Menu
Česky English
532 23 1111

Placené služby - Klinika dětské otorhinolaryngologie

CENÍK č. 23 / 2024 – 09.5

Perforace ušních lalůčků za účelem zavedení náušnic 

Z důvodu změny sazby DPH byla pro KDORL provedena aktualizace kalkulace na Perforaci ušních lalůčků za účelem zavedení náušnic. Do ceny byla zahrnuta mzda zdrav. personálu včetně odvodů, výrobní a správní režie a spotřebovaný materiál. S cenami jednotlivých výkonů musí být pacient seznámen dříve, než bude výkon proveden. Na částku určenou k úhradě bude vystaven doklad, na jehož základě proběhne úhrada na pokladně FN Brno - pracoviště Dětská nemocnice.

Název

Cena bez DPH

12% DPH

Cena vč. DPH

Perforace ušních lalůčků za účelem zavedení náušnic

223,21 Kč

26,79 Kč

250,00 Kč

Platnost ceníku od 1. ledna 2024

 

CENÍK č. 22 / 2024 – 09.5

Kalkulace ozáření biostimulačním laserem

Z důvodu změny sazby DPH byla pro KDORL provedena aktualizace kalkulace ceníku na ozáření biostimulačním laserem. Tento výkon není hrazen pojišťovnou, a proto za tuto léčbu lze požadovat platbu v hotovosti. Cena zahrnuje práci zdrav. personálu včetně odvodů, amortizaci přístroje a výrobní a správní režii. Každý pacient musí být s cenou výkonu nejprve seznámen, a poté mu bude vystaven doklad, na jehož podkladě provede úhradu na pokladně FN Brno – pracoviště PDM.

Jestliže je služba poskytnuta za účelem léčebného cíle nebo chránící lidské zdraví, je cena osvobozena od DPH.

Název Cena
Ozáření biostimulačním laserem 50 Kč

V případě, že služba je poskytnuta za jiným než léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví, cena podléhá 12% DPH.

 

Název

Cena bez DPH

DPH 12%

Cena vč. DPH

Ozáření biostimulačním laserem

50 Kč

6 Kč

56 Kč

Platnost ceníku od 1. ledna 2024

 

CENÍK č. 02 / 2023 – 09.5

Sonda pro plazmovou koblaci

Pro KDORL byla provedena aktualizace kalkulace ceny na sondu pro adenotonsilektomii. Sonda se používá při odstraňování mandlí u dětí plazmovou koblací – nová a šetrnější metoda.   Po zaplacení sondy k plazmové kalibraci na pokladně FN Brno – pracoviště DN a před operačním zákrokem bude sonda z Nemocniční lékárny přímo doručena na KDORL.
 

Název zboží

Cena bez DPH

21% DPH

Cena vč. DPH

COBLATOR II sonda pro adenotonsilektomii

8.264 Kč

1.736 Kč

10.000 Kč

Platnost ceníku od 1. ledna 2023

Ambulantní doba:

VŠEOBECNÁ ORL AMBULANCE (ORL amb. 1, ORL amb. 2)
Pavilon G, 1 NP
Tel: 532 234 443

Vedoucí lékařka: MUDr. Alice Fryčková

Pondělí – pátek
7:00 - 15:30 všeobecná ORL ambulance
15:30 - 7:00 pohotovost (akutní případy)
Soboty, neděle, státní svátky: nepřetržitý provoz pro akutní případy

PŘÍJMOVÁ ORL AMBULANCE
Pavilon G, 1NP

SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE
Pavilon G, 1NP

FONIATRIE
MUDr. Dagmar Hošnová, Ph.D.
Pondělí – pátek 7:00 - 15:00 (Foniatrická ambulance)
Tel. 532 234 441

VESTIBULOLOGIE a FONIATRIE
MUDr. Vít Kruntorád
Pondělí 7:00 - 15:30 hod. (ORL amb. 3)
Tel. 532 234 442


PORADNA PRO PACIENTY S TRACHEOSTOMIÍ
MUDr. Alice Fryčková
Pondělí 13:00 - 15:00 hod. (ORL amb. 1)
Tel. 532 234 544


SPÁNKOVÁ PORADNA
MUDr. Gabriela Forstová
Úterý 13:00 – 15:00 hod. (ORL amb. 3)
Tel. 532 234 442


RINOLOGICKÁ PORADNA
Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
Středa 12:00 – 15:00 hod. (ORL amb. 1)
Tel. 532 234 544


OTOLOGICKÁ PORADNA
MUDr. Josef Machač
Čtvrtek 8:00 - 11:00 (ORL amb. 3)
Tel. 532 234 442


doc. MUDr. Milan Urík, Ph.D.
Středa 9:00 - 12:00 (ORL amb. 3)
Tel. 532 234 442


DYSFAGIOLOGICKÁ PORADNA
MUDr. Jana Jančíková
Mgr. Denisa Bezděková
Úterý 8:00 - 13:00 (ORL amb. 3)
Tel. pro objednání: 532 234 220, 532 234 442


ROZŠTĚPOVÁ ORL PORADNA
MUDr.Jana Jančíková
Mgr. Denisa Bezděková
Čtvrtek 11:00 - 14:00 (ORL amb. 3)
Tel. 532 234 442


BIOSTIMULAČNÍ LASER
Pondělí až pátek 13:00 – 14:00 (příjmová ORL amb.)
Objednání na tel. 532 234 443


KLINICKÁ LOGOPEDIE
Pavilon A, 1.NP

Mgr. Denisa Bezděková
Pondělí – pátek 7:00 - 15:30 hod.
Tel. 532 234 220

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji