Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Mgr. Stanislava Zmeškalová zasvětila práci s novorozenci více jak polovinu svého profesního života

Mgr. Stanislava Zmeškalová je významnou osobností Neonatologického oddělení FN Brno, stála u základů vývojové péče, jejíž prvky implementuje do praxe, zároveň je spoluzakladatelkou rooming-in pro nedonošené novorozence. Za svou práci byla 10. listopadu 2017 na pražském Žofíně oceněna tzv. Purpurovým srdcem za významné zásluhy v oblasti péče o předčasně narozené děti. Navrhla ji Neonatologická sekce České asociace sester. Cena purpurového srdce je vyhlašována v rámci Světového dne nedonošených dětí a organizačně ji zajišťuje Nedoklubko spolu s Českou neonatologickou společností (ČNeoS).

Od roku 2011 zastává Mgr. Stanislava Zmeškalová pozici staniční sestry oddělení intermediární péče, kde plně realizuje svoje představy o péči o nedonošené děti, tedy poskytovat jim péči v pro ně co nejpřirozenějším prostředí, zároveň se snažit o maximální zapojení maminek do ošetřování, vést je k přirozené výživě a co nejčastějšímu kontaktu se svým dítětem. Mgr. Zmeškalová se zásadní měrou podílela na vybudování systému rooming-in pro nedonošené děti, kde začala do praxe implementovat prvky konceptu vývojové péče. Dnes řídí tým sester pracoviště, kde maminky pečují o svá extrémně a velmi nezralá miminka (narozená v rozmezí 23. – 31. týdne těhotenství) přeložená z Jednotky intenzivní a resuscitační péče, často v kyslíkové atmosféře či na přístroji k dechové podpoře novorozence. Od otevření tohoto pracoviště v roce 2012 zde bylo hospitalizováno více jak 1 800 dětí, z toho 650 extrémně a velmi nezralých. Důsledným vedením Mgr. Zmeškalové bylo i u takto nezralých novorozenců dosaženo výrazného zlepšení v oblasti přirozené výživy. Ze skupiny extrémně a velmi nezralých novorozenců jich domů odešla více jak polovina plně kojených a více jak dvě třetiny krmených mlékem vlastní matky. Máma se postupně stala nedílnou aktivní členkou ošetřovatelského týmu.

Po celou profesní dráhu rozšiřovala Mgr. Zmeškalová své znalosti v kvalifikačním studiu či specializačním vzděláváním. Je specialistkou pro intenzivní péči o novorozence, mentorkou klinické praxe pro výuku zdravotnických pracovníků na vysokých školách, vlastní certifikát Bazální stimulace a poradce při kojení. Své dlouholeté zkušenosti předává ve výuce na vysoké škole jak budoucím porodním asistentkám, tak záchranářům, přednáší ve specializačních kurzech či na odborných konferencích.

„Podstatou práce Mgr. Zmeškalové je vnesení přirozenosti, šetrnosti a něžnosti do péče o předčasně narozené děti s maximálním využitím všech technických vymožeností dnešní neonatologie. Jejím přesvědčením je, že máma je tou nepřirozenější a nejdůležitější osobou v péči o novorozence,“ shrnuje pracovní přínosy Mgr. Stanislavy Zmeškalové vrchní sestra Neonatologického oddělení FN Brno Mgr. Pavla Opálková.

V listopadu jste převzala tzv. Purpurové srdce jako ocenění za péči o nedonošené děti, co to pro Vás osobně znamená?

Je to pro mě čest, radost, zodpovědnost. Vím, že bez podpory týmu neonatologického pracoviště by nebylo možno dosáhnout tak výrazné změny v péči o nezralé děti. Děkuji tedy všem, kteří tuto myšlenku spolu se mnou uváděli a uvádějí do praxe.

 

Popište podstatu rooming-in, jednoho z prvků, který jste pomáhala prosadit.

Rooming-in, podle slovníku cizích slov, znamená nemocniční pobyt matky s novorozencem po porodu v jedné místnosti. Takovýto typ péče je standardně poskytován všem zralým novorozencům. O dítě od porodu až do propuštění je pečováno společně s maminkou. Žena se kontaktem s dítětem stává matkou, učí se kojit, poznávat a uspokojovat potřeby svého dítěte. 

U nezralého dítěte, zejména extrémně a velmi, tomu bylo jinak. Jejich orgánové systémy jsou natolik nevyzrálé, že bez intenzivní medicínské péče by začátek svého života nezvládly. Prožívají jej bez možnosti mateřské náruče, bez možnosti sát mléko z prsu. Ocitají se v prostředí plném nepříjemných, bolestivých podnětů. Ke svému vývoji potřebují klid, šero, teplo a jednu pečující osobu – matku.

Nejdůležitějším prvkem, který jsem pomáhala prosadit, je zapojení matky do péče o nezralé dítě. Matka je aktivním členem ošetřovatelského týmu. Do péče je postupně zapojována již na JIRPN, má  možnost doprovázet dítě po celou dobu hospitalizace. Pečuje o něj v systému rooming-in, a to i tehdy, když je uložené v inkubátoru, potřebuje dechovou podporou, oxygenoterapii a v období, kdy neumí přijímat stravu. Leckdy trvá jeden až dva měsíce než všechny tyto úkoly dítě zvládne. Po celou dobu mu potřebu lásky a bezpečí neomezeně poskytuje maminka.     

V čem je ošetřovatelská péče Neonatologického oddělení FN Brno podle Vás výjimečná?

Neonatologie je z mého pohledu nejradostnější z medicínských oborů. Většinou přichází na svět nový člověk, který má před sebou celou budoucnost.

Možnost doprovázet nezralé dítě během jeho hospitalizace není v perinatologických centrech samozřejmostí. Jsme jedním z mála pracovišť, které umožňuje společný pobyt maminky s dítětem po celou dobu nutnosti péče. I děti vážící méně jak 1 500 g jsou ošetřovány v systému rooming-in. Zajistíme tak dítěti kvalitní, přiměřené a dostatečné impulzy z okolí, které novorozenec zcela přirozeně očekává od matky.

Výjimečnost ošetřovatelské péče spočívá také v tom, že našim pacientem není jen novorozenec, ale celá jeho rodina. U nezralých dětí je do péče zapojován tatínek, který je důležitou oporou pro maminku. Zejména u vícečetných těhotenství získává potřebné dovednosti tak, aby mamince pomáhal.

Mezi maminkami, které společně zažívaly chvíle smutku i radosti, vznikají krásná přátelství. Pozvání na jejich setkání jsou odměnou pro ty, které berou svou práci jako poslání.       

Jak se za dobu Vaší praxe zlepšila péče o předčasně narozené děti, jaké jsou v této oblasti trendy?

Medicínská péče o tyto děti je na špičkové úrovni. Lékaři umí dítě zajistit tak, že překlene nejtěžší období bez výrazného poškození. Stále ale pracujeme s dětmi, které přišly na svět krátce po polovině svého intrauterinního života. Jsou to děti křehké, zranitelné ale s potřebami, jako každé jiné dítě.

Nejvýznamnějším trendem je koncept vývojové péče. V jeho rámci se snažíme předčasně narozenému dítěti nabídnout prostředí s minimalizací negativních vlivů od prvních hodin života. Teplo, ticho, šero, podpora přirozené výživy, minimalizace rušivých podnětů či nefarmakologická léčba procedurální bolesti jsou součástí naší péče. Důležité je vnímat nezralé dítě jako osobnost, s potřebou kontaktu s rodiči. Naučit rodiče nebát se o své dítě pečovat i vzít jej do dlaně, poznávat jeho specifika a provázet ho od začátku jeho života.

 

Fotogalerie
Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon Z, patro: 6. a 7.

Porodnice Obilní trh, pavilon Neonatologická ambulance, areál C 2, patro: 2

Telefon:

532 238 309

E-mail:

Kontakty:

Pracoviště Porodnice:
JIRPN: 532 238 422
Oddělení 10 (zároveň horká linka kojení): 532 238 313
Oddělení 11: 532 238 260
Oddělení 12: 532 238 312, Rooming-in pro nedonošené děti: 532 238 303

Neonatologická ambulance: 532 238 217

Pracoviště Bohunice:
Intermediární oddělení: 532 233 968
Oddělení fyziologických novorozenců (zároveň horká linka kojení): 532 233 969

Ambulantní doba:

Po-Pá 8:00-12:00, 12:30-14:00

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji