Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Přednášky a publikace - Ústav lékařské genetiky a genomiky

2014

Článek v časopise

GAILLYOVÁ, R., VINOHRADSKÁ, H. Novorozenecký screening ve FN Brno 2010 -2013. Nemocniční listy. 2014, 15(2), 7. ISSN 1802-0224.

KUBICZKOVÁ, L., KRYUKOV, F., SLABY, O., DEMENTYEVA, E., JARKOVSKY, J., NEKVINDOVA, J., RADOVA, L., GRESLIKOVA, H., KUGLÍK, P., VETEŠNÍKOVÁ, E., POUR, L., ADAM, Z., ŠEVČÍKOVÁ, S., HÁJEK, R. Circulating serum microRNAs as novel diagnostic and prognostic biomarkers for multiple myeloma and monoclonal gammopathy of undetermined significance. Haematologica. 2014, 99(3), 511-518. ISSN 0390-6078.

VOTAVA, F., KOŽICH, V., CHRASTINA, P., PEŠKOVÁ, K., ADAM, T., FRIEDECKÝ, D., HLÍDKOVÁ, E., VINOHRADSKÁ, H., DEJMEK, P., KRULIŠOVÁ, V., HOLUBOVÁ, A., BALAŠČAKOVÁ, M., PISKÁČKOVÁ, T., MACEK JR., M., GAILLYOVÁ, R., VALÁŠKOVÁ, I., SKALICKÁ, V. Výsledky rozšířeného novorozeneckého sceeringu v České Republice. Česko-slovenská pediatrie. 2014, 69(2), 77-86. ISSN 0069-2328.

VOTAVA, F., KOŽICH, V., CHRASTINA, P., PEŠKOVÁ, K., ADAM, T., FRIEDECKÝ, D., HLÍDKOVÁ, E., VINOHRADSKÁ, H., DEJMEK, P., KRULIŠOVÁ, V., HOLUBOVÁ, A., BALAŠČÁKOVÁ, M., PISKÁČKOVÁ, T., MACEK, M., GAILLYOVÁ, R., VALÁŠKOVÁ, I., SKALICKÁ, V. Výsledky rozšířeného novorozeneckého screeningu v České republice. Česko-slovenská pediatrie. 2014, 69(2), 77-86. ISSN 0069-2328.

2013

Článek v časopise

KAŠÍKOVÁ, K., GAILLYOVÁ, R.  Balanced chromosomal translocations in men: relationships among semen parameters, chromatin integrity, sperm meiotic segregation and aneuploidy. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 2013, roč. 30, č. 3, s. 391-405.

LI, X., BUCKTON, A., WILKINSON, S., JOHN, S., WALSH, R., NOVOTNÝ, T., VALÁŠKOVÁ, I., GUPTA, M., GAME, L., BARTON, P., COOK, S., WARE, J.  Towards Clinical Molecular Diagnosis of Inherited Cardiac Conditions: A Comparison of Bench-Top Genome DNA Sequencers. PLoS One, 2013, roč. 8, č. 7, s. e67744-e67744.

MRÁZ, M., STAŇO KOZUBÍK, K., PLEVOVÁ, K., MUSILOVÁ, K., TICHÝ, B., BORSKÝ, M., KUGLÍK, P., DOUBEK, M., BRYCHTOVÁ, Y., MAYER, J., POSPÍŠILOVÁ, Š.  The origin of deletion 22q11 in chronic lymphocytic leukemia is related to the rearrangement of immunoglobulin lambda light chain locus. Leukemia Research, 2013, roč. 37, č. 7, s. 802-808.

PINDUROVÁ, E., ŽOURKOVÁ, A., ZRŮSTOVÁ, J., KAŠPÁREK, T., JUŘICA, J.  Alternative Reliable Method for Cytochrome P450 2D6 Poor Metabolizers Genotyping. Molecular biotechnology, 2013, roč. 53, č. 1, s. 29-40.

SEN, P., GERYCHOVÁ, R., JANKŮ, P., JEŽOVÁ, M., VALÁŠKOVÁ, I., NAVARRO, C., SILVA, I., LANGSTON, C., WELTY, S., BELMONT, J., STANKIEWICZ, P.  A familial case of alveolar capillary dysplasia with misalignment of pulmonary veins supports paternal imprinting of FOXF1 in human. European Journal of Human Genetcs, 2013, roč. 21, č. 4, s. 474-477.

SEN, P., YANG, Y., NAVARRO, C., SILVA, I., SZAFRANSKI, P., KOLODZIEJSKA, K., DHARMADHIKARI, H., KOZAKEWICH, H., KEARNEY, D., CAHILL, J., WHITT, M., BILIC, M., MARGRAF, L., CHARLES, A., GOLDBLATT, J., GIBSON, K., LANTZ, P., GARVIN, J., PETTY, J., KIBLAWI, Z., ZUPPAN, C., MCCONKIE-ROSELL, A., GERYCHOVÁ, R., JEŽOVÁ, M., VALÁŠKOVÁ, I.  Novel FOXF1 Mutations in Sporadic and Familial Cases of Alveolar Capillary Dysplasia with Misaligned Pulmonary Veins Imply a Role for its DNA Binding Domain. Human Mutation, 2013, roč. 34, č. 6, s. 801-811.

ŠTĚPANOVSKÁ, K., VAŇKOVÁ, G., NÉMETHOVÁ, V., TOMÁŠIKOVÁ, L., ŠMUHAŘOVÁ, P., DIVÍŠKOVÁ, E., VALLOVÁ, V., KUGLÍK, P., PLEVOVÁ, K., OLTOVÁ, A., DOUBEK, M., POSPÍŠILOVÁ, Š., MAYER, J.  Cytogenetické vyšetření lymfocytů periferní krve po stimulaci IL 2 a CpG oligonukleotidem DSP30 u pacientů s chronickou lymfocytární leukemiíridization and conventional cytogenetics after stimulation with CpG oligonucleotides and interleukin-2: A prospective analysis. Klinická onkologie, 2013, roč. 26, č. 4, s. 263-270.

 

2012

Článek v časopise

Andršová, I., Novotný, T., Kadlecová, J., Bittnerová, A., Vít, P., Floriánová, A., Šišáková, M., Gaillyová, R., Maňoušková, L., Špinar, J.  Clinical characteristics of 30 Czech families with long QT syndrome and KCNQ1 and KCNH2 gene mutations: Importance of exercise testing. Journal of Electrocardiology, 2012, roč. 45, č. 6, s. 746-751.

Andršová, I., Novotný, T., Valášková, I., Kadlecová, J., Kuderová, D., Sepši, M., Kozák, M., Křivan, M., Gaillyová, R., Špinar, J.  Mutational analysis of RyR2 gene in patients  after arrhythmic storm.Cor et Vasa, 2012, roč. 54, č. 3-4, s. 127-130.

Andršová, I., Valášková, I., Kubus, P., Vít, P., Gaillyová, R., Kadlecová, J., Maňoušková, L., Novotný, T.  Clinical characteristics and mutation analysis of the RyR2 gene in seven Czech families with catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. Pacing and Clinical Electrophysiology, 2012, roč. 35, č. 7, s. 798-803.

Barteček, R., Juřica, J., Zrůstová, J., Kašpárek, T., Pindurová, E., Žourková, A.  Relevance of CYP2D6 variability in first-episode schizophrenia patients treated with risperidone. Neuroendocrinology Letters, 2012, roč. 33, č. 2, s. 236-244.

Doubek, M., Trbušek, M., Malčíková, J., Brychtová, Y., Šmardová, J., Lochmanová, J., Panovská, A., Skuhrová Francová, H., Mráz, M., Tichý, B., Šebejová, L., Navrkalová, V., Plevová, K., Kuglík, P., Mayer, J., Pospíšilová, Š.  Specific p53 mutations do not impact results of alemtuzumab therapy among patients with chronic lymphocytic leukemia. Leukemia & Lymphoma, 2012, roč. 53, č. 9, s. 1817-1819.

Foretová, L., Štěrba, J., Opletal, P., Mach, V., Lisý, J., Petráková, M., Palácová, M., Navrátilová, M., Gaillyová, R., Puchmajerová, A., Křepelová, A., Macháčková, E.  Li-Fraumeni syndrom – návrh komplexní preventivní péče o nosiče TP53 mutace s použitím celotělové magnetické rezonance. Klinická onkologie, 2012, roč. 25, Suppl., s. S49-S54.

Homola, L., Holčíková, A., Žarošská, E., Krbková, L., Gaillyová, R., Hanslianová, M., Čižmářová, P.  Pertusse u kojence s nepoznanou cystickou fibrózou. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 2012, roč. 18, č. 6, s. 196-197.

Mikulášová, A., Kuglík, P., Smetana, J., Grešlíková, H., Říhová, L., Klincová, M., Hájek, R.  Úloha chromozomových aberací v patogenezi monoklonální gamapatie nejasného významu. Klinická biochemie a metabolismus, 2012, roč. 20, č. 1, s. 91-96.

Nemec, P., Zemanová, Z., Kuglík, P., Michalová, K., Tajtlová, J., Kaisarová, P., Oltová, A., Filková, H., Holzerová, M., Balcárková, J., Jarošová, M., Barabášová, J., Hrubanová, M., Špička, I., Gregora, E., Adam, Z., Ščudla, V., Maisnar, V., Schutzová, M., Hájek, R.  Complex karyotype and translocation t(4;14) define patients with high-risk newly diagnosed multiple myeloma: results of CMG2002 trial.Leukemia & Lymphoma, 2012, roč. 53, č. 5, s. 920-927.

Vašků, V., Kozáčiková, Z., Gaillyová, R., Urbánková, Š., Vašků, A.  Několik poznámek ke genetickému podkladu kožních chorob. Referátový výběr z dermatovenerologie, 2012, roč. 54, č. 1, s. 8-14. 

2011

Abstrakt v časopise

Barteček, R., Juřica, J., Zrůstová, J., Kašpárek, T., Žourková, A. Comparison of risperidone response rate between different CYP2D6 metabolisers. European Psychiatry, 2011, roč. 26, č. suppl. 1, s. 1047-1047.

Doubek, M., Malčíková, J., Brychtová, Y., Panovská, A., Kozmon, P., Dobeš, P., Vaňková, G., Šmardová, J., Kuglík, P., Mráz, M., Tichý, B., Šebejová, L., Mayer, J., Trbušek, M., Pospíšilová, Š. The impact of specific mutations in TP53 gene on the results of alemtuzumab therapy in chronic lymphocytic leukemia patients. Haematologica - the hematology journal, 2011, roč. 96, č. s2, s. 303-303.

Doubek, M., Trbušek, M., Malčíková, J., Brychtová, Y., Šmardová, J., Lochmanová, J., Panovská, A., Skuhrová Francová, H., Mráz, M., Tichý, B., Šebejová, L., Dobeš, P., Plevová, K., Vaňková, G., Kuglík, P., Mayer, J., Pospíšilová, Š. The impact of specific mutations in TP53 gene on the results of alemtuzumab therapy in CLL patients. Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia, 2011, roč. 11, č. s2, s. 246-247.

Filková, H., Pavelka, Z., Vranová, V., Tomášiková, L., Kuglík, P., Valášková, I., Zrůstová, J., Ventruba, J., Mackerle, Z., Křen, L., Skotáková, J., Drábová, K., Zitterbart, K., Štěrba, J. Chromosomal analysis of anaplastic ependymoma and diffuse astrocytoma presenting as synchronous primary brain tumors in a child (case report). Chromosome research, 2011, roč. 1, č. 19, s. 140-140.

Gaillyová, R., Kašíková, K., Vozdová, M., Oráčová, E., Kuglík, P., Vilémová, M., Rubeš, J. Preventive examination of patients with balanced translocation. European Journal of Human Genetics, 2011, roč. 2, č. 19, s. 159-159.

Hanáková, M., Zrnová, E., Vranová, V., Prášilová, Š., Kalina, Z., Filková, H., Tomášiková, L., Vilémová, M., Peťovská, P., Makaturová, E., Unucková, M., Kuglík, P., Valášková, I., Frengen, E., Gaillyová, R. Rate constitutional chromosomal rearrangements found in three probands. Chromosome research, 2011, roč. 1, č. 19, s. 55-55.

Malčíková, J., Staňo Kozubík, K., Trbušek, M., Tom, N., Šmardová, J., Tichý, B., Kuglík, P., Brychtová, Y., Doubek, M., Mayer, J., Pospíšilová, Š. Identification of mior proportion p53 mutations selected later by therapy. Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia, 2011, roč. 11, č. s2, s. 228-228.

Pindurová, E., Žourková, A., Juřica, J. Polymorfismus CYP2D6 a vliv jednotlivých mutací na fenotypickou konverzi při léčbě paroxetinem. Psychiatrie, 2011, roč. 15, č. suppl. 1, s. 188-188.

Sepši, M., Kadlecová, V., Zeman, M., Šindler, M., Gaillyová, R., Vašků, A., Kozák, M., Křivan, L. Sudden unexpected death and genetic analysis. Europace, 2011, roč. 13, č. suppl. 3.

Slámová, I., Vranová, V., Hořínová, V., Prášilová, Š., Wernerová, V., Gaillyová, R., Kuglík, P. Deletion of 9p assicuated with sex reversak: clinical and molecular - cytogenetic analyses of patients. Chromosome research, 2011, roč. 1, č. 19, s. 52-52.

Trbušek, M., Šmardová, J., Malčíková, J., Šebejová, L., Dobeš, P., Vránová, V., Mráz, M., Skuhrová Francová, H., Doubek, M., Brychtová, Y., Pospíšilová, Š., Mayer, J. Missense mutations located in structural p53 DNA-binding motifs are associated with extremely poor survival in chronic lymphocytic leukemia. Haematologica - the hematology journal, 2011, roč. 96, č. s2, s. 479-480.

Valášková, I., Kadlecová, J., Švandová, E., Gaillyová, R., Novotný, T. Novel missense mutation of RYR2 gene in catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia patients. European Journal of Human Genetics, 2011, roč. 2, č. 19, s. 398-398.

Vranová, V., Mouková, L., Kissová, M., Slámová, I., Kuglík, P. Amplification of hTERC (3q26) and MYCC (8q24) genes in correlation with oncogenic human papilioma virus infection in cervical cancer. Chromosome research, 2011, roč. 1, č. 19, s. 139-140.

Abstrakt ve sborníku

Barteček, R., Juřica, J., Zrůstová, J., Kašpárek, T., Žourková, A. Význam testování CYP2D6 u pacientů s první epizodou schizofrenie léčených risperidonem. In Sborník abstrakt: 1. Neuropsychiatrické fórum. Praha : 2011.

Gaillyová, R., Šoukalová, J., Michenková, A., Valášková, I., Zrůstová, J., Bittnerová, A., Zrnová, E., Kuglík, P., Filková, H., Slámová, I., Peťovská, P., Pavelka, Z., Štěrba, J. Spolupráve všech úseků genetického pracoviště v diagnostice vzácných onemocnění. In Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference. Třeboň : 2011.

Kašíková, K. Možnosti preventivního vyšetření osob s balancovanou translokací. In Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference. Třeboň : 2011.

Malčíková, J., Šmardová, J., Šebejová, L., Dobeš, P., Svitáková, M., Vránová, V., Doubek, M., Brychtová, Y., Kuglík, P., Pospíšilová, Š., Mayer, J., Trbušek, M. Clinical demonstration of mutant-p53 gain-of-function - extremely poor survival of chronic lymphocytic leukemia patients with missense mutations located in the p53 DNA-binding motifs. In 5th Mutatnt p53 workshop. Řím : 2011. s. 113-113.

Pindurová, E., Žourková, A., Palčíková, I., Juřica, J. The effects of CYP2D6 polymorphisms on the paroxetine metabolization. In Book of abstracts: 10th World congress. Praha : 2011.

Valášková, I., Kadlecová, J., Zrůstová, J., Dudová, S., Vaňásková, M., Gaillyová, R. Nová generace sekvenování využití v molekulární diagnostice prováděné na OLG FN Brno. In Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference. Třeboň : 2011.

Vranová, V., Mouková, L., Kiššová, M., Slámová, I., Kuglík, P. Karcinom děložního hrdla: Amplifikace genů hTERC (3q26) q MYCC (8q24) v endocervixu a exocervixu. In Konferencční sborník. Brno : Masarykova univerzita, 2011. s. 94-94.

Zrnová, E., Vranová, V., Slámová, I., Šoukalová, J., Gaillyová, R., Kuglík, P., Baroy, T., Frengen, E. Familiální výskyt balancované a nebalancované formy translokace t(1:12) v rodině se dvěma postiženými dětmi. In Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference. Třeboň : 2011.

Článek v časopise

Barteček, R., Juřica, J., Kašpárek, T., Pindurová, E., Žourková, A., Zrůstová, J. Aktivita CYP2D6 u pacientů léčených risperidonem. Česká a slovenská psychiatrie, 2011, roč. 107, č. 6, s. 327-334.

Kryukov, F., Dementyeva, E., Kuglík, P., Hájek, R. Visualization of Numerical Centrosomal Abnormalities by Immunofluorescent Staining. Klinická onkologie, 2011, roč. 24, č. Suppl., s. 49-52.

Kryukov, F., Dementyeva, E., Smetana, J., Ševčíková, S., Kuglík, P., Hájek, R. Association of aneuploidy category with centrosome amplification in multiple myeloma. Leukemia & Lymphoma, 2011, roč. 52, č. 10, s. 2020-2022.

Novotný, T., Kadlecová, J., Raudenská, M., Bittnerová, A., Andrsová, I., Floriánová, A., Vašků, A., Neugebauer, P., Kozák, M., Sepši, M., Křivan, L., Gaillyová, R., Špinar, J. Mutation Analysis Ion Channel Genes Ventricular Fibrillation Survivors with Coronary Artery Disease. Pacing and Clinical Electrophysiology, 2011, roč. 34, č. 6, s. 742-749.

Smetana, J., Fröhlich, J., Vranová, V., Mikulášová, A., Kuglík, P., Hájek, R. Oligonucleotide-based Array CGH as a Diagnostic Tool in Multiple Myeloma Patients. Klinická onkologie, 2011, roč. 24, č. Suppl., s. 43-48.

Štefančíková, L., Moulis, M., Fabian, P., Vášová, I., Zedek, F., Ravčuková, B., Mužík, J., Kuglik, P., Vránová, V., Falková, I., Hrabálková, R., Šmardová, J. Prognostic impact of p53 aberrations for R-CHOP-treated patiens with difuse large B-cell Lymphoma. International Journal of Oncology, 2011, roč. 39, č. 6, s. 1413-1420.

Trbušek, M., Šmardová, J., Malčíková, J., Šebejová, L., Dobeš, P., Svitáková, M., Vránová, V., Mráz, M., Skuhrová Francová, H., Doubek, M., Brychtová, Y., Kuglík, P., Pospíšilová, Š., Mayer, J. Missense mutations located in structural p53 DNA-binding motifs are associated with extremely poor survival in Chronic lymphocytic leukemia. Journal of Clinical Oncology, 2011, roč. 29, č. 19, s. 2703-2708.

Žáčková, D., Klamová, H., Dušek, L., Mužík, J., Machová Poláková, K., Moravcová, J., Jurček, T., Dvořáková, D., Ráčil, Z., Pospíšil, Z., Oltová, A., Michalová, K., Březinová, J., Rázga, F., Doubek, M., Cetkovský, P., Trněný, M., Mayer, J. Imatinib as the first-line treatment of patients with chronic myeloid leukemia diagnosed in the chronic phase: can we compare real life data to the results from clinical trials? American Journal of Hematology, 2011, roč. 86, č. 3, s. 318-321.

Zdráhalová, K., Sedláček, P., Smíšek, P., Keslová, P., Štěrba, J., Hrstková, H., Blažek, .., Mihál, V., Hak, J., Procházková, D., Černá, Z., Timr, P., Zemanová, Z., Jarošová, M., Oltová, A., Schwarz, J., Pospíšilová, Š., Mejstříková, E., Hrušák, O., Zuna, J., Vodičková, E., Zámková, A., Blatný, J., Zapletal, O., Vávra, V. Léčebná studie Relapsed AML 2001/01, 02 pro děti s relapsem akutní myeloidní leukemie nebo prmárně rezistentní nemocí zlepšila jejich naději na vyléčení. Transfuze a Hematologie dnes, 2011, roč. 17, č. 3, s. 113-121.

Zitterbart, K., Filková, H., Tomašiková, L., Načesalová, E., Zambo, I., Kantorová, D., Slámová, I., Vránová, V., Zezulková, D., Paseková, M., Pavelka, Z., Veselská, R., Kuglík, P., Štěrba, J. Low-level copy number changes of MYC genes have a prognostic impact in medulloblastoma. Journal of Neuro-Oncology, 2011, roč. 102, č. 1, s. 25-33.

Přednáška bez publikovaného abstraktu

Chovančíková, M., Kopečková, L., Tichý, L., Bučková, H., Gaillyová, R., Fajkusová, L. Molekulárně-genetická diagnostika genodermatóz. XV. celostátní konference DNA diagnostiky, Praha, 24.11.2011.

Filková, H. Cytogenetika, méně časté i vzácné vrozené chromosomové aberace. Lékařská genetika pro veřejnost 2011-2012, Brno, 08.11.2011.

Gaillyová, R. Centra pro pacienty se vzácným onemocněním. Lékařská genetika pro veřejnost 2011-2012, Mendelovo muzeum Brno, 18.10.2011.

Gaillyová, R. Cystická fibrosa - nemoc slaných dětí. Lékařská genetika pro veřejnost, Mendlovo muzeum Brno, 21.04.2011.

Gaillyová, R. Downův syndrom. Lékařská genetika pro veřejnost, Mendlovo muzeum Brno, 17.03.2011.

Gaillyová, R. Genetické poradenství a spolupráce s dětským dermatologem. Odborný seminář k 15. výročí založení Sekce dětské dermatologie, Praha, 11.11.2011.

Gaillyová, R. Huntingtonova choroba - genetické onemocnění dospělých. Lékařská genetika pro veřejnost, Mendlovo muzeum Brno, 08.02.2011.

Gaillyová, R. Využití metody PCR v genetickém poradenství. Konference v lékařské genetice 2011 pro zdravotní laboranty, zdravotní sestry a VŠ nelékaře, Brno, 14.11.2011.

Kadlecová, J., Dudová, S., Vaňásková, M., Valášková, I., Gaillyová, R. Genetika neurofibromatózy typu 1. XXI. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky, Ústí nad Labem, 07.10.2011.

Kadlecová, J., Dudová, S., Vaňásková, M., Valášková, I., Šoukalová, J., Kalina, Z., Gaillyová, R. Nález rozsáhlých delecí zahrnujících NF1 gen u pacientů s NF1 onemocněním. XV. celostátní konference DNA diagnostiky, Praha, 24.11.2011.

Palčíková, I., Žourková, A., Pindurová, E. Paroxetine metabolisation and CYP2D6: towards predictive models. Kongres WFSBP , Praha, 29.05.2011.

Spěšná, R. Informace z NCONZO a ČAS. Celostátní konference genetických laborantů a sester, České Budějovice, 26.05.2011.

Spěšná, R., Valášková, I., Kadlecová, J., Gaillyová, R. Kazuistika: 45. X/46, XY, genotyp ženský - přesné stanovení pouze použitím metod cytogenetických, molekulárně-cytogenetických a molekulárně genetických. Celostátní konference genetických laborantů a sester, České Budějovice, 26.05.2011.

Valášková, I. DNA/RNA analýza, monogenně podmíněná onemocnění. Lékařská genetika pro veřejnost 2011-2012, Brno, 13.12.2011.

Valášková, I. Metoda PCR v klinické genetice. Konference v lékařské genetice 2011 pro zdravotní laboranty, zdravotní sestry a VŠ nelékaře, Brno, 14.11.2011.

Valášková, I. Příběh objevitele metody PCR. Konference v lékařské genetice 2011 pro zdravotní laboranty, zdravotní sestry a VŠ nelékaře, Brno, 14.11.2011.

Valášková, I., Curtisová, V., Kadlecová, J., Gaillyová, R. Non-kontinuální duplikace v DMD genu v rodině pacienta s Duchennovou svalovou dystrofií. XV. celostátní konference DNA diagnostiky, Praha, 24.11.2011.

Valášková, I., Zrůstová, J., Kepák, T., Gaillyová, R. Molekulární diagnostika genu Rb1 u dětí s retinoblastomem. XXI. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky, Ústí nad Labem, 07.10.2011.

Vaňásková, M. PCR - princip metody. Konference v lékařské genetice 2011 pro zdravotní laboranty, zdravotní sestry a VŠ nelékaře, Brno, 14.11.2011.

Vinohradská, H., Gaillyová, R., Valášková, I. Novorozenecký screening cystické fibrózy - naše dosavadní zkušenosti a výsledky. Brněnský genetický den, Brno, 13.11.2011.

Vinohradská, H., Gaillyová, R., Valášková, I. Novorozenecký screening cystické fibrózy - naše dosavadní zkušenosti a výsledky. XXX. regionální pracovní dny, Karlova Studánka, 09.12.2011.

Zrnová, E. Cytogenetika v Norsku. Specializační kurz "Genetika v moderní medicíně", Praha, 14.11.2011.

Příspěvek do odborné knihy

Pospíšilová, Š., Čech, Z., Kuglík, P., Kovářová, L. Cytogenetické a molekulárně genetické vyšetření. In Penka, M., Tesařová, E. Hematologie a transfuzní lékařství I . 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 118-148.

Příspěvek do sborníku

Barteček, R., Juřica, J., Zrůstová, J., Kašpárek, T., Žourková, A. Vliv variability CYP2D6 u pacientů s první epizodou schizofrenie léčených risperidonem. In Společně na cestě k moderní psychiatrii. Brno : Tribun EU, 2011. s. 69-72.

Juřica, J., Barteček, R., Zendulka, T., Kašpárek, T., Pindurová, E., Šulcová, A. CYP2D6 phenotype and genotype determination with respect to prediction of therapeutic response in first episode schizophrenia treatment. In Book abstract: The 61th Czech-Slovak Pharmacological days and EPHAR symposium. ČR : 2011.

Juřica, J., Barteček, R., Zendulka, T., Pindurová, E., Kašpárek, T., Šulcová, A. CYP2D6 phenotyping in clinical practice: serum or urine dextromethorphan/dextrorphan metabolic ratio?. In Andrew W. Munro, David Leys: 17th International Conference on Cytochrome P450. Bologna : Medimond, 2011. s. 39-42.

Navrátil, O., Smrčka, M., Svoboda, T., Němečková, J., Křen, L. Hemangioblastomy CNS. In Sborník - XVIII. postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové : Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP ve spolupráci s NCH klinikou FN Hradec Králové 30.3.-1.4.2011, 2011. s. 35-35.

Palčíková, I., Žourková, A., Pindurová, E., Juřica, J. Prediktivní modely rychlosti metabolizace CYP2D6 u uživatelů paroxetinu. In Společně na cestě k moderní psychiatrii. Brno : Tribun EU, 2011. s. 211-213.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji