Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od 27. 5. jsou umožněny návštěvy v celé FN Brno (areál Bohunice, Porodnice, Dětská nemocnice) za určitých pravidel, ty naleznete zde. *** Informace o testování na koronavirus zde. *** Informace o rezervačním systému pro testování na koronavirus zde.

MUDr. Milan Urík, Ph.D., z Kliniky dětské ORL: Pomáháme dětem znovu slyšet

Dnes už je v rámci oboru otorinolaryngologie velmi malé spektrum pacientů, kterým současná medicína nemá, co nabídnout. Ve většině případů jsou totiž pacienti zbaveni svých nemocí a starostí, říká v rozhovoru přednosta Kliniky dětské otorinolaryngologie Dětské nemocnice FN Brno MUDr. Milan Urík, Ph.D.

 

 

Co Vás přivedlo k tomu, že jste si v rámci studia medicíny vybral právě obor otorinolaryngologie?

Již během studia mne zajímaly spíše chirurgické obory a ve čtvrtém ročníku mne velmi oslovila právě stáž z otorinolaryngologie, kde se nám lékaři velmi věnovali a viděl jsem zde spoustu zajímavých věcí. Říká se, že ORL je nejdůležitější obor, protože se stará o nejvíce tělních otvorů - uši, nos, dutina ústní a krk. Oblast našeho zájmu je opravdu pestrá, a to člověka baví.

 

Sluchový aparát je velmi složitý orgán. Jak moc se léčba v této části těla posunula dopředu?

V oblasti rehabilitace sluchu udělala medicína obrovský pokrok. Dnes je již opravdu malé spektrum lidí, kterým nemáme co nabídnout. Je zde široká paleta moderních naslouchadel, která jsou vyrobena pacientovi na míru a jsou i kosmeticky přijatelná. U těžších stupňů nedoslýchavosti a hluchoty máme k dispozici kochleární implantáty a implantáty pro kostní vedení, o kterých můžeme s nadsázkou říci, že umožňují hluchému slyšet. Je to úžasná věc, když si uvědomíme, že to není tak dávno, kdy byli neslyšící lidé vyloučeni ze společnosti a v rámci komunikace byli odkázáni pouze na odezírání ze rtů nebo znakovou řeč. Tito pacienti dnes vedou plnohodnotný život, studují na vysoké škole, sportují, nejsou vůbec ničím omezeni.

 

S rozvojem medicíny souvisí rovněž velký rozmach techniky a přístrojů. Jak je to ve Vašem oboru?

V oboru otorinolaryngologie dochází tak jako všude jinde k neustálému vývoji a zavádění nových diagnostických a léčebných metod a přístrojů. Zatímco v minulosti byl lékař odkázán pouze na zevní zdroj světla a měl vyšetřit tak nedostupná místa, jako je ušní bubínek, nosové dutiny nebo hrtan, dnes máme excelentní vyšetřovací techniku se zabudovanými zdroji světla, se zvětšením, s možností zpomalení záběru nebo pořízení foto či videozáznamu. V mnoha oblastech využíváme laser, v ušní chirurgii kvalitní mikroskop a moderní vrtací systém.  

 

Popište nám v krátkosti, v čem spočívá operace implantátu BONEBRIDGE a pro koho je vhodná?

Bonebridge je takzvaný implantát pro přímé kostní vedení. Je vhodný u pacientů s převodní nebo smíšenou nedoslýchavostí, to znamená, že porucha sluchu je způsobena převážně na úrovni zevního nebo středního ucha. Jedná se o pacienty s vrozeným chyběním ušního boltce nebo zvukovodu, s anomálií středoušních kůstek nebo se jedná o pacienty po operacích středního ucha, kde z nějakého důvodu není možná tradiční rekonstrukce sluchových kůstek.

 

Vracíte dětem sluch. Jaký je to pocit pro lékaře?

Ten nejlepší! Sluch je totiž klíčový pro celkový rozvoj dítěte, nejenom pro řeč. Pokud včas zachytíme dítě s poruchou sluchu a zajistíme mu adekvátní rehabilitaci, má šanci na plnohodnotný život, což je úžasné. Vážím si toho, že mám tu možnost být součástí něčeho tak výjimečného. 

Fotogalerie
Ambulantní doba:

VŠEOBECNÁ ORL AMBULANCE
pavilon G, 1 NP

vedoucí lékařka MUDr. Alice Fryčková
tel. 532 234 443

pondělí - pátek
7.00 - 15.30 všeobecné ORL ambulance, příjmová ambulance

15.30 - 7.00 akutní případy

sobota, neděle, svátky
nepřetržitý provoz pro akutní případyFONIATRIE
pavilon G, 1 NP

MUDr. Dagmar Hošnová, Ph.D.
pondělí – pátek 7.00 - 15.00
objednání na tel. čísle 532 234 441KLINICKÁ LOGOPEDIE
pavilon A, 1. NP

Mgr. Denisa Bezděková
pondělí – pátek 7.00 -15.30
objednání na tel. čísle 532 234 220

SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE
pavilon G, NP


Poradna pro pacienty s tracheostomií

MUDr. Alice Fryčková
pondělí 13.00 - 15.00
objednání na tel. čísle 532 234 443Poradna pro poruchy spánku, spánková laboratoř

MUDr. Gabriela Forstová
úterý 13.00 - 15.00
objednání na tel. čísle 532 234 443Rhinologická poradna

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
středa 13.00 - 15.00
objednání na tel. čísle 532 234 440Otologická poradna

MUDr. Josef Machač
čtvrtek 12.30 - 14.30
objednání na tel. čísle 532 234 443

MUDr. Milan Urík, Ph.D.
úterý 13.00 - 15.00
objednání na tel. čísle 532 234 443


Dysfagiologická ambulance

MUDr. Jana Jančíková
Mgr. Denisa Bezděková
čtvrtek 13.00 – 15. 00
objednání na tel. čísle 532 234 220


Biostimulační laser

pondělí - pátek 13.00 - 14.00
objednání na tel. čísle 532 234 443

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji