Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Oddělení dětské plastické chirurgie

 

Oddělení dětské plastické chirurgie (ODPCH) vzniklo v roce 2011 jako samostatné oddělení v rámci Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno. Jeho vznik byl vyústěním dlouhodobé odborné práce MUDr. Jitky Vokurkové, Ph.D. v oblasti dětské plastické chirurgie, která působí v dětské nemocnici již od roku 2004.

Na Oddělení dětské plastické chirurgie je poskytována komplexní péče pro pacienty jak s rozštěpem obličeje (včetně možnosti operace rozštěpové vady v prvních týdnech života), tak i s vývojovými vadami končetin, kůže nebo cévního systému, blíže viz Výkony prováděné na ODPCH

Umístění ODPCH v dětské nemocnici umožňuje snadnější multidisciplinární přístup k léčbě dětských pacientů. Zkušený tým dětských anesteziologů či specializované dětské jednoky intenzivné péče jsou nezbytné pro správný průběh operace a pooperačního období.

Specializovaná léčba dětí je zajišťována pro všechny moravské kraje (Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský) a u některých onemocnění pro celou Českou republiku.

V současnosti se dětským pacientům věnují 3 atestovaní plastičtí chirurgové a 1 lékař v předatestační přípravě. Všichni lékaři působí také na Klinice popálenin a plastické chirurgie FN Brno, kde zajišťují léčbu pacientů nad 18 roků věku.

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 


 


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji