel.:

OHTS/OBPT, Jiří Novotný tel. 532 233 565

Vstupní školení BOZP a PO zaměstnanců

FN Brno - OHTS
Typ vzdělávací akce:jednorázové školení
Určeno pro:nové zaměstnance
Místo konání:posluchárna v pav. L, PMDV
Doba trvání:1 hod.
Termín:

před nástupem do FN Brno, dle plánu vstupních školení

Školitel, tel:OBPT
Náplň:

základní všeobecné školení v oblasti BOZP a PO

Organizaci zajišťuje, tel.:

OHTS/OBPT, Jiří Novotný tel. 532 233 565

Školení řidičů motorových vozidel do 3,5 t, kteří nemají řízení motorových voizidel v pracovní náplni

FN Brno a OHTS
Typ vzdělávací akce:pravidelné školení
Určeno pro:zaměstnance, kteří nemají řízení motorových vozidel v pracovní náplni
Místo konání:pracoviště zaměstnance
Doba trvání:90 minut
Termín:

před první jízdou a poté opakovaně 1x za 2 roky

Školitel, tel:OBPT, Doprava
Náplň:

Pravidla silničního provozu - vybraná ustanovení, Technická způsobilost

Organizaci zajišťuje, tel.:

OHTS/OBPT, Jiří Novotný, tel. 532 233 565

Biologická léčba psoriázy

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:dermatovenerology
Místo konání:FN Brno, Dermatovenerologické oddělení, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:dle požadujícího pracoviště
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, 532 233 371
Náplň:

- nové přípravky

- indikace biologické léčby

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, 532 233 371

Dermatovenerologický seminář

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:regionální seminář
Určeno pro:dermatovenerology
Místo konání:Brno - bude upřesněno
Doba trvání:5 hod.
Termín:

I. pololetí 2020

Školitel, tel:MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, tel. 532 233 371
Náplň:

dermatovenerologická problematika

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, tel. 532 233 371

Dermatovenerologický seminář

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:regionální seminář
Určeno pro:dermatovenerology
Místo konání:Brno - bude upřesněno
Doba trvání:5 hod.
Termín:

II. pololetí 2020

Školitel, tel:MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, 532 233 371
Náplň:

dermatovenerologická problematika

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, 532 233 371

Diagnostika autoimunitních chorob

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:dermatovenerology, praktické lékaře
Místo konání:FN Brno Dermatovenerologické odd., Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:individuální - dle požadujícího pracoviště
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, tel. 532 233 371
Náplň:

- klinické obrazy autoimunitních chorob v dermatologii

- terapie a management nemocí

- interpretace laboratorních nálezů

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, tel. 532 233 371

Flebologie

MUDr. Olga Faustmannová Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:dermatovenerology
Místo konání:FN Brno, Dermatovenerologické odd., Jihlavská20, 625 00 Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Olga Faustmannová Ph.D., MBA, tel. 532 233 372
Náplň:

- základní problematika flebologie, CVI

- vyšetřovací postupy

- moderní terapeutické postupy

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc., tel. 532 233 372

Fototerapie

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:dermatovenerology
Místo konání:FN Brno, Dermatovenerologické odd, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Pavla Schimmerová, tel. 532 233 382, Markéta Novotná, tel. 532 233 037
Náplň:

- léčebné možnosti fototerapie

- indikace fototerapie

- praktická ukázka přístrojů odd. fyzikální terapie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavla Schimmerová, tel. 532 233 382,

Kompresivní terapie

Mgr. Lucie Krátká
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Dermatovenerologické odd. , Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Lucie Krátká, 532 233 373
Náplň:

- význam kompresivní terapie

- obvazový materiál

- praktická ukázka - nácvik

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Lucie Krátká, 532 233 373

Medicinská kosmetologie

MUDr. Olga Faustmannová Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:dermatovenerology, event. NLZP
Místo konání:FN Brno, Dermatovenerologické oddělení, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc., tel. 532 233 386, Martina Šemberová, tel. 532 233 443
Náplň:

- ošetřování nemocné pleti

- ošetřování zdravé pleti

- praktická ukázka

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc., tel. 532 233 386

Technika zevní terapie u generalizovaných dermatóz

Mgr. Lucie Krátká
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Dermatovenerologické oddělení, Jihlavská 20, 625 00
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Lucie Krátká, tel. 532 233 373
Náplň:

- základy farmakokinetiky extern

- využití různých forem extern

- zásady správné techniky nanášení zevní terapie

- praktické ukázky zevní terapie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Lucie Krátká, tel. 532 233 373

Techniky mízní drenáže

Mgr. Lucie Krátká
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Dermatovenerologické odd., Jihlavská 20, 625 00
Doba trvání:2 - 3 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Hana Matoušková, tel. 532 233 037
Náplň:

- co je lymfedém

- ukázka manuální lymfodrenáže

- vlastní praktický nácvik pod dohledem školitele

Organizaci zajišťuje, tel.:

Hana Matoušková, tel. 532 233 037

Zevní terapie chronických ran

Mgr. Lucie Krátká
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Dermatovenerologické odd., Jihlavská 20 ,625 00
Doba trvání:1 - 2 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Jana Appelová, tel. 532 233 381
Náplň:

- co je chronická rána

- postup při ošetření chronické rány

- moderní i klasické terapeutické postupy

Organizaci zajišťuje, tel.:

Jana Appelová, tel. 532 233 381

Asistovaná reprodukce

FN Brno - GPK
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:porodní asistentky, všeobecné sestry
Místo konání:GPK, FN Brno - PRM
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Ilona Rošická - staniční sestra, tel. 532 238 301
Náplň:

- léčebné možnosti v programu IVF

- oš. dokumentace

- praktická ukázka + video

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Marie Švábová - vrchní sestra, 532 238 220

Asistovaná reprodukce

FN BRNO - GPK
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:porodní asistentky, všeobecné sestry, zdravotní laborantky
Místo konání:GPK, FN Brno - PRM
Doba trvání:1 den i více dnů
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Ilona Rošická - sestra tel. 532 238 301
Náplň:

- léčebné možnosti

- práce v laboratoři

- praktická ukázka, vedení dokumentace

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Marie Švábová - vrchní sestra, 532 238 220

Porodnictví

FN Brno - GPK
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:porodní asistentky
Místo konání:GPK, FN Brno - Porodnice, Bohunice
Doba trvání:1 den i více dnů
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:PhDr. Miloslava Kameníková - staniční sestra - Porodnice, 532 238 285, Marie Lacinová - staniční sestra - Bohunice, 532 233 961
Náplň:

- předporodní kurzy pro těhotné ženy

- práce na ambulanci porodního sálu

- průběh porodu (vaginální, operační)

- vedení porodu (Il, II., III. a IV. doba porodní)

- představy rodiček a porodní plány

- perinatologická JIP porodního sálu (akutní stavy)

- vedení dokumentace na porodním sále

- hodnocení KTG

- ošetření fyziologického novorozence

- laktační poradenství

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Marie Švábová - vrchní sestra, 532 238 220

Instrumentace při porodnických a gynekologických operacích

FN BRNO - GPK
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:instrumentářky
Místo konání:COS II. FN Brno - Porodnice
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Bc. Martina Rosáková - staniční sestra, 532 238 421
Náplň:

- instrumentace při císařském řezu

- instrumentace při laparoskopických operacích

- instrumentace při onkologynekologických operacích

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Marie Švábová - vrchní sestra, 532 238 220

Pro studentky porodní asistenky bakalářského směru

FN Brno - GPK
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:studentky PA bakalářského směru
Místo konání:Oddělení a porodní sály FN Brno - Porodnice a Oddělení a porodní sály FN Brno - Bohunice
Doba trvání:1 den - 1 měsíc
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:staniční sestra
Náplň:

dle osnov školy

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Marie Švábová, vrchní sestra - 532 238 220

Anesteziologicko resuscitační oddělení (ARO II.)

FN Brno - GPK
Typ vzdělávací akce:teoretická + praktická
Určeno pro:sestry pracující na JIP, ARU
Místo konání:FN Brno - Porodnice
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Ludmila Sochorová - staniční sestra, FN Brno - Obilní trh 11, tel. 532 238419
Náplň:

- individualita rodičky, ovlivnění bolesti

- spolupráce porodní asistentky a anesteziologické sestry

- praktická ukázka

- epidurální analgezie

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Marie Švábová - vrchní sestra, 532 238 220

Anesteziologicko resuscitační oddělení (ARP II.)

FN Brno - GPK
Typ vzdělávací akce:teoretická + praktická
Určeno pro:sestry pracující na JIP, ARO
Místo konání:FN Brno - Porodnice
Doba trvání:1 - 2 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Jana Bukovská - staniční sestra, Porodnice, 532 238 419
Náplň:

- oš. péče o pacientku po operacích (onkogynekologické operace, císařské řezy, help syndrom, preeklampsie, život ohrožující krvácení, ovariální hyperstimulační syndrom)

- vedení zdravotnické dokumentace

- dodržování SOP, HEŘ

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Marie Švábová - vrchní sestra, 532 238 220

Ošetřování ran a stomií

FN Brno - PhDr. Zdeňka Surá
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:registrované všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Chirurgická klinika - stomická poradna (pavilon "L", 7. patro), Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:
Termín:

dle dohody

Školitel, tel:Mgr. Monika antonová, tel. 532 233 898; Dagmar Štinglová
Náplň:

- komplexní péče o pacienta se stomií

- praktický nácvik

- předoperační příprava

- pooperační péče

- edukace k sebepéči

- řešení komplikací

- ambulantní poradenství

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Zdeňka Surá, 532 232 984; Mgr. Monika Antonová, 532 233 898

Ošetřovatelský kurz pro domácí parenterální výživu

MUDr. Michal Šenkyřík
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz
Určeno pro:všeobecné sestry, agentury domácí péče
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní gastroenterologická klinika ve spolupráci s firmou NUTRICCA HAN o.p.s.
Doba trvání:
Termín:

březen/duben 2020

Školitel, tel:MUDr. Milan Dastych, MUDr. Michal Šenkyřík, PhDr. Jana Toufarová
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Jana Toufarová tel. 532 233 405

Gastroenterologie a výživa v Brně (Gevab)

MUDr. Jiří Dolina Ph.D
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:určeno pro regionální gastroenterology, Internisty a praktické lékaře se zájmem o danou problematiku
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20 - IGEK
Doba trvání:
Termín:

5.2.2020

Školitel, tel:
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

Světový den ledvin

MUDr. Jitka Řehořová
Typ vzdělávací akce:
Určeno pro:
Místo konání:FN Brno HD - pavilon L - 6.patro, pavilon L - 15.patro
Doba trvání:
Termín:

12.3.2020

Školitel, tel:
Náplň:

7,00 - 14,00 hod - odběry zájemců o vyšetření

10,00 - 12,00 hod. ukázka peritoneální dialýzy

Organizaci zajišťuje, tel.:

XIII. Pacientská konference IBD Brno

Doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.
Typ vzdělávací akce:
Určeno pro:pacienty s IBD
Místo konání:
Doba trvání:
Termín:

září 2020

Školitel, tel:
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

Regionální IBD konference Holliday In Brno

doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.
Typ vzdělávací akce:
Určeno pro:
Místo konání:
Doba trvání:
Termín:

duben 2020

Školitel, tel:
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby

přednosta doc. MUDr. Petr Kala, Ph.,D., FESC, FSCAI
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:řidiče ZZS
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika - Koronární jednotka
Doba trvání:8 hod (1 den)
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Bc. Katarína Marcinechová, DiS., 532 232 651, 532 232 652
Náplň:

- péče o pacienty s aktuním koronárním syndromem

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Eliška Mičánková vedoucí OVPZ - 532 233 081

Vzdělávací program specializačního vzdělávání - Ošetřovatelská péče v interních oborech

doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI
Typ vzdělávací akce:vzdělávací program specializačního vzdělávání
Určeno pro:všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika - JIP, Arytmologická JIP, odd. B
Doba trvání:dle plánu výuky
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Iva Toufarová, tel. 532 232 606, Bc. Petra Staňková, tel. 532 232 459, Jarmila Tyrychterová, tel. 532 232 461
Náplň:

- péče o pacienty s interním onemocněním

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Eliška Mičánková - vedoucí OVPZ, tel. 532 233 081

Elektrokardiografie v diagnostice poruch srdečního rytmu

přednosta doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAL
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika
Doba trvání:16 hod. (2 dny)
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Bc. Hana Javorková, tel. 532 232 607
Náplň:

- natočení a vyhodnocení 12-ti svodového EKG

- asistence u invazivních vyšetřovacích postupů

- plán oš. intervencí před a po implantaci kardiostimulátoru

- edukace pacientů s poruchami srdečního rytmu

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Eliška Mičánková - vedoucí OVPZ, 532 233 081

Anesteziologie a intenzivní medicína

prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z Anesteziologie a intenzivní medicíny
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:dle domluvy
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Igor Sas, tel. 532 232 719
Náplň:

dle vzdělávacího programu oboru Anesteziologie a intenzivní medicína

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Igor Sas, tel. 532 232 719, e-mail - ; MUDr. Olga Gimunová, Ph.D, tel. 532 233 571, e-mail: ; OVPZ - Ida Tesařová 532 233 566m e-mail:

Anesteziologie a intenzivní medicína

prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci v oborech s předepsanou předatestační stáží na ARO
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:dle domluvy
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Igor Sas, tel. 532 232 719
Náplň:

- základy anesteziologie

- předoperační příprava, perioperační péče

- základy intenzivní péče o kriticky nemocné

- péče o pacienty na urgentním příjmu

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Igor Sas, tel. 532 232 719, e-mail: ; MUDr. Olga Gimunová, Ph.D, tel. 532 233 571, e-mail: ; Ida Tesařová - OVPZ, tel. 532 233 566, e-mail:

akutně.cz 2020

prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D
Typ vzdělávací akce:kongres
Určeno pro:lékaře a NLZP
Místo konání:Campus Masarykovy univerzity, Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

listopad 2020

Školitel, tel:doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., tel. 532 234 261; Mgr. Jana Flajšingrová, tel. 532 231 040
Náplň:

přednášky, workshopy, postery

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 234 261; Mgr. Jana Flajšingrová, tel. 532 231 040;

Anesteziologie a intenzivní medicína

prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D
Typ vzdělávací akce:kmenový kurz - kurz před kmenem z AIM
Určeno pro:lékaře v přípravě na zkoušku po ukončení vzdělávání v základním kmeni z Anesteziologie a intenzivní medicíny
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:
Termín:

17 - 21. 2. 2020

Školitel, tel:MUDr. Jan Maláska, Ph.D , tel. 532 232 009
Náplň:

- vybrané kapitoly z Anesteziologie a intenzivní medicíny

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Jan Maláska, Ph.D. tel. 532 232 009

Intenzivní péče

FN Brno - KARIM
Typ vzdělávací akce:specializační vzdělávání - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:80 hodin (10 dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721;
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; Učňová Iveta - OVPZ, tel. 532 233 081

Komplexní péče o invazivní vstupy

FN Brno - KARIM
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:16 hod. (2 dny)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; Iveta Učňová - OVPZ, tel. 532 233 081

Očišťovací metody krve v intenzivní péči

FN Brno - KARIM
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:40 hodin (5 dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; Iveta Učňová - OVPZ, tel. 532 233 081

Punkce arterie radialis a arterie femoralis

FN Brno - KARIM
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:40 hod (5 dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; Iveta Učňová - OVPZ, tel. 532 233 081
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby

FN Brno - KARIM
Typ vzdělávací akce:akreditovaný kvalifikační kurz - praktická část
Určeno pro:řidiče ZZS
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:40 hod (5 dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; Iveta Učňová - OVPZ, tel. 532 233 081

Specifická ošetřovatelská péče při aplikaci otevřených zářičů v nukleární medicíně

FN Brno - KARIM
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:2 hod.
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Jana Flajšingrová, tel. 532 231 040
Náplň:

dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; Iveta Učňová - OVPZ, tel. 532 233 081

Umělá plicní ventilace

FN Brno - KARIM
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:40 hod. (5 dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; Iveta Učňová - OVPZ, tel. 532 233 081

Urgentní medicína

FN Brno - KARIM
Typ vzdělávací akce:specializační vzdělávání - paktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:40 hodin (5dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; Iveta Učňová - OVPZ, tel. 532 233 081

Zajištění cévního řečiště pacienta intraoseálním vstupem

FN Brno - KARIM
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:40 hod. (5 dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; Iveta Učňová - OVPZ, tel. 532 233 081

Ošetřovatelská péče o pacienta s umělou plicní ventilací v jeho vlastním sociálním prostředí

FN Brno - KARIM
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:40 hod (5dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

- dle schválené akredice pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; Iveta Učňová - OVPZ, tel. 532 233 081

Zajištění průchodnosti dýchacích cest

FN Brno - KARIM
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:40 hod (5dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; Iveta Učňová - OVPZ, tel. 532 233 081

Hodnocení rizik, prevence a léčba dekubitů

FN Brno - KARIM
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie,resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:40 hod. (5dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

 - dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; Iveta Učňová - OVPZ, tel. 532 233 081

AKUTNĚ CZ 2018

FN Brno - KARIM
Typ vzdělávací akce:Mezinárodní kongres
Určeno pro:NLZP, lékaři
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

listopad 2020

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721

Centrální venózní katétry u dětí

FN Brno - KDO
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Klinika dětské onkologie, Černopolní 9, 602 00 Brno
Doba trvání:1 - 2 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Martina Petlachová, tel. 532 234 756
Náplň:

praxe - aplikace do CVK, ošetření okolí, zásady péče

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Martina Petlachová, tel. 532 234 756

Ošetřovatelská péče o dětského onkologického pacienta

FN Brno - KDO
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Klinika dětské onkologie, Černopolní 9, 602 00 Brno
Doba trvání:1 - 2 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Martina Petlachová, tel. 532 234 756
Náplň:

- imunokompromitovaný pacient

- náhlé příhody

- zásady podávání cytostatické léčby

- podpůrná léčba

- dokumentace

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Martina Petlachová, tel. 532 234 756

Ošetřovatelská péče o dětského onkologického pacienta na transplantační jednoce kostní dřeně

FN Brno - KDO
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Klinika dětské onkologie, Černopolní 9, 602 00 Brno
Doba trvání:1 - 2 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. alice Cetlová, tel. 532 234 825
Náplň:

- transplantace kostní dřeně

- náhlé příhody

- zásady péče

- podpůrná léčba

- dokumentace

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Martina Petlachová, tel. 532 234 756

V. Praktická konference pro praktické lékaře

Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Typ vzdělávací akce:konference
Určeno pro:praktické lékaře
Místo konání:Univerzitní kampus Bohunice - A11
Doba trvání:11 hodin
Termín:

7. - 8.2. 2020

Školitel, tel:Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. tel. 532 232 936
Náplň:

všeobecné praktické lékařství - pracovní skupina

Organizaci zajišťuje, tel.:

Jitka Skládaná, e-mail: , tel: 549 491 364

Předatestační stáž na KIGPL

Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z geriatrie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika interní geriatrie a praktického lékařství
Doba trvání:6 měsíců
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D ; tel. 532 232 509
Náplň:

geriatrie v lůžkové ambulantní sféře

Organizaci zajišťuje, tel.:

Hana Cahová, tel. 532 233 262; email:, Ida Tesařová - OVPZ, tel. 532 233 566 email.

XXII. Brněnský geriatrický den

Prof. MUDr. Pavel Weber, CSc.
Typ vzdělávací akce:konference
Určeno pro:lékaře, NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, kinosál
Doba trvání:10 hod
Termín:

18. 3. 2020

Školitel, tel:prof. MUDr. Pavel Weber, CSc., tel.532 232 095
Náplň:

geriatrie pro praxi

Organizaci zajišťuje, tel.:

Hana Cahová, tel. 532 233 262, email ;

II. Pracovní den kliniky IGPL

MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D., MHA
Typ vzdělávací akce:pracovní den
Určeno pro:lékaře
Místo konání:Univerzitní kampus Bohunice - A11
Doba trvání:6 hod.
Termín:

květen 2020

Školitel, tel:MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D., MHA; tel. 532 232 509
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

Hana Cahová, tel. 532 233 262, e-mail: ; Jitka Skládaná, tel. 549 491 364, email:

Modul II.

Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Typ vzdělávací akce:předatestační kurz
Určeno pro:lékaře
Místo konání:Univerzitní kampus Bohunice
Doba trvání:16 hod.
Termín:

5. - 6. březen 2020

Školitel, tel:MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D.; MHA, tel. 532 232 509
Náplň:

klinické problémy v geriatrii

Organizaci zajišťuje, tel.:

Jitka Skládaná, e-mail: , tel: 549 491 364, přihlašování: https://is.muni.cz/obchod/baleni/164030

Intenzivní péče v dětské infekci

FN Brno - KDIN
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v předatestační přípravě z oboru přenosných nemocí
Místo konání:FN Brno, Klinika dětských infekčních nemocí FN Brno, Černopolní 22a - JIP odd. 52 KDIN
Doba trvání:3 měsíce
Termín:

dle domluvy s vedením kliniky

Školitel, tel:prim. MUDr. Tomáš Habanec, Ph.D., MUDr. Eliška Žarošská - ved. lékař JIP
Náplň:

Septické stavy u dětí, cystická fibróza, purulentní meningitidy, encefalitidy, dehydratace u akutních průjmů

Organizaci zajišťuje, tel.:

sekretariát: 532 234 523 - Jarmila Konečná, školitel: 523 234 532 - prim. MUDr. Habanec, Ph.D., OPVZ: 532 233 566 - Ida Tesařová

Infekční lékařství

FN Brno - KDIN
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v předatestační přípravě z dětského lékařství a praktického lékařství
Místo konání:FN Brno, Klinika dětských infekčních nemocí DN Brno, Černopolní 22a, Brno
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc
Náplň:

- infekce CNS

- zoonózy u dětí

- virové hepatitidy

- alimentární infekce

- infekce u novorozenců

- očkování

Organizaci zajišťuje, tel.:

sekretariát: 532 234 523 - Jarmila Konečná

Specifika v ošetřovatelské péči o děti s infekčním onemocněním

FN Brno - KDIN
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Klinika dětských infekčních nemocí FN Brno, Černopolní 33a, Brno
Doba trvání:2 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Bc. Jana Šíblová
Náplň:

- infekční onemocnění v dětském věku

- teoretické informace spojené s praktickými ukázkami, včetně specifik ošetřovatelské péče

- bariérová ošetřovatelská technika

- hygienicko - epidemiologické zásady provozu infekční kliniky

Organizaci zajišťuje, tel.:

školitel - Bc. Jana Šíblová, tel. 532 234 524

Klinické semináře KDIN

FN Brno - KDIN
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:lékaře KDIN
Místo konání:FN Brno, Klinika dětských infekčních nemocí - knihovna, Černopolní 22a, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

středy 13:00 hod.

Školitel, tel:lékaři KDIN
Náplň:

dle rozpisu seminářů

Organizaci zajišťuje, tel.:

Jarmila Konečná - sekretariát, tel. 532 234 523

Novinky v očkování

FN Brno - KDIN
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:- infektology - praktické lékaře - dětské sestry
Místo konání:FN Brno, Klinika dětských infekčních nemocí - posluchárna KDIN, Černopolní 22a, Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

jaro 2020

Školitel, tel:MUDr. Zlatava Jirsenská
Náplň:

novinky v očkování

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Zlatava Jirsenská - školitel, tel.: 532 234 569, 532 234 564

Infekční lékařství

prof. MUDr. Petr Husa, CSc. - KICH
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře zařazené do specializačního vzdělání
Místo konání:FN Brno, Klinika infekčních chorob, Jihlavská 20, 62500, Brno
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Petr Husa, CS., tel. 532 232 265
Náplň:

- virové hepatitidy

- infekce CNS

- infekce GIT

- sepse

- HIV/ AIDS

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Petr Husa, CSc., tel. 532 232 265, Kristýna Žaludová - sekretariát, tel. 532 232 265, Ida Tesařová - OVPZ, tel. 532 233 566

Intenzivní péče v infekčním lékařství

prof. MUDr. Petr Husa, CSc. - KICH
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z Infekčního lékařství
Místo konání:FN Brno, Klinika infekčních chorob, Jihlavská 20, 625 00, Brno
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr.Radana Pařízková, tel. 532 232 277, MUDr. Michaela Freibergerová, tel. 532 232 262
Náplň:

- purulentní meningitidy

- sepse

- anaerobní infekce měkkych tkání

- nutriční podpora kriticky nemocných

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Radana Pařízková, tel. 532 232 277, MUDr. Michaela Freibergerová, tel. 532 232 262, Kristýna Žaludová - sekretariát, tel. 532 232 265, Ida Tesařová - OVPZ, tel. 532 233 566

Klinické semináře KICH

prof. MUDR. Petr Husa - KICH
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:lékaře FN Brno
Místo konání:FN Brno, Klinika infekčních chorob - knihovna, Jihlavská 20, 625 00
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

dle rozpisu seminářů, vždy středa v 11:30 hodin

Školitel, tel:prof. MUDr. Petr Husa, CSc., tel. 532 232 221
Náplň:

dle rozpisu seminářů

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Petr Husa, CSc., tel. 532 232 221, Kristýna Žaludová - sekretariát, tel. 532 232 265

Klinické semináře KICH

Drahoslava Švábenská - KICH
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:NLZP FN Brno
Místo konání:FN Brno, Klinika infekčních chorob - knihovna, Jihlavská 20, 625 00, Brno
Doba trvání:1 hodina
Termín:

dle plánu seminářů, zpravidla poslední čtvrtek ve 13:00 hod.

Školitel, tel:Drahoslava Švábenská, tel. 532 232 264
Náplň:

dle plánů seminářů

Organizaci zajišťuje, tel.:

Drahoslava Švábenská, tel. 532 232 264

Ošetřovatelská péče o nemocné s dg. HIV/ AIDS

Drahoslava Švábenská - KICH
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry interních a chirurgických oborů
Místo konání:FN Brno, Klinika infekčních chorob, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Lucie Štěpánková, tel. 532 232 279, Vendula Pánková, tel. 532 232 279, Barbora Marčáková, tel. 532 232 168
Náplň:

- specifika ošetřovatelské péče o HIV a nemocné s AIDS

- hygienicko-epidemiologický režim

- BOZP při ošetřování pacientů s dg. HIV/ AIDS

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Drahoslava Švábenská, tel. 532 232 264

Ošetřovatelská péče o nemocné s infekčním onemocněním na JIP

Drahoslava Švábenská - KICH
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry JIP, ARO
Místo konání:FN Brno, Klinika infekčních chorob - JIP, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Barbora Marčáková, tel. 532 232 168, Hana Štrajtová, DiS., tel. 532 232 168
Náplň:

- specifika ošetřovatelské péče o nemocné s infekční dg. závislé na UPV

- hygienicko-epidemiologický režim

- BOZP při ošetřování pacientů s infekčním onemocněním

Organizaci zajišťuje, tel.:

Drahoslava Švábenská, tel. 532 232 264

Ošetřovatelská péče o pacienty s infekcí Clostridium difficile

Drahomíra Švábenská - KICH
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry interních a chirurgických oborů
Místo konání:FN Brno, Klinika infekčních chorob, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Barbora Marčáková, tel. 532 232 168, Hana Blažková, tel. 532 232 166
Náplň:

- ošetřovatelská péče o pacienty s gastroenteritidou

- stanovení protiepidemických opatření při infekci toxinu CS

- BOZP při ošetřování pacientů s infekcemi přenosnými fekálně-orální cestou

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Drahoslava Švábenská, tel. 532 232 264

Péče o nemocné HIV/ AIDS

prof. MUDr. Petr Husa, CSc. - KICH
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z Dermatovenerologie nebo Infekčního lékařství
Místo konání:FN Brno, Klinika infekčních chorob, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Svatava Snopková, Ph. D., tel. 532 232 017
Náplň:

- diagnostika HIV infekce

- cART

- diagnostika a léčba oportunních infekcí a nádorů

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Svatava Snopková, Ph.D., tel. 532 232 017, Kristýna Žaludová - sekretariát, tel. 532 232 265, Ida Tesařová - OVPZ, tel. 532 233 566

Infekční lékařství

prof. MUDr. Petr Husa, CSc. - KICH
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře zařazené do specializačního vzdělání
Místo konání:FN Brno, Klinika infekčních chorob, Jihlavská 20, 625 00
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Petr Husa, CSc., tel. 532 232 265
Náplň:

- virové hepatitidy

- infekce CNS

- infekce GIT

- sepse

- HIV/ AIDS

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Petr Husa, CSc., tel. 532 232 265, Kristýna Žaludová - sekretariát, tel. 532 232 265, Ida Tesařová - OVPZ, tel. 532 233 566

Intenzivní péče v infekčním lékařství

prof. MUDr. Petr Husa, CSc. - KICH
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z Infekčního lékařství
Místo konání:FN Brno, Klinika infekčních chorob, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Radana Pařízková, tel. 532 232 277, MUDr. Michaela Freibergerová, tel. 532 232 262
Náplň:

- purulentní meningitidy

- sepse

- anaerobní infekce měkkých tkání

- nutriční podpora kriticky nemocných

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Radana Pařízková, tel. 532 232 277, MUDr. Michaela Freibergerová, tel. 532 232 262, Kristýna Žaludová - sekretariát, tel. 532 232 265, Ida Tesařová - OVPZ, tel. 532 233 566

Klinické semináře KICH

prof. MUDr. Petr Husa, CSc. - KICH
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:lékaře FN Brno
Místo konání:FN Brno, Klinika infekčních chorob - knihovna, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

dle rozpisu seminářů, vždy středa v 11:30 hodin

Školitel, tel:prof. MUDr. Petr Husa, CSc., tel. 532 232 221
Náplň:

dle rozpisu seminářů

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Petr Husa, CS., tel. 532 232 221, Kristýna Žaludová - sekretariát, tel. 532 232 265

Klinické semináře KICH pro NLZP

Drahoslava Švábenská - KICH
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:NLZP FN Brno
Místo konání:FN Brno, Klinika infekčních chorob - knihovna, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:1 hodina
Termín:

dle plánů seminářů, zpravidla poslední středa v měsíci ve 13:00 hodin

Školitel, tel:Drahoslava Švábenská, tel. 532 232 264
Náplň:

dle plánu seminářů

Organizaci zajišťuje, tel.:

Drahoslava Švábenská, tel. 532 232 264

Ošetřovatelská péče o nemocné s dg. HIV/ AIDS

Drahoslava Švábenská - KICH
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry interních a chirurgických oborů
Místo konání:FN Brno, Klinika infekčních chorob, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Lucie Štěpánková, tel. 532 232 279, Vendula Pánková, tel. 532 232 279
Náplň:

- specifika ošetřovatelské péče o HIV a nemocné s AIDS

- hygienicko-epidemilogický režim

- BOZP při ošetřování pacientů s dg. HIV/AIDS

Organizaci zajišťuje, tel.:

Drahoslava Švábenská, tel. 532 232 264

Ošetřovatelská péče o nemocné s infekčním onemocněním na JIP

Drahoslava Švábenská - KICH
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry JIP, ARO
Místo konání:FN Brno, Klinika infekčních chorob - JIP, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Barbora Marčáková, tel. 532 232 168, Hana Štrajtová, DiS., tel. 532 232 168
Náplň:

- specifika ošetřovatelské péče o nemocné s infekční dg. závislé na UPV

- hygienicko-epidemiologický režim

- BOZP při ošetřování pacientů s infekčním onemocněním

Organizaci zajišťuje, tel.:

Drahoslava Švábenská, tel. 532 232 264

Ošetřovatelská péče o pacienty s infekcí Clostridium difficile

Drahoslava Švábenská - KICH
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry interních a chirurgických oborů
Místo konání:FN Brno, Klinika infekčních chorob, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Barbora Marčálková, tel. 532 232 168, Hana Blažková, tel. 532 232 166
Náplň:

- ošetřovatelská péče o pacienty s gastroenteritidou

- stanovení protiepidemických opatření při infekci toxinu CS

- BOZP při ošetřování pacientů s infekcemi přenosnými fekálně-orální cestou

Organizaci zajišťuje, tel.:

Drahoslava Švábenská, tel. 532 232 264

Péče o nemocné HIV/ AIDS

prof. MUDr. Petr Husa, CSc. - KICH
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z Dermatovenerologie nebo Infekčního lékařství
Místo konání:FN Brno, Klinika infekčních chorob, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Svatava Snopková, Ph. D., tel. 532 232 017
Náplň:

- diagnostika HIV infekce

- cART

- diagnostika a léčba oportunních infekcí a nádorů

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Svatava Snopková, Ph. D., tel. 532 232 017, Kristýna Žaludová - sekretariát, tel. 532 232 265, Ida Tesařová - OVPZ, tel. 532 233 566

Funkční diagnostika v pneumologii

FN Brno, NCO - NZO
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:pneumology, praktické lékaře, internisty, alergology
Místo konání:FN Brno, Klinika nemocí plicních a tuberkulozy, Jihlavská 20, Brno 625 00
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Marek Plutinský, tel.: 532 232 409
Náplň:

- spirometrie

- pletysmografie

- spiroergometrie

- bronchomotorické testy - indikace, provedení, interpretace

Organizaci zajišťuje, tel.:

Péče o nemocné s neinvazivní plicní ventilací a respirační nedostatečností

FN Brno, NCO - NZO
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:pneumology, lékaře JIP všech odborností
Místo konání:FN Brno, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D., MHA, tel.: 532 232 395, MUDr. Ondřej Venclíček, tel.: 532 232 018, 532 232 671
Náplň:

- sledování nemocných s respirační insuficiencí

- indikace

- dlouhodobé domácí oxygenoterapie

- péče o nemocné s respirační insuficiencí na JIP včetně invazivní a neinvazivní plicní ventilace

Organizaci zajišťuje, tel.:

Eliška Blažková - NCO NZO, tel. 543 559 582

Základy diagnostické bronchoskopie

FN Brno, NCO - NZO
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:pneumology, lékaře JIP a ARO
Místo konání:FN Brno, Klinika nemocí plicních a tuberkulozy, Jihlavská 20, Brno 625 00
Doba trvání:2 týdny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D., MHA, tel. 532 232 395, přednosta MUDr. K. Brat, Ph. D., primář MUDr. Vladimír Herout, prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., MUDr. Anna Hrazdirová, tel. 532 232 550
Náplň:

- základy diagnostické bronchospkopie zaměřené na diagnostiku nádorových onemocnění, intersticiálních plicních procesů, na diagnostiku infekčního postižení plic i na terapeutické odsávání

Organizaci zajišťuje, tel.:

Eliška Blažková - NCO NZO, tel. 543 559 582

Klinické semináře KICH

MUDr. Kristián Brat, Ph. D. - KICH
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:lékaře FN Brno
Místo konání:FN Brno, Klinika infekčních chorob - knihovna , Jihlavská 20, Brno 625 00
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

dle rozpisu seminářů, vždy středa v 14:30 hodin

Školitel, tel:MUDr. Kristián Brat, Ph. D. tel. 532 232 554
Náplň:

dle rozpisu seminářů

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Kristián Brat, Ph. D, Kateřina Tichá - sekretariát, tel. 232 232 554

MR vyšetřovací metody v praxi

FN Brno - KRNM
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, pracoviště MR
Doba trvání:40 hodin
Termín:

rok 2020 - dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Martin Buček, tel. 532 233 546, Dostálová Blanka, tel. 532 232 617
Náplň:

- poskytnutí odborné praxe k certifikovanému kurzu zobrazovacích metod Magnetické rezonance

Organizaci zajišťuje, tel.:

KRNM FN Brno, Mgr. Martin Buček, tel. 532 233 546

Intervenční radiologie v praxi

FN Brno - KRNM
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Brno 625 00, pracoviště NI a DSA
Doba trvání:40 hodin
Termín:

rok 2020 - dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Martin Buček, tel. 532 233 546, Marian Kotek, tel. 532 233 546
Náplň:

poskytnutí odborné praxe k certifikovanému kurzu zobrazovacích metod Intervenční radiologii

Organizaci zajišťuje, tel.:

KRNM FN Brno Bohunice, Mgr. Martin Buček, tel. 532 233 546

Mamografie v praxi

FN Brno - KRNM
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Brno 625 00, pracoviště PRM - MAMO
Doba trvání:40 hodin
Termín:

rok 2020 - dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Martin Buček, tel. 532 233 546, Monika Sobotková, tel. 532 238 403
Náplň:

poskytnutí odborné praxe k certifikovanému kurzu zobrazovacích metod Mamografie

Organizaci zajišťuje, tel.:

KRNM BN Brno Bohunice, Mgr. Martin Buček, tel. 532 233 546, Monika Sobotková, tel. 532 238 403

CT vyšetřovací metody v praxi

FN Brno - KRNM
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Brno 625 00, pracoviště CT
Doba trvání:40 hodin
Termín:

rok 2020 - dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Martin Buček, tel. 532 233 546, Michaela Fantová, tel. 532 233 549
Náplň:

poskytnutí odborné praxe k certifikovanému kurzu zobrazovacích metod Výpočetní tomografie

Organizaci zajišťuje, tel.:

KRNM FN Brno Bohunice, Mgr. Martin Buček, tel. 532 233 546

Praxe ve skiagrafii

FN Brno - KRNM
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Brno 625 00, pracoviště RTG 1
Doba trvání:40 hodin
Termín:

rok 2020 - dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Martin Buček, tel. 532 233 546
Náplň:

poskytnutí odborné praxe k certifikovanému kurzu zobrazovacích metod Analogová a digitální skiagrafie

Organizaci zajišťuje, tel.:

KRNM FN Brno Bohunice, Mgr. Martin Buček, tel. 532 233 546

Školení RO + test

FN Brno - KRNM
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:radiologické asistenty a lékaře RDK
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Brno 625 00, demonstrační místnost Kliniky radiologie a nukleární medicíny
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

prosinec 2020

Školitel, tel:Michal Vichta, Bc., tel. 532 233 797, Vitovič Vladimír, Bc., tel. 532 233 797
Náplň:

cílem semináře je přesné definování dávky a způsoby jejího monitorování + test z RO

Organizaci zajišťuje, tel.:

KRNM FN Brno Bohunice, Mgr. Martin Buček, tel. 532 233 546

Specifická ošetřovatelská péče při aplikaci otevřených zářičů v nukleární medicíně

FN BRNO - KRNM
Typ vzdělávací akce:Certifikovaný kurz
Určeno pro:všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Brno 625 00, Výuková místnost KRNM - odd. nukleární medicíny pav. N
Doba trvání:40 hodin teorie, 40 hodin praxe na akreditovaném pracovišti
Termín:

jaro 2020 - nechávám na OVPZ

Školitel, tel:Holíková Hana tel. 532 233 821. Email: holikova.hana@fnbrno.cz
Náplň:

cílem kurzu je získání zvláštní odborné způsobilosti pro aplikaci radioaktivních látek při diagnostice a léčbě v nukleární medicíně.

Organizaci zajišťuje, tel.:

Holíková Hana tel. 532 233 821, Email:

Praxe ve zobrazovaní a terapii pomocí otevřených zářiců

FN Brno - KRNM
Typ vzdělávací akce:odborná praxe pro specializační vdělání
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Brno 625 00, pracoviště NUM
Doba trvání:40 hodin
Termín:

rok 2020 - dle domluvy

Školitel, tel:Holíková Hana tel. 532 233 821. Email: holikova.hana@fnbrno.cz
Náplň:

poskytnutí odborné praxe k certifikovanému kurzu zobrazovacích metod Analogová a digitální skiagrafie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Holíková Hana tel. 532 233 821. Email:

Pravidelné semináře NCHK FN Brno

Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře NCHK FN Brno, neurology, radiology, lékaře KARIM
Místo konání:posluchárna Neurochirurgická klinika, FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:1x měsíčně
Termín:

dle rozpisu zimního a letního semestru

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph. D, MBA, tel. 532 232 884
Náplň:

neurogirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavel Fadrus, Ph. D., tel. 532 233 790, e-mail: a sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel. 532 323 746, e-mail:

Konference pro neurology

Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:konference
Určeno pro:neurology
Místo konání:Brno
Doba trvání:1x odpoledne
Termín:

duben 2020

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph. D, MBA, tel.: 532 232 884
Náplň:

neurotraumatologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel.: 532 232 884, e-mail: a sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel. 532 232 746, e-mail:

Brněnské neurochirurgické dny

Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:kongres
Určeno pro:lékaře - neurochirurgy, neurology, traumatology, radiology, lékaře KARIM a NLZP
Místo konání:Best Western Premier Hotel International Brno
Doba trvání:2 dny
Termín:

7 - 8. prosince 2020

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA, tel.: 532 232 884
Náplň:

neurotraumatologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel.: 532 232 884, email: a sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel. 532 323 746, e-mail:

Pravidelné Morbidity/mortality semináře NCHK FN Brno

Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře NCHK FN Brno, otevřené pro další zájemce
Místo konání:posluchárna Neurochirurgická klinika, FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:1x měsíčně
Termín:

dle rozpisu

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph. D, MBA, tel. 532 232 884
Náplň:

neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D., tel. 532 233 790, e-mail: a sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel: 532 323 746, e-mail:

Pravidelné Journal Club semináře NCHK FN Brno

Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře NCHK FN Brno, otevřené pro další zájemce
Místo konání:posluchárna Neurochirurgická klinika, FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:1x měsíčně
Termín:

dle rozpisu

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA, tel. 532 232 884
Náplň:

neurogirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavel Fadrus, Ph. D., tel. 532 233 790, e-mal: a sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel. 532 323 746, e-mail:

Stáž - Periferní nervy

Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:Neurochirurgická klinika, FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph. D, MBA, tel. 532 232 884
Náplň:

- úžinové syndromy - karpální tunel, dekomprese n. ulnaris prostá a endoskopicky asistovaná, transpozice, tarsální tunel, ostatní

- neurolýza

- rekonstrukce nervu - sutura, transpantace, biodegradabilní alotransplantáty

- tumory nervů

- intraoperační elektrofyziologické postupy - peroperační neurografie, EMG

- nácvik mikrochirurgické techniky na zvířecím modelu

- teorie - vybrané kapitoly z chirurgie periferních nervů

- role zobrazovacích technik v diagnostice patologii periferních nervů

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. S. Kryštofová, tel: 532 233 755, MUDr. M. Sova, prof. MUDr. M. Smrčka, Ph.D., MBA, prim. MUDr. V. Juráň, Ph.D, e-mail:,,, a sek.NCHK-O.Pazderkova,tel.532323746

Předatestační stáž

LF MU v Brně ve spolupráci s FN Brno - NCHK
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:Neurochirurgická klinika, FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:3 týdny
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA, tel. 532 232 884
Náplň:

neurointenzivní péče, povinné pro přípravu k nástavbové atestaci z neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.,MBA, tel: 532 232 884, e-mail: a sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel. 532 323 746, e-mail: Pazderková.

Cerebrovaskulární stáž

Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:Neurochirurgická klinika, FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA, tel: 532 232 884
Náplň:

1.den: seminář: Organizace práce cerebrovaskulárního centra FN Brno, sál: Asistene u elektivní operace aneuryzmatu, ICG video-angiografie účast na cerebrovaskulární indikační komisi

2.den:  seminář: Management pacienta po SAK, indikace operace a endovaskulárního ošetření aneuryzmatu. Sál: asistence u elektiní operace AVN, navigace, neurofyziologie, ICG exkurze na pracovništi urgentního příjmu FN Brno

3.den: seminář: Diagnostika a terapie u pacientů s ICH, AVM, DAVM, kavernomem. Sál: asistence u elektivního cévního výkonu, ICG exkurze na pracovišti centrální JIP FN Brno

4.den: vizita na cerebrovaskulární JIP NCHK, neuromonitorig po SAK. Sál: asistence u elektivního cévního výkonu, ICG experiment: nácvik mikrochirurgické techniky na laboratorních potkanech

5.den: vizita na cerebrovaskulární JIP NCHK, drenáž likvoru po SAK, exkurze na pracoviště intervenční radiologie, elektivní coiling aneuryzmatu

Organizaci zajišťuje, tel.:

prim.MUDr.V.Juráň, Ph.D.,tel:532233746,MUDr.O.Navrátil,Ph.D.,MUDr.K.Svoboda,prof.MUDr.M.Smrčka,Ph.D.,MBA,e-mail:,,, a sekr. NCHK-O.Pazderková,tel.532323746

Stáž - neuroonkologie

Neurochirurgická klinika LM MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:Neurochirurgická klinika FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA, tel. 532 232 884
Náplň:

Neurodiagnostika: interpretace, indikace a využití jednotlivých modalit v diferenciální diagnostice nádorů CNS a míchy. Je možnost se podrobněji seznámit s využitím těchto metod v neuroonkologii: CT (CTAG), MRI-MRAG, fMRI, DWI, PWI, traktografie, PET (MOÚ Brno)

Operační neuroonkologický program: při operacích extra a intraaxiálních nádorů a míchy využíváme tyto techniky: peroperační mikroskop, frame less stereonavigace, frame based stereotaktická biopsie, peroperační ultrazvuk, CUSA, neuroendoskopie, peroperační fluorescence (technika ALA), peroperační neurofyzionogický monitoring, awake kraniotomie.

Mezioborová neuroonkologická spolupráce: účastník bude mít možnost se zúčastnit mezioborové Neuroonkologické komise Neurochirurgické kliniky FNB a Kliniky radiační onkologie, kde probíhá za účasti jednotlivých odborníků (radiodeagnostik, radioterapeut, onkolog, neurochirurg, neurolog a neuropatolog) konziliární a indikační hodnocení jednotlivých pacientů v rámci neuroonkologického programu NCHK FN Brno a MOU Brno.

Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie: naše pracoviště úzce spolupracuje s Klinikou radiační onkologie v rámci neuroonkologického programu při indikacích a operačních výkonec za použití stereotaktické metody pomocí přístoje LINAC. Účastník bude seznámen  se základními principy, hlavními indikacemi a operačním postupem této metody.

Molekulární neuroonkologie a vědecko výzkumná činnost: během pobytu na našem pracovišti je možnost navštívit pracoviště základního výzkumu Výzkumná skupina Molekulární onkologie II (Univerzitní kampus Bohunice - CEITEC), kde se standardně provádí diagnostika základních prognostických neuroonkologických markerů u našich pacientů a v rámci mezioborové spolupráce jednotlivých vědeckých ústavů MU Brno probíhají i některé vědeckovýzkumné projekty věnované neuroonkologii. Konkrétní program stáže závisí na spektrum léčených pacientů a i přes naši snahu nelze zaručit, že v uvedeném termínu proběhnou všechny zmíněné typy operací a budou použity všechny technologie.

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr.Pavel Fadrus, Ph.D.,tel: 532 233 790, MUDr. Soňa Kryštofová, e-mail:, a sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel:532 323 746, e-mail:

Stáž - kraniocerebrální poranění a neurointenzivní péče

Neurochirurgická klinika LM MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:Neurochirurgická klinika FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:2 týdny
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA, tel. 532 232 884
Náplň:

- Seznámení s provozem Neurochirurgické kliniky a Kliniky anesteziologie, resusitace a intenzivní medicíny

- Provoz Urgentního příjmu FN Brno včetně vyšetřovacích algoritmů pacientl s polytraumatem. Vyšetřovací metody - CT, MRI.

- Indikace neurochirurgické intervence, operační techniky, interdisciplinární spolupráce - ORL, stomatochirurgická klinika u kombinovaných poranění baze lební.

- Zásady pooperační a konzervativní léčby a režimových opatření ja JIP s možností využití multimodálního monitoring

- Nové trendy v intenzivní léčbě pacientů po těžkém KCP A SAK

- Možnosti multimodálního monitoringu (ICP, CPP, Licox, CBF, ultrazvuk, jugulární bulbus, mikrodialýza) u pacientů po těžkém KCP a SAK

- Interpretace hodnot naměřených jednotlivými modalitami

- Limity multimodálního monitoringu

- Srovnání terapeutické strategie před a s využitím multimodálního monitoringu

- Kontroverze a diskuze

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. K.Máca, Ph.D,tel:532233758,MUDr.Andrej Mrlian,Ph.D.(NCHK FN Brno), prof.MUDr. R.Gál, Ph.D.MUDr. M.Slezák(KARIM FN Brno),prof.MUDr.M.Smrčka,Ph.D,MBA,e-mail: a sekr.NCHK-O.Pazderková,tel.532 323 746,e-mail:

Stáž - Dětská neurochirurgie

Neurochirurgická klinika LM MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, Černopolní 9
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA, tel. 532 232 884
Náplň:

Účastníci kurzu budou seznámeni s kompletním spektrem dětské neurochirurgie, zahrujícím indikace, operační léčbu a ambulantní sledování dětských pacientů s vrozenými vývojovými vadami nervové soustavy (kramiální a spinální dysrafizmy a kraniosynostózy), nádory mozku a míchy, kraniocerebrálními poraněními a infekcemi CNS. Také se seznámí s problematikou léčby hydrocefalu v dětském věku. Aktivně se budou účastnit lékařskýh vizit, operačního programu, ambulatní činnosti a mezioborových indikačních komisí.

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr.David Laštovička, prof. MUDr.Martin Smrčka, Ph.D.,MBA , tel.532234426(4224) a sekretariát NCHK-Olga Pazderková, tel:532323746,e-mail:

Neurochirurgie

Neurochirurgická klinika LM MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:okresní traumatology, chirurgy, ortopedy, neurology, lékaře KARIM
Místo konání:Neurochirurgická klinika FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:4 týdny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA, tel. 532 232 884
Náplň:

obecná neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof.MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.,tel: 532 232 844, e-mail: a sekretariát NCHK-Olga Pazderková, tel: 532 323 746, e-mail:

Supervizní seminář

FN Brno - OKLP
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, OKLP, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

leden 2020

Školitel, tel:Mgr. Hana Jahnová, tel. 532232731
Náplň:

případové kazuistiky

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Hana Jahnová, tel.532232731

Psychoterapeutické možnosti u pacientů s funkčními neurologickými poruchami

FN Brno - OKLP
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology, fyzioterapeuty, lékaře
Místo konání:FN Brno, OKLP, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

leden 2020

Školitel, tel:Mgr. Petr Sojka, tel. 532232522
Náplň:

Problematika psychoterapeutických možností u funkčních neurologických poruch

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Hana Jahnová, tel.532232731

Problematika funkčních kognitivních poruch

FN Brno - OKLP
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, OKLP, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

březen 2020

Školitel, tel:Mgr. Petra Strádalová, tel. 532 232 522
Náplň:

Psychologická specifika v psychologické péči u pacientů s funkčními kognitivními poruchami

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Hana Jahnová, tel.532232731

Supervizní seminář

FN Brno - OKLP
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, OKLP, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

únor 2020

Školitel, tel:Mgr. Hana Jahnová, tel. 532232731
Náplň:

případové kazuistiky

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Hana Jahnová, tel.532232731

Supervizní seminář

FN Brno - OKLP
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, OKLP, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

březen 2020

Školitel, tel:Mgr. Hana Jahnová, tel. 532232731
Náplň:

případové kazuistiky

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Hana Jahnová, tel.532232731

Doprovázení pacientů s onkologickou diagnózou

FN Brno - OKLP
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, OKLP, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

duben 2020

Školitel, tel:Mgr. Petra Bučková, tel. 532 238 292
Náplň:

Problematika psychologické péče v paliativní medicíně

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Hana Jahnová, tel.532232731

Supervizní seminář

FN Brno - OKLP
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, OKLP, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

duben 2020

Školitel, tel:Mgr. Hana Jahnová, tel. 532232731
Náplň:

případové kazuistiky

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Hana Jahnová, tel.532232731

Supervizní seminář

FN Brno - OKLP
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, OKLP, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

květen 2020

Školitel, tel:Mgr. Hana Jahnová, tel. 532232731
Náplň:

případové kazuistiky

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Hana Jahnová, tel.532232731

Problematika neuroonkologických diagnóz

FN Brno - OKLP
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, OKLP, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

květen 2020

Školitel, tel:Mgr. Kateřina Procházková, tel. 532 233 427
Náplň:

Specifika psychologické péče u pacientů s neuroonkologickou diagnózou

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Hana Jahnová, tel.532232731

Psychologická péče o pacienty pro infarktu myokardu

FN Brno - OKLP
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, OKLP, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

červen 2020

Školitel, tel:Mgr. Petra Popová, tel. 532 233 324
Náplň:

specifický psychologický přístup v péči o pacienty po infarktu myokardu

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Hana Jahnová, tel.532232731

Supervizní seminář

FN Brno - OKLP
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, OKLP, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

červen 2020

Školitel, tel:Mgr. Hana Jahnová, tel. 532232731
Náplň:

případové kazuistiky

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Hana Jahnová, tel.532232731

Supervizní seminář

FN Brno - OKLP
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, OKLP, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

září 2020

Školitel, tel:Mgr. Hana Jahnová, tel. 532232731
Náplň:

případové kazuistiky

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Hana Jahnová, tel.532232731

Specifika bariatrického vyšetření

FN Brno - OKLP
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, OKLP, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

září 2020

Školitel, tel:Mgr. et Mgr. Kateřina Skřivanová, Ph.D., tel. 532 233 391
Náplň:

Specifika v deferenciální psychodiagnostice v psychologickém vyšetření u bariatrických pacientů

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Hana Jahnová, tel.532232731

Supervizní seminář

FN Brno - OKLP
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, OKLP, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

říjen 2020

Školitel, tel:Mgr. Hana Jahnová, tel. 532232731
Náplň:

případové kazuistiky

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Hana Jahnová, tel.532232731

Možnosti a limity v psychologické péči o hematoonkologického pacienta před transplantačním procesem

FN Brno - OKLP
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, OKLP, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

říjen 2020

Školitel, tel:Mgr. Jana Warren Mst., tel. 532 233 391
Náplň:

Specifika psychologické péče o pacienty před plánovanou transplantací

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Hana Jahnová, tel.532232731

Supervizní seminář

FN Brno - OKLP
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, OKLP, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

listopad 2020

Školitel, tel:Mgr. Hana Jahnová, tel. 532232731
Náplň:

případové kazuistiky

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Hana Jahnová, tel.532232731

Specifika psychologické péče u geriatrických pacientů na Spinální jednotce

FN Brno - OKLP
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology, lékaře
Místo konání:FN Brno, OKLP, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

listopad 2020

Školitel, tel:Mgr. Kristina Pešková, tel. 532 232 522
Náplň:

Klinický obraz míšního poranění v geriatrickém věku, možnosti a limity terapeutické péče

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Hana Jahnová, tel.532232731

Supervizní seminář

FN Brno - OKLP
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, OKLP, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

prosinec 2020

Školitel, tel:Mgr. Hana Jahnová, tel. 532232731
Náplň:

případové kazuistiky

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Hana Jahnová, tel.532232731

Jak šel čas - změny psychologických přístupů u ortopedických pacientů

FN Brno - OKLP
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, OKLP, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

prosinec 2020

Školitel, tel:PhDr. Věra Čoupková, tel. 532 232 757
Náplň:

vývoj psychologické péče v průběhu let na Ortopedické klinice, zisky a ztráty ve vzájemné a týmové spolupráci

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Hana Jahnová, tel.532232731

Seznámení s provozem OKM

Mgr. Šárka Černá
Typ vzdělávací akce:seminář formou exkurze
Určeno pro:NLZP FN Brno
Místo konání:FN Brno, Oddělení klinické mikrobiologie, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:1 hodina
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Šárka Černá, tel. 532 232 199
Náplň:

- organizační členění pracoviště

- odběr

- transport a uchování biologického materiálu

- možnosti zlepšení spolupráce s cílem zefektivnit výtěžnost vyšetření

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Šárka Černá, tel. 532 232 199

Rezistence bakterií k antibiotikům, racionální antibiotická terapie

MUDr. Markéta Hanslianová
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře
Místo konání:dle určení
Doba trvání:1 hodina
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Markéta Hanslianová, tel. 532 232 392
Náplň:

Vývoj a aktuální situace rezistence vybraných bakterií k antibiotikům v Evropě, ČR i FN Brno. Zásady racionální antimikrobiální terapie.

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Markéta Hanslianová, tel. 532 232 392

Laboratorní diagnostika dermatofyt

Mgr. Iva Kocmanová
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře
Místo konání:dle určení
Doba trvání:1-2 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Iva Kocmanová, tel. 532 232 188
Náplň:

Příprava a mikroskopie preparátů z kůže a kožní adnex k mykologickému vyšetření.

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Iva Kocmanová, tel. 532 232 188

Virové hepatitidy

MUDr. Jana Bednářová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP FN Brno
Místo konání:dle určení
Doba trvání:1 hodina
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Jana Bednářová, Ph.D., tel. 532 232 479
Náplň:

Diferenciální diagnostika virových hepatitid a možnosti vyšetření

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Jana Bednářová, Ph.D., tel. 532 232 479

Osteosyntéza v praxi

doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z traumatologie
Místo konání:školící středisko MEDIN a.s., Nové Město na Moravě
Doba trvání:1 den
Termín:

listopad 2020 ( bude upřesněno)

Školitel, tel:doc. MUDr. Michal Mašek, CSc., tel. 532 232 472
Náplň:

teoretické základy - přednášky, praktická cvičení na modelu

Organizaci zajišťuje, tel.:

doc. MUDr. Michal Mašek, CSc., tel. 532 232 472, Jana Šmehlíková-sekretariát, tel. 532 232 430, Mgr. Magdaléna Veselíková - SOGGIORNO s.r.o., tel. 777 551 496

XII.mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství a národní kongres ČSÚCH "POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI"

Typ vzdělávací akce:kongres
Určeno pro:lékaře chirurgických, soudně-lékařských pracovišť, zdravotnických záchranných služeb, soudní znalce, státní zástupce, soudce
Místo konání:Mikulov, hotel Galant
Doba trvání:2 dny
Termín:

3. - 4. září 2020

Školitel, tel:
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

Aleš Martinek-SYMMA, spol. s.r.o., Olomoucká 797/80, 618 00 Brno, tel. 607 650 654, e-mail:

IX. národní kongres "DOPRAVNÍ ÚRAZY 2020"

doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.
Typ vzdělávací akce:kongres
Určeno pro:lékaře chirurgických, soudně-lékařských pracovišť, zdravotnických záchranných služeb, soudní znalce, státní zástupce, soudce, advokáty, HLZ a policii ČR
Místo konání:hotel Myslivna, Brno
Doba trvání:2 dny
Termín:

11. - 12. června 2020

Školitel, tel:
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

Aleš Martinek-SYMMA, spol. s.r.o., Olomoucká 797/80, 618 00 Brno, tel. 607 650 654, e-mail: , MUDr. Petr Nestrojil, CSc., tel. 532 232 750

IV. mezioborový kongres "Spolupráce IZS při MÚ a katastrofách - (ne)bezpečný region"

prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc.
Typ vzdělávací akce:kongres
Určeno pro:lékaře chirurgických pracovišť, zdravotnických záchranných služeb, záchranáře, pracovníky krizového řízení
Místo konání:hotel Myslivna, Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

30. ledna 2020

Školitel, tel:
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

Aleš Martinek-SYMMA, spol. s.r.o., Olomoucká 797/80, 618 00 Brno, tel. 607 650 654, e-mail: , MUDr. Petr Nestrojil, CSc., tel. 532 232 750

Katetrizace močového měchýře mužů

doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:NLZP
Místo konání:Spinální jednotka FN Brno
Doba trvání:
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Kateřina Brabec Němcová, tel. 532 231 517
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

Kateřina Brabec Němcová, tel. 532 231 517, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel. 532 233 081

Ošetřovatelská péče u pacientů na Iktové jednotce

prof. Mudr. Josef Bednařík, CSc., ve spolupráci s NCO NZO
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurologická klinika
Doba trvání:2 dny v měsíci
Termín:

bude určen

Školitel, tel:Jarmila Zálešáková, tel. 532 232 105
Náplň:

- ošetřovatelská péče u pacientů po CMP

- neurorehabilitace u pacientů po CMP

Organizaci zajišťuje, tel.:

Jarmila Zálešáková, tel. 532 232 105

Ošetřovatelská péče u pacientů na JIP NK

prof. Mudr. Josef Bednařík, CSc.,
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurologická klinika
Doba trvání:2 dny v měsíci
Termín:

bude určen

Školitel, tel:Mgr. David Havelka, tel. 532 232 524
Náplň:

- akutní příjem pacienta

- monitorování pacientů s CMP

- ošetřovatelská péče u pacientů s CMP

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. David Havelka, tel. 532 232 524

Vyšetřování pacientů - EMG

prof. Mudr. Josef Bednařík, CSc.,
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:všeobecné sestry pracující v elektrodiagnostice - EMG
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurologická klinika
Doba trvání:1 - 2 dny v týdnu
Termín:

bude určen

Školitel, tel:Marie Šestáková, tel. 532 232 523
Náplň:

- vyšetřování motorického a senzitivního vedení

- asistence při jehlové EMG

- snímání EP

- asistence při vyšetřování (RS,SF,Makro)

Organizaci zajišťuje, tel.:

Marie Šestáková, tel. 532 232 523, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel. 532 233 081

Základní kurz v elektromyografii

prof. Mudr. Josef Bednařík, CSc.,
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:lékaře s atestací z neurologie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurologická klinika
Doba trvání:4 týdny
Termín:

bude určen

Školitel, tel:prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.,tel. 532 232 501
Náplň:

- základy anatomie a funkce nervosvalového systému

- základy elektrodiagnostiky

- kondukční studie

- jehlové EMG

- méně obvyklé vyšetřovací techniky

- výstup z EMG vyšetření

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ida Tesařová - OVPZ, tel. 532 233 566

XXVII. Brněnské dny praktického lékařství

Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Typ vzdělávací akce:konference
Určeno pro:praktické lékaře a všeobecné sestry
Místo konání:Univerzitní kampus Bohunice - A 22 - Aula
Doba trvání:10 hod
Termín:

září 2020

Školitel, tel:Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. tel. 532 232 936
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

Jitka Skládaná, e-mail: , tel: 549 491 364

Systém řízení kvality

FN Brno - OVPZ
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:všechny zaměstnance FN Brno
Místo konání:
Doba trvání:3 týdny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Ing. Martin Kudlička (lektor), tel. 532 232 863
Náplň:

seznámení se základními principy řízení kvality ve vazbě na pokytování služeb a produktů ve zdravotnickém zařízení a s požadavky norem řady ISO 9000 na zavedení a údržbu SŔK do procesů poskytování zdrav. služeb a produktů

Organizaci zajišťuje, tel.:

lektor - Ing. Martin Kudlička, tel. 532 232 863, OVPZ - Mgr. Eliška Mičánková, tel. 532 232 102

Audit systému řízení kvality

FN Brno - OVPZ
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz ( navazuje na e-learningový kurz Systém řízení kvality)
Určeno pro:interní auditory
Místo konání:
Doba trvání:3 týdny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Ing. Martin Kudlička (lektor), tel. 532 232 863
Náplň:

seznámení s prováděním a dokumentováním auditů systému řízení kvality, se základními předpoklady pro výkon auditorské činnosti, účelem auditů a jejich jednotlivých etap

Organizaci zajišťuje, tel.:

lektor - Ing. Martin Kudlička, tel. 532 232 863, OVPZ - Mgr. Eliška Mičánková, tel. 532 232 102

Činnost a vedení dokumentace představitele vedení pro kvalitu a činnost interních auditorů pro normu ISO 9001 a pro kreditační standardy dle Z. 372/2011 Sb. a vyhl.102/2012 Sb. "Hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče" a AS DIAS

FN Brno - OVPZ
Typ vzdělávací akce:kurz prezenční
Určeno pro:nové představitele vedení pro kvalitu a interní auditory
Místo konání:dle domluvy
Doba trvání:0,5 den ( 8:30 do cca 12:00)
Termín:

dle aktuální potřeby

Školitel, tel:MUDr. Jaroslav Peprla, tel. 532 233 636
Náplň:

Činnost představitele vedení pro kvalitu, zásady vedení dokumentace dle nrmy ISO 9001. Zásady spojení auditu dle ISO 9001 a akreditačních standardů dle Zák. 372/2011 Sb. a vyhl. 102/2012 Sb. "Hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče"

Výklad jednotlivých AS, kritéria hodnocení auditory

Organizaci zajišťuje, tel.:

školitel - MUDr. Jaroslav Peprla, OVPZ - Mgr. Eliška Mičánková, tel. 532 232 102

Odpadové hospodářství ve FN Brno

FN Brno - OHTS, oddělení energetiky
Typ vzdělávací akce:v rámci vstupního školení zaměstnanců
Určeno pro:nové zaměstnance FN Brno
Místo konání:kinosál nebo jiná zasedací místnost
Doba trvání:10 minut
Termín:

dle plánu vstupních školení nových zaměstnanců

Školitel, tel:p. Anna Hlavoňová, referentka odpadového hospodářství oddělení energetiky /tel. kl. 3309
Náplň:

Základní informace o třídění a likvidaci odpadu ve FN Brno (informace o Směrnici S/FN Brno/0143 Odpadové hospodářství ve FN Brno - Manipulační řád, odpady ze zdravotnictví, třídění odpadů, oddělování zdravotnického (infekčního) odpadu a ostrých předmětů od směsného komunálního odpadu, nalepovací štítky k označování druhů odpadů).

Organizaci zajišťuje, tel.:

OHTS/ oddělení energetiky, vedoucí Mgr. Jan Klen, tel. kl. 3408

Parenterální nutriční podpora

PharmDr. Tatiana Holubová, MHA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:farmaceuty a lékaře v předatestační přípravě
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Nemocniční lékárna
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Jana Pečivová, PharmDr. Tatiana Holubová, MHA
Náplň:

- zvlášť náročné lékové formy - příprava A-I-O vaků

- Technologie příprav - BAXA Exacta Mix

- Klinické požadavky

- Terapeutické režimy

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Jana Pečivová, PharmDr. Tatiana Holubová, MHA, tel. 532 232 150, Šebečková Hana - sekretariát, tel. 532 232 151, OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel. 532 232 102, email:

Příprava cytotoxických léčiv

PharmDr. Tatiana Holubová, MHA
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:farmaceuty a lékaře před atestací z nemocničního lékařství
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Nemocniční lékárna
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:PharmDr. Hana Vollerová, PharmDr. Tatiana Holubová, MHA
Náplň:

- zvlášť náročné lékové formy - příprava cytotoxických látek

- technologie přípravy

- terapeutické režimy

Organizaci zajišťuje, tel.:

PharmDr. Hana Vollerová, PharmDr. Tatiana Holubová, MHA, tel.532 232 152, Šebečková Hana - sekretariát, tel. 532 232 151, OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel. 532 232 102, email:

Správná aplikace lékových forem

PharmDr. Tatiana Holubová, MHA
Typ vzdělávací akce:přednáška
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Nemocniční lékárna
Doba trvání:2,5 hodiny
Termín:

dle domluvy - bude upřesněn

Školitel, tel:PharmDr. Lenka Messnerová,tel. 532 232 120, Mgr. Jana Michalicová, tel. 532 232 120, PharmDr. Josef Stráník, tel. 532 232 120, Mgr. Jana Pečivová, tel. 532 232 155, Mgr. Kateřina Vašinová, tel. 532 232 438, Mgr. Lucie Brunclíková, tel.532 234 646
Náplň:

- nemocniční lékárna

- obecný úvod k teorii LF, základní pojmy

- pevné lékové formy - tablety

- speciální aplikace léčiv v nemocniční péči

- tekuté lékové formy

- lékové formy ke kožnímu podání I.

- lékové formy ke kožnímu podání II.

- transdermální terapeutické systmy

- inhalační lékové formy

- lékové formy oční, úšní, nosní

- orální a zubní přípravky

- vaginální a rektální lékové formy

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Jana Michalicová, tel. 532 232 438, Mgr. Erna Mičudová, tel. 532 233 109

Farmakokinetika - nástroj personalizace léčby hemofilie

Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:lékaře
Místo konání:Dětská nemocnice FN Brno, Oddělení dětské hematologie, Černopolní 9, 613 00 Brno, seminární místnost, FN Brno, Černopolní 22a, Vzdělávací centrum NLZP
Doba trvání:2 dny/ kurz v českém jazyce/ anglickém jazyce
Termín:

dle domluvy ( zpravidla 1x ročně )

Školitel, tel:doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., tel. 532 234 244
Náplň:

- seznámení s teorií a praxí indiviualizované farmakokinetikou řízené léčby hemofilie

- praktické příklady, kasuistiky

- softwareová řešení pro stanovení populační farmakokinetiky

Organizaci zajišťuje, tel.:

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., tel. 532 234 244

Praxe pro studenty v oboru Zdravotní laborant

Barbora Jordanová
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:studenty SZŠ a VOŠ, studenty bakalářského studia na LF MU v oboru Zdravotní laborant
Místo konání:Dětská nemocnice FN Brno, Oddělení dětské hematologie, Černopolní 9, 613 00 Brno
Doba trvání:dle požadavku
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Magdaléna Jelinková, Barbora Jordanová, Michaela Kokeszová
Náplň:

- seznámení se s provozem

- příjem biologického materiálu

- laboratoř rutinní morgologie a hemolýz

- laboratoř koagulační

- laboratoř speciální morgologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Barbora Jordanová, tel. 532 234 650

Léčba pacientů s hemofilií s inhibitotem

Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře
Místo konání:Dětská nemocnice FN Brno, Oddělení dětské hematologie, Černopolní 9, 613 00 Brno
Doba trvání:
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., tel. 532 234 244, MUDr. Ondřej Zapletal, Ph.D., tel. 532 234 609, MUDr. Veronika Fiamoli, Ph.D., tel. 532 234 348, MUDr. Petr Smejkal, Ph.D., 532 233 188
Náplň:

- teoretické základy diagnostiky a léčby hemofilie s infhibitorem

- protokoly imunotoleranční (ITT) a imunosupresivní (IS) léčby

- léčba krvácení v průběhu i mimo ITT

- kasuistiky, praktický přístup k diagnostice a léčbě

- multidisciplinární péče

Organizaci zajišťuje, tel.:

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., tel. 532 234 244

Bonding, jeho význam pro novorozence a matku

Mgr. Pavla Opálková
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP - všeobecné sestry, porodní asistentky, fyzioterapeuty
Místo konání:FN Brno, Neonatologické oddělení - posluchárna, Obilní trh 11, 602 00 Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Lenka Šárníková, tel. 532 238 313
Náplň:

bonding, jeho význam pro novorozence a matku

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Pavla Opálková, tel. 532 238 314

Fyziologický novorozenec

MUDr. Ivo Borek
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:lékaře novorozeneckých oddělení a pediatry
Místo konání:FN Brno, Neonatologické oddělení, Obilní trh 11, 602 00 Brno
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Helena Páralová, tel. 532 238 313
Náplň:

komplexní péče o fyziologického novorozence

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Helena Páralová, tel. 532 238 313, Ida Tesařová OVPZ, tel. 532 233 566

Nezralostní stavy v neonatologii

MUDr. Ivo Borek
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:lékaře novorozeneckých oddělení a pediatry
Místo konání:FN Brno, Neonatologické oddělení, Obilní trh 11, 602 00 Brno
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mudr. Ivo Borek, tel. 532 238 353
Náplň:

komplexní péče o novorozence s velmi a extrémě nízkou porodní hmotností

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr.Ivo Borek, tel. 532 238 353, Ida Tesařová - OVPZ, tel. 532 233 566

Psychologická péče o děti raného věku

Mgr. Hana Jahnová
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře novorozeneckých oddělení a praktické lékaře pro děti a dorost
Místo konání:FN Brno, Neonatologické oddělení - posluchárna, Obilní trh 11, 602 00 Brno
Doba trvání:4 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Hana Jahnová, tel. 532 238 429
Náplň:

- zákonitosti jednotlivých vývojových období

- psychomotorický vývoj

- výchovné poradenství

- poruchy spánku

- období dětského negativismu

- rituály ve výchově

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Hana Jahnová, tel.532 238 429

Psychologická vývojová diagnostika

Mgr. Hana Jahnová
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz
Určeno pro:psychology se získanou specializovanou způsobilostí v oboru Klinická psychologie a Dětská klinická psychologie nebo pro psychology se zařazením do specializační přípravy v uvedených oborech. Absolvent certifikovaného kurzu získá zvláštní odbornou způsobilost pro použití psychologických vývojových škál při výkonu zdravotnického povolání
Místo konání:Thomayerova nemocnice Praha - teoretická část, FN Brno, Neonatologické oddělení, Obilní trh 11, 602 00 Brno - praktická část
Doba trvání:75 hodin
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Hana Jahnová, tel. 532 238 429
Náplň:

- klinicko - psychologická diagnosika dětí novorozeneckého, kojeneckého a batolecího věku

- výcvik v užití vývojové škály Bayleyové, BSID - II.

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Hana Jahnová, tel.532 238 429

Význam taktilní stimulace pro podporu sání

Mgr. Pavla Opálková
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP - všeobecné sestry, porodní asistentky, fyzioterapeuty
Místo konání:FN Brno, Neonatologické oddělení - posluchárna, Obilní trh 11, 602 00 Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Stanislava Zmeškalová, tel. 532 238 311
Náplň:

význam taktilní stimulace pro podporu sání

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Pavla Opálková, tel. 532 238 314

Vstupní školení zaměstnanců - Potrubní pošta

Bc. Karel Široký
Typ vzdělávací akce:jednorázové školení
Určeno pro:nové zaměstnance
Místo konání:pav. L - kinosál, PMDV FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:20 minut
Termín:

před nástupem do FN Brno, dle plánu vstupních školení

Školitel, tel:OHTS - Centrální Velín
Náplň:

základní všeobecné školení v oblasti Potrubní pošty

Organizaci zajišťuje, tel.:

OHTS/OBPT, Mgr. Renata Valentová, tel. 532 231 717

Klinická biochemie

doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA
Typ vzdělávací akce:praktický nácvik
Určeno pro:lékaře a bionanalytiky
Místo konání:FN Brno, Oddělení klinické biochemie, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:3 měsíce
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Zdenka Čermáková, tel. 532 233 949, Ph. D., RNDr. Miroslava BeŇovská, Ph.D. Mgr. Jana Gottwaldová, Ing. Martina Podborská, Ph.D., Mgr. Ondřej Wiewirka, MUDr. Hana Vinohradská, RNDr. Alena Mikušková
Náplň:

Preanalytické, analytické a postanalytické postupy u biochemických vyšetření. Praxe na rutinním úseku i dalších specializovaných úsecích, kontrola plauzibility dat.

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Zdenka Čermáková, Ph.D., tel. 532 233 949

Klinická biochemie

Martina Kvěchová
Typ vzdělávací akce:seminář s exkurzí
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Oddělení klinické biochemie, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Martina Kvěchová, tel. 532 233 054
Náplň:

- úseky OKB

- příjem biologického materiálu

- odběr a transport

- preanalytická fáze

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Kvěchová, tel. 532 233 054

Klinická biochemie

Martina Kvěchová
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:studenty SZŠ a VOŠ v oboru Klinická biochemie, studenty bakalářského studia na LF MU v oboru Zdravotní laborant
Místo konání:FN Brno, Oddělení klinické biochemie, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:dle požadavku
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Hana Budíková, Věra Sojková, Lucie Pučálková, Hana Vaníčková, Libuše Vaníčková, Bc., Ivana Házová (PDM), Bc. Martina Střížková (PRM)
Náplň:

- seznámení s provozem

- příjem biologického materiálu

- úsek RAM

- úsek specifických proteinů a likvorologie

- úsek speciálních metod

- úsek imunochemických a RIA metod

Organizaci zajišťuje, tel.:

Lenka Čoupková - OVPZ, tel. 532 232 946

Ošetřovatelská péče o pacienta s bolestí

Bc. Radka Bayerová
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Oddělení léčby bolesti, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:5 dnů
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Bc. Radka Bayerová, tel. 532 232 797, Andrea Vaverková, tel. 532 232 797
Náplň:

- monitoring bolesti u pacienta včetně vyhodnocování a sledování intenzity bolesti, účinnosti analgetizace

- příprava pacienta na invazivní zákrok

- asistence u invazivních zákroků

- sledování stavu po invazivních zákrocích

- edukace pacienta s onemocněním páteře

- edukace pacienta v aplikaci do epi. katetrů a portů

- edukace pacienta a v aplikaci opiátů - p.o., transdermálně

- aplikace TENS, REBOX

Organizaci zajišťuje, tel.:

Bc. Radka Bayerová, tel. 532 232 882

Algeziologie

MUDr. Ivo Křikava, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z Algeziologie
Místo konání:FN Brno, Oddělení léčby bolesti, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:2 měsíce
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Ivo Křikava, Ph.D., tel. 532 232 797
Náplň:

léčba chronických bolestivých stavů u onkologických i neonkologických pacientů

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Ivo Křikava, Ph.D., tel. 532 232 797, Ida Tesařová - OVPZ, tel. 532 233 566

Bariérový ošetřovací režim

PhDr. Silvie Hodová
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP i lékaře FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, dle určení
Doba trvání:1 hodina
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Silvie Hodová, tel. 532 232 124
Náplň:

teoretické poznatky o bariérových ošetřovatelských technikách nástavbových režimových opatření - izolacích pacientů ve FN Brno se zaměřením na prevenci a šíření nozokomiálních nákaz

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Silvie Hodová, tel. 532 232 124

Hygiena rukou

PhDr. Silvie Hodová
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP i lékaře FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, dle určení
Doba trvání:1 hodina
Termín:

dle určení

Školitel, tel:Mgr. Silvie Hodová, tel. 532 232 124
Náplň:

teoretické poznatky i praktický nácvik správného mytí a dezinfekce rukou se zaměřením na prevenci nozokomiálních nákaz

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Silvie Hodová, tel. 532 232 124

Dezinfekce

Mgr. Karla Krčálová
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, dle určení
Doba trvání:1 hodina
Termín:

dle určení

Školitel, tel:Mgr. Karla Krčálová, tel. 532 233 741
Náplň:

- teoretické poznatky v oblasti dezinfekce, ředění a uchovávání roztoků

- dezinfekční program FN Brno

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Silvie Hodová, tel. 532 232 124

Souhrn výsledků vyšetření za rok 2018 - laboratoř molekulárně gnetická, cytogenetická laboratoř, integrovaná laboratoř mol cytogenetická, ambulance

prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:OLG FN Brno, PDM
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

21.1.2020, 13 hod

Školitel, tel:kl 4716, RNDr. I. Valášková, Ph.D., MUDr. R. Gaillyová, Ph.D., Doc. RNDr. P. Kuglík, Ph.D.
Náplň:

Souhrn výsledků vyšetření za rok 2018

Organizaci zajišťuje, tel.:

OLG FN Brno, MUDr. K. Drábová, Ph.D. kl. 4712

Zhodnocení výsledků genetických vyšetření ve spolupráci s Klinikami FN Brno

prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:OLG FN Brno, PDM
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

17. 11.2020, 13 hod

Školitel, tel:MUDr. K. Drábová, Ph.D. kl.4712
Náplň:

Zhodnocení výsledků genetických vyšetření ve spolupráci s Klinikami FN Brno

Organizaci zajišťuje, tel.:

OLG FN Brno, MUDr. K. Drábová, Ph.D. kl. 4712

Klinicko-genetické "špeky"

prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře
Místo konání:OLG FN Brno, PDM
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

18.2.2020, 13 hod

Školitel, tel:Mgr. Jana Vinohradská OLG, kl. 4716
Náplň:

klinicko - genetické "špeky"

Organizaci zajišťuje, tel.:

OLG FN Brno, MUDr. K. Drábová, Ph.D. kl. 4712

Klinická genetika a psychologie

prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:OLG FN Brno, PDM
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

17.3.2020, 13 hod

Školitel, tel:Mgr. Hana Jahnová, tel. 532 238 429
Náplň:

Klinická genetika a psychologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

OLG FN Brno, MUDr. K. Drábová, Ph.D. kl. 4712

Zajímavé kazuistiky z našeho oddělení

prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:OLG FN Brno, PDM
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

21.4.2020, 13 hod

Školitel, tel:MUDr. Jana Šoukalová, kl.4249
Náplň:

Zajímavé kazuistiky z našeho oddělení

Organizaci zajišťuje, tel.:

OLG FN Brno, MUDr. K. Drábová, Ph.D. kl. 4712

Diplomové práce - studenti PřF MU

prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:OLG FN Brno, PDM
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

19.5.2020, 13 hod

Školitel, tel:studenti PřF MU, kl. 4712
Náplň:

diplomové práce studentů, které jsou realizovány na OLG

Organizaci zajišťuje, tel.:

OLG FN Brno, MUDr. K. Drábová, Ph.D. kl. 4712

Zhodnocení výsledků genetických vyšetření ve spolupráci s Klinikami FN Brno

prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:OLG FN Brno, PDM
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

16.6.2020, 13 hod

Školitel, tel:MUDr. K. Drábová, Ph.D. kl.4712
Náplň:

Zhodnocení výsledků genetických vyšetření ve spolupráci s Klinikami FN Brno

Organizaci zajišťuje, tel.:

OLG FN Brno, MUDr. K. Drábová, Ph.D. kl. 4712

Zajímavé kazuistiky z našeho oddělení

prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:OLG FN Brno, PDM
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

15.9.2020, 13 hod

Školitel, tel:MUDr. K. Drábová, Ph.D. kl.4712
Náplň:

Zajímavé kazuistiky z našeho oddělení

Organizaci zajišťuje, tel.:

OLG FN Brno, MUDr. K. Drábová, Ph.D. kl. 4712

Metody stanovování individuálních nutričních potřeb u pacientů v těžkém stavu

NCONZO Brno, FN Brno - Mgr. Erna Mičudová
Typ vzdělávací akce:Praktická stáž Certifikovaného kurzu, odborného modulu specializačního vzdělávání (akreditace MZ ČR)
Určeno pro:nutriční terapeuty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení léčebné výživy
Doba trvání:1 týden / 40 hodin
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Kateřina Ondrušová, tel. 532 233 492
Náplň:

- posouzení potřeb a sestavení plánu nutriční péče u pacientů v těžkých stavech

- vyhodnocení somatických i nutričních rizik s následnou dokumentací

- sestavování individuálních nutričních režimů dle stanovené diagnózy

- doporučování individuálních realimentačních postupů

- provádění individuálních propočtů nutričních potřeb dle stanovené diagnózy

- doporučování výživových doplňků s příhlédnutím na druh onemocnění a věk

- sledování příjmu stravy pacienta a vyhodnocování přijakého množství, sledování pitného režimu

- doporučování změn způsobu podávání výživy

- provádění propočtu enterální výživy a nutriční podpory

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Kateřina Ondrušová, tel. 532 233 492, NCONZO Brno: subkatedra výživy - 543 559 518, vedoucí katedry ošetřovatelsví - 543 559 522

Komunitní nutriční péče a poradenství u seniorů

NCONZO Brno, FN Brno - Mgr. Erna Mičudová
Typ vzdělávací akce:Praktická stáž Certifikovaného kurzu, odborného modulu specializačního vzdělávání (akreditace MZ ČR)
Určeno pro:nutriční terapeuty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení léčebné výživy
Doba trvání:1 týden / 40 hodin
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Kateřina Ondrušová, tel. 532 233 492
Náplň:

- posouzení potřeb a sestavení plánu nutriční péče pro pacienty seniory

- vyhodnocení somatických a nutričních rizik s následnou dokumentací

- sestavování individuálních režimů dle stanovené diagnózy

- doporučování výživových doplňků s přihlédnutím na druh onemocnění a věk

- sledování příjmu stravy pacienta/ klienta a vyhodnocování přijatého množství, sledování pitného režimu

- doporučování změn způsobu podávání výživy

- provádění propočtu enterální výživy a nutriční podpory

- edukace seniorů v problematice výživy

- zpracování edukačních materiálů pro komunitu seniorů

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Kateřina Ondrušová, tel. 532 233 492, NCONZO Brno: subkatedra výživy - 543 559 518, vedoucí katedry ošetřovatelsví - 543 559 522

Nutriční péče a poradenství u pacientů s onkologickým onemocněním

NCONZO Brno, FN Brno - Mgr. Erna Mičudová
Typ vzdělávací akce:Praktická stáž Certifikovaného kurzu, odborného modulu specializačního vzdělávání (akreditace MZ ČR)
Určeno pro:nutriční terapeuty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení léčebné výživy
Doba trvání:1 týden / 40 hodin
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Kateřina Ondrušová, tel. 532 233 492
Náplň:

- posouzení potřeb a sestavení plánu nutriční péče u onkologických pacientů

- vyhodnocení somatických i nutričních rizik s následnou dokumentací

- sestavování individuálních nutričních režimů dle stanovené diagnózy

- doporučování individuálních realimentačních postupů

- provádění individuálních propočtů nutričních potřeb dle stanovené diagnózy

- doporučování výživových doplňků s přihlédnutím na druh onemocnění a věk

- sledování příjmu stravy onkologického pacienta a vyhodnocování přijatého množství, sledování pitného režimu

- doporučování změn způsobu podávání výživy

- provádění propočtu enterální výživy a nutriční podpory

- edukace onkologického pacienta a jeho rodinných příslušníků v problematice výživy

- zpracování edukačních materiálů pro konkrétního onkologického pacienta

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Kateřina Ondrušová, tel. 532 233 492, NCONZO Brno: subkatedra výživy - 543 559 518, vedoucí katedry ošetřovatelsví - 543 559 522

Odborný modul

NCONZO Brno, FN Brno - Mgr. Erna Mičudová
Typ vzdělávací akce:Odborná praxe, po ukončení teoretické výuky SV
Určeno pro:nutriční terapeuty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení léčebné výživy
Doba trvání:1 týden / 40 hodin
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Kateřina Ondrušová, tel. 532 233 492
Náplň:

- vyhodnocení nutričního stavu pacientů s různými onemocněními

- vytvoření plánu specializované nutriční péče o pacienty s různými onemocněními

- edukace pacienta s PEG o výživě před propuštěním do domácího prostředí

- edukace pacienta se stomií o výživě před propuštěním do domácího prostředí

- edukace pacienta s DM při první návštěvě v nutriční poradně

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Kateřina Ondrušová, tel. 532 233 492, NCONZO Brno: subkatedra výživy - 543 559 518, vedoucí katedry ošetřovatelsví - 543 559 522

Výživa dětí

NCONZO Brno, FN Brno - Mgr. Erna Mičudová
Typ vzdělávací akce:Praktická stáž Certifikovaného kurzu, odborného modulu specializačního vzdělávání (akreditace MZ ČR)
Určeno pro:nutriční terapeut
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení léčebné výživy
Doba trvání:2 týdny / 80 hodin
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Kateřina Ondrušová, tel. 532 233 492
Náplň:

- posouzení potřeb a sestavení plánu nutriční péče pro dětské pacienty

- vyhodnocení somatických i nutričních rizik s následnou dokumentací

- sestavování individuálních nutričních režimů dle stanovené diagnózy

- doporučování individuálních realimentačních postupů

- provádění individuálních propočtů nutričních potřeb dle stanovené diagnózy

- doporučování výživových doplňků s přihlédnutím na druh onemocnění a věk

- sledování příjmu stravy dětského pacienta a vyhodnocování jejího přijatého množství, sledování pitného režimu

- doporučování změn způsobu podávání výživy

- provádění propočtu enterální výživy a nutriční podpory

- edukace rodinných příslušníků nebo zákonných zástupců v problematice výživy

- zpracování edukačních materiálů pro konkrétního dětského pacienta

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Kateřina Ondrušová, tel. 532 233 492, NCONZO Brno: subkatedra výživy - 543 559 518, vedoucí katedry ošetřovatelsví - 543 559 522

Ortopedie

FN Brno - Ortopedická klinika
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z ortopedie, traumatologie, rehabilitace, praktického lékařství
Místo konání:Ortopedická klinika, FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:individuální dle domluvy
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Repko, Rh. D., tel. 532 232 704
Náplň:

diagnostika a léčba ortopedických onemocnění, základy předoperační přípravy, pooperační péče, zásady ambulantního ošetřování v ortopedii

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Repko, Rh. D., tel. 532 232 704, Marie Mrázková - sekretariát tel. 532 232 704, OVPZ - Ida Tesařová, tel. 532 233 566

Ortopedie

FN Brno - Ortopedická klinika
Typ vzdělávací akce:kurz před kmenem z ortopedie
Určeno pro:lékaře v přípravě na kmen z ortopedie a traumatologie
Místo konání:Ortopedická klinika, FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:1 týden ve spolupráci s FDN a Ortopedickou kl. USA
Termín:

vypsané termíny

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Repko, Rh. D., tel. 532 232 704
Náplň:

diagnostika a léčba ortopedických onemocnění, zásady předoperační přípravy, pooperační péče, zásady ambulantního ošetřování v ortopedii

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Repko, Rh. D., tel. 532 232 704, Marie Mrázková - sekretariát tel. 532 232 704, OVPZ - Ida Tesařová, tel. 532 233 566

Spondylochirurgie

FN Brno - Ortopedická klinika
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž, postgraduální specializační vzdělání
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci a dále postgraduální specializaci z ortopedie, traumatologie, neurochirurgie, neurologie, rehabilitace
Místo konání:Ortopedická klinika, FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:individuální dle domluvy
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Repko, Rh. D., tel. 532 232 704
Náplň:

komplexní spondylochirurgie - diagnostika, konzervativní a operační terapie

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Repko, Rh. D., tel. 532 232 704, Marie Mrázková - sekretariát tel. 532 232 704, OVPZ - Ida Tesařová, tel. 532 233 566

Dětská revmatologie

FN Brno - PeK
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, revmatology, rehabilitační pracovníci, ortopedie a imunulogové
Místo konání:Pediatrická klinika, FN Brno, Černopolní 9
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Marie Macků, MUDr. Marcel Schuller, Ph.D., MUDr. Jana Fráňová, tel. 532 234 480, 532 234 482
Náplň:

dětská revmatologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Marie Macků, MUDr. Marcel Schuller, Ph.D., MUDr. Jana Fráňová, tel. 532 234 480, 532 234 482, OVPZ - Martina Hrdinková, tel. 532 232 102

Dětská gastroenterologie

FN Brno - PeK
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské gastroenterologie
Místo konání:Pediatrická klinika, FN Brno, Černopolní 9
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:prim. MUDr. František Jimramovský, MHA, tel. 532 234 226, MUDr. Dalibor Klusáček, tel. 532 234 226, MUDr. Eliška Hloušková, tel. 532 234 997
Náplň:

malabsorpční syndromy (MAS) a vrozené metabolické vady

Organizaci zajišťuje, tel.:

školitel, OVPZ - Martina Hrdinková, tel. 532 232 102

Dětská gastroenterologie

FN Brno - PeK
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělní, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské gastroenterologie
Místo konání:Pediatrická klinika, FN Brno, Černopolní 9
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Dalibor Klusáček, tel. 532 234 226, prim. MUDr.František Jimramovský, MHA, tel. 532 234 226, MUDr. Eliška Hloušková, tel. 532 234 226
Náplň:

dětská gastroenterologie, aktuální problémy diagnostiky a terapie

Organizaci zajišťuje, tel.:

školitel, OVPZ - Martina Hrdinková, tel. 532 232 102

Alergo - imunologie

FN Brno - PeK
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské allegro-imunologie
Místo konání:Pediatrická klinika, FN Brno, Černopolní 9
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Helena Schneiderová, tel. 532 234 463
Náplň:

souhrnná informace o diagnostických a terapeutických postupech v dětské alergo-imunologii

Organizaci zajišťuje, tel.:

školitel, OVPZ - Martina Hrdinková, tel. 532 232 102

Alergo-pulmologie

FN Brno - PeK
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské alerto-pulmologie
Místo konání:Pediatrická klinika, FN Brno, Černopolní 9
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D., tel. 532 234 469
Náplň:

souhrnná informace o diagnostických a terapeutických postupech v dětské alergo-pulmologii

Organizaci zajišťuje, tel.:

školitel, OVPZ - Martina Hrdinková, tel. 532 232 102

Dětská endokrinologie

FN Brno - PeK
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské endokrinologie
Místo konání:Pediatrická klinika, FN Brno, Černopolní 9
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Dana Novotná, Ph.D., tel. 532 234 463
Náplň:

poruchy růstu - souhrnná informace o diagnostických a terapeutických postupech

Organizaci zajišťuje, tel.:

školitel, OVPZ - Martina Hrdinková, tel. 532 232 102

Dětská endokrinologie

FN Brno - PeK
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské endokrinologie
Místo konání:Pediatrická klinika, FN Brno, Černopolní 9
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Dana Novotná, Ph.D., tel. 532 234 463
Náplň:

souhrnná informace o diagnostických a terapeutických postupech v dětské indokrinologii

Organizaci zajišťuje, tel.:

školitel, OVPZ - Martina Hrdinková, tel. 532 232 102

Dětská nefrologie

FN Brno - PeK
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské nefrologie
Místo konání:Pediatrická klinika, FN Brno, Černopolní 9
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Dana Dostálková, tel. 532 234 662
Náplň:

- souhrnná informace o diagnostických a terapeutických metodách v dětské nefrologii

- indikace akutní a chronické dialýzy, komplikace, monitorace

Organizaci zajišťuje, tel.:

školitel, OVPZ - Martina Hrdinková, tel. 532 232 102

Dětská nefrologie

FN Brno - PeK
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské nefrologie
Místo konání:Pediatrická klinika, FN Brno, Černopolní 9
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Jiří Štarha, Ph.D., tel. 532 234 662
Náplň:

novinky v oboru dětské nefrologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

školitel, OVPZ - Ida Tesařová, tel. 532 233 566

Dětská nefrologie

FN Brno - PeK
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské nefrologie
Místo konání:Pediatrická klinika, FN Brno, Černopolní 9
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., tel. 532 234 995, 226
Náplň:

- poruchy vnitřního prostředí

- racionální a interpretace některých laboratorních vyšetření se zvl. respektem k onemocnění ledvin a intenzivní péči

Organizaci zajišťuje, tel.:

školitel, OVPZ - Martina Hrdinková, tel. 532 232 102

Pediatrie

FN Brno - PeK
Typ vzdělávací akce:specializační odborná stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě k atestaci z pediatrie
Místo konání:Pediatrická klinika, FN Brno, Černopolní 9
Doba trvání:1 - 2 týdny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., tel. 532 234 995, 226
Náplň:

- seznámení s problematikou pediatrie řešenou na klinickém pracovišti a to jak v lůžkové tak ambulantní části

- diagnostika a terapie v klinické praxi

Organizaci zajišťuje, tel.:

školitel, OVPZ - Martina Hrdinková, tel. 532 232 102

Dětská diabetologie

FN Brno - PeK
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské diabetologie
Místo konání:Pediatrická klinika, FN Brno, Černopolní 9
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Petra Konečná, Ph. D., tel. 532 234 948
Náplň:

všeobecná problematika dětské diabetologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

školitel, OVPZ - Martina Hrdinková, tel. 532 232 102

Diabetologie

FN Brno - PeK
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské diabetologie
Místo konání:Pediatrická klinika, FN Brno, Černopolní 9
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Petra Konečná, Ph. D., tel. 532 234 948
Náplň:

aktuality v dětské diabetologii

Organizaci zajišťuje, tel.:

školitel, OVPZ - Martina Hrdinková, tel. 532 232 102

Neonatologie

FN Brno - PeK
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské neonatologie
Místo konání:Pediatrická klinika, FN Brno, Černopolní 9
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Lia Elstnerová, tel. 532 234 406, MUDr. Tomáš Jimramovský, tel. 532 234 406
Náplň:

racionální postupy ošetřování, léčby a výživy paologických novorozenců

Organizaci zajišťuje, tel.:

školitel, OVPZ - Martina Hrdinková, tel. 532 232 102

Neonatologie

FN Brno - PeK
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské aleneonatologie
Místo konání:Pediatrická klinika, FN Brno, Černopolní 9
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Lia Elstnerová, tel. 532 234 406, MUDr. Tomáš Jimramovský, tel. 532 234 406
Náplň:

praktické, diagnostické i terapeutické postupy u patologických novorozenců

Organizaci zajišťuje, tel.:

školitel, OVPZ - Martina Hrdinková, tel. 532 232 102

Dětská kardiologie

FN Brno - PeK
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, dětské kardiology, gynekology
Místo konání:Pediatrická klinika, FN Brno, Černopolní 9
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Pavel Vít, MUDr. Jiří Navrátil, tel. 532 234 480
Náplň:

dětská kardiologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

školitel, OVPZ - Martina Hrdinková, tel. 532 232 102

Dětská kardiologie

FN Brno - PeK
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, dětské kardiology, revmatology, gynekology
Místo konání:Pediatrická klinika, FN Brno, Černopolní 9
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Jiří Navrátil, tel. 532 234 480
Náplň:

prenatální kardiologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

školitel, OVPZ - Martina Hrdinková, tel. 532 232 102

Dětská kardiologie

FN Brno - PeK
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, dětské kardiology, revmatology, gynekology
Místo konání:Pediatrická klinika, FN Brno, Černopolní 9
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Pavel Vít, tel. 532 234 480
Náplň:

poruchy srdečního rytmu

Organizaci zajišťuje, tel.:

školitel, OVPZ - Martina Hrdinková, tel. 532 232 102

Dětská kardiologie

FN Brno - PeK
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, dětské kardiology, gynekology
Místo konání:Pediatrická klinika, FN Brno, Černopolní 9
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Pavel Vít, tel. 532 234 480
Náplň:

katetrizace a radiofrekvenční ablace

Organizaci zajišťuje, tel.:

školitel, OVPZ - Martina Hrdinková, tel. 532 232 102

Hemodialýza

NCONZO Brno - PeK
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pro NLZP studující APV - ARIP v pediatrii, int. péče v nefrologii, ev. další dětské sestry, všeobecné sestry v oboru
Místo konání:Pediatrická klinika, FN Brno, Černopolní 9
Doba trvání:1 týden dle dohody
Termín:

dle dohody

Školitel, tel:Monika Bodanská, Zdenka Bártová, Alena Horká, tel. 532 234 662, 532 234 664
Náplň:

seznámení s prací sestry na hemodialyzačním pracovišti

Organizaci zajišťuje, tel.:

školitel, OVPZ - Martina Hrdinková, tel. 532 232 102

Diabetes mellitus

FN Brno - PeK
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry, dětské sestry pracující na dětských interních odděleních, pro sestry specialistky
Místo konání:Pediatrická klinika, FN Brno, Černopolní 9
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Zuzana Havelková, Renata Daňková, tel. 532 234 475, 532 234, 485
Náplň:

edukace diabetiků / inzulinové pumpy, inzulinová pera, dieta, dokumentace

Organizaci zajišťuje, tel.:

školitel, OVPZ - Martina Hrdinková, tel. 532 232 102

Fibroskopická vyšetření u dětí, potravinové alergie, nesnášenlivost lepku

FN Brno - PeK
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pro všeobecné sestry, dětské sestry pracující na dětských interních odděleních,pro sestry specialistky
Místo konání:Pediatrická klinika, FN Brno, Černopolní 9
Doba trvání:2-5 dnů
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Ludmila Haluščáková, tel. 532 234 475
Náplň:

fibroskopické vyšetření u dětí, nové postupy určování diagnózy u celiakie, Ph metrie

Organizaci zajišťuje, tel.:

školitel, OVPZ - Martina Hrdinková, tel. 532 232 102

Perioperační péče u novorozenců

NCONZO Brno - PeK
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:pro dětské sestry pracující na novorozeneckých a chirurgických oddělení JIP
Místo konání:Pediatrická klinika, FN Brno, Černopolní 9
Doba trvání:3-5 dnů
Termín:

dle dohody

Školitel, tel:Věra Hyksová, Jitka Hudečková, Bc. Hana Juránková, tel. 532 234 406
Náplň:

perioperační péče u novorozenců, ošetřovateská péče o novorozence v období před i po chirurg. zákroku:

- seznámení s nejčastějšími diagnózami vyžadující chirurgickou intervenci na novor. JIP

- seznámení s přístojovou technikou

- vedení dokumentace

Organizaci zajišťuje, tel.:

školitel, OVPZ - Martina Hrdinková, tel. 532 232 102

Patologičtí novorozenci

NCONZO Brno, PeK
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:pro NLZP studující SPV - ARIP v pediatrii, pro dětské sestry pracující na patolog. novorozencích
Místo konání:Pediatrická klinika, FN Brno, Černopolní 9
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle dohody

Školitel, tel:Bc. Hana Juránková, tel. 532 234 406
Náplň:

- seznámení s prací dětské sestry na novorozeneckém oddělení JIP

- standardy

- plány ošetřovatelské péče

Organizaci zajišťuje, tel.:

školitel, OVPZ - Martina Hrdinková, tel. 532 232 102

Ošetřování stomií

NCONZO Brno - PeK
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:NLZP studující SPV - ARIP
Místo konání:Pediatrická klinika, FN Brno, Černopolní 9
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle dohody

Školitel, tel:Jana Mezníková, Věra Hyksová, Jitka Hudečková, tel. 532 234 406
Náplň:

seznámení s prací DS na novorozeneckém oddělení se stomiky / péče o stomie, stoma poradna /

Organizaci zajišťuje, tel.:

školitel, OVPZ - Martina Hrdinková, tel. 532 232 102

Dětská dermatovenerologie

FN Brno - PeK
Typ vzdělávací akce:předatestační odborná stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z dětské dermatovenerologie
Místo konání:Kožní oddělení PeK, FN Brno, Černopolní 9 ( ambulantní a lůžková čast pracoviště)
Doba trvání:3 - 6 měsíců
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Hana Bučková, Ph.D., tel. 532 234 527, 536, MUDr. Blanka Pinková, tel. 532 234 538, 527
Náplň:

- morgologické a funkční vlastnosti kůže v průběhu vývoje dítěte

- současná diagnostika a léčebné postupy u dermatóz dětského věku

Organizaci zajišťuje, tel.:

školitel, OVPZ - Martina Hrdinková, tel. 532 232 102

Dětská dermatovenerologie

fn Brno - Kožní oddělení PeK
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z dermatovenerologie
Místo konání:Kožní oddělení PeK, FN Brno, Černopolní 9
Doba trvání:4 - 8 týdnů
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Hana Bučková, Ph.D., tel. 532 234 527, 536, MUDr. Blanka Pinková, tel. 532 234 538, 527
Náplň:

diagnostika, sledování a léčba dětí s dermatovenerologickými chorobami

Organizaci zajišťuje, tel.:

školitel, OVPZ - Martina Hrdinková, tel. 532 232 102

Dětská dermatovenerologie

fn Brno - Kožní oddělení PeK
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z alergologie a klinické imunologie, pediatrie
Místo konání:Kožní oddělení PeK, FN Brno, Černopolní 9
Doba trvání:2 - 4 týdny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Hana Bučková, Ph.D., tel. 532 234 527, 536, MUDr. Blanka Pinková, tel. 532 234 538, 527
Náplň:

diagnostika a léčba s chronickými dermatózami

Organizaci zajišťuje, tel.:

školitel, OVPZ - Martina Hrdinková, tel. 532 232 102

Dětská dermatovenerologie

fn Brno - Kožní oddělení PeK
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:dermatovenerology v privátní praxi
Místo konání:Kožní oddělení PeK, FN Brno, Černopolní 9
Doba trvání:1 - 4 týdny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Hana Bučková, Ph.D., tel. 532 234 527, 536, MUDr. Blanka Pinková, tel. 532 234 538, 527
Náplň:

novinky v diagnostice a léčbě dětských kožních chorob, včetně vzácných onemocnění

Organizaci zajišťuje, tel.:

školitel, OVPZ - Martina Hrdinková, tel. 532 232 102

Klinická psychiatrie ( vč. dětské a dorostové psychiatrie)

FN Brno PMDV - PK
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž lékařů
Určeno pro:lékaře před atestací z psychiatrie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Psychiatrická klinika
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle individuální domluvy

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PSYCHIATRICKÉ KLINIKY FN BRNO JSOU AŽ DO KONCE ČERVNA 2020 ZRUŠENY.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 

Školitel, tel:MUDr. Oldřich Synek pro "dospělou" psychiatrii, tel. 532 232 302, MUDr. Pavel Theiner, Ph. D., pro dětskou a dorostvou psychiatrii, tel. 532 232 064
Náplň:

Atestační stáž na jednotlivých odděleních Psychiatrické kliniky

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Oldřich Synek, tel. 532 232 302, email: , MUDr. Pavel Theiner, Ph.D., tel. 532 232 064, email: , OVPZ FN Brno - Mgr. Eliška Mičánková, tel. 532 232 102, email:

Umělá výživa a metabolická péče

FN Brno PMDV - Poradna pro poruchy metabolismu a výživy
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž lékařů
Určeno pro:lékaře před atestací z hygieny a epidemiologie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Psychiatrická klinika, Poradna pro poruchy metabolismu a výživy
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle individuální domluvy

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PSYCHIATRICKÉ KLINIKY FN BRNO JSOU AŽ DO KONCE ČERVNA 2020 ZRUŠENY.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 

Školitel, tel:MUDr. Miroslava Navrátilová, tel. 532 232 348
Náplň:

atestační stáž

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Miroslava Navrátilová, tel. 532 232 348, email: , OVPZ FN Brno - Mgr. Eliška Mičánková, tel. 532 232 102, email:

Výzkum depresivní poruchy na psychiatrické klinice FN Brno

FN Brno PMDV - PK
Typ vzdělávací akce:Výzkum depresivní poruchy na psychiatrické klinice FN Brno
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, budova G, 1. patro
Doba trvání:10:00 - 12:00 hod
Termín:

24. ledna 2020

Školitel, tel:MUDr. Elis Bartečků, Ph.D.
Náplň:

Mgr. Sylva Fedorová, Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Kognitivní deficit u depresivní poruchy

MUDr. Elis Bartečlů, Ph.D., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Změny struktury mozku u pacientů s depresivní poruchy

 

Poznámka : Vstup na seminář je zdarma, není potřeba se přihlašovat předem. Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology ( AKP).

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D., tel. 532 232 084, Jana Pazderková, tel. 532 232 053, email:

Diagnostika a léčba ORL onemocnění hlavy a krku v dospělém věku

Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z ORL nebo praktického lékařství
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, oddělení ORL
Doba trvání:14 dnů - 3 měsíce
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:prim. MUDr. Miloš Šteffl, Ph.D.
Náplň:

diagnostika a léčba ORL onemocnění v oblasti hlavy a krku u dospělých pacientů včetně aspektů mezioborové spolupráce

Organizaci zajišťuje, tel.:

prim. MUDr. Miloš Šteffl, Ph.D., tel. 532 233 090, Zdeňka Šillerová - sekretariát, tel. 532 233 097, Ida Tesařová - OVPZ, tel. 532 233 566

Péče o pacienty s tracheostomatickou kanylou pro NLZP

Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:NLZP
Místo konání:dle požadavku žádající kliniky či oddělení
Doba trvání:30 min
Termín:

dle smlouvy a plánů seminářů dané kliniky či oddělení

Školitel, tel:Soňa Pavelková, tel. 532 232 896
Náplň:

- popis péče o pacienty TSK

- péče o hyginu kanyly, o toaletu dýchacích cest

- nácvik sebeobsluhy pacientů s TSK

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Gabriela Watzingerová, tel. 532 232 896

Dárcovské aferetické odběry

Mgr. Martina Adamcová
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Transfuzní a tkáňové oddělení
Doba trvání:1 týden ( nebo dle domluvy)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Hana Lajdarová, tel. 532 232 172, Darina Dolečková, tel. 532 233 760
Náplň:

- dárcovské plazmaferézy

- teoretická + praktická část

- dárcovské trombocytaferézy

- teoretická + praktická

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Hana Lejdarová, tel. 532 232 172, Lenka Janečková - sekretariát, tel. 532 232 172, Mgr. Eliška Mičánková - OVPZ, tel. 532 233 081

Hematologie a transfuzní lékařství

MUDr. Hana Lajdarová
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z Hematologie a transfuzního lékařství
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Transfuzní a tkáňové oddělení
Doba trvání:2 měsíce ( Věstník MZ ĆR 2011, částka 6), 3 měsíce (Věstník MZ ČR, částka 10)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Hana Lajdarová, tel. 532 232 172
Náplň:

- registry dárců krve a krvetvorných buněk

- odběry plné krve a odběry krevních složek aferézou

- výroba a skladování transuzních přípravků

- vyšetřování známek infekce u dárců krve

- činnosti krevní banky

- činnosti specializované imunohematologické laboratoře

- problematika HLA, imunologie leukocytů a trombocytů

- terapeutické aferézy

- účelná hometerapie/hemovigilance

- zpracování hemopoetických buněk

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Hana Lejdarová, tel. 532 232 172, Lenka Janečková - sekretariát, tel. 532 232 172, Ida Tesařová- OVPZ, tel. 532 233 566

Klinická hematologie a transfuzní služba

MUDr. Hana Lejdarová
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:JOP VŠ v přípravě na atestaci z Klinické hematologie a transfuzní služby
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Transfuzní a tkáňové oddělení
Doba trvání:základní kmen - 2 měsíce imunohematologická laboratoř, 1 měsíc výroba transfuzních přípravků, specializační kmen - min. 2 měsíce
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Alena Pejchalová, tel. 532 232 768
Náplň:

- odběry plné krve a odběry krevních složek aferézou

- výroba a skladování transfuzních přípravků

- imunohematologie

- činnosti specializované imunohematologické laboratoře

- vyšetřování známek infekce u dárců krve

- činnosti krevní banky

- problematika potransfuzních reakcí

- problematika HLA, imunologie leukocytů a trombocytů

- zpracování hemotoetických buněk

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Alena Pejchalová, tel. 532 232 768, Ludmila Kupčíková - OVPZ, tel. 532 233 237

Klinická hematologie a transfuzní služba

Mgr. Martina Adamcová
Typ vzdělávací akce:specializační vzdělávání - praktická část
Určeno pro:zdravotní laboranty v přípravě na atestaci z Klinické hematologie a transfuzní služby
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Transfuzní a tkáňové oddělení
Doba trvání:dle určení
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Martina Adamcová, tel. 532 232 997
Náplň:

- odběry plné krve a odběry krevních složek aferézou

- výroba a skladování transfuzních přípravků

- imunohematologie

- činnosti specializované imunohematologické laboratoře

- imunohematologická vyšetření těhotných žen

- vyšetřování známek infekce u dárců krve

- činnosti krevní banky

- problematika potransfuzních reakcí

- problematika HLA, imunologie leukocytů a trombocytů

- zpracování hemopoetických buněk

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Martina Adamcová, tel. 532 232 997, Iveta Černá - OVPZ, tel. 532 233 081

Výroba trombocytů v náhradních roztocích

MUDr. Hana Lejdarová
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:lékaře a NLZP, kteří pracují v zařízeních transfuzní služby
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Transfuzní a tkáňové oddělení
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:RNDr. Rita Pacasová, Ph.D., tel. 532 232 506
Náplň:

- výroba trombocytů v náhradních roztocích

- směsné trombocyty z buffy coatu

- trombocyty z aferezy

- teoretická část

- vlastní praktické zkušenosti

- logistika a organizace práce při výrobě

- ekonomika

- volba SZM a PZT, vhodných pro zpracování trombocytů

- kontrola jakosti

Organizaci zajišťuje, tel.:

RNDr. Rita Pacasová, Ph.D., tel. 532 232 506, Lenka Janečková - sekretariát, tel. 532 232 172

Specializované činnosti všeobecné sestry v ZTS

MUDr. Hana Lejdarová
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz
Určeno pro:všeobecné sestry, které pracují v ZTS
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Transfuzní a tkáňové oddělení
Doba trvání:10 dnů
Termín:

dle nabídky

Školitel, tel:MUDr. Hana Lajdarová, tel. 532 232 172, Darina Dolečková, tel. 532 233 760
Náplň:

- dárcovství krve a typy odběrů

- zpracování plné krve a výroba TP

- typy TP a krevních derivátů

- vyšetření infekčních markerů a dárců krve

- základní imunohematologická vyšetření

- zásady SVP a metrologie ZTS

- zásady a rizika hemoterapie

- kontrola kvality ZTS

- registry dárců krve, problematika náboru dárců krve

- odběr krevních složek aferetickými technikami

- terapeutické hemaferézy

- zásady výdeje TP a krevních derivátů

- vedení skladu TP

- práce s ozařovačem TP

- legislativní předpisy v ZPS

- teoretická a praktická část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Martina Adamcová, tel. 532 232 997, Lenka Janečková - sekretariát, tel. 532 232 172, Petra Novotná - OVPZ, tel. 532 233 471

Správná klinická praxe ( GCP)

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph. D., MBA
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:zaměstnanci FN Brno - lékaři, zdravotní sestry, pracovníci lékárny
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Konferenční centrum
Doba trvání:4 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:dle domluvy
Náplň:

- plánování a příprava klinického hodnocní

- zásady správné klinické praxe

- platná legislativa

- nábor a zařazení subjektů hodnocení

- monitoring

- audit, inspekce a publikace

- zacházení s hodnoceným léčivým přípravkem

Organizaci zajišťuje, tel.:

Bc. Iva Knápková, tel. 532 233 742

Funkční poruchy pánevního dna

prim. MUDr. Miluše Jurášková
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Rehabilitační oddělení včetně odborných klinik
Doba trvání:1 den
Termín:

dle dohody

Školitel, tel:MUDr. Miluše Juřášková, tel. 532 233 545, Beranová Irena, tel. 532 232 536
Náplň:

Teoretická část - přednáška o funkčních poruchách pánevního dna, jeji diagnostice a léčbě

Praktická část - rehabilitace těchto diagnóz včetně myofeedbackových cvičení

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Miluše Juřášková, tel. 532 233 545, Učňová Iveta - OVPZ, tel. 532 233 081

Aplikovaná fyzioterapie

prim. MUDr. Miluše Jurášková
Typ vzdělávací akce:praktická část specializačního studia, závěrečná zkouška SPV - praktická část
Určeno pro:fyzioterapeuty zařazené do SPV
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Rehabilitační oddělení včetně odborných klinik
Doba trvání:
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:PhDr. Filip Dosbaba, tel. 532 233 442
Náplň:

-praktická výuka na odděleních/klinikách dle studijního programu

- kineziologické vyšetření, kinezioterapie, fyzikální terapie, tvorba krátkodobého a dlouhodobého rehabilitačního programu

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Filip Dosbaba, Ph.D., MBA tel. 532 233 442, Učnová Iveta OVPZ, tel. 532 233 081

Sociálně zdravotní oddělení

FN Brno - SZO
Typ vzdělávací akce:XX. regionální konference sociálních pracovníků ve zdravotnictví
Určeno pro:nelékařské zdravotnické pracovníky
Místo konání:PK, FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:1 den ( 7:30 - 15:00)
Termín:

listopad 2020 - den dle domluvy

Školitel, tel:dle odborného programu
Náplň:

- důchodové pojištění, nemocenské pojištění - novinky

- prezentace pomáhajících organizací v sociálních oblastí

- poruchy příjmu potravy

- dávky a příspěvky pro osoby zdravotně postižené

- krizová intervence u nezletilých

Organizaci zajišťuje, tel.:

Vilma Dejlová - vedoucí SZO FNB, tel. 532 232 082

Morfologie periferní krve

NCONZO Brno - OKH GN Brno
Typ vzdělávací akce:Morfologie periferní krve - Inovační kurz - 852-606/2020
Určeno pro:zdravotní laborant bez specializace
Místo konání:NCO NZO Brno, OKH FN Brno
Doba trvání:3 dny
Termín:

17.4. - 19.4.2020

Školitel, tel:dle určení NCO NZO, garant akce - Bc. Irena Trnavská
Náplň:

hodnocení krevních nátěrů z periferní krve, barvení krevních nátěrů a možnosti chyb. Patologie v morfologii erytrocytů, leukocytů a trombocytů, nálezy v periferii u hematologických onemocnění.

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO Brno, Klinické laboratoře

Specializační vzdělání v oboru: Klinická hematologie a transfuzní služby

NCONZO Brno - OKH FN Brno, Bc. Irena Trnavská, tel. 543 559 535
Typ vzdělávací akce:odborný kurz specializační vzdělání ( kurz 852 - 668/2019)
Určeno pro:pro zdravotní laboranty, rezidenti 2017 a 2018, kteří zahájili v roce 2019
Místo konání:NCO NZO Brno
Doba trvání:5 dní
Termín:

1.6. 2020 - 5.6.2020 - odborný modul 2

Školitel, tel:vedoucí kurzu Jitka Loosová
Náplň:

odborný modul 2, součástí specializačního vzdělávání je povinná praxe na akreditovaných pracovištích. Seznam akreditovaných pracovišť bude účastníkům předán a doplňován po obdržení rozhoduní MZ ČR.

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO Brno, Klinické laboratoře 852/668/2020

Specializační vzdělání v oboru: Klinická hematologie a transfuzní služby

NCONZO Brno - OKH FN Brno, Bc. Irena Trnavská, tel. 543 559 535
Typ vzdělávací akce:odborný kurz specializační vzdělání - Klinická hematologie a transfuzní služba
Určeno pro:pro zdravotní laboranty
Místo konání:NCO NZO Brno
Doba trvání:5 dní
Termín:

30.11.2020 - 4.12.2020

Školitel, tel:Jitka Loosová, tel. 543 559
Náplň:

základní účast specializačního studia

Akce je zařazena do projektu "Specializační vzdělávání, cesta k udržitelným a kvalitním službám ve zdravotnictví", číslo projektu CZ. 032.63/0.0/15_039/0006070. Projekt je spolufinancován z projektu ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Aktuální seznam akreditovaných zařízení pro praktickou část vzdělávacího programu je zveřejněn na www.mzcr. cz

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO Brno, Klinické laboratoře 852/668/2020

Specializační vzdělání v oboru: Klinická hematologie a transfuzní služba

NCONZO Brno - OKH FN Brno, Bc. Irena Trnavská, tel. 543 559 535
Typ vzdělávací akce:odborný kurz specializační vzdělání - Klinická hematologie a transfuzní služba
Určeno pro:pro zdravotní laboranty
Místo konání:NCO NZO Brno
Doba trvání:5 dní
Termín:

3.2.2020 - 7.2.2020 odborný modul 1

14.9.2020 - 18.9.2020 odborný modul 2

Školitel, tel:Jitka Losová, tel. 543 559
Náplň:

Teoretická část specializačního studia

Akce je zařazena do projektu "Vzdělávání pro praxi", číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z projektu ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Součástí specializačního vzdělávání je povinná praxe v akreditovaných zařízeních.

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO Brno, Klinické laboratoře 852/668/2019

Specializační vzdělání v oboru: Klinická hematologie a transfuzní služba

NCONZO Brno - OKH FN Brno, Bc. Irena Trnavská, tel. 543 559 535
Typ vzdělávací akce:odborný kurz specializační vzdělání - Klinická hematologie a transfuzní služba
Určeno pro:pro zdravotní laboranty - rezidenti 2019
Místo konání:NCO NZO Brno
Doba trvání:5 dní
Termín:

20.12.2019 - 20.12.2019 zahájení SPV

08.06.2020 - 12.06.2020 základní modul

12.10.2020 - 16. 10.2020 odborný modul 1

17.05.2021 - 21.05.2021 odborný modul 2

Školitel, tel:Jitka Losová, tel. 543 559
Náplň:

Teoretická část specializačního studia

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO Brno, Klinické laboratoře 852/668/2019

Jarní hematologický den regionu Jižní Morava a kraje Vysočina

prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., OKH, FN Brno, Nemocnice Pelhřimov, MUDr. Petr Kessler, primář Oddělení hematologie
Typ vzdělávací akce:regionální seminář
Určeno pro:pro lékaře, VŠ nelékaře, zdravotní laboranty, zdravotní sestry
Místo konání:Pelhřimov
Doba trvání:2 dny
Termín:

20.9. - 21.3.2020

Školitel, tel:prof. MUDr. Penka, CSc., MUDr. Petr Kessler
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

Oddělení klinické hematologie FN Brno pod záštitou České hematologické společnosti ČLS JEP

XV. Brněnské hematologické dny

prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., OKH, FN Brno, prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.,IHOK FN Brno
Typ vzdělávací akce:kongres s mezinárodní účastí - Trombózy v onkologii
Určeno pro:lékaře, VŠ nelékaře, zdravotní laboranty, zdravotní sestry
Místo konání:Hotel International, Brno
Doba trvání:2 dny
Termín:

4.11. - 5.11.2020

Školitel, tel:prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
Náplň:

FN Brno, Česká hematologická společnost LS JEP, Česká společnost pro hrombózu a hemostázu, spolek pro tombózu a hemostázu, centrum pro trombózu a hemostázu MU

Organizaci zajišťuje, tel.:

Seminář OKH

prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., OKH, FN Brno,
Typ vzdělávací akce:Jarní seminář OKH
Určeno pro:lékaře, VŠ nelékaře, zdravotní laboranty, zdravotní sestry
Místo konání:Kampus MU ILBIT, Pavilon A3, Kamenice 5, Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

6.5.2020

Školitel, tel:prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.,
Náplň:

Nové poznaatky a zkušenosti na úsecích práce OKH

Organizaci zajišťuje, tel.:

Oddělení klinické hematologie, JIhlavská 20, 625 00 Brno

Seminář OKH

prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., OKH, FN Brno,
Typ vzdělávací akce:Podzimní seminář OKH
Určeno pro:lékaře, VŠ nelékaře, zdravotní laboranty, zdravotní sestry
Místo konání:Kampus MU ILBIT, Pavilon A3, Kamenice 5, Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

14.10.2020

Školitel, tel:prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.,
Náplň:

nové poznatky z konaných sjezdů a konferencí

Organizaci zajišťuje, tel.:

Oddělení klinické hematologie, JIhlavská 20, 625 00 Brno

Představení centra duševního zdraví Brno

FN Brno - PK
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Velký sál CAFÉ PRÁH, GALERIE VAŇKOVKA, Ve Vaňkovce 462/1, Brno
Doba trvání:10,00 - 12,00 HOD
Termín:

28. února2020

Školitel, tel:PROF. MUDr. Tomáš Kašpárek,
Náplň:

- prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, PaedDr. Blanka Veškrnová, CDZ Brno:

Úloha CDZ Brno v systému psychiatrické péče v Brno

- MUDr. Květoslava Vrbová, MUDr. Adam Fiala, CDZ Brno:

CDZ v číslech a praxi

- Multidisciplinární tým 'CDZ Brno (terénní sestry, lékaři, soc. pracovníci, peer konzultantka, psychložka):

Příběhy z praxe (multidisciplinarita, asertivní kontaktování)

- Bc. Martina Mičková, Bc. Jana Wůdyová, CDZ Brno:

Kdy a jak můžeme využít CDZ - diskuse

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D , tel. 532 232 084; Jana Pazderová tel. 532 232 053 email:, Poznámka: vstup do semináře je zdarma, není třeba se přihlašovat předem. Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychlogy (AKP)

Představení centra duševního zdraví Brno

FN Brno - PK
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, Brno
Doba trvání:10,00 - 12,00 hodin
Termín:

13. března 2020

Školitel, tel:MUDr. Elis Bartečků Ph.D
Náplň:

MUDr. Pavel Theiner, Ph.D., PK LF MU a FN Brno:

DBT v každodenní klinické praxi

- Mgr. irena Komárková, Ph.D., PK LF MU a FN Brno:

DBT u pacientů s poruchami příjmu potravy a postraumatickou stresovou poruchou

- Mgr. Pavla Linhartová, PK LF MU  a FN Brno:

Představení DBT programu PK FN Brno: první zkušenost

- Mgr. Adéla Látalová, PK LF MU a FN Brno:

První výsledky efektivity DBT programu PK FN Brno a ohlasy pacientů

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph,D, tel. 532 232 084, J. Pazderová, tel. 532 232 053, email: ; Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlšovat předem. Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP).

Psychiatrická sexuologie

FN Brno - PK
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:10,00 - 12,00 hod.
Termín:

27. března 2020

Školitel, tel:MUDr. Elis Bartečků, Ph.D
Náplň:

- Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., Sexuologický ústa Praha:

Lidská sexualiza pod vlivem progresivistických ideí

- MUDr. Petra Sejbalová, primářka Sexuologického odd. FN Brno:

Děti s genderovou dysforií na Sexuologickém odd. FN Brno

- Prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc., PK FN Brno; MUDr. Petra Sejbalová, Mgr. Adriana Rieglová, Sexuologické odd. FN Brno:

Neobvyklý případ transsexualismu

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D., tel. : 532 232 084, Jana Pazderová, tel: 532 232 053; email: ;. Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem, Akreditováno pro lékař (ČLK) a psychology (AKP).

Aktuální guidelines léčby schizofrenie a bipolární afektivní poruchy (BAP)

FN Brno - PK
Typ vzdělávací akce:odborný seminář: Aktuální guidelines léčby schizofrenie a BAP
Určeno pro:Lékaře, vědecké pracovníky, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, 62500
Doba trvání:10,00 - 11,00 hod.
Termín:

3. dubna 2020

Školitel, tel:MUDr. Elis Bartečků, Ph.D
Náplň:

- Doc. MUDr. Libor Ustohal, Ph.d., PK LF MU a FN Brno:

Doporučené postupy léčby schizofrenie

- MUDr. Zuzana Špačková, PK LF MU  a FN Brno:

Doporučené postupy léčby bipolární afektivní poruchy

 

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D., te. 532 232 084, Jana Pazderová, tel. 532 232 053, email . Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem. Akreditováno pro lékaře (ČLK)

"Zdravou" výživou ke zdraví či nemoci?

FN Brno - PK
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, nutriční terapeuty, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20 - Brno
Doba trvání:
Termín:

22. května 2020

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PSYCHIATRICKÉ KLINIKY FN BRNO JSOU AŽ DO KONCE ČERVNA 2020 ZRUŠENY.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 

Školitel, tel:MUDr. Elis Bartečků, Ph.D
Náplň:

- MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno:

Dlouhodobé sledování rizik zdravé výživy. Anorexie vs. Ortorexie, bigorexie, Adonisův komplex, overuse syndrom, drunkorexie

- Alena Zdeníčková, Dis., Odd. léčebné výživy FN Brno:

Pozitivita HLA DQ2/8 genotypu důvodem k bezlepkové dietě? Alternativní diety.

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUdr. Elis Bartečků, Ph.D., tel. 532 232 084, Jana Pazderová, tel. 532 232 053, email: ; Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem. Akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP).

Současné možnosti léčby schizofrenie se zaměřením na nová antipsychotika

FN Brno - PK
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:lékaře, vědecké pracovníky, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, 625 00
Doba trvání:10,00 - 12,00 hod
Termín:

29. květen 2020

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PSYCHIATRICKÉ KLINIKY FN BRNO JSOU AŽ DO KONCE ČERVNA 2020 ZRUŠENY.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 

Školitel, tel:MUDr. Elis Bartečků Ph.D
Náplň:

- doc. MUDr. Libor Ustohal, Ph.D., PK LF MU a FN Brno:

Současně možnosti terapie schizofrenie

- MUDr. Pavel Křenek, MUDr. Zuzana Timková, PK LF MU a FN Brno:

Kazuistiky pacientů léčebný nově zavedenými antipsychotiky

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D., tel. 532 232 084, Jana Pazderová, tel: 532 232 053, email: . Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem. Akreditováno pro lékaře (ČLK).

Krátkodobý a dlouhodobý efekt mindfulness meditace

FN Brno - PK
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, vědecké pracovníky, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20 - Brno
Doba trvání:10,00 - 12,00 hod.
Termín:

19. 6. 2020

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PSYCHIATRICKÉ KLINIKY FN BRNO JSOU AŽ DO KONCE ČERVNA 2020 ZRUŠENY.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 

Školitel, tel:MUDr. Elis Bartečků Ph.D
Náplň:

doc. Phdr. Miroslav Světlák, Ph.D., vedoucí Úst. psychologie a  psychosomatiky LF MU; PhDr. roman Hytych, Ph.D., Katedra psychologie FSS MU; Bc. hana Řádková, studentka FS MU:

Krátkodobý a dlouhodobý efekt základní praxe Moindfulness meditace na subjektivně vnímanou psychickou pohodu, emoční regulaci a úroveň sebesoucitu u hospitalizovaných adolescentů s různými duševními poruchami: pilotní studie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků Ph.D, tel. 532 232 084; Jana Pazderová, tel. 532 232 053, email. - pazderova. ; Vstup na seminář je zdarma, nen ítřeba se přihlašovat předem. akreditováno pro lékaře (ČLK) a psychology (AKP).

Dopaminová Teorie schizofrenie - je stále platná?

FN Brno - PK
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:lékaře, vědecké pracovníky, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20 - Brno
Doba trvání:10,00 - 12,00 hod.
Termín:

26. června 2020

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PSYCHIATRICKÉ KLINIKY FN BRNO JSOU AŽ DO KONCE ČERVNA 2020 ZRUŠENY.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 

Školitel, tel:MUDr. Elis Bartečků Ph.D
Náplň:

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., PK LF MU a FN Brno:

Dopaminová teorie schizofrenie - je stále platná?

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků Ph.D., tel. 532 232 084, Jana Pazderová tel. 532 232 053, email . Vstup na seminář je zdarma, není třeba se předem přihlašovat. Akreditováno pro lékaře (ČLK)

Elektrodiagnostika nervového systému - EEG

prof. Mudr. Josef Bednařík, CSc., ve spolupráci s NCO NZO
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz
Určeno pro:všeobecné sestry pracující v elektrodiagnostice - EEG, PSGR
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurologická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

bude určen

Školitel, tel:Pomališová Magda, 532 232 525
Náplň:

- EEG

- polygrafie

- polysomnografie

- video EEG

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Pomališová Magda, tel.: 532 232 525

Klinická psychiatrie (vč. dětské a dorostové psychiatrie)

FN Brno - PMDV - PK
Typ vzdělávací akce:Specializační vzdělávání : PREDATESTAČNÍ STÁŽE LÉKAŘŮ
Určeno pro:lékaře před atestací z psychiatrie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Psychiatrická klinika
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:MUDr. Pavel Theiner, Ph.D, pro dětskou a dorostovou psychiatrii, tel. 532232302
Náplň:

Atestační stáž na jednotlivých odděleních Psychiatrické kiniky

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Oldřich Synek, tel. 532 232 302, email:;, MUDr. Pavel Theiner, Ph.D, tel. 532 232 302, email: ; OVPZ FN Brno - Mgr. Eliška Mičánková, tel.: 532 232 102, email:

Umělá výživa a metabolická péče

FN Brno - PMDV - Poradna pro poruchy metabolismu a výživy
Typ vzdělávací akce:Specializační vzdělávání: PŘEDATESTAČNÍ STÁŽE LÉKAŘŮ
Určeno pro:lékaře před atestací z hygieny a epidemiologie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Psychiatrická klinika, Poradna pro poruchy metabolismu a výživy
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:MUDr. Miroslava Navrátilová, tel. 532 232 348
Náplň:

Atestační stáž

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D, tel: 532 232 348, email: ; OVPZ FN Brno - Mgr. Eliška Mičánková, tel. 532 232 102, email: ;

Dopaminová teorie schizofrenie - je stále platná?

FN Brno - PMDV - PK
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář: Dopaminová teorie schizofrenie - je stále platná?
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:10,00 - 12,00 hod.
Termín:

11. září 2020

Školitel, tel:prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D
Náplň:

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., PK LF MU a FN Brno:

Dopaminová teorie schizofrenie - je stále platná?

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D, tel. 532 232 229, Jana Pazderová, tel. 532 232 053, email: ; Poznámka: Vstup na  seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem. Akreditováno pro lékaře (ĆLK) a psychology (AKP).

Aktuální guidelines léčby schizofrenie a bipolární afektivní poruchy (BAP)

FN Brno - PMDV - PK
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář: aktuální guidelines léčby schizofrenie a BAP
Určeno pro:lékaře, vědecké pracovníky, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:10,00 - 11,30 hod.
Termín:

18. září 2020

Školitel, tel:Doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D
Náplň:

Doc. MUDr. Libor Ustohal, Ph.D, PK LF MU a FN Brno:

Doporučené postupy léčby schizofrenie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D, tel. 532 232 229, Jana Pazderová, tel. 532 232 053, email: ; Poznámka: Vstup na  seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem. Akreditováno pro lékaře (ĆLK) a psychology (AKP).

Hluboká mozková stimulace v léčbě deprese

FN Brno - PMDV - PK
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář: Hluboká mozková stimulace v léčbě deprese
Určeno pro:lékaře, vědecké pracovníky, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:10,00 - 11,30 hod.
Termín:

25. září 2020

Školitel, tel:MUDr. Alena Damborská, Ph.D
Náplň:

MUDr. Alena Damborská, Ph.D., PK LF MU a FN Brno:

Cílové struktury hluboké mozkové stimulace v léčbě deprese

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D, tel. 532 232 229, Jana Pazderová, tel. 532 232 053, email: , Poznámka: vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem. akreditováno pro lékaře (ČLK)

Včasná intervence u rozvíjející se psychózy - zkušenosti EI týmu Vizdom Blansko

FN Brno - PMDV - PK
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, sociální pracovníky, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:10,00 - 12,30 hod.
Termín:

16. října 2020

Školitel, tel:MUDr. Adam Fiala
Náplň:

MUDr. Stanislav Matoušek, Ph.D., projekt Vizdom, regionální tým Blansko, NÚDZ Klecany:

Teorie a praxe včasných intervencí (Early Intervention)

MUDr. Stanislav Matoušek, Ph.d., projekt Vizdom, regionální tým Blansko, NÚDZ Klecany:

Zkušenosti a doporučení ze světa, využití dotazníku CAARMS v detekci, podpora high-risk klientů - role farmakoterapie, využité CBT a dialogických přistupů.

MUDr. Stanislav Matoušek, Ph.d., projekt Vizdom, regionální tým Blansko, NÚDZ Klecany:

Vybrané kazuistiky z činnosti týmu včasných intervencí Vizdom Blansko

Lucie Tesařová, DiS., projekt Vizdom, regionální tým Blansko, NÚDZ Klecany:

Práce v EI týmu z pohledu zkušené psychiatrické sestry

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D, tel. 532 232 229, Jana Pazderová, tel. 532 232 053, email: ; Poznámka: Vstup na  seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem. Akreditováno pro lékaře (ĆLK) a psychology (AKP).

Psychiatrická sexuologie

FN Brno - PMDV - PK
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář: Psychiatrická sexulogie
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:10,00 - 12,00 hod.
Termín:

20. listopadu 2020

Školitel, tel:Prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.
Náplň:

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., Sexuologický ústav Praha:

Lidská sexualita pod vlivem progresivistických ideí

MUDr. Petra Sejbalová, primářka Sexuologického odd. FN Brno:

Děti s genderovou dysforií na Sexuologickém odd. FN Brno

Prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc., PK FN Brno; MUDr. Petra Sejbalová, Mgr. Adriana Reiglová, Sexulogické odd. FN Brno:

Neobvyklý případ transsexualismu

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D, tel. 532 232 229, Jana Pazderová, tel. 532 232 053, email: ; Poznámka: Vstup na  seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem. Akreditováno pro lékaře (ĆLK) a psychology (AKP).

AKK - Komunikace s pacienty s hraniční poruchou osobnosti (HBO) v krizových situacích

FN Brno - PMDV - PK
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář: Komunikace s pacienty s hraniční poruchou osobnosti (HPO) v krizových situacích
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:10,00 - 12,00 hod.
Termín:

27. listopad 2020

Školitel, tel:Mgr. Bc. Pavla Linhartová, Ph.D
Náplň:

Mgr. Bc. Pavla Linhartová, Ph.D., PK LF MU a FN Brno:

Krizové situace, sebepoškozování a suicidalita u pacientů s HPO

Mgr. Irena Komárková, Ph.D., PK LF MU a FN Brno:

Proč je zvládání krizových situací pacientů s HPO pro odborníky náročné?

Mgr. Adéla Látalová, PK LF MU a FN Brno:

Hodnocení rizika suicidálního chování u pacientů s HPO

Mgr. Bc. Pavla Linhartová, Ph.D., PK LF MU a FN Brno:

Komunikace a intervence s pacienty s HPO v krizových situacích

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D, tel. 532 232 229, Jana Pazderová, tel. 532 232 053, email: ; Poznámka: Vstup na  seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem. Akreditováno pro lékaře (ĆLK) a psychology (AKP).

AKK - Zdravou výživou ke zdraví či nemoci?

FN Brno - PMDV - PK
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář: Zdrvou výživou ke zdraví či nemoci
Určeno pro:lékaře, psychology, nutriční terapeuty, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:10,00 - 11,30 hod.
Termín:

4. prosince 2020

Školitel, tel:MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D
Náplň:

MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D., Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno:

Dlouhodobé sledování rizik zdravé výživy. Anorexie vs. Ortorexie, bigorexie, Adonisův komplex, overuse syndrom, drunkorexie

Alena Zedníčková, DiS., Odd. léčebné výživy FN Brno:

Pozitiva HLA DQ2/8 genotypu důvodem k bezlepkové dietě?

Alternativní diety.

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D, tel. 532 232 229, Jana Pazderová, tel. 532 232 053, email: ; Poznámka: Vstup na  seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem. Akreditováno pro lékaře (ĆLK) a psychology (AKP).

AKK - Současné možnosti léčby schizofrenie se zaměřením na nová antipsychotika

FN Brno - PMDV - PK
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář:Současné možnosti léčby schizofrenie se zaměřením na nová antipsychotika
Určeno pro:lékaře, vědecké pracovníky, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:10,00 - 11,30 hod.
Termín:

11. prosince 2020

Školitel, tel:Doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D
Náplň:

Doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D, PK LF MU a FN Brno

Současné možnosti terapie schizofrenie

 

MUDr. Pavel Křenek, MUDr. Zuzana Timková, PK LF MU a FN Brno:

Kazuistiky pacientů léčených nově zavedenými antipsychotiky

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D, tel. 532 232 229, Jana Pazderová, tel. 532 232 053, email: ; Poznámka: Vstup na  seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem. Akreditováno pro lékaře (ĆLK) a psychology (AKP).

AKK - Krátkodobý a dlouhodobý efekt Mindfulness meditace

FN Brno - PMDV - PK
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář - Krátkodobý a dlouhodobý efekt Mindfulness meditace
Určeno pro:lékaře, psychology, vědecké pracovníky, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:10,00 - 11,30 hod.
Termín:

22. ledna 2021

Školitel, tel:doc. PhDr. Miroslav Světlák Ph.D
Náplň:

Doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D, vedoucí Úst. psychologie a psychosomatiky LF MU; PhDr. Roman Hytych, Ph.D., Katedra psychologie FSS MU; Bc. Hana Řádková, studentka FSS MU:

Krátkodobý a dlouhodobý efekt základní praxe Mindfulness meditace na subjektivně vnímanou psychickou pohodu, emoční regulaci a úroveň sebesoucitu u hospitalizovaných adolescentů s různými duševními poruchami: pilotní studie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D, tel. 532 232 229, Jana Pazderová, tel. 532 232 053, email: ; Poznámka: Vstup na  seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem. Akreditováno pro lékaře (ĆLK) a psychology (AKP).

« Předchozí 1 2 3 4 5 10 14 Další »
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji