Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Specializovaná centra

Centrum pro epilepsie Brno a Centrum pro diagnostiku spánkových poruch

V rámci České republiky jsme dětskou částí jednoho ze 4 specializovaných epileptologických center - Centra pro epilepsie Brno, které bylo s podporou České ligy proti epilepsii založeno v roce 1993. Díky tomu jsme schopni řešit komplexně i složité a farmakorezistentní pacienty s epilepsií epileptochirurgicky či implantací vagového stimulátoru. Epileptochirurgický program byl zahájen v roce 1995 v součinnosti s Neurologickou klinikou LF MU a FN u sv. Anny, Neurochirurgickou klinikou LF MU a FN u sv. Anny a Klinikou zobrazovacích metod LF MU a FN u sv. Anny. V naší dětské části Centra pro epilepsie  probíhá neinvazivní a semiinvazivní část vyšetřovacího schématu pacientů v rámci epileptochirurgického programu s dostupností MR vyšetření, interiktálního i iktálního SPECT vyšetření, interiktálního PET vyšetření (s fúzí PET obrazu a MRI), komplexního neuropsychologického vyšetření, biochemického vyšetření séra i mozkomíšního moku a monitorování sérových hladin užívaných antiepileptik. Definitivní indikace našich pacientů k epileptochirurgickému výkonu (operace epilepsie)  nebo implantaci vagového stimulátoru je výsledkem jednání interdisciplinární indikační komise, která se schází každý týden na Neurologické klinice LF MU a FN u sv. Anny.
Podrobnější informace najdete na http://www.epilepsiebrno.cz/

Polysomnografické vyšetření slouží k bližší diagnostice poruch spánku a dále k diferenciální diagnostice  záchvatových onemocnění ve spánku. V úzké součinnosti s KDORL klinikou  jsou vyšetřováni pacienti s poruchami dýchání ve spánku.

 

Centrum pro diagnostika neurovývojových vad a diagnostické centrum pro autismus s působností pro Moravu

Vlivem zvyšujících se nároků na kognitivní funkce v civilizovaném světě se stále více ozřejmuje potřeba kvalitní diagnostiky a terapie celého okruhu neurologických onemocnění, která jsou společně označována jako neurovývojové vady a v populaci se vyskytují s vysokou incidencí. Patří sem např. spektrum autistických poruch, skupina poruch pozornosti ev. s hyperaktivitou (ADHD, ADD, HD syndromy), psychomotorická retardace, vývojové poruchy rozvoje řeči, specifické poruchy učení, syndrom neobratného dítěte atd. Na tuto přirozeně se zvyšující potřebu reagovala KDN již před lety založením Centra pro diagnostiku autismu a neurovývojových vad s působností pro Moravu. Další obdobné centrum na republikové úrovni existuje pouze na dětské psychiatrii v Motole. Poptávka po tomto typu diagnostiky se nadále zvyšuje i díky kvalitě našich služeb a  propagaci výsledků  v naší přednáškové činnosti a úzké spolupráci s občanským sdružením „Asociace pomáhající lidem s autismem“ (bližší informace na www.autismus.cz) a Katedrou speciální pedagogiky MU Brno.

 

Pracoviště komplexní diagnostiky a péče o nervosvalová onemocnění v dětském a adolescentním věku

Nervosvalový program na KDN je rozvíjen na odborné, organizační a technologické úrovni plně srovnatelné se specializovanými centry ve vyspělých zemích EU, se kterými naši činnost koordinujeme. Další velké možnosti diagnostiky na molekulárně genetické úrovni, která právě u těchto onemocnění zaznamenává velký rozvoj, přinesl vznik Centra molekulární biologie a genové terapie FN Brno. Program zajišťuje komplexní diagnostickou a terapeutickou péči pro pediatrické pacienty s nervosvalovými chorobami z Jihomoravského, Zlínského kraje a kraje Vysočina, tzn. pro spádovou oblast s 3 miliony obyvatel. Navíc stále přibývá dětských pacientů ze Slovenska a z dalších regionů, kde se této problematice nikdo cíleně nevěnuje.

 

Centrum pro léčbu dětské mozkové obrny

Na Klinice dětské neurologie provádíme celkovou diagnostiku a následně další péči a dispenzarizaci pacientů s dětskou mozkovou obrnou. Péče o pacienty s dětskou mozkovou obrnou je komplexní, jedná se nejen o ovlivnění základního hybného postižení, ale také přidružených komplikací (zejména epilepsie). Součástí komplexní péče je i aplikace botulotoxinu A u pacientů se spastickým syndromem a úzká návaznost na Rehabilitační oddělení a Ortopedickou kliniku naší nemocnice.

Kde nás najdete:

Dětská nemocnice, pavilon G, patro: 4

Kontakty:

Sekretariát (Dana Chalupová, DiS.):
532 234 919


Objednávání ambulantních vyšetření:
532 234 917 (13:00 - 15:00)

Objednávání hospitalizací:
532 234 912

Objednávání EEG vyšetření:
532 234 933

Objednávání EMG vyšetření:
532 234 933

Objednávání evokovaných potenciálů:
532 234 933

Ambulantní doba:

všední dny 8:00 - 15:30

pdf Průvodce pacienta (11,9 MB)
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji