Menu
Česky English
532 23 1111

Lékařská pohotovostní služba pro děti

Pracovní dny: 15:30 – 07:00

Nepracovní dny: nepřetržitě

Lékařská pohotovostní služba (LPS) je v Dětské nemocnici poskytována pacientům od narození do 18 let věku včetně.

LPS je vyhrazena pro děti s náhlými změnami zdravotního stavu, které vyžadují bezodkladnou péči v době mimo pravidelný provoz ordinací praktických lékařů pro děti a dorost a jiných specializovaných ambulantních zdravotnických zařízení.

LPS není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu jiných zdravotnických zařízení.

Součástí LPS není návštěvní služba.

Stomatologickou LPS zajišťuje Úrazová nemocnice, Ponávka 6.

V případě akutního ohrožení zdraví nebo života vašeho dítěte volejte ZZS (tel 155).

 

Kontakt pro lékaře:

MUDr. Jakub Pecl, MBA

Zástupce zdravotnického náměstka pro LPP pro Lékařskou pohotovostní službu Dětské nemocnice FN Brno

email:

 

Marie Lavická
Sekretariát pro Lékařskou pohotovostní službu Dětské nemocnice FN Brno
Fakultní nemocnice Brno
Černopolní 9, 613 00 Brno

email:  
tel.:   +420 532 234 812

 

Postup při příchodu nemocného

  • Pacienti nebo jejich zákonní zástupci (dle věku) se zaregistrují v Centrální evidenci pacientů (hala pavilonu D).
    • V případě pdezření na infekční průjmové či kožní onemocnění, je vhodné tuto skutečnost oznámit pracovnici evidence.
  • Pracovnice Centrální evidence odesílá pacienty do čekárny ambulance LPS (1. nadzemní podlaží pavilonu G)
    • Pacienti do 3 měsíců věku a pacienti v závažném zdravotním stavu (dušnost, dehydratace anebo porucha vědomí) jsou ošetřováni přednostně.
    • Pořadí pacientů vždy určuje lékař.

 

Kontakty:

Kontakt pro lékaře:

MUDr. Jakub Pecl, MBA
Zástupce zdravotnického náměstka pro LPP pro Lékařskou pohotovostní službu Dětské nemocnice FN Brno

email:

Marie Lavická
Sekretariát pro Lékařskou pohotovostní službu Dětské nemocnice FN Brno

email:
tel.: +420 532 234 812

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji