Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Zákaz návštěv, výjimku mají dětští pacienti a doprovod u porodu. Více zde. *** Testování koronavirus, rezervační systém a COVID BUS zde. ***  Informační linka MZ ČR ke koronaviru 1221

Vzdělávací akce - Oddělení klinické hematologie


Morfologie periferní krve

NCONZO Brno - OKH GN Brno
Typ vzdělávací akce:Morfologie periferní krve - Inovační kurz - 852-606/2020
Určeno pro:zdravotní laborant bez specializace
Místo konání:NCO NZO Brno, OKH FN Brno
Doba trvání:3 dny
Termín:

17.4. - 19.4.2020

Školitel, tel:dle určení NCO NZO, garant akce - Bc. Irena Trnavská
Náplň:

hodnocení krevních nátěrů z periferní krve, barvení krevních nátěrů a možnosti chyb. Patologie v morfologii erytrocytů, leukocytů a trombocytů, nálezy v periferii u hematologických onemocnění.

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO Brno, Klinické laboratoře

Specializační vzdělání v oboru: Klinická hematologie a transfuzní služby

NCONZO Brno - OKH FN Brno, Bc. Irena Trnavská, tel. 543 559 535
Typ vzdělávací akce:odborný kurz specializační vzdělání ( kurz 852 - 668/2019)
Určeno pro:pro zdravotní laboranty, rezidenti 2017 a 2018, kteří zahájili v roce 2019
Místo konání:NCO NZO Brno
Doba trvání:5 dní
Termín:

1.6. 2020 - 5.6.2020 - odborný modul 2

Školitel, tel:vedoucí kurzu Jitka Loosová
Náplň:

odborný modul 2, součástí specializačního vzdělávání je povinná praxe na akreditovaných pracovištích. Seznam akreditovaných pracovišť bude účastníkům předán a doplňován po obdržení rozhoduní MZ ČR.

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO Brno, Klinické laboratoře 852/668/2020

Specializační vzdělání v oboru: Klinická hematologie a transfuzní služby

NCONZO Brno - OKH FN Brno, Bc. Irena Trnavská, tel. 543 559 535
Typ vzdělávací akce:odborný kurz specializační vzdělání - Klinická hematologie a transfuzní služba
Určeno pro:pro zdravotní laboranty
Místo konání:NCO NZO Brno
Doba trvání:5 dní
Termín:

30.11.2020 - 4.12.2020

Školitel, tel:Jitka Loosová, tel. 543 559
Náplň:

základní účast specializačního studia

Akce je zařazena do projektu "Specializační vzdělávání, cesta k udržitelným a kvalitním službám ve zdravotnictví", číslo projektu CZ. 032.63/0.0/15_039/0006070. Projekt je spolufinancován z projektu ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Aktuální seznam akreditovaných zařízení pro praktickou část vzdělávacího programu je zveřejněn na www.mzcr. cz

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO Brno, Klinické laboratoře 852/668/2020

Specializační vzdělání v oboru: Klinická hematologie a transfuzní služba

NCONZO Brno - OKH FN Brno, Bc. Irena Trnavská, tel. 543 559 535
Typ vzdělávací akce:odborný kurz specializační vzdělání - Klinická hematologie a transfuzní služba
Určeno pro:pro zdravotní laboranty
Místo konání:NCO NZO Brno
Doba trvání:5 dní
Termín:

3.2.2020 - 7.2.2020 odborný modul 1

14.9.2020 - 18.9.2020 odborný modul 2

Školitel, tel:Jitka Losová, tel. 543 559
Náplň:

Teoretická část specializačního studia

Akce je zařazena do projektu "Vzdělávání pro praxi", číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/15_039/0008163, který je spolufinancován z projektu ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Součástí specializačního vzdělávání je povinná praxe v akreditovaných zařízeních.

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO Brno, Klinické laboratoře 852/668/2019

Specializační vzdělání v oboru: Klinická hematologie a transfuzní služba

NCONZO Brno - OKH FN Brno, Bc. Irena Trnavská, tel. 543 559 535
Typ vzdělávací akce:odborný kurz specializační vzdělání - Klinická hematologie a transfuzní služba
Určeno pro:pro zdravotní laboranty - rezidenti 2019
Místo konání:NCO NZO Brno
Doba trvání:5 dní
Termín:

20.12.2019 - 20.12.2019 zahájení SPV

08.06.2020 - 12.06.2020 základní modul

12.10.2020 - 16. 10.2020 odborný modul 1

17.05.2021 - 21.05.2021 odborný modul 2

Školitel, tel:Jitka Losová, tel. 543 559
Náplň:

Teoretická část specializačního studia

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO Brno, Klinické laboratoře 852/668/2019

Jarní hematologický den regionu Jižní Morava a kraje Vysočina

prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., OKH, FN Brno, Nemocnice Pelhřimov, MUDr. Petr Kessler, primář Oddělení hematologie
Typ vzdělávací akce:regionální seminář
Určeno pro:pro lékaře, VŠ nelékaře, zdravotní laboranty, zdravotní sestry
Místo konání:Pelhřimov
Doba trvání:2 dny
Termín:

20.9. - 21.3.2020

Školitel, tel:prof. MUDr. Penka, CSc., MUDr. Petr Kessler
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

Oddělení klinické hematologie FN Brno pod záštitou České hematologické společnosti ČLS JEP

XV. Brněnské hematologické dny

prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., OKH, FN Brno, prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.,IHOK FN Brno
Typ vzdělávací akce:kongres s mezinárodní účastí - Trombózy v onkologii
Určeno pro:lékaře, VŠ nelékaře, zdravotní laboranty, zdravotní sestry
Místo konání:Hotel International, Brno
Doba trvání:2 dny
Termín:

4.11. - 5.11.2020

Školitel, tel:prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
Náplň:

FN Brno, Česká hematologická společnost LS JEP, Česká společnost pro hrombózu a hemostázu, spolek pro tombózu a hemostázu, centrum pro trombózu a hemostázu MU

Organizaci zajišťuje, tel.:

Seminář OKH

prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., OKH, FN Brno,
Typ vzdělávací akce:Jarní seminář OKH
Určeno pro:lékaře, VŠ nelékaře, zdravotní laboranty, zdravotní sestry
Místo konání:Kampus MU ILBIT, Pavilon A3, Kamenice 5, Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

6.5.2020

Školitel, tel:prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.,
Náplň:

Nové poznaatky a zkušenosti na úsecích práce OKH

Organizaci zajišťuje, tel.:

Oddělení klinické hematologie, JIhlavská 20, 625 00 Brno

Seminář OKH

prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., OKH, FN Brno,
Typ vzdělávací akce:Podzimní seminář OKH
Určeno pro:lékaře, VŠ nelékaře, zdravotní laboranty, zdravotní sestry
Místo konání:Kampus MU ILBIT, Pavilon A3, Kamenice 5, Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

14.10.2020

Školitel, tel:prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.,
Náplň:

nové poznatky z konaných sjezdů a konferencí

Organizaci zajišťuje, tel.:

Oddělení klinické hematologie, JIhlavská 20, 625 00 Brno

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon CH, patro: 4. patro

Bohunice, pavilon X, patro: 5. patro

Porodnice Obilní trh, pavilon C2, patro: 2. patro

Telefon:

Ambulance 532 233 061
Sekretariát 532 233 063

Kontakty:

Telefonické konzultace a objednávání pacientů: pondělí – pátek 13:00–14:00 hod., tel. Telefon: 532 233 061

Ambulantní doba:

po-pá 7:00-15:30 hod.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji