Menu
Česky English
532 23 1111

Přednášky a publikace - Klinika dětské otorhinolaryngologie

2022

ČLÁNEK V ČASOPISE

PEŘINA, V., SZÁRAZ, D., HARAZIM, H., URÍK, M., KLABUSAYOVÁ, E. Paediatric Deep Neck Infection - The Risk of Needing Intensive Care. Children-Basel. 2022, 9(7), 979. ISSN 2227-9067. IF 2.835

ŠIKOLOVÁ, S., URÍK, M., HOŠNOVÁ, D., KRUNTORÁD, V., BARTOŠ, M., MOTYKA, O., JABANDŽIEV, P. Two Bonebridge bone conduction hearing implant generations: audiological benefit and quality of hearing in children. European archives of oto-rhino-laryngology. 2022, 279(7), 3387-3398. ISSN 0937-4477. IF 3.236.

URÍK, M. Letter to the Editor in response to Posta et al. (2022): Pediatric morphometric study to guide the optimized implantation of the OSIA 2 implant system. European archives of oto-rhino-laryngology. 2022, 279(12), 5971-5972. ISSN 0937-4477. IF 3.236.

URÍK, M., ŠIKOLOVÁ, S., HOŠNOVÁ, D., KRUNTORÁD, V., BARTOŠ, M., JABANDŽIEV, P. Long-Term Device Satisfaction and Safety after Cochlear Implantation in Children. Journal of Personalized Medicine. 2022, 12(8), 1326. ISSN 2075-4426. IF 3.508.

KAPITOLA V ODBORNÉ KNIZE

GÁL, B., URÍK, M. Kochleární implantace. In: Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. 1. vydání. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2022, s. 419-420. ISBN 978-80-7311-205-9.

URÍK, M., KOBLÁSOVÁ, N. Adenotomie, adenoidektomie. In: Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. 1. vyd. Tobiáš, 2022, s. 436. ISBN 978-80-7311-205-9.

URÍK, M. Tonzilektomie. In: Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. 1. vyd. Tobiáš, 2022, s. 438. ISBN 978-80-7311-205-9.

KNIHA

ŠLAPÁK, I., URÍK, M. Kapesní diferenciální diagnostika dětské otorinolaryngologie. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2022. 80 s. ISBN 978-80-7311-210-3.

2021

ČLÁNEK V ČASOPISE

BARTOŠ, M., MÁCHALOVÁ, M., ŠIKOLOVÁ, S., URÍK, M., KALIARIKOVÁ, A., PETROVÁ, B., JEŽOVÁ, M. Pleomorfní adenom v dětském věku. Česko-slovenská pediatrie. 2021, 76(2), 109-112. ISSN 0069-2328.

HOMOLA, L., KLUČKA, J., HELEŠIC, J., JIRSENSKÁ, Z., KRATOCHVÍL, M., DOMINIK, P., URÍK, M., HORÁK, O., JABANDŽIEV, P., KRBKOVÁ, L., ŠTOURAČ, P. Unvaccinated child tetanus from nasal toy battery. Central European Journal of Public Health. 2021, 29(4), 322-324. ISSN 1210-7778. IF 1.154.

JANČÍKOVÁ, J., BEZDĚKOVÁ, D., URBANOVÁ, P., DOHNALOVÁ, L., JABANDŽIEV, P., TEDLA, M., FRAJKOVÁ, Ž., JARKOVSKÝ, J., URÍK, M. Association between swallowing-related questionnaire responses and pathological signs on videofluoroscopy in children. Children-Basel. 2021, 8(12), 1109. ISSN 2227-9067. IF 2.835.

JANČÍKOVÁ, J., BEZDĚKOVÁ, D., URÍK, M., JABANDŽIEV, P. Dítě s VACTERL asociací - management diagnostiky a terapie orofaryngeální dysfagie. Česko-slovenská pediatrie. 2021, 76(1), 42-45. ISSN 0069-2328.

JANČÍKOVÁ, J., ŠIKOLOVÁ, S., MACHAČ, J., JEŽOVÁ, M., PAVLOVSKÁ, D., URÍK, M. Salivary Gland Choristoma of the Middle Ear in a Child: A Case Report. Ent-Ear Nose & Throat Journal. 2021, 100(3_suppl), 356S-359S. ISSN 0145-5613. IF 1.677.

KLABUSAYOVÁ, E., KLUČKA, J., KOSINOVÁ, M., ŤOUKÁLKOVÁ, M., ŠTOUDEK, R., KRATOCHVÍL, M., MARECEK, L., SVOBODA, M., JABANDŽIEV, P., URÍK, M., ŠTOURAČ, P. Videolaryngoscopy vs. Direct Laryngoscopy for Elective Airway Management in Paediatric Anaesthesia A prospective randomised controlled trial. European Journal of Anaesthesiology. 2021, 38(11), 1187-1193. ISSN 0265-0215. IF 4.183.

KLUČKA, J., KOSINOVÁ, M., KRATOCHVÍL, M., MARECEK, L., KOVALCIKOVA, P., URÍK, M., ŠTOURAČ, P. Difficult airway prediction in paediatric anaesthesia (Diffair): Prospective observational study. Biomedical papers. 2021, 165(3), 298-304. ISSN 1213-8118. IF 1.648.

KRUNTORÁD, V. Příčiny, diagnostika, léčba a kompenzace poruch sluchu v dospělosti. Medicína pro praxi. 2021, 18(3), 197-202. ISSN 1214-8687.

PERCEOVÁ, K., URÍK, M., JABANDŽIEV, P., KALIARIKOVÁ, A. Kongenitální epulis. Česko-slovenská pediatrie. 2021, 76(3), 158-161. ISSN 0069-2328.

PERCEOVÁ, K., BIBROVÁ, Š., URÍK, M., ŠLAPÁK, I., JURAJDA, M., ŠIKOLOVÁ, S. Fraktura orbity v dětském věku. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. 2021, 88(2), 101-106. ISSN 0001-5415. IF 0.222.

ŠIKOLOVÁ, S., HOŠNOVÁ, D., PERCEOVÁ, K., BARTOŠ, M., KRUNTORÁD, V., URÍK, M. Retroauricular Emphysema as a Late Complication After Bonebridge Implantation: Case Report. Ear, Nose and Throat Journal. 2021, 100(4), 233-236. ISSN 0145-5613. IF 1.677.

ŠIKOLOVÁ, S., URÍK, M., JANČÍKOVÁ, J., HOŠNOVÁ, D., KATRA, R. Vrozené vývojové vady vnitřního ucha. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2021, 70(3), 167-173. ISSN 1210-7867.

URÍK, M., TEDLA, M., HURNIK, P. Pathogenesis of Retraction Pocket of the Tympanic Membrane-A Narrative Review. Medicina-Lithuania. 2021, 57(5), 425. ISSN 1010-660X. IF 2.948.

URÍK, M., NOVOTNÁ, T., MÁCHALOVÁ, M., ŠLAPÁK, I., MACHAČ, J., JANČÍKOVÁ, J., JURAJDA, M., KLUČKA, J., ŠTOURAČ, P., JABANDŽIEV, P. Subglottic stenosis in children: management and experience over 15 years at a tertiary center. B-ENT. 2021, 17(3), 164-168. ISSN 1781-782X. IF 0.390.

URÍK, M., BARTOŠ, M., ŠIKOLOVÁ, S., JANČÍKOVÁ, J., PERCEOVÁ, K., JARKOVSKY, J., KLABUSAYOVÁ, E., ŠTOURAČ, P., JABANDŽIEV, P. Risk Factors for Postoperative Bleeding after Adenoidectomy. Children-Basel. 2021, 8(3), 242. ISSN 2227-9067. IF 2.835.

KAPITOLA V ODBORNÉ KNIZE

JANČÍKOVÁ, J., BEZDĚKOVÁ, D., URÍK, M. Dysfagie, poruchy polykání u dětí. In: Výživa dětí. Vydání první, elektronické. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, s. 148-158. ISBN 978-80-210-9846-6.

KNIHA

PROCHÁZKOVÁ, D., KAPOUNOVÁ, Z., BEZDĚKOVÁ, D., DOBROVOLNÁ, J., DOLEŽEL, Z., HALUZOVÁ, I., HLOUŠKOVÁ, E., HORTOVÁ, K., JABANDŽIEV, P., JANČEKOVÁ, K., JANČÍKOVÁ, J., JIČÍNSKÁ, H., JIMRAMOVSKÝ, T., KONEČNÁ, P., LOKAJ, P., MATĚJOVÁ, H., MUŽÍKOVÁ, L., PAPEŽ, J., PECL, J., PRUŠA, T., RYBNÍČEK, O., SLABÁ, K., SUCHDOLOVÁ, V., ŠTARHA, J., TŮMA, J., URÍK, M., ZVEŘINA, O. Výživa dětí. Vydání první, elektronické. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 245 s. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. ISBN 978-80-210-9846-6.

2020

ČLÁNEK V ČASOPISE

HOŠNOVÁ, D., URÍK, M. Malformace vnitřního ucha. Listy klinické logopedie. 2020, 4(2), 51-55. ISSN 2570-6179.

HOŠNOVÁ, D., URÍK, M. Adenoidní vegetace z pohledu ORL lékaře a foniatra. Listy klinické logopedie. 2020, 4(1), 27-30. ISSN 2570-6179.

JABANDŽIEV, P., PECL, J., JOUZA, M., ŠTARHA, J., PAPEŽ, J., URÍK, M., SEEHOFNEROVÁ, A., HORÁK, O. Závažná hypernatremie u kojence s vývojovou vadou centrální nervové soustavy. Pediatrie pro praxi. 2020, 21(4), 290-294. ISSN 1213-0494.

JABANDŽIEV, P., JOUZA, M., PECL, J., URÍK, M., PAPEŽ, J., PINKASOVÁ, T., SLABÁ, K., TRNA, J., KYCLOVÁ, J., VACULOVÁ, J., KUNOVSKÝ, L. Herpetic esophagitis in a 7-year-old immunocompetent patient. Gastroenterologie a hepatologie. 2020, 74(3), 233-237. ISSN 1804-7874.

JOUZA, M., JIMRAMOVSKÝ, T., SLOUKOVÁ, E., PECL, J., SEEHOFNEROVÁ, A., JEŽOVÁ, M., URÍK, M., KUNOVSKÝ, L., SLABÁ, K., ŠTOURAČ, P., KLINCOVÁ, M., HUBACEK, JA., JABANDŽIEV, P. A Newly Observed Mutation of the ABCA3 Gene Causing Lethal Respiratory Failure of a Full-Term Newborn: A Case Report. Frontiers in Genetics. 2020, 11(AUG 31), 568303. ISSN 1664-8021. IF 3.260.

PECL, J., KARÁSKOVÁ, E., KUNOVSKÝ, L., JIMRAMOVSKÝ, F., SCHNEIDEROVÁ, H., PINKASOVÁ, T., VEVERKOVÁ, M., JOUZA, M., HLOUŠKOVÁ, E., BAJEROVÁ, K., LÁTALOVÁ, V., VÉGHOVÁ-VELGÁŇOVÁ, M., GERYK, M., ŠULÁKOVÁ, A., ŤOUKÁLKOVÁ, L., JAKŠIČ, D., ZIMEN, M., JEŽOVÁ, M., URÍK, M., WIESNEROVÁ, M., JABANDŽIEV, P. Eosinophilic esophagitis – 10 years of experience in five Czech pediatric endoscopy centers. Gastroenterologie a hepatologie. 2020, 74(6), 469-480. ISSN 1804-7874.

PERCEOVÁ, K., SOBOTKOVÁ, K., URÍK, M. Aspirovaná cizí tělesa u dětí – kazuistiky. Česko-slovenská pediatrie. 2020, 75(2), 66-70. ISSN 0069-2328.

URÍK, M. Editorial: Když si děti hrají, někdy z toho problém mají. Česko-slovenská pediatrie. 2020, 75(2), 51. ISSN 0069-2328.

URÍK, M., ŠLAPÁK, I., HOŠNOVÁ, D., TRČKOVÁ, A., PAVLOVSKÁ, D., BUBENÍČKOVÁ, B. Bilateral cochlear implantation in children with common cavity. Acta Oto-Laryngologica Case Reports. 2020, 5(1), 38-41. ISSN 2377-2484.

URÍK, M., ŠLAPÁK, I., MÁCHALOVÁ, M., JANČÍKOVÁ, J., ŠIKOLOVÁ, S., PAVLOVSKÁ, D., JABANDŽIEV, P., JEŽOVÁ, M. An expansive aneurysmal bone cyst of the maxillary sinus in an 8 year old child: Case report and review of literature. Acta Oto-Laryngologica Case Reports. 2020, 5(1), 86-90. ISSN 2377-2484.

URÍK, M., HOŠNOVÁ, D., ŠIKOLOVÁ, S., ODSTRČILÍK, J. Implantáty pro kostní vedení. Listy klinické logopedie. 2020, 4(2), 4-6. ISSN 2570-6179.

URÍK, M., KALIARIKOVÁ, A., MACHAČ, J., JURAJDA, M. Experience with cholesteatoma behind an intact tympanic membrane in children. American Journal of Otolaryngology. 2020, 41(2), 102379. ISSN 0196-0709. IF 1.808.

KNIHA

DOLEŽALOVÁ, L., FIALOVÁ, I., OŠLEJŠKOVÁ, H., ŘEHULKA, E., ŠLAPÁK, I., VÍTKOVÁ, M. Inkluze žáků se zdravotním postižením z pohledu lékaře, psychologa a pedagoga: osvětové aktivity na podporu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 138 s. ISBN 978-80-210-9596-0.

2019

ČLÁNEK V ČASOPISE

GÁL, B., KOSTŘICA, R., HLOŽEK, J., TALACH, T., ROTTENBERG, J., VESELÝ, M., ŠLAPÁK, I., URÍK, M., HOŠNOVÁ, D., ČEFELÍNOVÁ, J., HOROVÁ, I., BUDÍKOVÁ, M. Brněnské implantační centrum: výsledky léčby jednostranné kochleární implantace u dospělých pacientů. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2019, 68(1), 18-23. ISSN 1210-7867.

JANČÍKOVÁ, J., BEZDĚKOVÁ, D., URÍK, M., KALIARIKOVÁ, A., NOVOTNÁ, T. Poruchy polykání v dětském věku. Česko-slovenská pediatrie. 2019, 74(5), 302-306. ISSN 0069-2328.

KALIARIKOVÁ, A., URÍK, M., MACHAČ, J., FLORIANOVÁ, L., JANČÍKOVÁ, J., ČERNÁ, H. Cholesteatom za celistvým bubínkem u dětí – retrospektivní studie. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2019, 68(1), 11-17. ISSN 1210-7867.

PERCEOVÁ, K., URÍK, M., MACHAČ, J. Chronické záněty středouší v dětském věku. Pediatrie pro praxi. 2019, 20(4), 216-220. ISSN 1213-0494.

ŠLAPÁK, I. Možnosti antibiotické léčby akutní sinusitidy. Česko-slovenská pediatrie. 2019, 74(1), 41-42. ISSN 0069-2328.

URÍK, M., HURNÍK, P., ŽIAK, D., MACHAČ, J., ŠLAPÁK, I., MOTYKA, O., JABANDŽIEV, P. Immunohistochemical analysis of retraction pocket pars tensa of tympanic membrane in children. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2019, 122(JUL 2019), 111-116. ISSN 0165-5876. IF 1.241.

URÍK, M., ŠLAPÁK, I., MACHAČ, J. Chronický sekretorický zánět středního ucha a tympanoplastiky u dětí. Časopis lékařů českých. 2019, 158(6), 240-242. ISSN 0008-7335.

URÍK, M., HOŠNOVÁ, D., ŠLAPÁK, I., JANČÍKOVÁ, J., ODSTRCILIK, J., JARKOVSKY, J., BAUMGARTNER, W. First experiences with a new adhesive bone conduction hearing device in children. International journal of pediatric otorhinolaryngology. 2019, 126(NOV 2019), UNSP 109614. ISSN 0165-5876. IF 1.241.

KAPITOLA V ODBORNÉ KNIZE

FRYČKOVÁ, A. Jícen. In: Dětská otorinolaryngologie. 2., přepracované a doplněné. vyd. Praha: Mladá fronta, 2019, s. 218-238. ISBN 978-80-204-5426-3.

HOŠNOVÁ, D., PERCEOVÁ, K., KRUNTORÁD, V. Hlas a řeč. In: Dětská otorinolaryngologie. 2., přepracované a doplněné. vyd. Praha: Mladá fronta, 2019, s. 289-322. ISBN 978-80-204-5426-3.

JANČÍKOVÁ, J., BEZDĚKOVÁ, D. Poruchy polykání v dětském věku. In: Dětská otorinolaryngologie. 2., přepracované a doplněné. vyd. Praha: Mladá fronta, 2019, s. 339-352. ISBN 978-80-204-5426-3.

MÁCHALOVÁ, M., URÍK, M., HOŠNOVÁ, D., MACHAČ, J. Ucho. In: Dětská otorinolaryngologie. 2., přepracované a doplněné. vyd. Praha: Mladá fronta, 2019, s. 13-101. ISBN 978-80-204-5426-3.

MÁCHALOVÁ, M., FORSTOVÁ, G. Hrtan a průdušnice. In: Dětská otorinolaryngologie. 2., přepracované a doplněné. vyd. Praha: Mladá fronta, 2019, s. 189-217. ISBN 978-80-204-5426-3.

MALINOVÁ, K., ŠLAPÁK, I. Nos. In: Dětská otorinolaryngologie. 2., přepracované a doplněné. vyd. Praha: Mladá fronta, 2019, s. 102-140. ISBN 978-80-204-5426-3.

ONDROVÁ, M. Spánková medicína. In: Dětská otorinolaryngologie. 2., přepracované a doplněné. vyd. Praha: Mladá fronta, 2019, s. 323-338. ISBN 978-80-204-5426-3.

ONDROVÁ, M., FLORIANOVÁ, L., KALIARIKOVÁ, A. Dutina ústní a hltan. In: Dětská otorinolaryngologie. 2., přepracované a doplněné. vyd. Praha: Mladá fronta, 2019, s. 141-188. ISBN 978-80-204-5426-3.

SOBOTKOVÁ, K., PERCEOVÁ, K. Zevní krk. In: Dětská otorinolaryngologie. 2., přepracované a doplněné. vyd. Praha: Mladá fronta, 2019, s. 239-287. ISBN 978-80-204-5426-3.

URÍK, M., MACHAČ, J., JANČATOVÁ, D. Fyziologie sluchové trubice. In: Sluchová trubice. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2019, s. 33-40. ISBN 978-80-7311-189-2.

ZELENÍK, K., URÍK, M., ŠKOLOUDÍK, L. Chronický neaktivní středoušní zánět. In: Sluchová trubice. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2019, s. 98-107. ISBN 978-80-7311-189-2.

KNIHA

ŠLAPÁK, I., URÍK, M., BEZDĚKOVÁ, D., FLORIANOVÁ, L., FORSTOVÁ, G., FRYČKOVÁ, A., HOŠNOVÁ, D., JANČÍKOVÁ, J., KALIARIKOVÁ, A., KRUNTORÁD, V., MACHAČ, J., MÁCHALOVÁ, M., MALINOVÁ, K., PERCEOVÁ, K., ONDROVÁ, M., SOBOTKOVÁ, K. Dětská otorinolaryngologie. 2., přepracované a doplněné. vyd. Praha: Mladá fronta, 2019. 366 s. Aeskulap. ISBN 978-80-204-5426-3.

2018

ČLÁNEK V ČASOPISE

URÍK, M., HOŠNOVÁ, D., ŠLAPÁK, I., JANČÍKOVÁ, J., BEZDĚKOVÁ, D. Rehabilitace sluchu v dětském věku. Česko-slovenská pediatrie. 2018, 73(7), 427-430. ISSN 0069-2328.

URÍK, M., ŠLAPÁK, I., LAŠTOVIČKA, D., JANČÍKOVÁ, J., PAVLOVSKÁ, D., HOŠNOVÁ, D., ŽAROŠSKÁ, E., ŤOUKÁLKOVÁ, M. Post-myringotomy oto-liquorrhea in children - A case study and literature review. International journal of pediatric otorhinolaryngology. 2018, 115(DEC 2018), 153-155. ISSN 0165-5876. IF 1.225.

ŠLAPÁK, I. Možnosti antibiotické léčby akutního středoušního zánětu. Česko-slovenská pediatrie. 2018, 73(7), 459-+. ISSN 0069-2328.

JANČÍKOVÁ, J., URÍK, M., MIKOLÁŠEK, P., LAŠTOVIČKA, D., PAVLOVSKÁ, D., JANČÍK, J. Akutní izolovaný zánět klínové dutiny v dětském věku. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2018, 67(1), 24-27. ISSN 1210-7867.

HOŠNOVÁ, D., URÍK, M., ŠLAPÁK, I., ŠENKYŘÍK, J. Sluchové vady a poruchy dětského věku. Česko-slovenská pediatrie. 2018, 73(7), 420-423. ISSN 0069-2328.

2017

ČLÁNEK V ČASOPISE

BEZDĚKOVÁ, D., URÍK, M., JANČÍKOVÁ, J., PAVLOVSKÁ, D., ŠLAPÁK, I. Neurofibromatóza u 5letého dítěte – diagnóza na základě huhňavosti. Česko-slovenská pediatrie. 2017, 72(2), 121-124. ISSN 0069-2328.

FORSTOVÁ, G., URÍK, M., MIKOLÁŠEK, P., PAVLOVSKÁ, D., ŠEVČÍKOVÁ, A., ŠLAPÁK, I. Hemofilové infekce v ORL oblasti u dětí před a po zavedení očkování antihemofilovou vakcínou. Česko-slovenská pediatrie. 2017, 18(1), 20-24. ISSN 0069-2328.

MÁCHALOVÁ, M. Diferenciální diagnostika dušnosti u dětí z pohledu otorinolaryngologa. Pediatrie pro praxi. 2017, 18(4), 236-238. ISSN 1213-0494.

ŠLAPÁK, I., MÁCHALOVÁ, M., AUTRATA, R., LOKAJ, M., KALIARIKOVÁ, A. Indikace a provedení dakryocystorinostomií u dětských pacientů. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2017, 66(3), 115-118. ISSN 1210-7867.

ŠLAPÁK, I. Záněty dýchacích cest u dětí. Pediatrie pro praxi. 2017, 18(6), 375-378. ISSN 1213-0494.

ŠLAPÁK, I., MÁCHALOVÁ, M., FORSTOVÁ, G. Functional Endonasal Sinus Surgery in Newborns and small children-25 Years' Experience. Madridge Journal of Otorhinolaryngology. 2017, 1(1), 26-30.

URÍK, M., HURNÍK, P., ŽIAK, D., MACHAČ, J., ŠLAPÁK, I., MOTYKA, O., VACULOVÁ, O. Histologická a histochemická analýza retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku u dětí. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2017, 66(1), 35-39. ISSN 1210-7867.

URÍK, M., MACHAČ, J. Chronický zánět středního ucha v dětském věku. Česko-slovenská pediatrie. 2017, 72(8), 504-509. ISSN 0069-2328.

URÍK, M., HURNÍK, P., ŽIAK, D., MACHAČ, J., ŠLAPÁK, I., MOTYKA, O., DVOŘÁČKOVÁ, J., JABANDŽIEV, P. Imunohistochemická analýza retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku u dětí. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2017, 66(4), 198-204. ISSN 1210-7867.

URÍK, M., MACHAČ, J., ŠLAPÁK, I. Středoušní rekonstrukce u dětí. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2017, 66(1), 12-15. ISSN 1210-7867.

2016

ČLÁNEK V ČASOPISE

JANOVSKÁ, P., POPPOVÁ, L., PLEVOVÁ, K., PLEŠINGEROVÁ, H., BĚHAL, M., KAUCKÁ, M., OVESNÁ, P., HLOŽKOVÁ, M., BORSKÝ, M., STEHLÍKOVÁ, O., BRYCHTOVÁ, Y., DOUBEK, M., MÁCHALOVÁ, M., BASKAR, S., KOZUBIK, A., POSPÍŠILOVÁ, Š., PAVLOVÁ, Š., BRYJA, V. Autocrine Signaling by Wnt-5a Deregulates Chemotaxis of Leukemic Cells and Predicts Clinical Outcome in Chronic Lymphocytic Leukemia. Clinical cancer research. 2016, 22(2), 459-469. ISSN 1078-0432. IF 9.619.

MÁCHALOVÁ, M., MACHAČ, J., CHARVÁTOVÁ, M., MÁCHAL, J. Chronické cizí těleso aspirované do dolních dýchacích cest. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2016, 13(2), 20-22. ISSN 1802-0518.

POPPOVÁ, L., JANOVSKÁ, P., PLEVOVÁ, K., RADOVÁ, L., PLESINGEROVÁ, H., BORSKÝ, M., KOTAŠKOVÁ, J., KANTOROVÁ, B., HLOŽKOVÁ, M., FIGULOVÁ, J., BRYCHTOVÁ, Y., MÁCHALOVÁ, M., URÍK, M., DOUBEK, M., KOZUBÍK, A., POSPÍŠILOVÁ, Š., PAVLOVÁ, Š., BRYJA, V. Decreased WNT3 expression in chronic lymphocytic leukaemia is a hallmark of disease progression and identifies patients with worse prognosis in the subgroup with mutated IGHV. British Journal of Haematology. 2016, 175(5), 851-859. ISSN 0007-1048. IF 4.971.

URÍK, M., ŠLAPÁK, I., MACHAČ, J. Antromastoidektomie v dětském věku. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2016, 65(4), 237-240. ISSN 1210-7867.

URÍK, M., HURNIK, P., ZIAK, D., MACHAČ, J., ŠLAPÁK, I., MOTYKA, O., VACULOVA, J., DVORACKOVA, J. Histological analysis of retraction pocket pars tensa of tympanic membrane in children. International journal of pediatric otorhinolaryngology. 2016, 86(JUL 2016), 213-217. ISSN 0165-5876. IF 1.159.

PŘÍSPĚVEK V KONFERENČNÍM SBORNÍKU

HOŠNOVÁ, D., ŠLAPÁK, I. Vrozené a dědičné poruchy sluchu In: Hana Hrstková. XXII. Luhačovické pediatrické dny s mezinárodní účastí. Luhačovice: Lázně Luhačovice, 2016. 15-16. ISBN 978-80-87450-17-8.

HOŠNOVÁ, D. Screening sluchu novorozenců. In: Hana Hrstková. XXII. Luhačovické pediatrické dny s mezinárodní účastí. Luhačovice: Lázně Luhačovice, 2016. 13-14. ISBN 978-80-87450-17-8.

HOŠNOVÁ, D., ŠLAPÁK, I. Koktavost a breptavost. In Hana Hrstková. XXII. Luhačovické pediatrické dny s mezinárodní účastí. Luhačovice: Lázně Luhačovice, 2016.  33-35. ISBN 978-80-87450-17-8.

URÍK, M., ŠLAPÁK, I. Cizí tělesa a krvácení v orl oblasti u dětí In Hana Hrstková. XXII. Luhačovické pediatrické dny s mezinárodní účastí. Luhačovice: Lázně Luhačovice, 2016. 17-19. ISBN 978-80-87450-17-8.

URÍK, M., ŠLAPÁK, I. Chronické tonzilitidy, tonzilektomie, peritonzilární absces. In: Hana Hrstková. XXII. Luhačovické pediatrické dny s mezinárodní účastí. Luhačovice: Lázně Luhačovice, 2016. 20-22. ISBN 978-80-87450-17-8.

2015

Článek v časopise

FORSTOVÁ, G., ŠLAPÁK, I. Podíl Haemophilus influenzae b na akutních zánětech středouší a meningitidách otogenního původu u dětí po zavedení očkování antihemofilovou vakcínou. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2015, 64(1), 8-12. ISSN 1210-7867.

HORNÍK, P., MACHAČ, J., ŠLAPÁK, I., BASLÍK, V. Následná ORL péče o rozštěpového pacienta. Souborný referát. Neonatologické listy. 2015, 21(2), 16-18. ISSN 1211-1600.

HOŠNOVÁ, D. Věk jako rizikový faktor ototoxicity způsobené cisplatinou. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2015, 64(1), 3-7. ISSN 1210-7867.

HOŠNOVÁ, D., SZETEI, M., DOLNÍČKOVÁ, M., LAVIČKA, L. Screening sluchu novorozenců ve FN Brno. Česko-slovenská pediatrie. 2015, 70(4), 195-199. ISSN 0069-2328.

PERCEOVÁ, K., FORSTOVÁ, G., SAMUELOVÁ, Š. Úrazy u dětí v ORL oblasti. Pediatrie pro praxi. 2015, 16(3), 176-178. ISSN 1213-0494.

SOBOTKOVÁ, K. Krční uzlinový syndrom z pohledu otorinolaryngologa. Česko-slovenská pediatrie. 2015, 70(3), 166-173. ISSN 0069-2328.

ŠLAPÁK, I., FRYČKOVÁ, A., NOVOTNÁ, H. Juvenilní angiofibrom nosohltanu. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2015, 64(3), 173-176. ISSN 1210-7867.

URÍK, M., MACHAČ, J., ŠLAPÁK, I., HOŠNOVÁ, D. Pott's puffy tumor: A rare complication of acute otitis media in child: A case report. INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY. 2015, 79(9), 1589-1591. ISSN 0165-5876. IF 1.125.

URÍK, M., ŽIAK, D., HURNÍK, P., ŠLAPÁK, I., MACHAČ, J. Changes of structure of the tympanic membrane during its transformation to retraction pocket in children. 12th International Medical Postgraduate Conference. Hradec Králové, 26.10.2015 - 27.10.2015. In: New Frontiers in the Research of PhD Students. 2015, 73-75.

URÍK, M., BEZDĚKOVÁ, D., PILÁT, M., ŠLAPÁK, I. Lehká mentální retardace v ambulanci dětského lékaře - poznáte ji?. Česko-slovenská pediatrie. 2015, 70(3), 152-154. ISSN 0069-2328.

2014

Článek v časopise

SOBOTKOVÁ, K. Anomálie první žaberní štěrbiny (cysty fistuly sinusy). Otorinolaryngologie a foniatrie. 2014, 63(4), 232-238. ISSN 1210-7867.

ŠLAPÁK, I., MÁCHALOVÁ, M., VESELÁ, M. Možnosti chirurgického využití Thulium laseru v otorinolaryngologii u dětských pacientů. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2014, 63(4), 227-231. ISSN 1210-7867.

URÍK, M., ŠLAPÁK, I., PAVLOVSKÁ, D., PRÍVAROVÁ, E. Exostosis of the optic canal in a child - a rare diagnosis in a paediatric ear, nose and throat setting: a case report. Journal of Medical Case Reports. 2014, 8(454), 1-5. ISSN 1752-1947.

2013

Článek v časopise

BARTOŇKOVÁ, K.  Nosní spreje/kapky u dětí. Pediatrie pro praxi, 2013, roč. 14, č. 6, s. 399-402.

BARTOŇKOVÁ, K., HOŠNOVÁ, D.  Vyšetření sluchu u novorozenců. Otorinolaryngologie a foniatrie, 2013, roč. 62, č. 2, s. 73-77.

BEDNAŘÍKOVÁ, Z., ŠLAPÁK, I.  Orbitocelulitida v dětském věku. Otorinolaryngologie a foniatrie, 2013, roč. 32, č. 2, s. 67-72.

FLORIANOVÁ, L., ŠLAPÁK, I.  Trombóza nitrolebních splavů u dětí jako komplikace akutního zánětu středouší. Otorinolaryngologie a foniatrie, 2013, roč. 62, č. 2, s. 89-93.

MACHAČ, J., HORNÍK, P., ŠLAPÁK, I., BEDNAŘÍKOVÁ, Z.  Operace adhezivní otitidy u dětí. Otorinolaryngologie a foniatrie, 2013, roč. 62, č. 2, s. 78-83.

MALINOVÁ, K., JANEČEK, D., LAVIČKA, L.  Zkušenosti s lokální kortikoterapií, náhlých poruch sluchu kochleárního původu. Otorinolaryngologie a foniatrie, 2013, roč. 62, č. 1, s. 14-18.

URÍK, M., ŠLAPÁK, I., PAVLOVSKÁ, D.  Exostóza optického kanálu u dítěte, aneb raritní diagnóza v dětské ORL. Otorinolaryngologie a foniatrie, 2013, roč. 62, č. 3, s. 123-125.

Odborná kniha

ŠLAPÁK, I., BARTOŇKOVÁ, K., FLORIANOVÁ, L., FORSTOVÁ, G., FRYČKOVÁ, A., HOŠNOVÁ, D., MACHAČ, J., MÁCHALOVÁ, M., MALINOVÁ, K., ONDROVÁ, M., SOBOTKOVÁ, K., URÍK, M.  Dětská otorinolaryngologie. Praha: Mladá fronta, 2013. ISBN 978-80-204-2900-1.

Ambulantní doba:

VŠEOBECNÁ ORL AMBULANCE (ORL amb. 1, ORL amb. 2)
Pavilon G, 1 NP
Tel: 532 234 443

Vedoucí lékařka: MUDr. Alice Fryčková

Pondělí – pátek
7:00 - 15:30 všeobecná ORL ambulance
15:30 - 7:00 pohotovost (akutní případy)
Soboty, neděle, státní svátky: nepřetržitý provoz pro akutní případy

PŘÍJMOVÁ ORL AMBULANCE
Pavilon G, 1NP

SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE
Pavilon G, 1NP

FONIATRIE
MUDr. Dagmar Hošnová, Ph.D.
Pondělí – pátek 7:00 - 15:00 (Foniatrická ambulance)
Tel. 532 234 441

VESTIBULOLOGIE a FONIATRIE
MUDr. Vít Kruntorád
Pondělí 7:00 - 15:30 hod. (ORL amb. 3)
Tel. 532 234 442


PORADNA PRO PACIENTY S TRACHEOSTOMIÍ
MUDr. Alice Fryčková
Pondělí 13:00 - 15:00 hod. (ORL amb. 1)
Tel. 532 234 544


SPÁNKOVÁ PORADNA
MUDr. Gabriela Forstová
Úterý 13:00 – 15:00 hod. (ORL amb. 3)
Tel. 532 234 442


RINOLOGICKÁ PORADNA
Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
Středa 12:00 – 15:00 hod. (ORL amb. 1)
Tel. 532 234 544


OTOLOGICKÁ PORADNA
MUDr. Josef Machač
Čtvrtek 8:00 - 11:00 (ORL amb. 3)
Tel. 532 234 442


doc. MUDr. Milan Urík, Ph.D.
Středa 9:00 - 12:00 (ORL amb. 3)
Tel. 532 234 442


DYSFAGIOLOGICKÁ PORADNA
MUDr. Jana Jančíková
Mgr. Denisa Bezděková
Úterý 8:00 - 13:00 (ORL amb. 3)
Tel. pro objednání: 532 234 220, 532 234 442


ROZŠTĚPOVÁ ORL PORADNA
MUDr.Jana Jančíková
Mgr. Denisa Bezděková
Čtvrtek 11:00 - 14:00 (ORL amb. 3)
Tel. 532 234 442


BIOSTIMULAČNÍ LASER
Pondělí až pátek 13:00 – 14:00 (příjmová ORL amb.)
Objednání na tel. 532 234 443


KLINICKÁ LOGOPEDIE
Pavilon A, 1.NP

Mgr. Denisa Bezděková
Pondělí – pátek 7:00 - 15:30 hod.
Tel. 532 234 220

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji