Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Aktuální informace k COVID-19 (zákaz návštěv, měření teploty při vstupu, odklad plánovaných výkonů aj.) *** V důsledku kybernetického útoku nefunguje e-mailová komunikace - doporučujeme písemný či telefonický kontakt 532 23 1111.

Jaké služby nabízíme

Centrum provázení je zde pro

 • rodiny předčasně narozených dětí a dětí s nízkou porodní hmotností,
 • rodiny dětí se závažným nebo vzácným onemocněním,
 • rodiny dětí s těžkým zdravotním postižením.

 

Centrum provázení nabízí:

 • krizovou intervenci a psychologickou pomoc;
 • komplexní psychosociální podporu, provázení obtížnou životní situací (předčasný porod, sdělení závažné diagnózy, traumatizující událost…);
 • pomoc s hmotným zajištěním rodiny (např. vyřízením zákonných příspěvků a výhod);
 • pomoc s vyhledáním podpůrné organizace, služeb a odborníků v okolí místa bydliště;
 • vyhledání rodin s dětmi se stejnou diagnózou nebo podobnými projevy;
 • podporu při získávání financí od nadací a nadačních fondů na osobní asistenci, odlehčovací péči, kompenzační a rehabilitační pomůcky a podobně;
 • v rámci města Brna doprovod na úřady, k lékařům na kontroly a vyšetření a podobně;
 • doporučíme nebo zapůjčíme rodinám odbornou literaturu i beletrii;
 • a mnoho dalšího podle toho, co budou rodiny společně se svým dítětem aktuálně potřebovat.
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji