Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Placené služby - Poliklinická ambulantní část

CENÍK č. 40 / 2022 – 09.5

Výkony UA Pointu pro DN

Pro dětské pacienty UA Pointu na pracovišti Dětské nemocnice – Černopolní 9 byla provedena kalkulace na výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce.

Ceny byly stanoveny dle individuální kalkulace a dle Věstníku MZČR 13/2021 - CENOVÝ PŘEDPIS MZ 1/2022/CAU.

Název

Cena bez DPH

DPH 21%

DPH 15%

Cena vč. DPH

Potvrzení přihlášky do mateřské školy (1. přihláška)

136,36 Kč

28,64 Kč

 

165,00 Kč

Potvrzení každé další přihlášky do mateřské školy

45,45 Kč

9,55 Kč

 

55,00 Kč

Vystavení lékařského posudku ke vzdělávání (SŠ, VŠ, OU)

181,82 Kč

38,18 Kč

 

220,00 Kč

Vystavení posudku o zdravotní způsobilosti k zotavovací akci (škola v přírodě, tábory, atd..)

181,82 Kč

38,18 Kč

 

220,00 Kč

Vystavení nebo prodloužení potravinářského průkazu (jedná se o dvě návštěvy lékaře)

272,73 Kč

57,27 Kč

 

330,00 Kč

Vyplnění tiskopisu pro pobyt v ozdravovně

318,18 Kč

66,82 Kč

 

385,00 Kč

Administrativní úkon v osobním zájmu (uvolnění z TV, odklad školní docházky)

181,82 Kč

38,18 Kč

 

220,00 Kč

Lékařská prohlídka za účelem vystavení řidičského průkazu

347,83 Kč

 

52,17 Kč

400,00 Kč

Lékařská prohlídka k průkazu sportovce

286,96 Kč

 

43,04 Kč

330,00 Kč

Lékařské vyšetření pro potřeby policie/soudu

304,35 Kč

 

45,65 Kč

350,00 Kč

Platnost ceníku od 18. července 2022

 

Прайс лист 40/ 2022 – 09.5

Про дитячи пацiенти з України робочому місці Дитячої лікарні - Чорнополни 9. Було проведено Розрахунок під особистий інтерес та за бажанням фізичних осіб, метою якого не є збереження чи покращення стану здоров’я застрахованого.

Ціни були визначені відповідно до індивідуальних розрахунків та відповідно до Бюлетеня Міністерства охорони здоров'я Чеської Республіки 13/2021 - ЦІНОУТВОРЮВАННЯ МОЗ 1/2022/CAU

 

Назва

Ціна без ДПГ

 ДПГ 21%

ДПГ15%

ЦІНА с ДПГ

Підтвердження заявки на дитячий садок (1-ша заявка)

136,36Крон

28,64Крон

 

165,00Крон

Підтвердження кожної додаткової заявки в дитячий садок

45,45Крон

9,55Крон

 

55,00 Крон

Видача медичної довідки про освіту (середня школа, ВНЗ, НУ)

181,82Крон

38,18Крон

 

220,00Крон

Оформлення довідки про стан здоров’я для проведення оздоровчих заходів (школа, табір тощо)

181,82Крон

38,18Крон

 

220,00Крон

Оформлення або продовження сертифікату на харчування (це передбачає дворазове відвідування лікаря)

272,73Крон

57,27 Крон

 

330,00Крон

Заповнення анкети на перебування в санаторії

318,18Крон

66,82Крон

 

385,00Крон

Адміністративні дії в особистих інтересах (звільнення від телебачення, відстрочка відвідування школи)

181,82Крон

38,18Крон

 

220,00Крон

Медичний огляд для видачі водійського посвідчення

347,83Крон

 

52,17Крон

400,00Крон

Медичний огляд на отримання посвідчення спортсмена

286,96Крон

 

43,04 Крон

330,00Крон

Медична експертиза для потреб міліції/суду

304,35Крон

 

45,65Крон

350,00Крон

Прайс-лист дійсний з 18 липня 2022 року

 

CENÍK č. 47 / 2015 – 09.5

Pronájem tělocvičny

Pro PDM byla zpracována kalkulace na pronájem tělocvičny výtvarné dílny PAČ. Jedná se o krátkodobý pronájem do 48 hodin. Ceny byly stanoveny za 1 hodinu.

 

                                                                     Cena DPH 21% Cena vč. DPH
Pronájem tělocvičny výtvarné dílny PAČ 70,25 Kč 14,75 Kč 85,00 Kč

 

CENÍK č. 56 / 2010 – 09.5

Očkování proti hepatitidě

Z důvodu změny Seznamu zdravotních výkonů k 1.1. 2010 byla provedena nová kalkulace pro NS Závodní lékař FN Brno na očkování proti hepatitidě.

Byly použity kódy 09215 – injekční aplikace léku a kód 09511 – minimální kontakt lékaře s pacientem. Vakcína na očkování bude účtována dle aktuální ceny lékárny. 

 

Injekční aplikace léku 19,00 Kč (cena včetně DPH)
Minimální kontakt s pacientem 32,00 Kč (cena včetně DPH)
Vakcína na očkování ENGERIX B                    dle aktuální ceny lékárny

CENÍK č. 37 / 2011-09.5

Kalkulace vstupních a výstupních prohlídek pro externí pacienty - Dětská nemocnice

Z důvodu změny Seznamu zdrav.výkonů k 1.1. 2011 byla provedena nová kalkulace vstupních a výstupních prohlídek u závodního lékaře v PDM.

 

 

 

Název výkonu

body

CENA CELKEM

 

 

 

 

 

Indiv. kalkulace

1.

Vstupní prohlídka          - závodní lékař PDM

 

    350,00 Kč

01023

2.

Výstupní prohlídka        - závodní lékař PDM

167

    234,00 Kč

96167

3.

Labor.vyšet. Vstup prohlídka        ODH PDM

64

      90,00 Kč

81337,81347.

81357.81435.

81361

4.

Labor.vyšet. Vstup prohlídka        OKB PDM

104

    145,00 Kč

81337,81347.

81357.81435

81361

5.

Labor.vyšet. Výstup prohlídka      OKB PDM

104

    145,00 Kč

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji