Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od 11. února 2020 platí ve všech areálech nemocnice zákaz návštěv. Více informací.

Autotransfuze

 

Odběry krve pro autologní transfuzi (transfuzi vlastní krve) se provádějí na Transfuzním a tkáňovém oddělení Fakultní nemocnice Brno - pracoviště Bohunice, Jihlavská 20 nebo v Odběrovém středisku Třebíč, areál nemocnice Třebíč, Purkyňovo nám. 2 po předchozím objednání:

 

Pracoviště v Brně:

  • telefonické objednání: pondělí – pátek od 11:00 do 14:00 hodin
  • odběry provádíme : středa od 8:30 do 11:30, (změna od 1. 6. 2018) pavilon I2 
  • ambulance - autotransfuze: 532 233 908
  • ústředna FN Brno: 532 231 111

 

 

Pracoviště v Třebíči:

  • telefonické objednání: pondělí – pátek od 11:00 do 14:00 hodin
  • 568 809 337 nebo bezplatná linka 800 700 061 - evidence dárců krve, autotransfuze
  • odběry provádíme v pátek od 6:30 do 11:00 hod, pavilon L- Odběrové středisko Třebíč

 

Co je autotransfuze?

Pacient sám sobě před plánovanou operací daruje krev do zásoby tak, aby se mohla při jeho operaci použít k náhradě krevní ztráty.

 

Hlavní výhodou autotransfuze je vyloučení přenosu infekčních onemocnění, především infekční žloutenky a AIDS, a snížení počtu imunologických potransfuzních reakcí. Odběr autologní (vlastní) krve se využívá především při ortopedických operacích, zejména při náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu.

 

Ošetřující lékař, který pacienta objednává k plánovanému operačnímu výkonu uváží, zda zdravotní stav pacienta umožňuje provést odběr krve. V kladném případě vysvětlí pacientovi účel a postup této metody. Pokud se při operaci počítá s větší ztrátou krve, může pacient přijít k odběru krve až 3x, a to vždy v týdenních intervalech, což je doba potřebná pro regeneraci krevního obrazu. Během odběrů pacient užívá preparáty železa. Podle nejnovějších trendů lékař zváží provedení autologního odběru i u pacienta nad 80 let věku. Věková hranice ani některá onemocnění, která vylučují člověka z běžného dárcovství, nemusí být v případě darování vlastní krve na překážku.

 

Pacient si k prvnímu odběru nebo v den, kdy se přijde domluvit na termíny odběrů, donese žádanku na odběr krve pro autotransfuzi. Na žádance, kterou vyplní ošetřující lékař, je uveden termín operace a množství  transfuzních přípravků, které budou k operaci požadovány. Pacient si k prvnímu odběru přinese předoperační interní vyšetření, občanský průkaz a legitimaci zdravotní pojišťovny. Nemusí být na lačno, důležitý je pitný režim před odběrem. Ráno může užít léky, které obvykle užívá (mimo léků na snížení krevního tlaku).

 

Při použití této metody obdrží pacient vlastní erytrocyty odebrané běžným způsobem a uchovávané za podmínek, odpovídajících alogenním transfuzním přípravkům.  Výroba autologních transfuzních přípravků je prováděna v České republice Zařízeními transfuzní služby.

 

Alternativou odběru krve za účelem výroby autologních transfuzních přípravků je podání transfuzního přípravku, který je vyroben z krve dárce, respektive transfuze cizí krve v průběhu nebo po Vaší plánované operaci.

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji