Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Duchovní služby

Rozpis katolických bohoslužeb

Nemocnice Bohunice

Mapa areálu - Nemocnice Bohunice

pro zvětšení klikněte na mapu

Kaple sv. Anežky 

Pavilon L, 2. patro 

 

 

neděle
středa
9.30
16.00

Dětská nemocnice

Mapa areálu - Dětská nemocnice

pro zvětšení klikněte na mapu

Pavilon R, 1. patro

 

 

středa

15.30

Porodnice

Mapa areálu - Porodnice

pro zvětšení klikněte na mapu

Posluchárna Gynekologicko-porodnické kliniky

Budova C1, 2. patro 

 

 

sobota14.30


Kontakty

Nemocniční kaplanP. ThLic. Leo Zerhau,Th.D., římskokatolický kněz

tel.: 602 582 459

nepřetržitá telefonní služba

Nemocniční kaplankaBc. Anna Kostková, římskokatolické vyznánítel.: 739 389 188

 

Jestliže si pacient přeje individuální návštěvu kněze, je možné ji zprostředkovat na všech našich pracovištích. V případě zájmu požádejte sestru z oddělení, na němž jste hospitalizováni.

 

POSLÁNÍM KAPLANA JE DUCHOVNÍ PROVÁZENÍ. JE TO JEDNA Z CEST K UZDRAVOVÁNÍ.

JE MOŽNOSTÍ PRO VŠECHNY, KDO MAJÍ ZÁJEM O:

  • naslouchání 
  • společné hledání potřeb pacienta, rodiny, personálu, jeho vlastních zdrojů, sil a hodnot, jakož i strategií, díky kterým lze zátěžovou situaci v nemocnici lépe zvládnout. 
  • naplňování spirituálních potřeb, jako je přehodnocování žebříčku životních hodnot, vyjádření pocitů hněvu, zklamání, strachu, obav, nejistoty a vyrovnávání se s novou situací, hledání naděje, pokoje.
  • kaplana/ku, který je mostem, jenž spojuje, ne rozděluje. Je mostem mezi pacientem a rodinou, mezi pacientem a personálem, mezi rodinou a personálem. Kaplan/ka je vázán mlčenlivostí a do služby vnáší křesťanské hodnoty, jako je víra, naděje, láska, pokoj, důstojnost, pravdivost, otevřenost a ekumenické vztahy.  
  • vztahy založené na úctě, toleranci, komunikaci, důvěře a vstřícnosti.
  • rozhovor na téma, které si určí sám nemocný.
  • na přání může provázející katolíkům zajistit udělení svátostí, nekatolíkům návštěvu duchovního jejich vyznání.
  • hledání smíření se sebou, s druhými, odpuštění.
  • tichou účast, modlitbu v těžkých chvílích, nebo při odcházení z tohoto světa.
  • provázení rodin průběhem nemoci jejich blízkého.

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji