Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Zákaz návštěv, výjimku mají dětští pacienti a doprovod u porodu. Více zde. *** Testování koronavirus, rezervační systém a COVID BUS zde. ***  Informační linka MZ ČR ke koronaviru 1221

Naše oddělení

Oddělení klinické hematologie FN Brno je akreditovaným pracovištěm dle normy ČSN EN ISO 15189:2013 v oblasti klinická hematologie, imunologie, molekulární genetika. 

Oddělení klinické hematologie se skládá ze dvou pracovišť - z Pracoviště medicíny dospělého věku (PMDV) v Bohunicích a od 1. října 2010 i z Pracoviště reprodukční medicíny (PRM) na Obilním trhu. Vzhledem ke svému dominantnímu zaměření na poskytování laboratorních vyšetření v hematologii pro celou nemocnici je organizačně ve FN zařazeno do celku společných vyšetřovacích a léčebných složek - SVLS. OKH poskytuje diagnostické, preventivní, terapeutické, depistážní a dispenzární zabezpečení nemocných s chorobami krve a krvetvorných orgánů, ve své klinické části je zaměřeno na neonkologickou problematiku těchto stavů. Vedle léčebně preventivní činnosti se zabývá pedagogickými, publikačními a vědecko – výzkumnými aktivitami. Provádí také expertní činnost v celostátním systému externí kontroly kvality, případně i posudkovou činnost forenzního charakteru.
Významnou charakteristikou oddělení klinické hematologie je, v souladu s koncepcí oboru, úzké propojení klinické a laboratorní části, které bylo také důvodem jeho vyčlenění z původního celku laboratoří nemocnice. Toto uspořádání je nejvýhodnější pro kvalitní pojetí diagnostiky a léčby poruch krve a krvetvorných orgánů včetně hematologických malignit (návaznost na transplantační program) i poruch krevního srážení. OKH vedle úzké spolupráce s Interní hematoonkologickou klinikou a Klinikou dětské onkologie poskytuje konziliární služby všem ostatním lékařským oborům.

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji