Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Pro lékaře

Pokyny k odběru

Laboratoř klinické cytogenetiky

Karyotyp z periferní krve

 • odběrové dny: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek
 • materiál - 2-3 ml žilní krve do 0,3ml heparinu – sterilně, odběr není vhodný při současné antibiotické či cytostatické léčbě

Karyotyp z buněk plodové vody

 • odběrové dny GPK FN Brno: pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek – po domluvě termínu
 • materiál cca 20 ml plodové vody

Karyotyp z choriových klků

 • odběrové dny:  po domluvě – tel. 532234573
 • materiál – asi 20 mg (asi 20 kousků fragmentů klků)
 • odběr do zkumavky s transportním mediem (po dohodě dodává naše laboratoř)
 • odběrová souprava propláchnutá heparinem
 • nemělo by dojít ke kontaminaci krví

Karyotyp z pupečníkové krve

 • odběrové dny: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek
 • materiál - 2-3 ml fetální krve do 0,3ml heparinu – sterilně, odběr není vhodný při současné antibiotické či cytostatické léčbě

Karyotyp z tkáně potracených plodů

 • odběrové dny:  pracovní dny
 • materiál  - typ tkáně v závislosti na týdnu gravidity
 • sterilní odběr do transportního media nebo fyziologického roztoku
 • desinfekce lihem nebo lihobenzinem – ne jodové preparáty
 • vzorek kůže bez podkoží o velikosti 1x1 cm nebo odpovídající množství jiné tkáně
 • možnost uchování v chladničce max. 4 dny

Získané chromosomové aberace

 • odběrové dny: pondělí, úterý, středa
 • materiál - 2-3 ml žilní krve do 0,3 ml heparinu – sterilně

 

Integrovaná laboratoř molekulární cytogenetiky

 • odběr materiálu pro vyšetření chromosomových abnormalit pomocí techniky FISH:
 •   periferní krev (3 ml do heparinu), 
 •   tkáň tumoru (otisk na 5 podložních mikroskopických sklech)
 •   stěr bukální sliznice pomocí vatové tyčinky na podložní skla,
 •   plodová voda (8-10 ml) - pokyny pro odběr materiálu z jiných útvarů jsou k dispozici na www.fnbrno.cz
 • odběr materiálu pro vyšetření chromosomových abnormalit pomocí technik MLPA, array CGH:

 - periferní krev na izolaci DNA (odběr krve do EDTA - optimálně 5 -10 ml krve, sterilně, protřepat, ihned transport na OLG FN Brno)   

 - kostní dřeň (odběr do EDTA),

 - tkáň tumoru

        Na vyšetření technikou array CGH u jednoho pacienta je třeba 1 ug DNA

        Na vyšetření technikou MLPA  u jednoho pacienta je třeba 200-500 ng DNA

 

Sekce genetického screeningu (dříve Laboratoř molekulární genetiky)

Pokyny pro odběr biologického materiálu pro molekulárně genetická vyšetření

          odběrové dny: Po - Pá 

 

1. Periferní krev:

 1. pro DNA vyšetření: 5-10 ml venosní krve do 0,3 ml 0,5M EDTA, sterilně provádí sestra, transport  ve zkumavce

                b)   pro RNA vyšetření:

 1.  5-10 ml venosní krve do 0,3 ml 0,5M EDTA, sterilně provádí sestra, transport ve zkumavce IHNED nejlépe na ledu
 2. 2,5 ml venosní krve do PAX gene zkumavky (firma QIAGEN), sterilně provádí sestra

 

2.  Plodová voda

                  a)  pro vyšetření prováděná z kultivovaných buněk plodové vody

                       viz. příloha 4, odst. 1

            b)  pro vyšetření prováděná z nekultivovaných buněk plodové vody:

                 aspirace 1-10 ml plodové vody, sterilně provádí gynekolog, transport v označené  injekční stříkačce

 

3.  Choriové klky

Vzorek choriových klků v kultivačním médiu, sterilně provádí gynekolog, transport v řádně označené zkumavce nebo v kultivační nádobce

 

4.  Fetální krev

a)  pro DNA vyšetření:1-2 ml pupečníkové krve do 0,3 ml 0,5M EDTA, sterilně  provádí gynekolog, transport  v řádně označené zkumavce

 1. pro RNA vyšetření:
 2.  1-2 ml pupečníkové krve do 0,3 ml 0,5M EDTA, sterilně provádí gynekolog, transport v řádně označené zkumavce IHNED nejlépe na ledu
 3. 2,5 ml pupečníkové krve do PAX gene zkumavky (firma QIAGEN), sterilně provádí gynekolog

 

5. Kůže potraceného plodu

Kůže plodu s podkožím minimálně 5x5 mm, sterilně provádí gynekolog, transport v řádně označené sterilní zkumavce

 

6.  Kostní dřeň

a)  pro DNA vyšetření: 1-2 ml kostní dřeně  do 0,3 ml 0,5M EDTA, sterilně provádí lékař, transport ve zkumavce

      b)  pro RNA vyšetření: 1-2 ml kostní dřeně  do 0,3 ml 0,5M EDTA, sterilně provádí lékař, transport ve zkumavce IHNED

 

7.  Tkáň

a)  pro DNA vyšetření: vzorek tkáně velikosti minimálně 3x3x3 mm, sterilně provádí chirurg, transport ve zkumavce

b)  pro RNA vyšetření vzorek tkáně velikosti minimálně 3x3x3 mm okamžitě zamražený v řádně označené eppendorf zkumavce v tekutém dusíku, sterilně provádí chirurg, transport v řádně označené zkumavce na suchém ledu IHNED

 

8.  Parafínové řezy

          Tkáň zalitá do parafínu, dodá patolog

 

9.  Stěr bukální sliznice

Stěr provádí sestra, transport v řádně označené zkumavce nebo zatavené sterilní folii.

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji