Menu
Česky English
532 23 1111

Naše oddělení

Oddělení klinické hematologie FN Brno je akreditovaným pracovištěm dle normy ČSN EN ISO 15189:2013 v oblasti klinická hematologie, imunologie, molekulární genetika. 

Oddělení klinické hematologie poskytuje laboratorní vyšetření v hematologii pro celou nemocnici, dále diagnostické, preventivní, terapeutické, depistážní a dispenzární zabezpečení nemocných s chorobami krve a krvetvorných orgánů, ve své klinické části je zaměřeno na neonkologickou problematiku těchto stavů. Vedle léčebně preventivní činnosti se zabývá pedagogickými, publikačními a vědecko – výzkumnými aktivitami. Provádí také expertní činnost v celostátním systému externí kontroly kvality, případně i posudkovou činnost forenzního charakteru.
Významnou charakteristikou oddělení klinické hematologie je, v souladu s koncepcí oboru, úzké propojení klinické a laboratorní části, které bylo také důvodem jeho vyčlenění z původního celku laboratoří nemocnice. Toto uspořádání je nejvýhodnější pro kvalitní pojetí diagnostiky a léčby poruch krve a krvetvorných orgánů včetně hematologických malignit (návaznost na transplantační program) i poruch krevního srážení. OKH vedle úzké spolupráce s Interní hematoonkologickou klinikou a Klinikou dětské onkologie poskytuje konziliární služby všem ostatním lékařským oborům.

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji