Menu
Česky English
532 23 1111

Dětská ortopedie

Pracoviště Dětské ortopedie je součástí Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie a poskytuje vysoce specializovanou péči o dětské pacienty s vrozenými a získanými vadami pohybového aparátu. Klinika je také výukovým pracovištěm Lékařské Fakulty Masarykovy univerzity, pobíhá zde vzdělávání budoucích lékařů i zdravotních sester. Součástí lékařského týmu je 7 plně erudovaných dětských ortopedů a dva lékaři v předatestační přípravě. Pracoviště sestává z ambulantní a lůžkové části s 27 standardními lůžky. V rámci kliniky je využíváno i oddělení JIP. Vyjma spondylochirurgie a onkoortopedie pokrývá klinika celé spektrum ortopedie dětského věku. Ročně je zde provedeno zhruba 750 operačních výkonů. Na klinice se léčí pacienti z celé České republiky i ze zahraničí.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji