Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Vzdělávací akce - Oddělení klinické hematologie


Jarní hematologický den regionu Jižní Morava a kraje Vysočina

prof. MUDr. Miroslav Penka, CS.c., MUDr. Alena Bulíková, Ph.D., OKH FN Brno Nemocnice Nové Město na Moravě, MUDr. Olga Polláková, MUDr. Marcela Daňková - Hematologie a transfuzní oddělení
Typ vzdělávací akce:regionální seminář
Určeno pro:pro lékaře, VŠ nelékaře, zdravotní laboranty, zdravotní sestry
Místo konání:Nové Město na Moravě
Doba trvání:1 den
Termín:

březen 2023

Školitel, tel:odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., MUDr. Alena Bulíková, Ph.D. MUDr. Olga Polláková, MUDr. Marcela Daňková
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

Oddělení klinické hematologie FN Brno pod záštitou České hematologické společnosti ČLS JEP

Morfologie periferní krve

NCO NZO Brno ve spolupráci OKH FN Brno
Typ vzdělávací akce:Morfologie periferní krve - Inovační kurz - 852-702/2023
Určeno pro:zdravotní laborant bez specializace
Místo konání:NCO NZO Brno, OKH FN Brno
Doba trvání:3 dny
Termín:

14.4. - 16.4. 2023

Školitel, tel:dle určení NCO NZO, garant akce - Bc. Irena Trnavská
Náplň:

Hodnocení krevních nátěrů z periferní krve, barvení krevních natěrů a možnosti chyb. Patologie v morfologii erytrocytů, leukocytů a trombocytů, nálezy v periferii u hematologických onemocnění.

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO Brno, Subkatedra klinických laboratoří

Pražské hematologické dny - Výroční pražské hematologické setkání Hematologie 2023 Post-ASH

Typ vzdělávací akce:celostátní sjezd
Určeno pro:pro lékaře, VŠ nelékaře
Místo konání:Clarion Congress Hotel Praha, Freyova 945/33, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Doba trvání:2 dny
Termín:

18.1. - 20.1.2023

Školitel, tel:pořadatelé: Spolek českých lékařů v Praze ČLS JEP
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

Česká hematologická společnost ČLS JEP, zajišťuje - Meritis s.r.o., Blok ČSTH ČLS JEP - garant:doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D

Seminář OKH

odborný garant - MUDr. Alena Bulíková, Ph.,D., OKH FN Brno
Typ vzdělávací akce:Jarní seminář OKH
Určeno pro:lékaře, VŠ nelékaře, zdravotní laboranty, zdravotní sestry
Místo konání:Posluchárna PK
Doba trvání:1 den
Termín:

květen - termín bude upřesněn

Školitel, tel:odb. garant MUDr. Alena Bulíková, Ph.D
Náplň:

Nové poznatky a zkušenosti na úsecích práce OKH

Organizaci zajišťuje, tel.:

Oddělení klinické hematologie, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Seminář OKH

odb. garant - MUDr. Alena Bulíková, Ph.D., OKH FN Brno
Typ vzdělávací akce:Podzimní seminář OKH
Určeno pro:lékaře, VŠ nelékaře, zdravotní laboranty, zdravotní sestry
Místo konání:Posluchárna PK
Doba trvání:1 den
Termín:

říjen 2023 - termín bude upřesněn

Školitel, tel:odb. garant MUDr. Alena Bulíková, Ph.D
Náplň:

Nové poznatky z konaných sjezdů a konferencí.

Organizaci zajišťuje, tel.:

Oddělení klinické hematologie, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Specializační vzdělávání v oboru: Klinická hemtalogie a transfuzní služba

NCO NZO Brno ve spolupráci OKH FN Brno, Bc. Irena Trnavská
Typ vzdělávací akce:odborný kurz specializační vzdělávání (kurz 852-715/2023) Klinická hematologie a transfuzní služba
Určeno pro:pro zdravotní laboranty, rezidenti 2023
Místo konání:NCO NZO Brno
Doba trvání:5 dní
Termín:

4.12. - 8.12.2023 - základní modul

Školitel, tel:vedoucí kurzu - Dana Střítecká
Náplň:

základní modul, dle vzdělávacího programu.

Součástí specializačního vzdělávání je povinná praxe na akreditovaných pracovištích. Seznam akreditovaných pracovišť bude účastníkům předán a doplňován po obdržení rozhodnutí MZ ČR.

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO Brno, Subkatedra klinických laboratoří 852/715/2023

Specializační vzdělávání v oboru: Klinická hemtalogie a transfuzní služba

Bc. Irena Trnavská
Typ vzdělávací akce:odborný kurz specializačního vzdělávání
Určeno pro:pro zdravotní laboranty
Místo konání:NCO NZO Brno
Doba trvání:5 dní
Termín:

15.5. - 19.5.2023                základní modul

20.11. - 24.11.2023             odborný modul 1

22.1. - 26.1.2024                 odborný modul 2

Školitel, tel:vedoucí vzdělávací akce - Dana Střítecká
Náplň:

Základní a specializovaná část specializačního pomaturitního studia. Součástí specializačního vzdělávání je povinná praxe na akreditovaných pracovištích. Seznam akreditovaných pracovišť bude účastníkům předán a doplňován po obdržení rozhodnutí MZ ČR.

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO Brno, Subkatedra klinických laboratoří 852/714/2023

Specializační vzdělávání v oboru: Klinická hemtalogie a transfuzní služba

Bc. Irena Trnavská
Typ vzdělávací akce:odborný kurz specializačního vzdělávání
Určeno pro:pro zdravotní laboranty
Místo konání:NCO NZO Brno
Doba trvání:5 dní
Termín:

12.12. - 16.12.2022                základní modul

27.2. - 3.3. 2023                     odborný modul 1

23.10. - 27.10.2023                odborný modul 2

Školitel, tel:vedoucí vzdělávací akce - Dana Střítecká
Náplň:

Základní část specializačního studia.

Součástí specializačního vzdělávání je povinná praxe na akreditovaných pracovištích. Seznam akreditovaných pracovišť bude účastníkům předán a doplňován po odbržení rozhodnutí MZ ČR.

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO Brno, Subkatedra klinických laboratoří 852/713/2023

X. Národní kongres české společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP

odb. garant prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., OKH FN Brno
Typ vzdělávací akce:Kongres s mezinárodní účastí
Určeno pro:lékaře, VŠ nelékaře, zdravotní laboranty, zdravotní sestry
Místo konání:Konferenční centrum CITY, Pankrác, CSc.
Doba trvání:2 dny
Termín:

prosinec 2023

Školitel, tel:odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
Náplň:

Odborný program kongresu pořádá ČSTH ČLS JEP

Organizaci zajišťuje, tel.:

ČSTH ČLS JEP, Česká společnost pro trombózu a hemastázu, Spolek pro trombózu a hemastázu, Centrum pro trombózu a hemostázu MU

XVIII. Brněnské hematologické dny

MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D., FN Ostrava, MUDr. Alena Bulíková Ph.D., OKH FN Brno
Typ vzdělávací akce:Kongres s mezinárodní účastí
Určeno pro:lékaře, VŠ nelékaře, zdravotní laboranty, zdravotní sestry
Místo konání:Hotel International, Brno
Doba trvání:2 dny
Termín:

1 - 2.11.2022

Školitel, tel:Odborný garant: MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D; MUDr. Alena Bulíková, Ph.D
Náplň:

Trombotické mikroangiopatie

Organizaci zajišťuje, tel.:

FN Brno, ČHS ČLS JEP, Česká leukemická skupina - pro život a Universitní leukemické centrum

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon CH, patro: 4. patro

Bohunice, pavilon X, patro: 5. patro

Porodnice Obilní trh, pavilon C2, patro: 2. patro

Telefon:

Ambulance 532 233 061
Sekretariát 532 233 063

Kontakty:

Telefonické konzultace a objednávání pacientů: pondělí – pátek 13:00–15:30 hod., tel. Telefon: 532 233 061

Ambulantní doba:

po-pá 7:00-15:30 hod.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji