Menu
Česky English
532 23 1111

Oddělení dětské plastické chirurgie

V roce 2005 byl pod vedením MUDr. Jitky Vokurkové, Ph.D., zahájen v Dětské nemocnici program neonatální (časné) rekonstrukce rozštěpu rtu a od té doby zde byly v prvním měsíci života operovány stovky dětí s touto diagnózou. Operace rozštěpu rtu ihned po narození není podmínkou pro léčbu na ODPCH, je na rozhodnutí rodičů, zda si přejí časnou rekonstrukci rtu (tj. v prvním měsíci po narození), nebo pozdější od 3 měsíců věku dítěte. 

Děti s rozštěpovou vadou obličeje (celkový rozštěp rtu, čelisti a patra, izolovaný rozštěp patra) tvoří v současnosti 60% pacientů operovaných na ODPCH. Pacienti jsou sledováni od narození až do dosažení dospělosti. Na ODPCH jsou prováděny jak primární operace rozštěpu rtu a patra, tak i následné sekundární korekce včetně vložení kostního štěpu do zubního oblouku během puberty. Pacientům s rozštěpem je zajišťována následná multioborová péče. V rámci ODPCH působí klinický logoped, genetické vyšetření probíhá na Oddělení lékařské genetiky FN Brno. ODPCH spolupracuje s ORL lékaři a ortodontisty specializujícími se na rozštěpové vady. Na ODPCH kromě kmenových atestovaných lékařů pracují i lékaři KPPCH a ODPCH zajišťuje vzdělávání lékařů v předatestační přípravě. 

Na ODPCH se dále soustřeďuje léčba dětí s vrozenými vadami kůže celého těla (onemocnění zhoubného i nezhoubného charakteru), léčba vývojových vad končetin a v rámci EB centra s působností pro celou Českou republiku chirurgická léčba nemoci motýlích křídel.

Multioborová spolupráce v rámci všech dětských oborů v Dětské nemocnici poskytuje velkou výhodu při léčbě pacientů. Dlouholeté zkušenosti dětských anesteziologů a zázemí Kliniky dětské anestezie a resuscitace tvoří nezbytnou podmínku pro zajištění správné péče během operací i v průběhu pooperačního období nejen u dětí se závažnými vrozenými vývojovými vadami. 

 

   

 

 

 


 


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji