Menu
Česky English
532 23 1111

Přednášky a publikace - Poliklinická ambulantní část

2011

Abstrakt ve sborníku

Cetlová, A., Bučková, E. Pozdní následky onkologické léčby pacientů v dětském věku. In Sborník abstrakt XXI. Konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR. Ústí nad Labem : FCC COmpany, 2011. s. 79-79.

 

Článek v časopise

Blatný, M., Kepák, T., Vlčková, I., Jelínek, M., Tóthová, K., Pilát, M., Slezáčková, A., Sobotková, V., Bartošová, K., Hrstková, H., Štěrba, J. Quality of life of childhood cancer survivors: Handicaps and Benefits. Československá psychologie, 2011, roč. 55, č. 2, s. 112-125.

 

Přednáška bez publikovaného abstraktu

Trnková, P., Vlčková, L. Strabismus jako následek retinopatie. Ortoptika a komplexní péče, Rokytnice nad Jizerou, 02.06.2011.

Vlčková, L., Trnková, P. Retinopatie nedonošených. Ortoptika a komplexní péče, Rokytnice nad Jizerou, 02.06.2011.

 

Kontakty:

Kontakt pro lékaře:

MUDr. Jakub Pecl, MBA
Zástupce zdravotnického náměstka pro LPP pro Lékařskou pohotovostní službu Dětské nemocnice FN Brno

email:

Marie Lavická
Sekretariát pro Lékařskou pohotovostní službu Dětské nemocnice FN Brno

email:
tel.: +420 532 234 812

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji