Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

Vzdělávací akce

« Předchozí 1 2 3 4 5 7 Další »

21. Pražské hematologické dny

Česká hematologická společnost ČLS JEP
Typ vzdělávací akce:celostátní sjezd
Určeno pro:pro lékaře, VŠ nelékaře
Místo konání:Clarion Congress Hotel Praha, Freyova 945/33, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Doba trvání:2 dny
Termín:

28.1. - 29.1. 2021

Školitel, tel:Spolek českých lékařů v Praze ČLS JEP ve spolupráci s hematologickými klinikami UK v Praze a UHKT
Náplň:

Výroční pražské hematologické setkání

Novinky z výročního sjezdu ASH 2020

Organizaci zajišťuje, tel.:

Česká hematologická společnost, kontakt: Alžběta Matějovská - Meritis, www.phd.cz

AKK - Krátkodobý a dlouhodobý efekt Mindfulness meditace

FN Brno - PMDV - PK
Typ vzdělávací akce:Odborný seminář - Krátkodobý a dlouhodobý efekt Mindfulness meditace
Určeno pro:lékaře, psychology, vědecké pracovníky, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, budova G 1.patro, (případně on-line přes MS Teams: Semináře PK FN Brno)
Doba trvání:10,00 - 12,00 hod.
Termín:

22. ledna 2021

Školitel, tel:MUDr. Elis Bartečků, Ph.D.
Náplň:

Doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D, vedoucí Úst. psychologie a psychosomatiky LF MU; PhDr. Roman Hytych, Ph.D., Katedra psychologie FSS MU; Bc. Hana Řádková, studentka FSS MU:

Krátkodobý a dlouhodobý efekt základní praxe Mindfulness meditace na subjektivně vnímanou psychickou pohodu, emoční regulaci a úroveň sebesoucitu u hospitalizovaných adolescentů s různými duševními poruchami: pilotní studie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Elis Bartečků, Ph.D, tel. 532 232 229, Jana Pazderová, tel. 532 232 053, email: ; Poznámka: Vstup na  seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem. Akreditováno pro lékaře (ĆLK) a psychology (AKP).

AKUTNĚ CZ 2021

FN Brno - KARIM
Typ vzdělávací akce:kongres
Určeno pro:lékaře a NLZP
Místo konání:Campus Masarykovy univerzity, Brno
Doba trvání:bude upřesněno
Termín:

bude upřesněno

Školitel, tel:doc.MUDr.Petr Šťourač,Ph.D.,tel.532 234 261,532234698, Mgr.Jana Flajšingrová, tel.: 532231040
Náplň:

přednášky, workshopy, postery

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721, doc.MUDr.Petr Šťourač,Ph.D., tel.532 234 261, 532 234 698, Mgr. Jana Flajšingrová,tel.532 231 040

Anesteziologie a intenzivní medicína

prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D
Typ vzdělávací akce:Základy AIM - kurz před kmenovou zkouškou z AIM a test
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z Anesteziologie a intenzivní medicíny
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:5 dní
Termín:

15. - 19. 2. 2021

test: 19.2.2021

Školitel, tel:MUDr. Jan Maláska, Ph.D , tel. 532 232 009
Náplň:

- vybrané kapitoly z anesteziologie a intenzivní medicíny

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Jan Maláska, Ph.D. tel. 532 232 009, e-mail: , ÚV Ida Tesařová - tel.532233566, email:

Anesteziologie a intenzivní medicína

prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:předatestační kurz - kurz před atestací z AIM a test
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z Anesteziologie a intenzivní medicíny
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:10 dnů
Termín:

6.9.-17.9.2021

Test: 17.9.2021

 

 

Školitel, tel:MUDr. Jan Maláska, Ph.D., tel. 532 232 009
Náplň:

- vybrané kapitoly z anesteziologie a intenzivní medicíny

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Jan Maláska, Ph.D., tel. 532 232 009; Ida Tesařová - ÚV, tel. 532 233 566, e-mail:

Anesteziologie a intenzivní medicína

prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci v oborech s předepsanou předatestační stáží na ARO
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:dle domluvy
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Igor Sas, tel. 532 232 719
Náplň:

- základy anesteziologie

- předoperační příprava, perioperační péče

- základy intenzivní péče o kriticky nemocné

- péče o pacienty na urgentním příjmu

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Igor Sas, tel. 532 232 719, e-mail: ; MUDr. Olga Gimunová, Ph.D, tel. 532 233 571, e-mail: ; Ida Tesařová - ÚV, tel. 532 233 566, e-mail:

Anesteziologie a intenzivní medicína

prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z Anesteziologie a intenzivní medicíny
Místo konání:FN Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:dle domluvy
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Igor Sas, tel. 532 232 719
Náplň:

dle vzdělávacího programu oboru Anesteziologie a intenzivní medicína

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Igor Sas, tel. 532 232 719, e-mail - ; MUDr. Olga Gimunová, Ph.D, tel. 532 233 571, e-mail: ; ÚV- Ida Tesařová 532 233 566 e-mail:

Anesteziologie před, během a po operaci

NCO NZO Brno, realizuje FN Brno-COS I.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry v intenzivní a anesteziologické péči, záchranáři
Místo konání:COS I., FN Brno - Bohunice
Doba trvání:
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Miluše Mezenská, tel. 532 233 853
Náplň:

práce anesteziologické sestry na operačním sále

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO Brno, PhDr. Jana Nekudová, tel. 543 559 562 a školitel Miluše Mezenská, tel. 532 233 853

Aplikovaná fyzioterapie

MUDr. Miluše Jurášková
Typ vzdělávací akce:praktická část specializačního studia, závěrečná zkouška SPV - praktická část
Určeno pro:fyzioterapeuty zařazené do SPV
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Rehabilitační oddělení včetně odborných klinik
Doba trvání:dle studijního programu
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:PhDr. Filip Dosbaba., tel.: 532 233 442
Náplň:

- praktická výuka na odděleních/klinikách dle studijního programu

- kineziologické vyšetření, kinezioterapie, fyzikální terapie, tvorba krátkodobého a dlouhodobého rehabilitačního programu

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Filip Dosbaba, Ph.D., MBA tel.: 532 233 442, Edesová Kateřina, DiS. - ÚV, tel.: 532 233 081

Asistovaná reprodukce

FN BRNO - GPK
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:porodní asistentky, všeobecné sestry
Místo konání:GPK, FN Brno - pracoviště Porodnice
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Ilona Rošická - sestra tel. 532 238 301
Náplň:

- léčebné možnosti v programu IVF

- oš. dokumentace

- praktická ukázka + video

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Marie Švábová - vrchní sestra, 532 238 220

Asistovaná reprodukce

FN BRNO - GPK
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:porodní asistentky, všeobecné sestry, zdravotní laborantky
Místo konání:GPK, FN Brno - PRM
Doba trvání:1 den i více dnů
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Ilona Rošická - sestra tel. 532 238 301, Ing. Eva Lousová - laborantka
Náplň:

- léčebné možnosti v programu IVF

- práce v laboratoři

- praktická ukázka, vedení dokumentace

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Marie Švábová - vrchní sestra, 532 238 220

Bezpečná aplikace a ředění parenterálních přípravků u dospělých pacientů

PharmDr. Šárka Kozáková, MBA
Typ vzdělávací akce:přednáška
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Nemocniční lékárna
Doba trvání:3 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:PharmDr.Kateřina Horská,Ph.D.,tel.:532233308,Mgr. Miroslava Bendová, PharmDr.Veronika Juhás,MBA
Náplň:

Ředění parenterálních přípravků

Inkompability léčiv

Výpočty v klinické praxi

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

PharmDr.Kateřina Horská,Ph.D.,tel.: 532233308,Šebečková Hana-sekretariát,tel.:532232151,ÚV FN Brno - tel.:532232102

Bezpečná aplikace a ředění parenterálních přípravků v pediatrii

PharmDr. Šárka Kozáková, MBA
Typ vzdělávací akce:přednáška
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Nemocniční lékárna
Doba trvání:3 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:PharmDr. Barbora Bártová, tel.: 532234615, Mgr. Kristýna Nosková, Ph.D., PharmDr.Kateřina Horská,Ph.D.,tel.:532233308
Náplň:

Ředění parenterálních přípravků

Inkompability léčiv

Výpočty v klinické praxi

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

PharmDr.Barbora Bártová.,tel.: 532234615,Šebečková Hana-sekretariát,tel.:532232151,ÚV FN Brno - tel.:532232102

Biologická léčba psoriázy

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:dermatovenerology
Místo konání:FN Brno, Dermatovenerologické oddělení, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:dle požadujícího pracoviště
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, 532 233 371
Náplň:

- nové přípravky

- indikace biologické léčby

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, 532 233 371

Bonding, jeho význam pro novorozence a matku

Mgr. Pavla Opálková
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP - všeobecné sestry, porodní asistentky, fyzioterapeuty
Místo konání:FN Brno, Neonatologické oddělení - posluchárna, Obilní trh 11, 602 00 Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Lenka Šárníková, tel. 532 238 313
Náplň:

bonding, jeho význam pro novorozence a matku

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Pavla Opálková, tel. 532 238 314

Brněnské neurochirurgické dny

Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:kongres
Určeno pro:lékaře - neurochirurgy, neurology, traumatology, radiology, lékaře KARIM a NLZP
Místo konání:Best Western Premier Hotel International Brno
Doba trvání:2 dny
Termín:

18. - 19. března 2021

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA, tel.: 532 232 884
Náplň:

neurotraumatologie

Více informací: ZDE

Stránka akce: https://www.fnbrno.cz/brnenske-neurochirurgicke-dny/t6576

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel.: 532 232 884, email: , vrchní sestra: Mgr. Sylvie Rolková, 532 233 753, a sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel. 532 323 746, e-mail:

Centrální venózní katétry u dětí

FN Brno - KDO
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Klinika dětské onkologie, Černopolní 9, 602 00 Brno
Doba trvání:1 - 2 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Martina Petlachová, tel. 532 234 756
Náplň:

praxe - aplikace do CVK, ošetření okolí, zásady péče

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Martina Petlachová, tel. 532 234 756

Cerebrovaskulární stáž

Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:Neurochirurgická klinika, FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA, tel: 532 232 884
Náplň:

1.den: seminář: Organizace práce cerebrovaskulárního centra FN Brno, sál: Asistene u elektivní operace aneuryzmatu, ICG video-angiografie účast na cerebrovaskulární indikační komisi

2.den:  seminář: Management pacienta po SAK, indikace operace a endovaskulárního ošetření aneuryzmatu. Sál: asistence u elektiní operace AVM, navigace, neurofyziologie, ICG exkurze na pracovništi urgentního příjmu FN Brno

3.den: seminář: Diagnostika a terapie u pacientů s ICH, AVM, DAVM, kavernomem. Sál: asistence u elektivního cévního výkonu, ICG exkurze na pracovišti centrální JIP FN Brno

4.den: vizita na cerebrovaskulární JIP NCHK, neuromonitorig po SAK. Sál: asistence u elektivního cévního výkonu, ICG experiment: nácvik mikrochirurgické techniky na laboratorních potkanech

5.den: vizita na cerebrovaskulární JIP NCHK, drenáž likvoru po SAK, exkurze na pracoviště intervenční radiologie, elektivní coiling aneuryzmatu

Organizaci zajišťuje, tel.:

prim.MUDr.V.Juráň, Ph.D., tel:532233746, MUDr.O.Navrátil, Ph.D., MUDr.K.Svoboda, prof.MUDr.M.Smrčka, Ph.D., MBA, e-mail:, , , a sekr. NCHK-O.Pazderková, tel.53232

CRPC - Definice, léčebné možnosti, výběr, schéma podávání, regulace v ČR

MUDr. Vítězslav Vít, MUDr. Plevová Marianna
Typ vzdělávací akce:klinický seminář
Určeno pro:urology, praktické lékaře
Místo konání:výuková místnost urologické kliniky
Doba trvání:1 hodina
Termín:

19.2.2021 14.00 hod

Školitel, tel:MUDr. Vítězslav Vít
Náplň:

Problematika CRPC. možnosti léčby a její regulace v ČR

Organizaci zajišťuje, tel.:

sekretariát Urologické kliniky FN Brno, tel. 53223 3860

Dárcovské aferetické odběry

Mgr. Martina Adamcová
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Transfuzní a tkáňové oddělení
Doba trvání:1 týden ( nebo dle domluvy)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Hana Lajdarová, tel. 532 232 172, Darina Dolečková, tel. 532 233 760
Náplň:

- dárcovské plazmaferézy

- teoretická + praktická část

- dárcovské trombocytaferézy

- teoretická + praktická část

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Hana Lejdarová, tel. 532 232 172, Lenka Janečková - sekretariát, tel. 532 232 172, Mgr. Eliška Mičánková - ÚV, tel. 532 233 081

« Předchozí 1 2 3 4 5 7 Další »
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji