Menu
Česky English
532 23 1111

Jaké služby nabízíme

Jaké služby nabízíme

Provázíme rodiny:

• obdobím čekání na diagnózu

• při sdělení diagnózy a po sdělení diagnózy

• při změně zdravotního stavu vašeho dítěte

• při hospitalizacích dětského pacienta

• při operačních zákrocích u dětského pacienta

• při jednotlivých vyšetřeních (neuro, kardio, genetika, gastro apod.)

• při komunikaci s dětským praktickým lékařem

• při komunikaci se specialisty

• pomoc s hmotným zajištěním rodiny (např. vyřízením zákonných příspěvků a výhod);

• při zajištění pomůcek hrazených zdravotní pojišťovnou či státní sférou

• při zajištění podpory ze strany nadací a nadačních fondů (osobní asistence, odlehčovací služby..)

• při seznámení s pacientskou organizací

• při navázání spolupráce s následnými službami (raná péče, domácí zdravotní péče..)

..a mnoho dalšího - podle toho, co budou rodiny společně se svým dítětem aktuálně potřebovat.

 

Česká republika nemá – i přes všemožnou snahu lékařů a dalších zdravotnických pracovníků – dostatečně ošetřen klíčový úsek života dětského pacienta – a to období přípravy, sdělování a

následné péče po sdělení závažné a nepříznivé zdravotní diagnózy. Řada výzkumů přitom potvrzuje, že se jedná o naprosto zásadní okamžik v životě dítěte i osob, které se o ně starají. Zajištění odpovídající podpory v tomto období je proto důležitým úkolem zdravotnické péče do budoucna.

Co znamená podpora rodiny dětského pacienta v prvních fázích? Jde zejména o stabilizaci rodinného systému, pomoc s orientací v nových informacích a v neposlední řadě krizovou spolupráci. Rodiče pak snáz reagují na situaci, v níž se ocitli, spolupracují s lékaři a jsou tak schopni zajistit co nejlepší péči o dítě.

Centrum provázení zahajuje své služby vždy na doporučení lékaře a se souhlasem rodiny dítěte. Provázení se odehrává ve zdravotnickém zařízení, nejčastěji v nemocnici.

 

Konzultační doba Centra provázení:

po - pá 8,00–15,30

Po dohodě je možné konzultovat i mimo tuto standardní pracovní dobu.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji