Menu
Česky English
532 23 1111

Duchovní služby

Rozpis katolických bohoslužeb

Nemocnice Bohunice

Mapa areálu - Nemocnice Bohunice

pro zvětšení klikněte na mapu

Kaple sv. Anežky 

Pavilon L, 2. patro 

 

 

neděle
středa
9.30
16.00

Dětská nemocnice

Mapa areálu - Dětská nemocnice

pro zvětšení klikněte na mapu

Pavilon R, 1. patro

 

 

středa

15.45

 


Kontakty

Nemocniční kaplan P. ThLic. Leo Zerhau,Th.D., římskokatolický kněz

 

Nemocniční kaplanka Bc. Anna Kostková, římskokatolické vyznání 739 389 188
Nemocniční kaplanka (pouze DN) Mgr. Jana Františka Majerčíková 603 927 650

 

Jestliže si pacient přeje individuální návštěvu kněze, je možné ji zprostředkovat na všech našich pracovištích. V případě zájmu požádejte sestru z oddělení, na němž jste hospitalizováni.

 

POSLÁNÍM KAPLANA JE DUCHOVNÍ PROVÁZENÍ. JE TO JEDNA Z CEST K UZDRAVOVÁNÍ.

JE MOŽNOSTÍ PRO VŠECHNY, KDO MAJÍ ZÁJEM O:

  • naslouchání 
  • společné hledání potřeb pacienta, rodiny, personálu, jeho vlastních zdrojů, sil a hodnot, jakož i strategií, díky kterým lze zátěžovou situaci v nemocnici lépe zvládnout. 
  • naplňování spirituálních potřeb, jako je přehodnocování žebříčku životních hodnot, vyjádření pocitů hněvu, zklamání, strachu, obav, nejistoty a vyrovnávání se s novou situací, hledání naděje, pokoje.
  • kaplana/ku, který je mostem, jenž spojuje, ne rozděluje. Je mostem mezi pacientem a rodinou, mezi pacientem a personálem, mezi rodinou a personálem. Kaplan/ka je vázán mlčenlivostí a do služby vnáší křesťanské hodnoty, jako je víra, naděje, láska, pokoj, důstojnost, pravdivost, otevřenost a ekumenické vztahy.  
  • vztahy založené na úctě, toleranci, komunikaci, důvěře a vstřícnosti.
  • rozhovor na téma, které si určí sám nemocný.
  • na přání může provázející katolíkům zajistit udělení svátostí, nekatolíkům návštěvu duchovního jejich vyznání.
  • hledání smíření se sebou, s druhými, odpuštění.
  • tichou účast, modlitbu v těžkých chvílích, nebo při odcházení z tohoto světa.
  • provázení rodin průběhem nemoci jejich blízkého.

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji