Menu
Česky English
532 23 1111

Placené služby - Poliklinická ambulantní část

CENÍK č. 20 / 2024 – 09.5

Výkony UA Pointu pro DN

Z důvodu změny sazby DPH byla pro dětské pacienty UA Pointu na pracovišti Dětské nemocnice – Černopolní 9 provedena aktualizace kalkulace na výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce.

Ceny byly stanoveny dle individuální a bodové kalkulace a dle Věstníku MZČR 16/2023 - CENOVÝ PŘEDPIS MZ 1/2024/CAU.

Název

Kód výkonu

Počet bodů

Počet minut

Cena bez DPH

DPH  21%

DPH 12%

Cena vč. DPH

Potvrzení přihlášky do mateřské školy (1.přihláška)

 

 

15

136,36  

28,64  

 

165,00 Kč

Potvrzení každé další přihlášky do mateřské školy

 

 

5

45,45  

9,55  

 

55,00 Kč

Vystavení lékařského posudku ke vzdělávání (SŠ, VŠ, OU)

 

 

20

181,82  

38,18  

 

220,00 Kč

Vystavení posudku o zdravotní způsobilosti k zotavovací akci (škola v přírodě, tábory, atd..)

 

 

20

181,82  

38,18  

 

220,00 Kč

Vystavení nebo prodloužení potravinářského průkazu (jedná se o dvě návštěvy lékaře)

 

 

30

272,73  

57,27  

 

330,00 Kč

Vyplnění tiskopisu pro pobyt v ozdravovně

 

 

35

318,18  

66,82  

 

385,00 Kč

Administrativní úkon v osobním zájmu (uvolnění z TV, odklad školní docházky)

 

 

20

181,82  

38,18  

 

220,00 Kč

Lékařské vyšetření pro potřeby policie/soudu

 

 

20

455,36  

 

54,64  

510,00 Kč

Lékařská prohlídka za účelem vystavení řidičského průkazu

02032

577

20

683,04  

 

81,96  

765,00 Kč

Lékařská prohlídka k průkazu sportovce

02032

577

30

350,00  

 

42,00  

392,00 Kč

Platnost cen od 1. ledna 2024

 

Прайс лист 20/ 2024 – 09.5

Про дитячи пацiенти з України робочому місці Дитячої лікарні - Чорнополни 9. Було проведено  зміна розрахунок під особистий інтерес та за бажанням фізичних осіб, метою якого не є збереження чи покращення стану здоров’я застрахованого.

Ціни були визначені відповідно до індивідуальних та балових розрахунків та відповідно до Бюлетеня Міністерства охорони здоров'я Чеської Республіки 16/2023 - ЦІНОУТВОРЮВАННЯ МОЗ 1/2024/CAU.

Назва

Код послуги

 Кількість балів (1 бал/1,58 Крон)

Kількість хвилин

Ціна без ДПГ

 ДПГ 21%

ДПГ12%

ЦІНА с ДПГ

Підтвердження заявки на дитячий садок (1-ша заявка)

 

 

15

136,36  

28,64  

 

165,00Крон

Підтвердження кожної додаткової заявки в дитячий садок

 

 

5

45,45  

9,55  

 

55,00 Крон

Видача медичної довідки про освіту (середня школа, ВНЗ, НУ)

 

 

20

181,82  

38,18  

 

220,00Крон

Оформлення довідки про стан здоров’я для проведення оздоровчих заходів (школа, табір тощо)

 

 

20

181,82  

38,18  

 

220,00Крон

Оформлення або продовження сертифікату на харчування (це передбачає дворазове відвідування лікаря)

 

 

30

272,73  

57,27  

 

330,00Крон

Заповнення анкети на перебування в санаторії

 

 

35

318,18  

66,82  

 

385,00Крон

Адміністративні дії в особистих інтересах (звільнення від телебачення, відстрочка відвідування школи)

 

 

20

181,82  

38,18  

 

220,00Крон

Медична експертиза для потреб міліції/суду

 

 

20

455,36  

 

54,64  

510,00Крон

Медичний огляд для видачі водійського посвідчення

02032

577

20

683,04  

 

81,96  

765,00Крон

Медичний огляд на отримання посвідчення спортсмена

02032

577

30

350,00  

 

42,00  

392,00Крон

Прайс-лист дійсний з 1.1.  2024 року

 

 

Kontakty:

Kontakt pro lékaře:

MUDr. Jakub Pecl, MBA
Zástupce zdravotnického náměstka pro LPP pro Lékařskou pohotovostní službu Dětské nemocnice FN Brno

email:

Marie Lavická
Sekretariát pro Lékařskou pohotovostní službu Dětské nemocnice FN Brno

email:
tel.: +420 532 234 812

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji